Sunteți pe pagina 1din 3

Numele ………………………………………………

Prenumele…………………………………………….

Lucrare scrisă la limba și literatura română . Clasa a V-a. Semestrul I

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Citește, cu atenție, textul următor și răspunde la cerințele e mai jos:
,, Se hotărî să treacă puțin pe la Janie înainte de a-și continua rondul. Janie locuia într-un duplex cu
grădină, la intersecția dintre Bulevardul East și Strada 84. Harriet sună la interfon și împinse ușa când se
auzi zbârnâitul. Janie stătea în pragul ușii și era într-o dispoziție îngrozitoare. Harriet își dădu seama
dintr-o privire. Janie părea întotdeauna extraordinar de veselă atunci când era furioasă. Harriet credea
că acest lucru se explică prin faptul că expresia normală a lui Janie era una plină de furie pură. Astăzi
zâmbea fericită și o salută pe Harriet cu un ciripit plângăreț:
- Salutare, Harriet Welsche.
Mai rău nici că se putea.
Harriet se îndreptă precaut spre ea , așa cum te-ai apropia de un câine turbat, încercând să-i vadă mai
bine ochii, dar Janie o șterse înăuntru . Harriet o urmă.
- Ce se întâmplă? șopti Harriet.
Se aflau în micul hol din fața livingului.
- Mă urmăresc , șopti Janie, încă zâmbind larg.
- Cine?
- Șobolanii.
Acesta era numele pe care Janie îl folosea pentru mama, tatăl, fratele și bunica ei, care locuiau tot
acolo.
- De ce?
- Mama zice că o să arunc toată casa în aer și că trebuie să iau cursuri de dans. Vino pe aici ca să nu
ne vadă. "
( Louise Fitzhugh, Hariret spionează)
1. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe: ( 5* 4p= 20p)
a) Indică sinonimele cuvintelor:
a-și continua…………………………………………….; zbârnâitul…………………………………………………………;
întotdeauna……………………………………………….; fericită…………………………………………………………….
b) Menționează antonimele cuvintelor:
împinse ( ușa)………………………………………………; veselă……………………………………………………….;
rău…………………………………………………………..; micul……………………………………………………………………;
c) Descoperă în text patru cuvinte care aparțin aceluiași câmp lexical.
………………………………………,………………………..…………………...,…………………….……………………,……….…………
d) Precizează numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte:
zice…………………………………………………………………………; explică………………………………………………………..;
aici……………………………………………………………………………;urmăresc……………………………………………………..
e) Transcrie din text un enunț interogativ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Completează enunțurile cu elemente corespunzătoare din text. ( 3*5p=15p)
a) Duplexul cu grădină în care locuia Janie se afla la .………………………………......................................
b) ,, Șobolanii " era numele pe care Janie îl folosea pentru…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Mama lui Janie consideră că fata trebuia să ia cursuri de …………………………………………………………….
3. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe care vizează textul propus.(5*4p=20p)
a) Precizează numele celor două personaje care participă la dialog………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Unde locuia Janie?.............................................................................................................................
c) Indică circumstanța temporală în care Janie părea veselă.

1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Transcrie enunțul care arată cum se îndrepta Harriet spre Janie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) Cine o urmărea pe Janie?...............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Formulează ideea principală a primului paragraf al textului. 5p
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Povestește,în 80-100 de cuvinte, o întâmplare din viața ta , în urma căreia ai fost admirat sau
certat de părinți pentru o faptă bună sau rea. 20p
Vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu sugestiv; 4p
- respectarea părților unui text; 6p
- respectarea temei date 4p;
- folosirea limbajului standard; 4p
- încadrarea textului în limitele date 2p
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 2 p.;
punctuaţia – 1 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2
Barem de evaluare . Lucrare scrisă la limba și literatura română. Clasa a V-a Semestrul I

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.


1. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe: ( 5* 4p= 20p)
a) Sinonimele cuvintelor: a-și continua = a-și urma; zbârnâitul= bâzâitul; întotdeauna =mereu;
fericită= bucuroasă
b) Antonimele cuvintelor:împinse ( ușa)≠trase; veselă≠tristă;rău≠bine;micul≠marele;
c) Cuvinte care aparțin aceluiași câmp lexical: mama, tatăl, fratele, bunica
d) Numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte:
zice= 4l, 4s; explică=7l,8s ;aici= 4l,3s; urmăresc= 8l,8s
e)Transcrierea unui enunț interogativ
2.Completează enunțurile cu elemente corespunzătoare din text. ( 3*5p=15p)
a)Duplexul cu grădină în care locuia Janie se afla la intersecția dintre Bulevardul East și Strada 84 .
b),, Șobolanii. " era numele pe care Janie îl folosea pentru folosea pentru mama, tatăl, fratele și bunica
c)Mama lui Janie consideră că fata trebuia să ia cursuri de dans.
3.Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe care vizează textul propus.(5*4p=20p)
a)Precizarea numele celor două personaje care participă la dialog, Janie și Harriet Welsche.
b) Janie locuia într-un duplex cu grădină, la intersecția dintre Bulevardul East și Strada 84.
c) Circumstanța temporală în care Janie părea veselă este ,, astăzi"
d)Enunțul care arată cum se îndrepta Harriet spre Janie.,, Harriet se îndreptă precaut spre ea , așa cum
te-ai apropia de un câine turbat"
e) Janie era urmărită de șobolani.
4.Formularea ideii principale a primului paragraf al textului. 5p
5. Povestește,în 80-100 de cuvinte, o întâmplare din viața ta , în urma căreia ai fost admirat sau certat
de părinți pentru o faptă bună sau rea. 20p
Vei avea în vedere:
- alegerea unui titlu sugestiv; 4p
- respectarea părților unui text; 6p
- respectarea temei date 4p;
- folosirea limbajului standard; 4p
- încadrarea textului în limitele date 2p
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 10 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 2 p.;
punctuaţia – 1 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)