Sunteți pe pagina 1din 1

PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE PLANETA – UN SISTEM COMPLEX ÎN CONTINUĂ TRANSFORMARE cactuși

Peștera Deșertul
Amintește-ți câțiva factori abiotici despre care ai învățat. Amintește-ți ce sunt evaporarea și condensarea.
Observă imaginea de mai jos. Observă imaginile de mai jos.
Ce caracteristici are ecosistemul reprezentat? Ce caracteristici are ecosistemul reprezentat?
Peșterile sunt goluri naturale în Deșertul Sahara Deșertul Arizona
scoarța Pământului. Ecosistemul unei din Africa din America de Nord
peșteri este numit cavernicol. Cu cât
pă­trundem mai adânc într-o peșteră,
cu atât este mai întuneric, umezeala
este mai mare, iar temperatura este
mai scăzută. În unele peșteri există
râuri sau lacuri subterane.
În peșteri pot fi întâlnite diverse
viețuitoare. Unele pătrund doar rozător din deșert
întâmplător, de obicei doar în prima dromader
porțiune a peșterii, în apropierea viperă cu coarne
intrării. Altele folosesc peșterile ca
loc de reproducere, adăpost sau
hibernare, dar nu trăiesc permanent cactus
Peștera Bolii, în ele (de exemplu, liliecii, care ies
județul Hunedoara seara din peșteri pentru a se hrăni). Deșerturile sunt regiuni foarte sărace în precipitații. Ele există atât în regiunile calde, cât și în regiunile reci.
În deșerturile calde, temperaturile sunt foarte ridicate ziua (putând depăși 50˚C) și scad sub 0˚C noaptea.
Sahara (din Africa) și Arizona (din America de Nord) sunt deșerturi calde. În deșerturile reci temperaturile sunt
Există însă și viețuitoare care își petrec întreaga mereu scăzute. Continentul antarctic este un deșert rece.
lilieci
viață în peșteri. Multe peșteri adăpostesc specii În unele deşerturi există oaze, zone cu vegetaţie bogată în apropierea unor ape subterane sau izvoare. Oazele
caracteristice, care au evoluat în peșterile respective, sunt locuri unde poposesc călătorii, unde se hrănesc şi se adapă animalele. În unele oaze există așezări permanente.
izolate de alte ecosisteme, și trăiesc numai acolo.
Aceste specii prezintă adaptări specifice mediului Viețuitoarele din deșerturile calde au adaptări care le ajută să reziste la secetă și căldură.
cavernicol. Adesea sunt lipsite de culoare, deoarece,
neputând fi văzute în întunericul din peș­teră, culoa­ Animalele prezintă adaptări prin care evită consu­mul Plantele sunt adaptate pentru a procura și
rea corpului este lipsită de importanță. Tot legat excesiv de energie, uscarea și supraîncălzirea corpului. a folosi apa cât mai eficient. Rădăcinile lor sunt
de lipsa luminii, ochii lor sunt reduși; unele sunt Rozătoarele care stau ascunse în pământ pot supra­ adânc înfipte în pământ. Multe plante din deșerturi
complet lipsite de vedere și se orientează cu ajutorul vieţui o perioadă lungă fără apă. calde au tulpini groase, în care depozitează apa.
altor simțuri. Vipera cu coarne din deşertul Sahara are solzi tari Tulpinile sunt acoperite cu ceară, care împiedică
care o ajută să se îngroape şi să reziste în nisipul fierbinte. evaporarea. Frunzele lipsesc sau sunt transformate
Printre viețuitoarele adaptate mediului cavernicol în țepi, tot pentru a reduce pierderile de apă. În
se numără viermi, moluște, arahnide, miriapode, Cocoașele cămilelor conțin grăsime, folosită drept lipsa frunzelor, fotosinteza are loc în tulpina verde
crus­tacee, insecte, pești, amfibieni. rezervă de energie. Unele şopârle, precum gecko-leo­ a plantelor. Cactușii sunt plante originare din
pard, din Asia, au cozile groase, cu rezerve de grăsime America, spe­cifice deșerturilor calde.
pe care le folosesc când nu găsesc hrană.
Știința care studiază viața în peșteri se numește biospeologie și a fost întemeiată de savantul român
Emil Racoviță, care a înființat la Cluj, în anul 1920, primul institut de biospeologie din lume. Unii gândaci din Deșertul Namib (Africa) stau cu
capul în jos noaptea, când aerul este mai umed. Pe Lucru în echipă. Pe baza infor­ma­
spatele lor se formează, prin condensare, picături de țiilor din manual și din alte surse (re-
În România sunt cu­ nos­ Pe baza informațiilor din diferite surse (reviste, enciclo­ apă care se scurg spre gură şi pe care le înghit. aplicație viste, enci­ clo­
pedii, internet), realizați
câte un afiș despre unul dintre deșer­
cute peste 12  000 de peșteri. pedii, internet), scrie un text despre o peșteră din țara
turile de pe Terra. Includeți fotografii sau desene,
Unele pot fi vizitate de public, aplicație noastră. Include date geografice, informații despre con­ hărți, informații despre viețuitoare caracte­ristice.
altele sunt accesibile numai dițiile ­existente în peșteră, eventual despre viețuitoare
Adunați afișele realizate de toți colegii într-o
specialiștilor, pentru cercetări. care trăiesc acolo și despre importanța peșterii respective.
șopârlă gecko-leopard mini‑expoziție intitulată Deșerturile lumii.

Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – fișă


planșă
tipăribilă
tipăribilă gratuit Materiale oferite prin amabilitatea Curs opțional IDEI VERZI PENTRU PLANETA ALBASTRĂ – fișă tipăribilă
© Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE © Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE