Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Data:

Test de evaluare

Subiectul I (60 de puncte)


1. Ce fel de text este opera Popa Tanda? Argumentați.
2. Cărei specie literară aparține opera Popa Tanda? Oferiți două argumente.
3. Cărui gen literar aparține? Oferiți patru argumente.
4. Care este tema operei Popa Tanda? La ce persoană se povestește?
5. Oferiți câte un sinonim potrivit pentru următoarele cuvinte: altruism,
compasiune, onestitate, perseverență.
6. Care sunt modurile de expunere?

Subiectul II ( 30 de puncte)
1. Alcătuiți o compunere, de minim 150 de cuvinte, în care să descrieți
personajul principal al operei Popa Tanda, de Ioan Slavici.
În compunerea ta trebuie:
-să precizezi două mijloace de caracterizare a personajului;
-să ilustrezi două trăsături ale personajului ales;
-să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
-să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Mult succes!