Sunteți pe pagina 1din 43

PROVOCARI DE SANATATE PUBLICA IN

SECOLUL XXI

Curs pentru studenți.


Anul V, Facultatea de Medicina,
UMF ”Carol Davila”
An universitar 2019-2020
Disciplina de Sănătate Publică și
Management

15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 1


Obiective educaționale:

La sfârșitul cursului, studenții vor fi capabili să:


 Inteleaga conceptele de stare de sănătate,
determinant al starii de sanatate, sănătate publică,
 Inteleaga principalele directii ale politicilor de
sanatate la nivel international

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 2


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Starea de sănătate –definiţie OMS

 “stare completa de bine din punct de vedere fizic,


mintal şi social și nu numai absenţa bolii sau a
infirmităţii “ (Constitutia OMS, 1946)

Caracteristici ale definiţiei :


 este universal acceptată ca o „aspiraţie”
 subliniază caracterul pozitiv şi multiaxial al sănătăţii
 realizarea ei presupune responsabilizarea societăţii
 sănătatea este o componentă şi o măsură a calităţii vieţii

Criteriile utilizate țin cont de:


 bunăstarea funcţională,
 capacitatea organismului de a se adapta la condiţiile variate de viaţă
şi muncă, condiţia umană care îl face pe individ creativ

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 3


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Starea de sănătate vs. boală

Boala - imposibilitatea de adaptare la multitudinea de condiţii


ambientale:de mediu fizic, psihic, social.

Aprecierea bolii:
 illness – percepția individului, subiectivă (persoana se
autodefinește bolnavă). În unele situații nu există concordanță
între subiectiv (percepția persoanei) şi obiectiv (evaluarea
medicală);

 „disease” –încadrarea profesioniștilor; definită după criterii


biomedicale (un ansamblu de semne şi simptome);

 „sickness” - expresia bolii în raport cu normele sociale.

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 4


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Determinanţii stării de sănătate

 cauze şi factori care pot influenţa riscul de îmbolnăvire


(J. Last)

 “orice factor sau condiţie care are efect asupra sănătăţii,


sau în termeni cantitativi măsurabili are un efect asupra
stării de sănătate” (D.Ruwaard,1997)

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 5


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Modelul epidemiologic al factorilor care
determină starea de sănătate (Lalonde,
A. Dever)
Sist. int.
complexe

Maturizare/ Biologia Mat. genetic


îmbătrânire de recuperare
fizic
Starea de
social Mediul Sistemul de curativ
sanatate
sănătate

psihologic
preventiv

Riscuri Comportamente Riscuri în


profesionale timpul liber

Modele de
consum
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 6
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Modelul Dever - Determinanţii sănătăţii şi
repartizarea resurselor
Contribuţia potenţială la Repartizarea actuală
reducerea mortalităţii a cheltuielilor pentru sănătate
(în procentaj) în S.U.A. (în procentaj)

7.9

BIOLOGIE 1.6
27 UMANĂ
1.5
19 MEDIU

STIL DE 90
43 VIAŢĂ
SISTEM DE
ÎNGRIJIRI

11

După: Dever G.E.A. în “Le planification de la Santé; Rayneed Pineault


7
Disciplina de Sanatate Publica si Management,
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Sănătatea publică (definiție OMS)
 Stiinta si arta prevenirii bolilor, prelungirii
vietii si promovarii sanatatii, prin efortul
organizat al societatii (Acheson, 1988,
WHO)
 the science and art of preventing disease, prolonging
life and promoting health and efficiency through
organized community effort for the sanitation of the
environment, the control of communicable infections,
the education of the individual in personal hygiene,
the organization of medical and nursing services for
the early diagnosis and preventive treatment of
disease, and for the development of the social
machinery to insure everyone a standard of living
adequate for the maintenance of health, so organizing
these benefits as to enable every citizen to realize his
birthright of health and longevity.(CE Winslow 1920)”

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 8


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Noua Sănătate publică
 Frenk (1993) : consta in eforturile sistematice pentru a
identifica nevoile de sanatate si pentru a organiza
servicii de sănatate care sa raspunda adecvat
nevoilor populatiei.

Sunt incluse:
• Procesarea informatiilor necesare pentru caracterizarea statusului
populatiei
• Mobilizarea resurselor necesare pentru a raspunde adecvat

• Esenta sanatatii publice este reprezentata de sanatatea


populatiei;
• Sanatatea Publica include facilitati pentru furnizarea
tuturor serviciilor de sanatate necesare pentru
promovarea sanatatii, prevenirea bolilor, diagnosticul si
tratamentul bolilor si reabilitarea fizica, sociala si 9

vocationala
The “Newest” Public Health/ cea
mai noua Sanatate Publica
 2003,
“Utilizarea teoriei, experientei si dovezilor
derivate din stiintele populatiei, utilizate
pentru a imbunatati sanatatea populatiei
intr-un mod care asigura cea mai buna
acoperire a nevoilor implicite si explicite ale
comunitatii (publicul).

10
SP bazata pe dovezi
Cele mai
bune
dovezi din
Valori cercetare
Expertiza
sociale, Cunoastere
politice,
economice

Decizii pentru practica SP:


- Interventii
- Programe de sanatate
- Politici de sanatate
Source: Jenicek, 1997 Conference "Diaspora in Scientific Research 11
and University Education in Romania -
Brownson, 1999 Diaspora and friends” 2016
Piramida dovezilor

Conference "Diaspora in Scientific Research 12


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
Lumea reală a sănătății
publice
 Să evaluam în ce circumstanțe să
recomandăm abordări specifice de SP

 Să susținem managerii de programe să


aplice abordarile recomandate in
circumstanțele specifice

Conference "Diaspora in Scientific Research 13


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
SP … interventii complexe in
situatii complexe …
 Context: variabilitate mare, influente
culturale, stratificare sociala, aspect
economice, resurse limitate in sistemul de
sanatate

 Servicii: furnizate sub forme diferite

Conference "Diaspora in Scientific Research 14


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
SP… obiective ambitioase

Scaderea Mortalitatii infantile

Alaptare Vaccinare Antibiotice pt


tratamentul
pneumoniei

MAXIMIZAREA EFICACITATII COLECTIVE

Conference "Diaspora in Scientific Research 15


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
SP …Intrebari complexe

Conference "Diaspora in Scientific Research 16


and University Education in Romania -
Diaspora and friends” 2016
Niveluri de intervenţie-tipuri de
prevenție
Prevenţie primordială
 Prevenția primordială
(modificarea distribuției Factori de risc
factorilor de risc în Prevenţie prim a r ă

populație)
 Prevenția primară
Boală
(evitarea apariției bolii la
nivel de individ)
 Prevenția secundară Prevenţie secundară
(dg. precoce pt.evitarea
cursului nefavorabil şi Complicaţii
consecințelor bolii) *

 Prevenția terțiară
(reinserția socio- P r e v e n ţ i e t e r ţ i a r ă

profesională)
Deteriorarea calităţii vieţii
D e c e s

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 17


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Provocari actuale ale sănătății
publice
Refugiati
Expanding EU:
growing health gaps Ageing
Population
Criza Citizens want
economica more control Needs / resources

Globalisation
Climate Change, Pandemic
and Bioterrorism Threats
Ethics

Lifestyle Related New Technology


Diseases and Innovation
Migration &
Cross Border
Healthcare
18
Sanatatea publica in UE - Tratatul
privind functionarea UE (art 168)
 În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se
asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.
 Acţiunea UE completează politicile naţionale (subsidiaritate)

 SM: definirea politicii lor de sănătate, organizarea, administrarea şi


prestarea de servicii de sănătate şi repartizarea resurselor

 UE:
 Boli transmisibile si amenintari transfrontaliere
 Siguranta sange, produse de sange, transplant
 Medicamente si dispozitive medicale
 Libera circulatie a profesionistilor
 Sanatatea transfrontaliera (inclusiv siguranta pacientului)

Disciplina Sanatate Publica si Management 19


UMF Carol Davila
Instrumente legislative UE
Obligatorii Neobligatorii
 Regulamente  Recomandari
 Directive  Concluzii
 Decizii

15.10.2019 Disciplina Sanatate Publica si Management, 20


Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol
Davila”
Entitati UE relevante pt SP
Consiliul Parlamentul Comisia Europeana
DG SANTE, DG Research &
Uniunii Europene European
Innovation, Joint Research
Centre
Working Party of
Social Protection Steering Group on Health
Public Health Senior
Committee Promotion, Disease
Level
Prevention and
Management of Non-
Vaccination Communicable Diseases

Patient Safety Mental Health


Rare Diseases
Economy of
wellbeing Cancer
Nutrition&Physical Activity
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 21
Vaccinare
 Planuri de actiune pentru vaccinare, cu tinte
de realizat si cu sustenabilitate financiara
garantata. Vaccinare rutina + situatii
epidemice
 Abordarea longitudinala a vaccinarii
 Verificarea statusului vaccinal de-a lungul
vietii
 Sistem informational (register + pasaport)

15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 22


Siguranta pacientului
 Rezistenta antimicrobiana
 Siguranta in serviciile extraspitalicesti
 Retele de raportare a evenimentelor critice
no – blame + incurajarea personalului
medical
 Parteneriate cu pacientii

15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 23


15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 24
Promovarea sanatatii mintale in UE
Reducerea risipei in cheltuielile
pentru sanatate:
- Spitalizari nenecesare
- Cheltuieli nenecesare pe medicamente

Indicatori:
- Stare de sanatate
- Factori de risc
- Finantare si cheltuieli pt sanitate
- Calitate si Patient Experience
- Access, utilizare de servicii
- Inovatie, eficienta si sustenabilitate
15.10.2019 Disciplina financiara
Sanatate publica si management 25
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 26
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 27
2015 2000
Rank Cause DALYs % DALYs DALYs per Rank Cause DALYs % DALYs DALYs per
(000s) 100,000 (000s) 100,000
population population
100.0 36331 100.0 45826
0 All Causes 2,668,296 0 All Causes 2,805,626
7.2 2615 7.3 3368
1 Ischaemic heart disease 192,056 1 Lower respiratory infections 206,202
5.3 1939 5.5 2531
2 Lower respiratory infections 142,384 2 Diarrhoeal diseases 154,973
5.2 1905 5.5 2514
3 Stroke 139,874 3 Ischaemic heart disease 153,892
3.8 1393 4.6 2087
4 Preterm birth complications 102,297 4 Preterm birth complications 127,771
3.2 1156 4.4 2032
5 Diarrhoeal diseases 84,928 5 Stroke 124,386
2.8 1035 3.8 1727
6 Road injury 76,020 6 Birth asphyxia and birth trauma 105,731
2.7 991 3.2 1462
7 Chronic obstructive pulmonary disease 72,815 7 HIV/AIDS 89,509
2.6 962 2.7 1251
8 Diabetes mellitus 70,667 8 Malaria 76,565
2.5 916 2.5 1168
9 Birth asphyxia and birth trauma 67,266 9 Tuberculosis 71,516
2.4 883 2.5 1162
10 Congenital anomalies 64,825 10 Chronic obstructive pulmonary disease 71,151
2.4 855 2.4 1102
11 HIV/AIDS 62,759 11 Road injury 67,461
2.1 763 2.4 1086
12 Tuberculosis 56,037 12 Congenital anomalies 66,477
2.0 738 2.3 1067
13 Depressive disorders 54,215 13 Measles 65,300
2.0 709 1.9 850
14 Iron-deficiency anaemia 52,080 14 Iron-deficiency anaemia 52,027
1.9 708 1.8 810
15 Back and neck pain 52,016 15 Neonatal sepsis and infections 49,618
1.6 565 1.6 733
16 Cirrhosis of the liver 41,486 16 Diabetes mellitus 44,896
1.5 560 1.5 683
17 Trachea, bronchus, lung cancers 41,129 17 Depressive disorders 41,789
1.4 524 1.4 654
18 Malaria 38,520 18 Back and neck pain 40,018
1.4 519 1.3 618
19 Kidney diseases 38,104 19 Self-harm 37,806
15.10.2019 1.4 Sanatate
Disciplina 513 publica si management 1.2 56628
20 Self-harm 37,672 20 Meningitis 34,657
Populația State Membre EU + parteneri – 1 ian
2017, baza de date Eurostat
Liechtenstein 37815
Iceland
Malta
Luxembourg
Cyprus
Estonia
Latvia
Slovenia
Lithuania
Croatia
Ireland
Norway 5258317
Slovakia
Finland
Denmark
Bulgaria
Switzerland
Austria
Hungary 9797561
Sweden
Portugal
Czech Republic
Greece
Belgium
Netherlands
Romania 19638309
Poland
Spain 46528966
Italy
United Kingdom
France
Turkey 79814871
Germany 82800000
Russia 143666931
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 29
UMF "Carol Davila" Bucureşti
Evoluția ratei de natalitate, UE și
Romania, 2005 -2016, Eurostat
10,9
11
10,9 EU (28 countries)

10,8 10,7 10,8 Romania


10,6 10,7
10,8
10,6
10,5
10,4 10,4
10,5
nascuti vii/1000 locuitori

10,4 10,4 10,3


10,2
10,1
10 10 10 10 10

9,8
9,7
9,6 9,6
9,7

9,4 9,4

9,2

9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ani calendaristici

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 30


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Speranta de viata, 2016, Health at a
Glance

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 31


UMF "Carol Davila" Bucureşti
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 32
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 33
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 34
UMF "Carol Davila" Bucureşti
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 35
15.10.2019 Disciplina Sanatate publica si management 36
Sanatate perceputa (% din populatie – deficitara/f
deficitara - Eurobarometru)
Cyp rus
Gre ece
Ireland
Icel and
Switzer land
Swede n
Norway
United Kingdo m
Austria
Belg ium
Romania 28,0
Denmark
Luxembou rg
Croatia
France
Netherland s
Eur opean Union (28 countries)
Finland
Sloven ia
Slovakia
Malta
Cze ch Repub lic
Hunga ry
Pola nd
Spa in
Ger ma ny
Bulg aria
Italy
Esto nia
Por tug al
Lithuan ia
Latvia

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 37


UMF "Carol Davila" Bucureşti
Surse de indicatori ai starii
de sanatate

Health for all (EURO)

EUROSTAT
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 38
UMF "Carol Davila" Bucureşti Global Health
Observatory (WHO)
WHO – WHO SIS

39
Surse de indicatori ai starii
de sanatate (2)

OECD Indicators

World Bank Indicators European Core Health


Indicators (ECHI)
Disciplina de Sanatate Publica si Management, 40
UMF "Carol Davila" Bucureşti
OMS Europa: Sănătatea 2020
 Cadru politic european de acțiune pentru
sănătate și bunăstare (Malda 2012, 62
sesion)
 Obiective Strategice:
 Imbunatatirea sănătătii pentru toți si reducerea
inegalităților
 Imbunătătirea leadership-ului si a guvernării
participative pentru sănătate

41
Arii prioritare
 Investitia în sănătate pe tot parcursul vieții si
împuternicirea cetățenilor,
 Controlul poverii bolilor netransmisibile și
transmisibile în Europa,
 Intărirea sistemelor de sănătate centrate pe
populație și a capacității de sănătate publică,
inclusiv capacitatea de pregatire si raspuns la
situatii de urgență,
 Crearea de medii și comunități favorabile
sănătății.
42
Europa 2020: Investing in
health
 Principii
 Sănătatea este o valoare în sine
 Investitia în sănătate favorizează dezvoltarea
 Direcții
 Investitia în sisteme de sănătate sustenabile
 Investitia în sănătatea oamenilor, ca și capital
uman
 Investitia în reducerea inegalitatilor în sănătate

Disciplina de Sanatate Publica si Management, 43


UMF "Carol Davila" Bucureşti