Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VI-a

Lucrare scrisă la limba română


PARTEA I -Limba română ( 65 de puncte )
Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi apoi scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă:

„Băiatul se numea Bănică, iar căţelul, pentru că fusese prins de două ori cu botul într-o
cratiţă, primise porecla Tocănel.
Era în februarie, ninsese o zi şi o noapte – acum zăpezile acopereau geamul până la
două palme de marginea de sus a cercevelelor – şi ei şedeau în odaie. Bănică în pat, iar Tocănel
lângă uşă, vârât într-un ciorap de lână, căruia băiatul îi deşirase laba, transformându-l astfel
într-un costum, pe care căţelul îl privea cu mândrie ori de câte ori ieşea afară în aer. Soba
frigea – ardeau în ea lemne de brad cu miros de cetină – şi undeva, într-o spărtură a peretelui,
cânta un greier, parcă bătându-şi joc de vântul care gonea pe sub streşini, răsucind zăpada şi
aruncând-o peste coama salcâmilor.”
(Fănuş Neagu – Târziu, când zăpezile sunt albastre)

1. Precizează un sinonim pentru cuvântul odaie și un antonim pentru cuvântul ieșea.


4 puncte
2. Transcrie din text trei cuvinte ce conțin diftong, unul care conține triftong și unul care
conține vocale în hiat. 5 puncte
3. Identifică propoziții cu sensurile propriu de bază, secundar și figurat ale cuvântului
noapte. 6 puncte
4. Stabilește numărul de litere și numărul de sunete pentru cuvintele: marginea,
cercevelelor. 5 puncte
5. Alcătuiește două enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului care.
8puncte
6. Identifică în textul dat un indice de timp si unul de spatiu. 6 puncte
7. Alcatuieste enunturi pentru a ilustra polisemia cuvantului a frige
6 puncte
8. Explica folosirea ghilimelelor in text. 10 puncte
9. Precizează cărui moment al subiectului îi poate corespunde fragmentul dat. Motivează
alegerea. 5 puncte
10. Formulează ideea principală din al doilea alineat. 5 puncte
11. Precizează tipul de narator ce poate fi identificat în textul dat. 5 puncte

PARTEA a II-a - Literatura română ( 25 de puncte)

Alcătuiește o compunere de 150 - 200 de cuvinte în care prezinți momentele


subiectului operei Sobieski si romanii , de Costache Negruzzi. În compunerea ta
trebuie:
 să precizezi ce este desfășurarea acțiunii, ca și moment al subiectului.
 să respecți succesiunea logică a evenimentelor;
 să ai un limbaj adecvat cerinței;
 să respecți limita de spațiu