Sunteți pe pagina 1din 2

ACTIVITĂŢI ŞI CREDITE AFERENTE Anexa 1

Categorii de activităţi ECTS Observaţii


A. Activităţi formative de bază* n = 2 (numărul minim de cursuri, seminarii, participări)
1. Cursuri de metodică a cercetării in arhitectură
2. Cursuri care privesc redactarea unui text ştiinţific
3. Cursuri opționale*
B. Activităţi individuale îndrumate n = numărul de publicaţii, comunicări, aplicaţii

1. Cercetare bibliografică; cercetare de arhivă; cercetare în teren; studiu de 5n n = numărul de cercetări de tipuri diferite desfășurate
benchmarking; cercetarea teoretica si validarea empirica; etc
2. Comunicări ştiinţifice la congrese, conferinţe şi seminarii, naţionale şi internaţionale 5-10n n = 2 (numarul de comunicari stiintifice)
3. Publicaţii pe baza cercetării doctorale, în edituri naționale și internaționale 5-10n n = 2 (numarul de publicatii)
4. Aplicaţii pentru finanţarea unor proiecte de cercetare 5n
5. Modelare fizica sau virtuala 10
6. Raport de cercetare 5n n = numărul de rapoarte
7. Creare soft ca instrument de cercetare 10
8. Activităţi de cercetare în cadrul UAUIM (UAUIM in calitate de coordonator sau
partener in tema de cercetare) sau în cadrul altor instituţii publice sau private cu 10 - 20 Se estimează complexitatea şi durata activităţii
profil de cercetare din ţară
9. Stagii de cercetare în cadrul unor instituţii de profil din străinătate 10 - 30 Funcţie de durata stagiului (1 – 3 luni)
C. Activităţi integrative (credite libere) n = numărul de participări
1. Participare la reuniuni ştiinţifice de specialitate urmata de diseminare / Participare la Participari la conferinte care susţin indirect dezvoltarea tezei urmate de
conferinţe organizate în cadrul Şcolii doctorale sau în alte contexte urmata de 10n diseminare in cadrul organizat de seminarii si colocvii pe grupuri tematice
diseminare şi interdisciplinare
2. Stagii în instituţii publice şi private 5 - 15 Funcţie de durata stagiului (1 – 3 luni)
3. Contribuţii la activităţi didactice în profilul doctoratului 10
Cursuri din alte domenii decât arhitectura, care susţin indirect dezvoltarea
4. Cursuri complementare 5n
tezei (management, psihologie, sociologie etc.)
D. Dezvoltarea tezei de doctorat
1. Referat 1 15 Definirea proiectului de cercetare (propunere de teză)
2. Referat 2 15 Stadiul programului propriu de cercetare (planul tezei + detaliere capitol)
3. Referat 3 15 Stadiul programului propriu de cercetare (planul tezei + detaliere capitol)
4. Redactare şi susţinere preliminară a tezei (presustinere) 20
5. Redactare finală şi susţinere publică a tezei 30
*Credite alocate conform planului de invatamant – an universitar 2018/2019

* Teorie şi critică de arhitectură, Teorie și metodologie în Urbanism, Teoria proiectului de arhitectură, Metode de proiectare digitală și de control, alte programe legate
de asigurarea calității spațiului construit
PLAN DE STUDIU – CADRU Anexa 2

Cercetare ştiinţifică
Total
An Studii universitare avansate ECTS CERCETARE INDIVIDUALA
ECTS Dezvoltarea tezei de doctorat ECTS ECTS
INDRUMATA

Activităţi formative de bază (tip Activităţi individuale îndrumate


25
A) (tip B)
I Activităţi integrative (tip C) 10 60

Referat 1 (D) 15

Activităţi individuale îndrumate


10
(tip B)
II Activităţi integrative (tip C) 10 Referat 2 (D) 15 60

Activităţi individuale îndrumate


10 Referat 3 (D) 15
(tip B)
Redactare şi susţinere
III 20 60
preliminară a tezei (D)
Redactare finală şi susţinerea
30
publică a tezei (D)

total total total 95 180

Activităţile de tip A, B, C, D sunt identificate în Anexa 1.

* Teorie şi critică de arhitectură, Teorie și metodologie în Urbanism, Teoria proiectului de arhitectură, Metode de proiectare digitală și de control, alte programe legate
de asigurarea calității spațiului construit

S-ar putea să vă placă și