Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE PROCESE PSIHICE COGNITIVE SENZORIALE

1. Precizaţi opţiunea voastră, încercuind litera corespunzătoare răspunsului corect:

a) Nu reprezintă un proces cognitiv senzorial: a) senzaţia b) percepţia c) imaginaţia d) reprezentarea


b) Reprezintă o însuşire a senzaţiilor: a) limbajul b) experienţa anterioară cu obiectul c) discriminarea stimulului d) tonalitatea
afectivă
c) Senzaţiile gustative sunt produse de: a) natura chimică a substanţelor b) undele sonore cu frecvenţa între 16-20.000
cicli/secundă c) caracteristicile chimice ale substanţelor solubile d) acţiunea undelor electromagnetice
d) Caracterul de sistem ierarhic organizat al imaginii perceptive este exprimat de funcţia: a) semnificaţiei b) proiectivităţii-
obiectivităţii c) structuralităţii d) selectivităţii
e) Legea comună senzaţiilor şi percepţiilor este legea: a) adaptării b) semnificaţiei c) constanţei perceptive d) sinesteziei
f) După gradul de generalitate, reprezentările pot fi: a) individuale şi generale b) reproductive şi generale c) generale şi
reproductive, d) reproductive şi anticipative
g) Reprezentarea este numită şi: a) imagine cognitivă b) proces psihic de recunoaştere şi reactualizare c) model interiorizat al
obiectelor şi fenomenelor d) atenţie involuntară şi voluntară
h) Mecanismele reprezentării se formează şi se consolidează: a) la maturitate b) odată cu mecanismele percepţiei c) la
bătrâneţe d) mai târziu decât mecanismele percepţiei
i) Nu reprezintă o însuşire psihică: a) temperamentul b) aptitudinile c) caracterul d) jocul
j) Din categoria proceselor senzoriale face parte : a) memoria b)reprezentarea c) motivația
0,20 p pentru fiecare

2. Evaluaţi corectitudinea următoarelor enunţuri utilizând distincţia adevăr (A) – fals (F):

a) Senzaţiile de durere sunt senzaţii proprioceptiv-chinestezice


b) S Senzaţiile termice sunt determinate de diferenţa de temperatură dintre corpul nostru şi obiectele cu care intrăm în contact
c) Du Durata este o calitate a senzaţiilor
d) L Legea selectivităţii este o lege caracteristică senzaţiilor
e) Ul Ultima fază a procesului perceptiv este interpretarea obiectului
f) Re Reflectarea denaturată a realităţii reprezintă iluzii perceptive
g) Ob Observaţia are un scop precis şi se desfăşoara în timp
h) A A doua fază a procesului peceptiv este identificarea
i) R Reprezentările sunt procese de cunoaştere
j) Pe Percepţia se produce în prezenţa obiectului, reprezentarea se produce în absenţa obiectului

0,20 p pentru fiecare

3. Trataţi următoarele subiecte:

1. Care sunt principalele modalităţi senzoriale?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Explicați care este mecanismul de producer a unei senzații :
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Precizaţi fazele procesului perceptiv, în ordinea firească a desfăşurării lor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Explicaţi legea semnificaţiei:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Clasificaţi reprezentările după analizatorul dominant:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1p pentru fiecare
BAREM DE EVALUARE.
Procese cognitive senzoriale

1. a) c; b) d; c) c; d) c; e) b; f) a; g) c; h) d; i) d; j) b. – 2p

2. a) F; b) A; c) A; d) F; e) A; f) A; g) A; h) F; i) A; j) A – 2p
3.
3.1. vizuale, auditive, olfactive, gustative, cutanate (tactile si termice). – 1p

3.2. energia stimulilor din mediu, printr-un proces de codare, se transformă în influx nervos
la nivelul receptorului, care printr-un proces de decodare, cu ajutorul căii de conducere, se
transformă în fapt psihic la nivelul verigii centrale, de unde se întoarce la nivelul receptorului
prin conexiunea inversă. - 1 p

3.3. detectia, discriminarea, identificarea, interpretarea -1 p

3.4. ceea ce este important pentru noi este perceput mai repede si mai clar. – 1p

3.5. vizuale, auditive, chinestezice. – 1p

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu

Prof. Berza Sonia


Colegiul Național Pedagogic
”Ștefan Cel Mare ”, Bacău

S-ar putea să vă placă și