Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: …………………………….. Data: …………………..

Evaluare
IV: În lumea plantelor
Citește textul de mai jos:

Ridichea uriașă
poveste populară

Bunicul a pus în grădină o ridiche care a crecsut mare, mare.


Într-o zi, a încercat să smulgă ridichea din pământ, dar nu a
reușit. Atunci a chemat-o pe babă. Ea s-a prins de mijlocul
moșneagului, moșneagul de frunzele ridichii și trag, trag, dar
ridichea nu s-a smuls.
Baba a chemat nepoata, care a venit și cu cățelul. Cățelul s-a
agățat de poala nepoțicăi, nepoțica s-a prins cu amândouă mâinile de
mijlocul babei, baba de moșneag, moșneagul de ridiche și trag, trag,
dar ridichea nu s-a smuls.
Iaca vine și pisica cu șoarecele. Se prinde șoarecele de coada
pisicii, pisica de cățel, cățelul de nepoțică, nepoțica de bunică,
bunica de moș, moșul de ridiche și trag, trag și ridichea s-a smuls.

1. Desparte cuvintele în silabe: 2. Scrie cuvinte cu sens opus:


grădină mic

ridiche pleacă

pământ împing

3. Ordonează cuvintele de mai jos pentru a obține învățătura poveștii:


puterea mulți crește. Unde-s

4. Răspunde la următoarele întrebări:


 Ce a plantat bunicul în grădină?

 Cum era ridichea?

 Cu cine a venit pisica?


5. Pune în casete semnele de punctuație potrivite:
Ce ridiche uriașă
Baba și moșneagul nu reușesc să smulgă ridichea
Unde a plantat moșneagul ridichea
6. Ordonează propozițiile conform întâmplărilor din text:
Cei șase reușesc să scoată ridichea.
Bunicul a plantat în grădină o ridiche.
Îi vin în ajutor baba, nepoțica și câinele.
El dorește să scoată ridichea, dar nu reușește.
Mai târziu sosește pisica cu șoarecele.
7. Formulează întrebări pentru răspunsurile de mai jos:
 Bunicul a vrut să scoată ridichea într-o zi.

 Ridichea era înfiptă adânc în pământ.

 Bunicul a fost ajutat de babă, nepoțică, câine, pisică și șoarece.

8. Alcătuiește câte o propoziție la sfârșitul căreia să fie punct (.), semnul exclamării (!),
semnul întrebării (?), pornind de la imaginea alăturată.

9. Transcrie al patrulea alineat.


Descriptori de performanţă

FB B S
Itemul Scrie cuvinte cu sens opus. (3) Scrie cuvinte cu sens opus. (2) Scrie cuvinte cu sens opus. (1)
1
Itemul Desparte corect în silabe cele 3 Desparte corect în silabe 2 cuvinte. Desparte corect în silabe 1 cuvânt.
1 cuvinte.
Itemul Ordonează cuvintele pentru a Transcrie propoziția cu mici greșeli. Transcrie propoziția cu mai mult de 2
3 obține o propoziție. greșeli.
Itemul Formulează răspunsuri la întrebări Formulează răspunsuri la întrebări pe Formulează corect un răspuns la o
4 pe baza unui text (3) baza unui text întrebare pe baza textului.
(2)
Itemul Stabilește semnul corespunzător Stabilește semnul corespunzător Stabilește semnul corespunzător
5 pentru 3propoziții. pentru 2 propoziții. pentru 1propoziție.
Itemul Ordonează propozițiile conform Ordonează propozițiile conform Ordonează propozițiile conform
6 desfășurării acțiunilor. (5) desfășurării acțiunilor. (3-4) desfășurării acțiunilor. (1-2)
Itemul Formulează corect 3 întrebări pe Formulează corect 2 întrebări pe baza Formulează corect 1 întrebare pe
7 baza propozițiilor date. propozițiilor date. baza propozițiilor date.
Itemul Alcătuiește corect cele 3 propoziții. Alcătuiește corect 2 propoziții. Alcătuiește corect 1 propoziție.
8
Itemul Transcrie propoziții după criterii Transcrie propoziții după criterii date Transcrie propozițiile cu mai mult de
9 date (ultimul alineat). (ultimul alineat) cu mici greșeli. 2 greșeli.

Barem de apreciere

Număr de itemi și nivelul rezolvării (corect / incorect, CALIFICATIV


integral/parțial)

Rezolvă integral si corect 8-9 itemi. Foarte bine

Rezolvă integral si corect 5-6 itemi, parţial 3- 4 itemi. Bine

Rezolvă integral si corect 2-3 itemi; parţial 3-4 itemi/ incorect 3 itemi. Suficient

Matricea de specificaţii

Conținuturi/Competențe Niveluri taxonomice


cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
Despărțirea cuvintelor în silabe Item 1
1.3
Ordonarea cuv. pentru a obșine prop. Item 3

2.1 Formularea prop. după ilustrații sau Item 8


folosind cuvinte date.

3.1 Formularea unor întrebări și Item 4


3.2 răspunsuri pe baza unui text citit. Item 7
Ordonarea unor propoziții după Item 6
desfășurarea acțiunilor.
4.1 Transcrierea unor cuvinte, propoziții Item 9

4.2 Cuvinte cu sens asemănător Item 2

Plasarea semnelor de punctuație Item 5


REZULTATELE TESTĂRII

NR. NUMELE ELEVULUI CLR OBS.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


CLR