Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD


UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI
Aleea M.Kogălniceanu Nr.4 Tel/: 0231.584.158
Botoşani 710193 ROMANIA Fax: 0231 584.159
CIF 29275212 E-mail: botosani@anif.ro
www.anif.ro
_____________________________________________________________________________________

Botoşani,……………..2018
Nr……..

Stimate domnule Director,

Ref: Solicitare eliberare aviz custode de către A.N.A.N.P., la ANIF Filiala Teritorială de IF Moldova
Nord, UA Botoșani

Subsemnata Şef serviciu P.E.P., ing. Mihaela LEONTE, reprezentant al SC/AF, ANIF, Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Nord, Unitatea de Administrare Botoşani, cu sediul în Aleea
M.Kogălniceanu Nr.4 Botoşani 710193, solicit emiterea autorizatiei pentru activitatea / cod CAEN 0161
Activităţi auxiliare pentru producţie vegetală CIF 29275212 , E-mail: botosani@anif.ro www.anif.ro
desfășurată prin obietivul: Irigaţii Stânca - Ripiceni situat în - pe raza comunelor Ripiceni, Ştefăneşti,
Mihălăşeni, cu o suprafaţă agricolă de 3.025 ha, jud.Botoşani
- Profilul de activitate IRIGAŢII STÂNCA - RIPICENI Cod 87
- Sistemul de IRIGAŢII STÂNCA - RIPICENI deserveşte o suprafaţă brută de 3.025 ha, respectiv:
- comuna Ripiceni – 1.575 ha,
- comuna Ştefăneşti – 365 ha,
- comuna Mihălăşeni – 1.085 ha.
Fișă de prezentare și declarație, Documentaţie, Planul de încadrare în zonă, Schița obiectivului
Act de proprietate.

Cu stimă,
Şef serviciu P.E.P.,
ing. Mihaela LEONTE,

A.N.A.N.P. BUCURESTI
Str. PIATA VALTER MARACINEANU
anap@anap.gov.ro
Ana0aaa;p0

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE


FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD
UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI

Pagina 1 din 1
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD


UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI
Aleea M.Kogălniceanu Nr.4 Tel/: 0231.584.158
Botoşani 710193 ROMANIA Fax: 0231 584.159
CIF 29275212 E-mail: botosani@anif.ro
www.anif.ro
__________________________________________________________________________________

Botoşani,……………..2018
Nr……..
Stimate domnule Director,

Ref:

Cu stimă,

ing. Florin ASAFTEI


Director adjunct

Domnului Director General ec. Florin - Ionuţ BARBU


Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Şos.Olteniţei 35-37 , sector 4,
Bucureşti 041293 ROMANIA
Tel: 021.332.28.24
Fax: 021.332.21.83/021.332.68.40
e-mail: centrala@anif.ro

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE


FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD
UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI

Pagina 1 din 1