Sunteți pe pagina 1din 2

Cioc! Cioc! Cioc!

1.Transcrieți enunțul care precizează anotimpul în care se desfășoară faptele: 2.Identificați trăiri, emoții pe care le produce textul cititorului:

1. Scrieți două enunțuri prin care să schimbați finalul textului: 2. Realizați un desen în care să prezentați adăpostul veveriței așa cum
imaginați.

după Emil Gîrleanu

Cioc! Cioc! Cioc!


după Emil Gîrleanu

1.Transcrieți enunțul care precizează anotimpul în care se desfășoară faptele: 2.Identificați trăiri, emoții pe care le produce textul cititorului:
1. Scrieți două enunțuri prin care să schimbați finalul textului: 2. Realizați un desen în care să prezentați adăpostul veveriței așa cum
imaginați.