Sunteți pe pagina 1din 3

ARC A

«SB
Management
PARC INDUS TÜVRheinland System
ISO 9001 2008

PROCES-VERBAL de punere în funcţiune


a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale
Nr. 3 /data: 28.02.2019

Pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale amplasata la adresa: localitatea Dej,


judeţul Cluj, str. Henri Coandă, nr. 7, în interiorul ARC PARC INDUSTRIAL, codul postai
405200, s-au efectuat următoarele:

I. Subsemnatul Pauliuc Mihai, reprezentant împuternicit al operatorului sistemului de


distribuţie - Arc Parc Industrial, în prezenta beneficiarului ARC PARC INDUSTRIAL, am
realizat următoarele operaţii la adresa de mai sus:
1) montarea contorului de gaze naturale; măsurarea consumului se face prin
intermediul unui contor de tip G25 cu pistoane rotative, cu debit nominal 40 m 3/h,
marca FMR (Flow Meter Group), seria R00003307/2018, indexul 0,00 m 3 şi a
convertorului volumetric tip PTZ, marca Nanoelcor, seria 1823000805, index volum
corectat 1827 Nmc;
2) verificarea etanşeităţilor la racordurile olandeze/flansele contorului de gaze
naturale;
3) sigilarea racordurilor olandeze/flanselor contorului de gaze naturale;
4) verificarea existentei dopurilor la ramificaţiile pentru punctele de consum fara
aparate consumatoare de combustibili gazosi;
5) verificarea existentei unui document emis de un furnizor de gaze naturale, licenţiat
de ANRE, din care sa reiasă existenta unui contract de furnizare pentru adresa de
mai sus, incheiat cu beneficiarul;
6) instruirea beneficiarului privind exploatarea corecta a instalaţiei de utilizare a
gazalor naturale;
7) predarea către beneficiar a unui exemplar din instrucţiunile pentru utilizarea
gazelor naturale.

8) Reprezentant împuternicit al Arc Parc Industrial: Pauliuc Mihai, Legitimaţia nr.


505152473/405152770, Grad EGD/EGIU, Semnătura
_________________________________________________________________________
9) Beneficiar: ARC PARC INDUSTRIAL prin Pricop Georgiana, Semnătura____________________

II. Subsemnatul Pauliuc Mihai, în baza prevederilor Procesului-verbal de recepţie


tehnica nr. _______din____________________, am pus în funcţiune instalaţia de utilizare a
gazelor naturale executata de operatorul economic autorizat_____________________________
,
în prezenţa beneficiarului ARC PARC INDUSTRIAL, la adresa de mai sus, prin realizarea
următoarelor operaţii:
a) refularea aerului din instalaţia de utilizare, in conformitate cu prevederile Normelor
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de

RO-405200. Su: Henri Coandă. Ar. / . Mim. Dej. Jnd Cluj. ud.: -4(>t<h264 40 68 I ".fax: -40(0)264 43 33 03. c-mail: oflice-iixirivarc.ro.
www.arcparc.ro. .112 2306 2005. RO 17706087, IBAS: RO40BTRLRO S! CRTOO993¡S304. BASCA TRASSI! VANIA DE)

ARC©
PARC INDUSTRIAL
alimentare cu gaze naturale aprobate de Autoritatea Naţionala de Reglementare in
Domeniul energiei, denumita in continuare ANRE;
10) verificarea etanşeităţii, la presiunea gazului din conducta, pentru imbinarile la care
nu se fac probe de rezistenta;
11) verificarea modului de funcţionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
la debit maxim si minim:
12) verificarea existentei documentului cu privire la coşurile de fum, in conformitate cu
prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE, dupa caz;
13) verificarea modului in care se face evacuarea gazelor arse.

Au fost puse în funcţiune următoarele aparate consumatoare de combustibili gazoşi:

Nr. Tipul Debit instalat, Debit Achiziţionat de Furnizor Certificatul


aparatului conform total către (denumirea decalitate
Crt consumatorp specificaţiilor (m3/h) operatorului /Declaraţia de
us în producătorulu economic de la care conformitate
funcţiune i s-a achiziţionat) nr...din data
de..
1 CT 4,90 4,90 ASY EXIM SRL BLACK SEA 127286-
2/10.08.2018

1. Responsabil tehnic cu execuţia


Nume şi prenume: ______________________________, Legitimaţie ANRE nr.
____________________________, gradul EGIU, Valabila pana la
____________________________,
Semnătura___________________________

2. Beneficiar - ARC PARC INDUSTRIAL


Nume si prenume: Pricop Georgiana, Semnătura_____________________________

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care fiecare semnatar a reţinut
câte un exemplar.

RO-405200. Sir. Henri Coamhi. Ar. /. Mim. Dej. . / / / ■ / . Cluj. lei: + -10(0)264 40 68 I '.fax: -4010)264 43 33 03. e-mail: oftice
<raieparc.ro. \vww.wq\iix.rv. .112 2306 2005. RO17706087, lli.W: RO40BTRLRONCRT0099318304 BANCA TRANSILVANIA DEJ

ARC
PARC
INDUSTRIAL
A.
Management
System
ISO 9001:2008

TUVRheinland

www.luv.cozn ID
910S0836Î1

PROCES VERBAL DE MONTARE A MIJLOACELOR DE MĂSURARE

Numărul 3 Zi 30 Luna 10. An 2018

Delegatul operatorului de distribuţie Pauliuc Mihai si consumatorul SC ARC PARC INDUSTRIAL SRL cu
sediul in Dej., str. Henri Coandă , nr. 7, în incinta ARC PARC INDUSTRIAL, am procedat la predarea si primirea
mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, inclusiv a racordurilor, proprietate a SC ARC PARC INDUSTRIAL SRL
in stare de funcţionare, cu următoarele caracteristici:

Contor Corector
Tip Pistoane rotative G25 PTZ Nanoelcor
Serie R00003307/2018 1823000805
An fabricaţie 2018 2018
Nr. inventar 3079 3080
Debit maxim 40 mc/h -
Index volum necorectat 0 0
Index volum corectat Nmc 1827 0
Dn ( mmm) 40 -

Nr. Sigiliu

Subsemnatul (reprezentant al ARC PARC INDUSTRIAL SRL) ma oblig a păstra mijloacele de măsurare a
gazelor naturale in bune condiţii, cunoscând ca sunt răspunzător de orice defecţiune s-ar produce acestora, iar
in caz de defecţiuni sa anunţ Serviciul reclamaţii, telefon 0264.406.817.
Prezentul proces verbal s-a încheiat in 3 exemplare, din care unul pentru consumator si 2 pentru
operatorul de distribuţie.

Delegatul operatorului SD, Consumator


,

RO-405200. Sir. IIcnii Cooiula. \'r. I. Mim. Dej. Jud. Cluj. ici: 40(0)264 40 68 P.Jax: « 40(0)264 43 33 03. e-mail: of1keaarcihirc.ro.
\iu u . arcparc.ro. .112 2306 2005. RO 17706087. WAS: RO40BTRLROSCR10099318304. li ISCA IRASSII VA M A DEJ

S-ar putea să vă placă și