Sunteți pe pagina 1din 6

Curriculum vitae

Europass

Nume / Prenume Ogodescu Ana Emilia

Adresă(e) Bd. Revoluției din 1989 nr.9 etajul I cab.15, Timisoara, Romania
Telefon(oane) 0040723330890

E-mail(uri) eogodescu@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data și locul naşterii, părinți 08.08.1978, Sînnicolau Mare, jud. Timiș, Rafael Augustinov (medic primar
stomatolog), Maria Augustinov (psiholog)

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, Facultatea de
Domeniul ocupaţional Medicină Dentară, Disciplina de Pedodonție-Ortodonție
Asistent universitar, Doctor în domeniul medicină dentară, Medic specialist
ortodonție si ortopedie-dento-faciala, Medic specialist stomatologie generală

Experienţa profesională Medic rezident stomatologie generală, Spitalul Municipal Timișoara (2004-2006)
Medic de garda în cadrul Serviciului de Primiri Urgențe al Facultății de Medicină
Dentară din Timișoara (2004-2006)
Medic angajat al Cabinetului Medical Individual de Stomatologie și Ortodonție „Dr.
Straton & Dr. Ogodescu”, Timisoara (2005-prezent)
Doctorand cu frecvență în cadrul Disciplinei de Pedodonție-Ortodonție Facultatea de
Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
Tema de cercetare: Standarde actuale de creștere și dezvoltare a sistemului
stomatognat, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Elisabeta Bratu (2007-2011)
Medic rezident ortodonție și ortopedie dento-facială, Clinica de Pedodonție-Ortodonție
a Facultății de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara, Coordonator: Prof. Univ. Dr. Elisabeta Bratu, Prof. Univ. Dr. Florica Glăvan
(2009-2011)
Pagina 1 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Ogodescu Ana Emilia © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Perioada 2007-2011
Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvență la Disciplina de Peodonție-Ortodonție, Facultatea de Medicină
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
Activităţi şi responsabilităţi - stagii clinice de Ortodonție si Ortopedie Dento-Facială cu studenții anului VI
principale Facultatea de Medicină Dentară;
- stagii clinice de Pedodonție cu studenții anului IV Facultatea de Medicină
Dentară;
- implicarea studenților în activitati de cercetare prin sustinerea si coordonarea
activitati acestora.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara
Pta Eftimie Murgu Nr.2, 300041, Timisoara
Tel: +40 256204400 www.umft.ro

Tipul activităţii sau sectorul de Avtivitate didactica, activitate medicala, activitate de cercetare, activitate științifica în
activitate domeniul ortodonției, pedodonției, creșterii și dezvoltării sistemului stomatognat,
medicină dentară

Locuri de muncă relevante 2004 – 2006 Spitalul Municipal Timișoara


2007 – 2011 Disciplina de Peodonție-Ortodonție, Facultatea de Stomatologie,
Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timișoara
2009 – 2011 Clinica de Peodonție-Ortodonție, Facultatea de Stomatologie,
Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timișoara
2005 – prezent Cabinet Medical Individual de Stomatologie și Ortodontie „Dr. Straton
& Dr. Ogodescu”, Timișoara

Educaţie şi formare

Perioada 2011 curs de specializare pentru ocupația Formator;


2009 - 2011 rezidențiat în Ortodonție și Ortopedie Dento-Faciala în cadrul Disciplinei
de Pedodonție-Ortodonție, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
2007 - 2011 doctorand cu frecvență în cadrul Disciplinei de Peodonție-Ortodonție,
Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, Titlul tezei de doctorat: Standarde actuale de creștere și
dezvoltare a sistemului stomatognat, Coordonator: Prof.Univ.Dr. Elisabeta Bratu
2007-2008 curs de perfecționare postuniversitară pentru obținerea atestatului de
studii complementare în implantologie
2004 - 2006 rezidențiat în Stomatologie Generală în cadrul Facultății de Medicină
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
1996 - 2003 studentă a Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină
și Farmacie din Timișoara
1992 - 1996 elevă a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Reșița

Pagina 2 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Ogodescu Ana Emilia © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Calificarea / diploma obţinută Formator, Certificat de Absolvire Seria F nr. 0243640, nr.392 din data de 08.07.2011
Medic dentist specialist în specialitatea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială prin
Ordinul M.S.P. nr.1676 din 2011, Certificat de Specialist Ortodonție și Ortopedie
Dento-Facială seria S1 nr.013915, nr.11335 din 16.12.2011
Doctor în domeniul Medicină Dentară, Diploma de Doctor în domeniul Medicină
Dentară Seria H Nr. 0015383 nr.1258 din 02.11.2012
Competență în Implantologie, Atestat de Studii Complementare în Implantologie,
Seria C Nr. 021808, nr.23728 din 16.07.2008
Medic specialist în stomatologie generală prin ordin al M.S.P. nr. 1760 din 2006,
Certificat de specialist stomatologie generală seria S1 nr.006590 nr.6396 din
25.10.2010
Doctor-Medic în profilul Medicină, specializarea Stomatologie, Diploma de Licență
Seria U nr. 0083717 nr.1142 din 31.03.2004
Diploma de Bacalaureat Seria P nr.132546 nr.581 din 16.07.1996
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale Toate disciplinele Facultatii de Medicina Dentara, creșterea și dezvoltarea sistemului
dobândite stomatognat,cape pedodontice, ortodonție,implantologie, stomatologie generală
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara, Facultatea de
învăţământ / furnizorului de Medicina Dentara
formare

Nivelul în clasificarea naţională Formare profesionala nivelul 6 dupa Clasificarea CITE din 1997 a UNESCO,
sau internaţională Domeniul 7. Sanatate si protectie sociala – Subdomeniul 72 Sanatate: Medicina
Dentara

Alte forme de pregătire - 2001, 2002, 2004, 2010 – stagii clinice de stomatologie, ortodonție și pedodonție
postuniversitară în cadrul Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin al Zentrum für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde al Universität Zürich, Zürich, Elveția
- Participantă la cursuri postuniversitare de ortodonție, pedodonție, parodontologie,
implantologie, protetică, managementul proiectelor de cercetare în țară și
străinătate – Elveția, Ungaria, Serbia, Portugalia, Finlanda

Proiecte naționale câștigate pe bază de competiție

1. 2008-2011 Bursă Doctorală (cod CNCSIS: BD 268) – Director proiect


Activitatea de cercetare 2. 2008 PNII (2007-2013) – Resurse Umane – Proiecte de Mobilitate a Cercetătorilor
(cod CNCSIS: MC5) pentru participarea la 84th Congress of the European
Orthodontic Society (EOS) – Lisabona, Portugalia (val. 4520 RON) – Director
proiect
3. 2008 PNII (2007-2013) – Idei – Workshop Internațional: “Managementul fantelor
labio-maxilo-palatine in Romania – o abordare interdisciplinara” (cod CNCSIS:
WE 182, director proiect: Conf. Dr. Irina Zetu) – Participant
4. 2002 – proiectul Asociației Studenților Stomatologi din Timișoara (ASST) și
Disciplina de Pedodonție-Ortodonție a Facultatea de Medicină Dentară,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara – “Studenți
pentru copii” – coordonator proiect

Proiecte naționale depuse și evaluate:


1. Optimizarea managementului suprafețelor dentare în timpul
tratamentului ortodontic și după decolarea aparatelor ortodontice fixe la
adulți (director proiect: Asis. Univ. Dr. Alexandru Ogodescu) depus în cadrul
competiției CNCSIS IDEI 2008, cod CNCSIS 1749, punctaj final 86 (punctaj
pentru finanțare proiecte 87,95) - cercetător
Pagina 3 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Ogodescu Ana Emilia © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Cărți,manuale

- Coautor la monografia Tratamentul ortodontic la adult Alexandru Ogodescu,


Elisabeta Bratu, Florica Glavan, Stefan Stratul, Emilia Ogodescu, Marcel Moise
(2008), Ed. Eubeea (editură recunoscută CNCSIS), Timisoara, ISBN 978-973-
673-107-5 - inclusă în Google Books și WorldCat
- În monografia Histologie și Histopatologie Orală și Maxilo-Facială – cu referințe
clinice (2006), Ed. Eurobit (editură recunoscută CNCSIS), Timișoara – coautor al
capitolului Biologia osului alveolar în tratamentul ortodontic al adulților, ISBN(10)
973-620-227-5 ISBN (13) 978-973-620-227-8

Cărți în pregătire

- Tratamentul ortodontic la adulții cu afecțiuni parodontale, Alexandru


Ogodescu, Emilia Ogodescu, Stefan-Ioan Stratul
- Creșterea și dezvoltarea sistemului stomatognat: standarde actuale și
considerații clinice Emilia Ogodescu, Alexandru Ogodescu

Autor și coautor la 77 de lucrări științifice (vezi anexa) dintre care:


- 7 indexate în ISI Web of Science : 2 tip Article, 5 tip Proceedings Paper
- 3 urmează a fi indexate în ISI Web of Science
- 2 sunt indexate în PubMed
- 12 sunt indexate în Scopus
- 11 sunt articole/studii în extenso publicate în reviste din fluxul științific
internațional principal
- 7 sunt publicații în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferințe
internaționale de specialitate
- 59 de comunicări (prezentări orale, poster) la numeroase reuniuni și congrese
științifice naționale și internaționale, în străinătate: Grecia, Italia, Turcia, Albania,
Macedonia, Serbia, Cipru, Portugalia, Finlanda.

Peer reviewer:
- membru al Scientific Comittee and Editorial Board on Medical and Biological
Sciences of the World Academy of Science, Engineering and Technology

Premii științifice naționale și internaționale (7):

2002 First Prize la The 7th International Symposion “The Stomatological Days in
Banat” Stomatology of the 3rd Millennium pentru lucrarea științifică Preventie in
stomatologie – de la baza piramidei la preventia profesionala

Pagina 4 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Ogodescu Ana Emilia © Comunităţile Europene, 2003 20060628
2010 Second Prize la la 4th edition of the International Congress of Dental Medicine
for Students and Young Doctors pentru lucrarea științifică Growth of the Face:
Importance and Assessment Methods
2010 Third Prize la la 4th edition of the International Congress of Dental Medicine for
Students and Young Doctors pentru lucrarea științifică Modern Management of Space in
the Primary and Mixed Dentition
2010 Premiul UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării) pentru lucrarea științifică Computer
Science in the Orthodontic Treatment of Adult Patients
2010 Premiul UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării) pentru lucrarea științifică Biology of the
Alveolar Bone: Orthodontic Tissue Regeneration (OTR)
2010 Premiul UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării) pentru lucrarea științifică Biology of
Dentofacial Growth and Development: Updating Standards using Digital Imaging
Technologies
2012 First Prize la The IIIrd International Congress of the Romanian Straight-wire
Association pentru lucrarea științifică Periodontal parameters during interdisciplinary
camouflage therapy of class III malocclusion

Membru al asociațiilor științifice și profesionale:


- Colegiul Medicilor Dentiști din România (CMDR);
- Societatea Europeană de Ortodonție (EOS);
- Societatea Balcanică de Stomatologie (BaSS)
- Asociația pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-
Aptitudini şi competenţe V);
personale - World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS)

Limba maternă Bulgara, Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Engleza, Franceza, Germană
Nivel european (*)
Limba
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator
C2
Engleza experimentat 2 experimentat 1 experimentat 1 experimentat 2 experimentat

B Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C Utilizator


Franceza 2 independent B1 independent B2 independent B2 independent 1 experimentat

B Utilizator C Utilizator C Utilizator C Utilizator B Utilizator


Germana 2 independent 2 experimentat 2 experimentat 2 experimentat 2 independent

Pagina 5 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Ogodescu Ana Emilia © Comunităţile Europene, 2003 20060628
Competenţe şi aptitudini - o buna capacitate de adaptare la medii multiculturale prin stagiile de specializare
organizatorice și congrese internationale la care am participat, coordonare proiecte ( “Studenti
pentru copii”, CNCSIS)
Competenţe şi aptitudini tehnice
- o bună cunoastere a tehnicilor de achiziție a datelor clinice din domeniul
ortodontiei si prelucrare a acestora;
- o buna cunoastere a tehnologiilor de realizare, functionare si aplicare a aparatelor
ortodontice fixe, brackets estetici, autoligaturanti, miniimplante;
- o buna cunoastere a procedurilor tehnologice de realizare si adaptare a
aparatelor ortodontice mobile si mobilizabile, a menținătoarelor de spatiu mobile
si fixe, cape pedodontice, Toate acestea au fost dobândite in contextul unei
practici medicale, de cercetare si didactice sustinute in ultimii 9 ani.
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Cunoștiințe medii de utilizare a calculatorului, a instrumentelor Microsoft Office
(Word, PowerPoint, Excel), a aplicațiilor de grafică pe calculator (Adobe, PhotoShop),
de management al bazelor de date, a Internetului.
Competenţe şi aptitudini artistice
Sculptură, Pictură, Muzică (cursuri de pian)

Alte competenţe şi aptitudini


- practic cu placere ski, patinaj, drumetii montane;
- sunt pasionată de homeopatie, stiinta și cultura diverselor popoare, educația și
jocurile copiilor
Permis(e) de conducere
Permis de Conducere Categoria B
Stare civilă
Căsătorită din anul 2005 cu dr. Alexandru Simion Ogodescu (medic primar
ortodonție și ortopedie dento-facială, medic specialist stomatologie generală, doctor în
domeniul medicină dentară) având împreună un fiu, Albert Alexis Ogodescu (6 ani) și
o fiică, Irma Ana Ogodescu (3 luni).
Anexe
Lista completă de lucrări a candidatei OGODESCU ANA EMILIA.

Actualizat februarie 2013.

Ana Emilia Ogodescu

Pagina 6 - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Ogodescu Ana Emilia © Comunităţile Europene, 2003 20060628