Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

activitate integrată pentru o zi

DATA: 18.02.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P. „Gulliver”
NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPĂ: Nivel I / Grupa mică „Îngerașii”
PROFESOR: Andronic Casandruța
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: „Prietenii necuvântători, câinele și pisica”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Câinele, prietenul oamenilor”
TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: „Cățelul Hap-ciu”
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE:
 Î.D. : „Cine a spus ham, ham „? – elemente de comunicare orala,
 J.C.I. : „Să descoperim cățeii”: B- sortăm imagini cu căței
A – colorăm în contur un cățel
Puzzle cu căței
 A.D.E. : D.Ș.: „Cățelul” – observare
D.E.C. : „Un cățel mititel „, - învățare cântec
 J.A.L.A.: „Lingușeală de cățel „– joc cu text și cânt
Vizionare material PPT cu diferite rase de căței.
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Dezvoltarea şi educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic,
lexical, sintactic;
 Formarea și dezvoltarea cunoștințelor copiilor referitoare la animalele domestice
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- Să recunoască cățeii din alte imagini;
- Să descrie imaginile în care apar cățeii, identificând elementele componente ale
corpului unui căței;
- Să observe cu atenție imaginile puse la dispoziție, descoperind mediul în care
trăiesc animalele;
- Să identifice materialele puse la dispoziție, denumindu-le;
- Să mânuiască corect cărțile, imaginile, puzzle-ul, instrumentele de colorat;
- Să înterpreteze cântecul corect, în grupuri mici dar și individual;
- Să execute mișcările sugerate de textului cântecului.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee: conversația, explicația, observarea, exercițiul, munca
îndepen-
dentă, munca în echipe
b) Material didactic: planșe format A3 cu animale domestice, jetoane, atlase, reviste
enciclopedii, creioane colorate, foi A4, puzzle cu animale ,
căței de pluș, mulaje, ferma animalelor, cutie, plic
c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe mici

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
 Proba orală: identificarea și recunoașterea cățeilor din celelalte animale
domentice
 Proba practică: realizarea puzzle-lui, colorarea imaginii.
BIBLIOGRAFIE:
 MEN, (2018), ,,Curriculum pentru educația timpurie”;
 Laurenţia Culea, Angela Seşovici, Filofteia Grama, ,,,Activitatea integrată în
grădiniţă’’, (2008), Ed. Did. Publishing House, Bucureşti;
 Lolica Tataru, Adina Glava, Olga Chis, ”Piramida cunoasterii”, Editura Diamant,
2014, Pitesti
SCENARIU DIDACTIC
Activitatea de astăzi va debuta cu realizarea cercului prieteniei, pentru
Întâlnirea
de dimineață. Activitatea de la Î.D., se va realiza frontal , pe pernuțelele aflate în formă
de
de semicerc. Educatoarea va adresa salutul zilei, care va fi diferit față de alte zile :
Bună
dimineața, iubitori ai animalelor. Li se explică copiilor de ce a fost folosită formula
aceas-
ta de salut, întrucât astăzi vom descoperi un nou animal domestic. Voi da startul la
salut,
începând cu primul copil din dreapta mea, urmând ca fiecare copil să transmită mai
depar-
te salutul. Prezența se va realiza altfel, copiii sunt solicitați ca după ce își aud numele,

răspundă cu un simplu ham. Se vor stabili apoi prezenții și absenții zilei, și se ca
completa
calendarul naturii. Momentul zilnic de înviorare se va realiza prin intermediul
cântecelu-
lui „Cățelul Bingo!”.
În continuare educatoarea va prezenta copiilor o cutie din carton, pe care sunt
lipi-
te lăbuțe de cățel. Educatoarea se întreabă mirată : Oare ce surpriză avem în această
cutie
frumoasă? Doriți dă aflăm? În acest mod se realizează captarea atenției copiilor.
Educatoare deschide cu grijă cutia, și primul lucru pe care îl găsește înăuntru
este
un plic pe care va fi din nou lipit aceeași lăbuță. În plic, se va alfa o ghicitoare care
spune
așa: „Ham, ham eu mă numesc / Vreau să vă înveselesc / Un os poate-mi veți da /
Până
n-oi înfometa”. Preșcolarii vor fi întrebați dacă cunosc ei răspunsul la această
ghicitoare,
și dacă știu ei cine face ham? Educatoare scoate din cutie și restul elementelor
surpriză:
căței de pluș de diferite mărimi și culori, imagini și jetoane cu căței, mulaje din plastic
și astfel îi va anunța pe copii, tema zilei de astăzi, și anume „Cățelul. Educatoarea
împarte
copiilor toate elementele din cutie pentru a fi observate de către copii, apoi va iniția o
discuție despre cățel . Va adresa câteva întrebări preșcolarilor:
- Ce animăluț am descoperit în cutia cu surprize?
- Cu ce este acoperit corpul lui?
- Din ce este alcătuit corpul cățelului?
- Ce nume de căței cunosc?
- Cine are cățel acasă?
- Ce mănâncă un cățel? Etc
În continuare li se propune copiilor să descopere surprizele care îi așteaptă pe

suțe, prin intermediul tranziției Azi Grivei e mânios! Cele trei centre deschise vor fi
dis-
tribuite la trei măsuțe după cum urmează : centrul bibliotecă este așezat strategic lângă
colțul Bibliotecă, centrul artă este așezat în apropierea colțului destinat Artei, iar jocul
de masă , puzzle este așezat în apropierea centrului Științe.
Preșcolarii vor fi îndrumați să se așeze la centrul care îi atrage mai mult.
Centrul Bibliotecă îi așteaptă pe copii cu multe imagini, cărți, atlase , jetoane ,
cu și despre animalele domestice. Sarcina copiilor este de a răsfoi și de a identifica
cățeii
din multitudinea de imagini cu animale.
Centrul Artă îi așteaptă pe copii cu multe creioane colorate și fișe de lucru pe
care
va fi un cățel. Sarcina de lucru este de a colorat în contur cățelul, utilizând culori
adecvate
acestor animale.
Centrul Joc de masă- puzzle, îi așteaptă pe copii cu puzzle-uri de dimensiuni
mici,
dar cu piese mari, unde sarcina copiilor va fi să realizeze puzzle-ul și apoi să spună ce
imagine au obținut.
După ce copiii au finalizat sarcinile de la centre sunt invitați să se îndrepte către
grupul sanitar pentru a se spăla pe mânuțe,( rutină) prin intermediul tranziției : Iute voi
ați mai lucrat, / Dar încă n-am terminat / Spre baie să ne îndreptăm / Mânuțele să le
spă-
lăm / Și apoi ca să cântăm! La întoarcere, preșcolarii se vor așeza din nou pe
pernuțele
de pe covor pentru a desfășura activitatea D.E.C., educație muzicală, învățarea
cântecului
„Un cățel mititel.” Cântecul va fi intonat întâi de educatoare , apoi se va trece la
învățarea
propriu zisă a cântecului, împărțindu-l pe fragmente mici. Se va repeta de câteva ori
cântecul , pentru a se asigura că toți preșcolarii au memorat măcar câteva versuri.
Pentru relaxarea și destinderea copiilor , le voi propune un cântecel cu text și cânt
Lingușeală de cățel, însoțit și de mișcări ale corpului .( anexa ) . La final preșcolarii vor
urmări un material PPT, despre căței, despre rasele de căței și mediul în care trăiesc.
Activitatea se va încheia într- un mod plăcut, făcându-se aprecieri colective
și individuale asupra desfășurării activității.
Nr. Evenimentul Strategii didactice Evaluare/
crt. didactic/ Conţinutul ştiinţific metode şi
Secvenţa Metode şi Mijloace de indicatori
didactică procedee învăţământ

1. Captarea şi Se va realiza prin cutia surpriză Conversația Cutie, plic, Observarea


orientarea prezentată copiilor, în care se va afla o Observarea caței de pluș, sistematică a
atenţiei ghicitoare, căței de pluș și diferite imagini. Explicația imagini, planșe comportamentului
copiilor

2. Anunţarea Tema şi obiectivele activităţii sunt anunţate Explicația


temei şi a în termeni accesibili copiilor. Conversația
obiectivelor Contextul creat va permite accesibilizarea
obiectivelor propuse și va oferi copiilor
situații care să le trezească dorința de a
acumula informații prin oferta de lucru
3. Prezentarea Se vor stimula preșcolarii în a participa la Conversația Observarea
conţinutului conversație pe baza imaginilor și a Explicația Plașe sistematică a
şi dirijarea surprizelor din cutie. comportamentului
învăţării Mulaje din copiilor
Preșcolarii vor fi încurajați să răspundă Observarea plastic
la întrebări și să își dezvolte imaginația și sistematizată
vocabularul, pronunțând cuvinte noi Jetoane Proba orală :
precum : domestic, labă, trunchi, membre, Conversația identificarea și
etc. exercițiul recunoașterea
părților
Se vor preciza elementele care vor orienta componente ale
demersurile didactice pe centre: modul de conversația Creioane corpului cățelului.
distribuire a copiilor pe centre, mijloace de colorate
învățământ existente, sarcini de lucru, explicația Foi A4
operații necesare realizării sarcinilor, munca
finalități. individuală Puzzle cu Proba
Demersul didactic anticipat vizează animale practică:realizarea
valorificarea deprinderilor practic- demonstrția puzzle-ului,
aplicative de a realiza puzzle-ul, de a colorarea in
colora în contur cățelul de pe fișa de lucru exercițiul Atlase, contur,
și de a identifica și recunoaște cățelul enciclopedii recunoașterea
dintre alte animale domestice. cățeilor dintre alte
Lucrările individuale vor constitui Jetoane animale domentice
elemente componente ale unui ansamblu
creativ ce va avea ca finalitate însușirea Observarea directă-
unor caracteristici ale cățelului. Utilizarea corectă a
tehicilor de lucru în
Activitatea muzicală va avea ca scop
redarea temelor.
exersarea și educarea laturii muzicale ale
copiilor.

4. Obţinerea Dezvoltarea capacităților interpretative, pe Conversația


performanţei linia melodică a cântecului ,,Un cățel
mititel”.
Se vor avea în vedere efectuarea câtorva
exerciții muzicale pregătitoare (exerciții de
respirație și exerciții pentru omogenizarea
vocilor). În vederea învățării cântecului se Interpretarea liniei
vor parcurge următoarele etape: melodice
-anunțarea titlului; Exercițiul
-familiarizarea cu conținutul cântecului; explicația
-interpretarea cântecului de către
educatoare;
- interpretarea cântecului de către copii;
-fixarea cântecului
5. Evaluarea Evaluarea activității desfășurate se Conversația Autoevaluare/
realizează printr-o conversație referitoare evaluativă Coevaluare
la starea de spirit a copiilor la final de
activitate, apelându-se la latura educativă a
conținuturilor parcurse.
Ham, Lingușeală de cățel urta goala

Ham, ham, ham cu burta goala


Latra-i tot o linguseala
Parca l-ar hipnotiza Un cățel mititel
Sandwich-ul din mana mea Un catel mititel la joaca a fugit,
Cu ochi tristi de cersetor, Drezbracat, in halat si a cam racit,
Da-mi si mie-un coltisor, Stranuta hap-ciu si iarasi hap-ciu
Da-mi si mie-un coltisor, Strănută hap-ciu, el a racit.
Cu ochi tristi de cersetor
Dar acum ca a patit catelul a-nvatat,
Refren: Ham, ham, ham-ham-ham
Ori ce ar fi unde-ar fi el e imbracat,
Da din coada, ham-ham-ham, Nu mai vrea hap-ciu,
Linguseala de catel, Intruna hap-ciu,
Tare drag imi e de el! Nu-i place hap-ciu s-a cumintit.
Ham, ham, ham-ham-ham
Da din coada, ham-ham-ham, Nu mai vrea hap-ciu,
Linguseala de catel, Intruna hap-ciu,
Tare drag imi e de el! Nu-i place hap-ciu s-a cumintit.
Are el castronul plin,
Sa-i ajunga pana maine
Dar traind cu-atatia oameni
Nu mai vrea viata de caine!
Vrea si el sa fie om,
Sa se-aseze pe fotoliu
Seara la televizor
Si sa doarma-n pat cu mine!
Refren:
Ham, ham, ham cu burta goala
Uite-i tot o linguseala,
Insa tata nu il lasa
Pe scaun cu noi la masa
Si mi-e mila, cum sa fac,
Sa scap cate-un dumicat?
Si taticul sa nu-l vada
Fericit cum da din coada
Ham, ham, ham-ham-ham
Da din coada, ham-ham-ham,
Linguseala de catel,
Tare drag imi e de el!
Ham, ham, ham-ham-ham
Da din coada, ham-ham-ham,
Linguseala de catel,
Tare drag imi e de el!

S-ar putea să vă placă și