Sunteți pe pagina 1din 2

Psihologia traumei

Seminar 2019-2020

S Tema
1. Seminar organizatoric. Delimitări conceptuale: traumă, reziliență, dezvoltare posttraumatică
2. Factori personali și contextuali care influențează răspunsul la traume
3. Trauma secundară. Factori de risc și factori protectivi
4. Strategii de coping peri- și posttraumatice
5. Prevenția stresului traumatic: Prim ajutor psihologic, debriefing psihologic
6. Terapia traumei și pierderii: aspecte generale, terapeutul, metode de evaluare, psiho-educația
7. Reziliență vs. dezvoltare personală posttraumatică în experiențe personale de viață

Bibliografie
Crumpei, I. (2014). Stresul traumatic secundar. Efectul advers al empatiei, Iași, Institutul European.
Fischer, G., Riedesser, P. (2001). Tratat de psihotraumatologie, Bucureşti: Editura Trei.
Grey, N (Ed.). (2009). A casebook of cognitive therapy for traumatic stress reactions, New York, Routledge.
Joseph, S., Linley, P, A. (Eds.). (2008). Trauma, recovery and growth. Postive psychological perspective
on posttraumatic stress, New Jersey, John Willey & Sons.
Măirean, C. (2017). Stres traumatic și dezvoltare personală posttraumatică, Iași : Editura Institutul
European.
Mitrofan, I. şi Buzducea, D. (1999). Psihologia pierderii şi terapia traumei, Editura Albedo, Bucureşti;
Wilson, J., Keane, T. (Eds.). (2004). Assessing psychological trauma and PTSD, The Guilford Press, New
York.
Turliuc, M.N. & Măirean, C. (2014). Psihologia traumei, Iași: Editura Polirom.
Turliuc, M.N. (2013). Psihologia traumei. În L. Șoitu (coord.), 4D în educație, pp 133-162, Iași, Institutul
European, ISBN 987-973-611-972-9.
Aspecte generale privind activitatea la seminar
1. Evaluarea la seminar se face pe baza:
a. Coordonarea discuțiilor la seminar pe una din temele enumerate mai sus: 70%
b. Participarea activă la seminar, care reflectă atât opinii/ experiențe personale, dar și
pregătirea pe tema discutată la seminar: 30% (la minim 5 seminarii, pentru punctaj
maxim)
2. Nota la seminar reprezintă 40% din nota finală.
3. Promovarea seminarului și susținerea examenului implică obținerea la seminar a unei medii
de minim 4.5.
4. Prezența la seminarii nu este obligatorie, cu excepția seminarului în care aveți prezentarea.

Aspecte specifice privind seminarul în care conduceți discuțiile


Studenții care sunt responsabili de tema discutată vor avea următoarele atribuții și responsabilități:
- Vor stăpâni foarte bine tema abordată, pe baza bibliografiei obligatorii și a celei
suplimentare
- Vor discuta tema prin raportare la un tip de traumă din tipologia lui Kira et al., 2013 (traume
fizice, de atașament, de individualizare, de interdependență), în seminariile S2-S5.
- Vor aborda subiectele specifice temei prin antrenarea colegilor în discuții, propunerea unor
aplicații sau studii de caz
- Prezentarea aspectelor teoretice trebuie să alterneze mereu cu discutarea lor la nivel
aplicativ (preferabil, aspectele teoretice să fie prezentate după realizarea aplicațiilor)
- Discuțiile cu colegii nu presupun adresarea unor întrebări, obținerea unor răspunsuri și
trecerea mai departe la următorul aspect de discutat, ci dezbatere și problematizare

În general nota va fi comună, dar implicări individuale vizibil mai reduse vor fi depunctate.
Temele de seminar vor fi distribuite la începutul semestrului. Fiecare student trebuie să facă parte
dintr-o grupă.

Criterii pentru evaluarea prezentării:


1. Înțelegerea materialului prezentat (2 puncte)
2. Relevanța informațiilor prezentate, pentru tema aleasă (inclusiv, faptul că nu sunt omise
informații esențiale) (1.5 puncte)
3. Claritatea exprimării, detașarea de materialele scrise, în prezentare (2 puncte)
4. Prezența aplicațiilor, pentru minim 50% din timpul alocat prezentării (1.5 puncte)
5. Relevanța aplicațiilor propuse, pentru tema prezentată (2 puncte)
1 punct din oficiu