Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 7 martie 2017

Clasa: a III-a
Unitatea școlară : Școala Gimnazială Nr. 1 Românaşi
Propunător: prof. înv. primar Blaj Anişoara
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învățare:” În lumea sunetelor şi a culorilor”
Conţinutul învăţării: Adjectivul
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor

Obiective operaţionale:
La sfârşitul şi pe parcursul lecţiei,elevii vor fi capabili:
O1:- să definească substantivul şi adjectivul;
O2:- să găsească adjective potrivite pentru un substantiv dat şi invers;
O3:- să recunoască adjectivele din textul dat;
O4:- să precizeze numărul şi genul adjectivelor;
O5: - să completeze proverbele cu adjective potrivite;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, jocul
didactic, ciorchinele.
2. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, coli de flip-chart, petale de narcise din
hârtie colorată, plicuri, fişe colorate cu proverbe, lipici,panou din polistiren.
3. Forme de organizare: frontal, individual, în perechi.
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară de limba şi literatura română pentru clasele a III-a şi a IV-a.
Barbu, Marian, (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii române-
învăţământ primar, Ed. Gheorghe Alexandru, Craiova.
DEMERSUL DIDACTIC
Strategii didactice
Nr. Evenimentele
crt Conţinutul învăţării Metode și Mijloace Forme de Evaluare
. instruirii procedee de înv. organi
zare
1. Moment -pregătirea elevilor pentru lecţie;
organizatoric -pregătirea obiectelor necesare desfăşurării activităţii; conversaţia frontal
-asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a lecţiei.

Observarea
2. Reactualizarea Se verifică tema atât din punct de vedere caietele frontal
conversaţia
cunoştinţelor cantitativ,cât şi calitativ. elevilor sistematică
Se va face o reactualizare a cunostinţelor referitoare
la părţile de vorbire studiate,substantivul şi adjectivul.
-Ce este substantivul?
-De câte feluri sunt substantivele? explicaţia
Frontal
-Ce este adjectivul? aprecierea
-Care sunt genurile substantivului şi ale adjectivului? verbală
-Cum recunoaştem genurile?

Se afişează în faţa clasei, pe o coală de flip-chart,un


3. Captarea atenţiei ciorchinele Coală de
ciorchine care are în centru cuvântul „MAMA”. flip-chart Frontal
Vom purta o discuţie despre semnificaţia zilei de 8 Conversaţia
Martie,motivându-le copiilor de ce am ales acest
substantiv.
Elevii trebuie să completeze acest ciorchine cu cât Explicaţia
Aprecierea
mai multe adjective potrivite pentru acest substantiv.
(ANEXA 1) verbală
Anunţ elevii că astăzi,în cadrul orei de limba
4. Anunţarea temei şi
a obiectivelor română, vor aplica cunoştinţele despre părţile de vorbire
Explicaţia
operaţionale învăţate,rezolvând diverse sarcini.Pe parcursul orei,vor Frontal
trebui să recunoască adjective,să le analizeze,să atribuie
substantive potrivite unor adjective date.

5. Organizarea Se distribuie fiecărui elev câte o fişă de lucru şi le voi Explicaţia


situaţiilor de da explicaţiile necesare rezolvării acesteia.(ANEXA 2) Frontal
ANEXA 1

Numele și prenumele: Data..................

1. Găseşte cât mai multe adjective potrivite acestui substantiv.

MAMA

ANEXA 2

Numele elevului: Data:


FIŞĂ DE LUCRU

Se dă textul:

“MAMA”, acest cuvânt magic şi frumos, descrie fiinţa cea mai gingaşă şi blândă de

pe pământ.Ochii ei mari şi pătrunzători sunt ca două diamante strălucitoare.Glasul său

melodios îmi străbate inima, iar privirea ei luminoasă îmi umple sufletul de bucurie.Mâinile

sale catifelate mă strâng la piept cu mult drag.Aceasta este “MAMA”!

1.Subliniaţi adjectivele din textul dat şi indicaţi prin săgeţi substantivele a căror
însuşire o arată.

2.Completează următorul tabel cu adjectivele subliniate în text.Indică numărul şi


genul acestora.

Adjectivul Nr. Nr. Gen feminin Gen masculin Gen neutru


singular plural

ANEXA 3
FISA DE LUCRU
Completează proverbele cu adjective potrivite:

Ziua..................... se cunoaşte de dimineţă.

Buturuga ....................... răstoarnă


carul ......................... .

Fapta ........................ laudă pe om.

Mâţa ......................... zgârie rău.

Minciuna are picioare ......................... .

Vorba ...................... mult aduce.

O vorbă .............. răneşte mai mult decât sabia................


.

Prietenul ........................ la nevoie se cunoaşte.