Sunteți pe pagina 1din 1

Agricultura ocupă o mare parte din suprafaţa Europei.

Prin urmare, aceasta deţine un rol


important în conservarea resurselor naturale şi a peisajelor culturale şi reprezintă o condiţie prealabilă
pentru alte activităţi ale omului în zonele rurale. În decursul secolelor, agricultura a contribuit la
crearea şi păstrarea unei largi varietăţi de peisaje şi habitate. Cu toate acestea, practicile agricole pot
avea, de asemenea, efecte negative asupra mediului. Degradarea solului, poluarea apei, solului şi a
aerului, fragmentarea habitatelor şi distrugerea faunei sălbatice pot fi rezultatul unor practici agricole
necorespunzătoare

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale,
materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii
şi este vital pentru activitaţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor