Sunteți pe pagina 1din 3

Lucian Blaga, Laudă somnului (1929) Veac

Umblă maşinile subpământeşti. În nevăzut


peste turnuri
Cetire din palmă intercontinentale zvonuri electrice.
La patruzeci de ani – în aşteptare De pe case antenele pipăie spaţii
cu alte graiuri şi alte veşti.
vei umbla ca şi-acum printre stele triste şi
Semnale se-ncrucişează albastre prin străzi.
ierburi, În teatre strigă luminile, se exaltă libertăţile
la patruzeci de ani sugrumându-ţi cuvântul insului.
te-i pierde în tine – în căutare. Se profeţesc prăbuşirile, sfârşesc în sânge
Prin ani un vânt o să te tot alunge subt cer, cuvintele.
vei mânca miere neagră şi aplecat vei tăcea. Undeva se trage la sorţi cămaşa învinsului.
La patruzeci ca pe-un ţărm vei ajunge Arhanghelii sosiţi să pedepsească oraşul
s-au rătăcit prin baruri cu penele arse.
unde fără-ncetare
Danţatoarea albă le trece prin sânge, râzând
vei aştepta să vie la tine celălalt ţărm, s-a oprit
jaf veşnic voindu-te pentru păsări pe-un vârf de picior ca pe-o sticlă întoarsă.
din cealaltă zare. Dar sus, la o mie de metri-nălţime, spre
Pe şaptezeci şi şapte de uliţi răsărit
vei umbla desculţ şi cu capul gol: stelele îşi spun poveşti prin cetini de brazi
ce sămânţă n-a fost în deşert aruncată? şi-n miez de noapte râtul mistreţilor
deschide izvoarele.
ce lumină n-a fost în zadar cântată?

Tristeţe metafizică
Ioan se sfâşie în pustie
lui Nichifor Crainic
Unde eşti, Elohim? În porturi deschise spre taina marilor ape
Lumea din mânile tale-a zburat am cântat cu pescarii, umbre înalte pe
maluri,
ca porumbul lui Noe.
visând corăbii încărcate
Tu poate şi astăzi o mai aştepţi. de miracol străin.
Unde eşti, Elohim? Alături de lucrătorii încinşi în zale cănite
Umblăm turburaţi şi fără de voie, am ridicat poduri de oţel
printre stihiile nopţii te iscodim, peste râuri albe, peste zborul pasărei
sărutăm în pulbere steaua de subt călcâie curate,
şi-ntrebăm de tine – Elohim! peste păduri adânci,
şi orice pod se arcuia
Vântul fără de somn îl oprim
trecându-ne parcă pe un tărâm de legendă
şi te-ncercăm cu nările, cu el.
Elohim! Am zăbovit îndelung între stânci
Animale străine prin spaţii oprim lângă sfinţi bătrâni ca ghicitorile ţării,
şi le-ntrebăm de tine, Elohim! şi-am aşteptat să se deschidă
Până în cele din urmă margini privim, o fereastră de scăpare
noi sfinţii, noi apele, prin puternice spaţii de seară.
Cu toţi şi cu toate
noi tâlharii, noi pietrele,
m-am zvârcolit pe drumuri, pe ţărmuri,
drumul întoarcerii nu-l mai ştim, între maşini şi-n biserici.
Elohim, Elohim! Lângă fântâni fără fund
mi-am deschis ochiul cunoaşterii. că toate fecioarele
M-am rugat cu muncitorii în zdrenţe, în sate şi pe livezi
am visat lângă oi cu ciobanii te blestemă cu oase puse în cruce
şi-am aşteptat în prăpăstii cu sfinţii. să ţi se frângă suliţa în solzii verzi,
Acum mă aplec în lumină aureola – cerc de aur
şi plâng în târziile rămăşiţe în fântâna de balaur
ale stelei pe care umblăm. să ţi-o pierzi.
Cu toată creatura Dar înalt ca de jertfă un fum
mi-am ridicat în vânturi rănile Sfântul Gheorghe porneşte iar.
şi-am aşteptat: oh, nici o minune nu se- La cumpăna apelor
mplineşte. bălaurul ascultă spre hotare deşarte
Nu se-mplineşte, nu se-mplineşte! şi-şi lipeşte urechea de drum
Şi totuşi cu cuvinte simple ca ale noastre s-audă şi mai departe.
s-au făcut lumea, stihiile, ziua şi focul. Pe cal turnat în oţele
Cu picioare ca ale noastre Sfântul Gheorghe caută semne
Isus a umblat peste ape. de drum şi în vânt
se oglindeşte pe rând
în ape sfinte şi rele.
Drumul sfântului
„Fetele au îndrăgit balaurul”
(Motiv de poveste) Asfinţit

Pe cal turnat în oţele Peste-aceleaşi arătări şi-aceleaşi case


Sfântul Gheorghe caută semne clopot de sear-aud. Şi stau în cruce
de drum – şi în vânt cu o zi sub cer pierdută.
se oglindeşte pe rând Prin ani subt poduri se depărtează
în ape sfinte şi rele. ce focuri vechi? ce nouă plută?
Când numai umbră, Printre ziduri ceasul umbrelor mă-ncearcă.
când numai om, Se desface – care poartă?
binecuvântă pânea pe câmpuri, Se deschide – care uşă?
binecuvântă vinul pe dealuri, Ies vârstele şi-mi pun pe cap
loveşte pinteni de pom. aureolă de cenuşă.
Mai tare strânge frâul de fier. Întârziind subt vremi schimbate,
Fâlfâie peste şapte hotare îmi taie drumul – care prieten?
sălbaticul cer. Îmi taie pasul – ce vrăjmaş?
Subt planete galbene şi fără de lege Ah, pasărea Foenix ca altădată
se opreşte şi nu înţelege: nu mai zboară peste oraş.
calul şi-a pierdut potcoava de trei ori,
în urma lui copaci rămân
cu cuiburi goale subţiori. Peisaj transcendent
Duh vechi îi cântă
mulcom subt tâmplă, Cocoşi apocaliptici tot strigă,
şi-i schimbă-n legendă tot strigă din sate româneşti.
tot ce se-ntâmplă. Fântânile nopţii
Lângă fântâna secată de fulger deschid ochii şi-ascultă
o fată îi iese în drum: întunecatele veşti.
Sfântule, cum să ţi-o spun? Păsări ca nişte îngeri de apă
Sfântule, mai departe nu te duce, marea pe ţărmuri aduce.
Pe mal – cu tămâie în păr Somn
Isus sângerează lăuntric
din cele şapte cuvinte Noapte întreagă. Dănţuiesc stele în iarbă.
de pe cruce. Se retrag în pădure şi-n peşteri potecile,
Din păduri de somn gornicul nu mai vorbeşte.
şi alte negre locuri Buhe sure s-aşază ca urne pe brazi.
dobitoace crescute-n furtuni În întunericul fără de martori
ies furişate să bea se liniştesc păsări, sânge, ţară
apă moartă din scocuri.
şi aventuri în cari veşnic recazi.
Arde cu păreri de valuri
pământul îmbrăcat în grâu. Dăinuie un suflet în adieri,
Aripi cu sunet de legendă fără azi,
s-abat înspăimântate peste râu. fără ieri.
Vântul a dat în pădure Cu zvonuri surde prin arbori
să rupă crengi şi coarne de cerbi. se ridică veacuri fierbinţi.
Clopote sau poate sicriile În somn sângele meu ca un val
cântă subt iarbă cu miile.
se trage din mine
înapoi în părinţi.
Paradis în destrămare
Portarul înaripat mai ţine întins
Biografie
un cotor de spadă fără de flăcări.
Nu se luptă cu nimeni, Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu,
dar se simte învins. din umbră mă ispitesc singur să cred
Pretutindeni pe pajişti şi pe ogor că lumea e o cântare.
Străin zâmbind, vrăjit suind,
serafimi cu părul nins
în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare.
însetează după adevăr, Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind,
dar apele din fântâni câteodatâ iubesc lucruri cari nu-mi
refuză găleţile lor. răspund.
Arând fără îndemn De vânturi şi isprăvi visate îmi sunt ochii
cu pluguri de lemn, plini,
arhangheli se plâng de umblat umblu ca fiecare:
când vinovat pe coperişele iadului,
de greutatea aripelor.
când fără păcat pe muntele cu crini.
Trece printre sori vecini Închis în cercul aceleiaşi vetre
porumbelul sfântului duh, fac schimb de taine cu strămoşii,
cu pliscul stinge cele din urmă lumini. norodul spălat de ape subt pietre.
Noaptea îngerii goi Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult
zgribulind se culcă în fân: în mine cum se tot revarsă
vai mie, vai ţie, poveştile sângelui uitat de mult.
Binecuvânt pânea şi luna.
păianjeni mulţi au umplut apa vie,
Ziua trăiesc împrăştiat cu furtuna.
odată vor putrezi şi îngerii sub glie, Cu cuvinte stinse în gură
ţărâna va seca poveştile am cântat şi mai cânt marea trecere,
din trupul trist. somnul lumii, îngerii de ceară.
De pe-un umăr pe altul
tăcând îmi trec steaua ca o povară.

S-ar putea să vă placă și