Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUARE SUMATIVĂ

Informatica - Clasa a VII-a


,,Informația în viața noastră. Echipamente digitale.,,
Data: _____________
Numele, prenumele _______________________________________

1. Definiţi:
a) Purtător de informaţie: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Purtător dinamic de informaţie: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) Purtător static de informaţie: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Scrie sub imagine tipul următorilor purtători de informaţie: (Static sau Dinamic)

__________________________________________________________________________________________

3. Indicați în tabelul de mai jos sistemul de numerație și ce cifre conține fiecare din el.

BAZA SISTEMUL CIFRE


2
8
10
16

4. Evaluaţi numerele ce urmează:

a) (767)8= __________________________________________________________________________

b) (87)2 =___________________________________________________________________________

5. Încercuiţi răspunsul corect:

a) Cantitatea de informaţie a unei imagini color se aflăcu ajutorul formulei:


• I=XY(octeţi)
• I=3XY(octeţi)
• V=TfI(octeţi)

b)Cantitatea de informaţie a unei imagini alb-negru se află conform formulei:


• I=3XY(octeţi)
• I=XY(octeţi)
• I=kfT(octeţi)
6. Un elev este capabil să scrie circa 30 de caractere pe minut. Cîtă informaţie va conţine o dictare în 20
minute? Transformaţi în biţi.

7. Cîtă informaţie conţine o fotografie color cu dimensiunea 25x20 cm, reprodusă cu ajutorul unui rastru cu
rezoluţia 60 puncte/cm?

8. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii:


a) Reţeaua reprezintă o mulţime de calculatoare ce pot schimba informaţiile prin intermediul unei
structure de coomunicaţie:
Adevărat Fals

b) Cablul optic constă din fibre de sticlă sau din plastic transparent, acoperite cu un înveliş de protecţie:
Adevărat Fals

9. Enumeraţi părţile componente ale calculatorului.

a) _________________________________________________________

b) _________________________________________________________

c) _________________________________________________________

d) _________________________________________________________

e) _________________________________________________________

10. Scrieţi în locul punctelor cuvîntul potrivit:

a) După aria de răspîndire se cunosc ___ tipuri de reţea: _________________________________________


_______________________________________________________________________________________
11. Ce este ,,multimedia,,? _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Enumerați componentele multimedia: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. Numiți cîteva dispozitive multimedia digitale: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________