Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Disciplina : Anatomia omului


Clasa : a VII – a
Profesor:Stroe Marilena
Tema : Anatomia sistemului digestiv
Tipul lecţiei : Comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Scop: descrierea structurii sistemului digestiv şi familiarizarea elevilor cu noii termeni
ştiinţifici

Obiective operaţionale: La sfârşitul orei elevii trebuie:


- să identifice structura sistemului digestiv;
- să caracterizeze componentele sitemului digestiv;
- să formuleze enunţuri corecte cu termenii ştiinţifici.

Strategii didactice:
- Materiale şi mijloace didactice: manual, laptop, prezentare PPT, planşă;
- Metode şi mijloace didactice: învăţarea prin descoperire, observarea, conversaţia,
explicaţia, descrierea

Forma de activitate: frontală.

Locul de desfăşurare: cabinetul de biologie

Surse informaţionale: manuale alternative, Ghid metodologic, Metodica predării biologiei

Conţinut informaţional: conform programei

Resurse umane: clasa de elevi

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele OB. Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Modalităţi


lecţiei OP. elevului mijloace didactice de evaluare
I .Moment - asigură condiţiile optime - se pregătesc
organizatoric (2 necesare desfăşurări activităţii pentru activitate
min.)
II. Captarea - cere elevilor să enumere - răspund la - conversaţia - frontală
atenţiei (2 sistemele din corpul uman întrebări introductivă
min.) - observarea
planşelor
IV. - pune intrebări elevilor - răspund la - activitate - observarea
Reactualizarea referitoare la materia predată ora întrebări individuală sistemică a
noţiunilor anterioară: elevilor
invăţate anterior  De câte tipuri pot fi
(3 min.) substanţele?
 Care sunt sărurile minerale
de care are nevoie
organismul nostru?
 Care sunt substanţele
organice? Exemple?
 La ce ore se servesc
mesele în mod normal?
III Anunţarea - stabileste ca sistemul digestiv e - îşi notează - conversaţia de - orală
titlului lectiei implicat in funcţiile de nutriţie titlul lecţiei în comunicare
(1 min.) caiete - problematizarea
V. Prezentarea O1 - prezintă elevilor pe planşă - notează schiţa - învăţarea prin - orala
optimă a componentele tubului digestiv, li lecţiei descoperire - observarea
conţinutului şi se arată elevilor în PPT o - realizează sistemică a
dirijarea prezentare cu tema „Anatomia desenele în elevilor
învăţării sistemului digestiv”, conţinând caiete
(24 min.) desene ale anumitor componente - pun intrebări
ale sitemului digestiv dacă nu înteleg
(dinte,stomac, etc.), se întocmeşte
schiţa lectiei pe tablă,(desen dinte)
VI. Asigurarea O2 - pune intrebari elevilor în - raspund la - activitate - orala
conexiunii legatură cu conţinutul predat intrebari frontală
inverse şi - conversaţia
fixarea
cunoştinţelor
(10 min.)
VII. Evaluare O3 -imparte fisele de evaluare - parcurg etapele -activitate - fisa de
(8 min.) - notează elevii activi la oră iar pe precizate de individuala evaluare
cei nepregătiţi îi incurajează profesor - observarea
sistemică a
elevilor
SCHIŢA LECŢIEI

Anatomia sistemului digestiv

Sistemul digestiv este format din:


I.Tub digestiv
II.Glande anexe
Tubul digestiv cuprinde:

 Cavitatea bucala:
 anterior-buzele;
 posterior-valul palatin;
 omuşorul;
 lateral-obrajii;
 partea inferioară-podeaua acoperită de limbă;
 partea superioară-cerul gurii.
Dinţii - în număr de 32;
- pe fiecare jumatate de maxilar se găsesc: - incisivi(2);
- canini(1);
- premolari(2);
- molari(3).
 Faringele:
 locul unde se intâlneşte calea digestivă cu cea respiratorie;
 aici se deschid trompele lui Eustachio.

 Esofagul:
 tub lung de 25-30 cm;
 se deschide în stomac prin orificiul cardia;
 are peretele format din muschi netezi.

 Stomacul:
 forma literei J;
 capacitate de circa 1500 cm³;
 situat sub diafragmă, în partea stânga;
 comunică cu intestinul subţire prin orificiul pilor;
 peretele său e alcatuit din 3 straturi de muschi si glande gastrice care secreta
suc gastric

 Intestinul subţire:
 circa 8 m lugime;
 peretele format din 2 straturi de muşchi, căpuşit cu mucoasa intestinală –
glande intestinale care secreta suc intestinal;
 mucoasa prezintă vilozităţi intestinale
 are 3 regiuni - duoden
- jejun
- ileon
 Intestinul gros:
 1,50 m lungime;
 în partea dreaptă – cecum – apendice;
 restul : colon – forma literei U;
 partea terminală – rect – anus.
GLANDELE ANEXE

 Glandele salivare:
 işi varsă secreţia în cavitatea bucală.

 Pancreasul:
 situat înapoia stomacului;
 produce suc pancreatic – condus spre duoden.

 Ficatul
 în partea dreaptă;
 prezintă 2 lobi;
 secretă bila (fierea) - vezica biliară – se elimină duoden;
 vascularizaţie: - artera cu sânge oxigenat;
- vena cu sânge încărcat cu substanţe nutritive.