Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
DATA:
CLASA: a V-a (DMS)
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARA: Terapie educațională complexă și integrată
MODULUL: Stimulare cognitivă
SUBIECTUL LECTIEI: Primăvara
TIPUL LECTIEI: consolidare
ORGANIZAREA CLASEI: frontal și individual
MATERIALE DIDACTICE: planșe, text, laptop, ursuleț de plus, plicuri colorate
METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația, expunerea, metoda
ciorchinelui
TIMP: 45 min
EVALUARE: formativă pe tot parcursul lecţiei, orală prin întrebări şi răspunsuri, scrisă prin fișă de
lucru
BIBLIOGRAFIE: “Terapie Educațională Complexă și Integrată” - Ghid pentru învățătorii și
profesorii educatori din școlile speciale (deficiență mintală) – Editura Tehnopress, Iași, 2005.
Obrocea, N., Nicolau, E., „Limba română, manual pentru elevii cu deficient mintale
moderate, clasa a III-a”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1996

COMPETENȚE GENERALE
Dezvoltarea capacitaţilor psiho-individuale in vederea formarii unor comportamente independente.
Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea in plan social.

COMPETENȚE SPECIFICE
O1 – Pronunţarea corecta si inteligibila a sunetelor pe care le percepe.
O3 – Dezvoltarea limbajului propriu prin povestirea unor intamplari trăite si\sau auzite.
O6 – Înţelegerea corecta a mesajelor verbale primate
O7 – Emiterea mesajelor verbale, logice, prin stimularea operaţiunilor fundamentale

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
O1: să dea exemple de flori;
O2: să citească în ritm propriu textul dat ;
O3: să identifice vestitorii primăverii și muncile prestate de oameni în acest anotimp, pe baza
textului citit ;
O4: să descrie anotimpul primăvara, pe baza planșelor prezentate ;
O5: să rezolve corect sarcinile de pe fișa de lucru
NR. MOMENTELE OB CONTINUTUL STIINTIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE OBS.
CRT LECTIEI AL LECTIEI METODE MIJLOACE ORGANIZA
REA
COLECTIVU
LUI
1 MOMENTUL Pregătirea materialelor
ORGANIZATORIC didactice. Se asigură liniștea in
1 min sala de clasă și un climat Frontal
corespunzător.

2 CAPTAREA Profesorul îl prezintă elevilor Ursuleț de


ATENTIEI pe ursulețul Martinel, care conversația pluș Frontal
5 min O1 tocmai s-a trezit. El ar vrea să
îi ofere mamei sale un buchet
de flori, dar nu cunoaște
numele acestora. El îi roagă pe
elevi să îl ajute.
Profesorul aruncă ursulețul
fiecărui elev. Elevii dau
exemple câte o floare pe care o
cunosc.

3 REACTUALIZAREA Profesorul poartă cu elevii o


CUNOSTINTELOR O1 scurtă discuție despre Conversatia Frontal Orala
5 min anotimpuri.
Ce zi este astăzi?(joi) În ce
lună suntem? (martie) În ce
anotimp suntem?(primăvara)
Care sunt cele 4 anotimpuri?
(primăvara, vara, toamna,
iarna) Care sunt lunile de
primăvară?(martie, aprilie,
mai)
Elevii răspund la întrebările
adresate.

4 ANUNTAREA TEMEI Profesorul anunță tema lecției: Conversația


1 min Astăzi ne vom aminti împreună Frontal
câteva lucruri despre
anotimpul primăvara.

5 DIRIJAREA Profesorul împarte elevilor Demonstrația


ACTIVITĂȚII O2 câte un fișă cu un scurt text Exercițiul Frontal Orală
20 min despre primăvară. (Anexa 1)
Profesorul realizează citirea-
model. Elevii vor citi apoi, cu Text
voce tare textul, după care vor
răspunde la întrebări pe baza
textului citit. Despre ce Laptop
anotimp este vorba în text?
O3 Care sunt vestitorii
primăverii? Ce fac oamenii
primăvara?
Prezentare ppt
Pe fundal se aud cântece de
primăvară.

Profesorul cere elevilor să


observe imaginile din
prezentarea PowerPoint.
Elevii privesc cu atenție
imaginile.
Profesorul poartă o conversație
cu elevii despre anotimpul
O4 primăvara. -Cum este cerul?
(senin) Cum este vremea?(se Metoda
încălzește) Ziua crește sau ciorchinelui
scade?(crește)
Ce floricele apar primăvara ?
(lalele, ghiocei, narcise,
zambile, toporași) Ce păsări Conversația
se reîntorc în ţară?(barza,
rândunica, cucul, pupăza) Ce
fac ele? Ce fac albinele?
(strâng polen) Explicația
Ce anotimp urmează?(vara)
Ce am sărbătorit pe 1
Martie? (mărțișorul) Dar pe 8
Martie? (ziua femeii) Ce altă
sărbătoare are loc primăvară?
(Paștele) Ce credeți că fac
oamenii primăvara ?
(plantează în grădină,
îngrijrsc copacii)Cum ne
îmbrăcăm primăvara ?
Profesorul explică împreună cu
elevii muncile pe care oamenii
le desfășoară primăvara : Conversația
plantează legume, curăță Explicația
copacii de crengi uscate,
îngrijesc grădina, stropesc
copacii cu var.

Profesorul prezintă elevilor 4


plicuri colorate. Fiecare plic
conține o floare și o sarcină.
Fiecare elev va alege câte un Exercițiul
plic, va citit sarcina și o va
rezolva.
Laleaua- Eu spun una, tu spui
multe. (floare-flori) Plicuri
Narcisa-Eu spun multe, tu spui
una (păsări-pasăre)
Ghiocelul- Dacă nu este așa,
cum este? (rece-cald)
Zambila- Cum îi mai spunem
la..? (fereastră-geam)

6 ATINGEREA Fișă de lucru Frontal


PERFORMANTEI O5 Pentru a fixa informațiile Explicația Individual Orală
10 min transmise, elevii vor rezolva o Exercițiul
fișă de lucru. (Anexa 2)

7 OBTINEREA Profesorul recapitulează


FEED-BACK-ULUI împreună cu elevii informațiile Conversatia Frontal Orala
2 min transmise.
Despre ce am discutat astăzi?
Care sunt sărbătorile de
primăvară? Care sunt cele 4
anotimpuri?
8 INCHEIEREA Se va face o evaluare verbala a
LECTIEI modului in care au participat la
1 min lectie.
Anexa 1

Citește următorul text:

Zăpada s-a topit. Afară a început să se încălzească. Ghiocelul timid vestește sosirea
primăverii. Oamenii curăță pomii de ramurile uscate. Omizile de pe pomi trebuie distruse. De aceea,
pomii se stropesc cu var. Țăranii ară pământurile, iar apoi seamănă grâul. Copiii sădesc pomi.
Anexa 2

Fișă de lucru
Primăvara
1. Încercuiește numai elementele specifice anotimpului primăvara:

2. Marchează cu „X” evenimentele care reprezintă sărbători de primăvară:

8 martie