Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES- VERBAL,

încheiat azi, ..................................................................


Azi,......................................., elevii clasei ....................... au desfăşurat activitatea
extraşcolară/ extracurriculară cu tema...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Locul de desfăşurare a fost ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
La activitate a/au participat.....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Obiectivele activităţii au fost:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Desfăşurare ( poate fi prezentată succint, sub forma unui plan de idei principale):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Drept pentru care am întocmit prezentul proces-verbal.
Înv/ Dirig/ Prof, Colaboratori,