Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele:

Data:

Lucrare scrisă semestriala la Limba si literatura română


- Cls.a VI –a ,semestrul I –an sc.2018-2019

PARTEA I -Limba română ( 60 puncte )


Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă:

„Băiatul se numea Bănică, iar căţelul, pentru că fusese prins de două ori cu botul într-o
cratiţă, primise porecla Tocănel.
Era în februarie, ninsese o zi şi o noapte – acum zăpezile acopereau geamul până la două
palme de marginea de sus a cercevelelor – şi ei şedeau în odaie. Bănică în pat, iar Tocănel lângă
uşă, vârât într-un ciorap de lână, căruia băiatul îi deşirase laba, transformându-l astfel într-un
costum, pe care căţelul îl privea cu mândrie ori de câte ori ieşea afară în aer. Soba frigea – ardeau
în ea lemne de brad cu miros de cetină – şi undeva, într-o spărtură a peretelui, cânta un greier,
parcă bătându-şi joc de vântul care gonea pe sub streşini, răsucind zăpada şi aruncând-o peste
coama salcâmilor.”
(Fănuş Neagu – Târziu, când zăpezile sunt albastre)
A.

1. Scrie titlul textului dat. (4p)


2. Numește două personaje din text .(4p)
3. Numește modurile de expunere prezente în textul dat. (4p)
4. Identifică anotimpul în care se petrec întâmplările. (4 p)
5. Transcrie un enunț care se referă la îmbrăcămintea cățelului. (4p) (

B.

1. Desparte în silabe cuvintele si indica numarul literelor si al sunetelor: frigea,


cercevelelor,rasucind. (6 p)
2. Transcrie cate un cuvant care contine: diftong,triftong,hiat. (6 p)
3. Alcatuieste doua enunturi indicand omonimia cuvantului care. (4 p)
4. Găseşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: spărtură, gonea, zăpadă. (6 p)
5. Găseşte perechea de antonime prezente in text. (6 p)
6. Identifica doi termeni din campul lexical al animalelor. (6 p)
7. Identifică modul și timpul verbelor: ninsese, privea. (6 p)

PARTEA a II-a ( 20 puncte)

.Alcatuieste rezumatul textului,,Sobieski si romanii’’de Costache Negruzzi

Pentru redactare ( ortografie, punctuație, lizibilitate , așezare corectă în pagină) vei primi 10
puncte.
10 puncte din oficiu