Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectarea formularului sporuri salariați

Tabelul nr.1 Definirea scenariilor şi a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor


Acțiunea utilizatorului Răspunsul sistemului
Scenariul 1. Adăugarea unui spor
Precondiții:
1. Există deja un salariat în baza de date
vizată

 Pentru a extrage datele salariatului vizat se


apelează una dintre următoarele situații:
- Se introduce marca salariatului Sistemul afișează informațiile despre angajați
(nume, prenume, functie, salariu de bază) și nu
permite adăugarea de valori sau modificarea
acestora.

Completează automat text boxurile (marca,


prenume, functie, salariul de bază).
Acestea nu se pot edita.
- Se introduce numele salariatului Folosind butoanele ,, Option Button” se poate
selecta sporul cuvenit salariatului. De asemenea,
acestea nu pot fi editate.

 După ce s-au afișat datele despre salariat se Este permisă adăugarea datelor despre sporul
cuvenit salariatului (denumire dacă nu există în
va acționa butonul de comanda ,,Continuă”, apoi se opțiunile din button, tip spor, procent).
vizualizeză grila cu sporuri pentru a vedea dacă Suma se calculează automat în funcție de tip și
salariatul a mai beneficiat de sporul respectiv sau valoarea procentului, respectiv a salariului de bază.
trebuie introdus prin adăugare; De asemea, data de începere a acordării sporului și
În grila ce apare utilizatorul trebuie să selecteze data de finalizare se aleg din calendar.
perioada de acordare a sporului, procentul și suma
cuvenită, apoi se continuă procesul de adăugare Se actualizează automat totalul sporurilor și se
spor; adaugă un câmp nou cu sporul salariatului.
 Se poate analiza grila cu sporuri pentru a
vedea ce sporuri i se cuvin salariatului.

 Sporul este salvat în baza de date prin


acționarea butonului Salvare pentru a se realiza
validarea datelor intoduse.

Postcondiții:
1. Tranzacția de adăugare este salvată în
baza de date.
Scenariul 2. Modificarea datelor despre un spor
Precondiții:
1. Existența salariatului în sistem
2. Existența sporului în lista salariatului;

 Căutarea în grilă a sporului ce trebuie Deplasarea în grila cu sporurile salariaților


modificat.
 Pentru a putea aduce modificările necesare, Permite modificarea câmpurilor specificate și
înterzice editarea denumirii, a datei de inițiere și a
se acționează butonul Modificare. Se poate tipului de spor, acestea rămânând constante.
modifica doar valoarea sporului și data finalizării Afișarea noilor date.
acestuia;
 Actualizarea este salvată prin apăsarea
butonului Salvare
Postcondiții:
1. Tranzacția de modificare se salvează în
baza de date;

Scenariul 3. Anularea unui anumit spor pentru


un salariat
Precondiții:
1. Existența sporului în tabel
 Căutarea sporului în grila cu salariați și Afișarea salariaților cu sporurile aferente.
sporurile aferente lor.
 După aceasta se acționează butonul Permite modificarea grilei cu salariații care
beneficiază de anumite sporuri, prin ștergerea lui.
Modificare. Afișarea noilor date după acțiunea de stergere.
 Se selectează rândul salariatului căruia nu
dorim să îi mai acordăm sporuri și acționăm
butonul Anulare
 După ce au fost șterse datele se acționează
butonul Salvare pentru a salva noua tabelă.
Prin acționarea butonului Ieșire se părășește
formularul.
Postcondiții:
2. Tranzacția de modificare se salvează în
baza de date;

Descrierea funcţionalităţii și comportamentului obiectelor din formular


Utilizatorul nu poate adăuga sau modifica datele despre salariați. După ce s-au obținut
datele despre salariat se afișează grila cu sporurile acestuia în care nu sunt permise modificări cât
timp este activ modul de lucru vizualizare, iar butoanele Salvare și Anulare nu sunt vizibile când
utilizatorul navighează în grila cu sporurile salariaților.
În urma intrării în modul de lucru adăugare se produc următoarele modificări de
comportament la nivelul formularului
 se identifică sursa de date necesară funcționării formularului;
 devin vizibile doar butoanele Salvare și Anulare;
 se inserează o nouă linie în grilă care îi permite utilizatorului să adauge și să selecteze
datele necesare;
 validarea adăugării se realizează prin apăsarea butonului Salvare;
 utilizarea comenzilor de taste: CTRL+S = Salvare, CTRL+M = Modificare, CTRL+X
=Anulare, CTRL+D = Sterge, TAB realizează navigarea de la stânga la dreapta și de sus
în jos pe fiecare rând, ENTER realizează salvarea formularului.

În urma intrării în modul de lucru modifică se produc următoarele schimbări de


comportament la nivelul formularului:
 Combo Boxul De la data de și cel Până la data de va activa calendarul pentru a selecta
perioada de timp pentru care se va acorda sporul;
 TextBox-ul Procent în care va trebui introdus valoarea procentului;
 TextBox-ul Sumă în care va trebui introdusă valoarea sumei;
Validarea adăugării se realizează prin apasarea butonului Salvare.
După operațiunile de salvare se modifică totalul sporurilor.
Figura 1. Formular Sporuri Salariați

Tabel nr.2. Semnificaţia obiectelor de pe formularul de înregistrare a sporurilor

Nr.Obiect* Denumire Comentarii


1. txtMarca Permite alegerea mărcii salariatului.
2. txtNume, Conțin datele despre salariat. Acestea au fost
txtPrenume, afișate automat și nu permit modificări.
3. txtFunctie, Funcția deținută de către salariat în cadrul firmei

4. txtSalariu de bază Valoarea salariului de bază stabilită în contract


5. optbtnTipSporuri Afișează tipurile de sporuri și permite selectarea
doar a unui astfel de tip.
6. cmboxDe la data de Permit activarea calendarului pentru a selecta
cmboxPână la data de perioda de acordare a sporului.
7. txtProcent; În care va trebui introdus procentul aferent
tipului de spor pe care îl are un anumit angajat
8. txtSuma Suma se calculează automat în funcție de
procentul sporului și salariul de bază al
angajatului.
9. txtTotalSporuri Evidențiază totalul sporurilor automat, neputând
fi modificat manual de către utilizator.
10. btnContinuare Acționând acest buton se generează grila cu
btnAdăugare sporuluile aferente fiecărui angajat, care va
btnModificare trebui completată
btnAnulare Activează modul de lucru adăugare atunci când
btnIeșire se dorește inserarea unui nou spor.
Activează modul de lucru modificare atunci când
se dorește modificarea datelor despre un spor.
Anulează înregistrările realizate în cadrul
tranzacției.
Butonul Ieșire permite părăsirea formularului
după realizarea diferitelor operațiuni.
11. btnSalvare Prin apăsarea acestui buton se salvează datele în
baza de date.
Specificații de proiectare pentru raportul ,,Situația angajaților pe tipuri de sporuri”
a) Prezentarea descriptivă

Scop: -transferul informațiilor către sistemul informațional al trezoreriei;

- monitorizarea activității salariaților;

Utilizatori: - economistul responsabil cu salarizarea

Conținut:
1. Gruparea datelor pe fiecare salariat în funcție de sporul cuvenit
2. Ordonarea datelor pe salariați
3. Totalul solicitat la nivelul fiecărui tip de spor
4. Alte mențiuni
- raporul poate fi generat fie pentru un singur tip de spor ales de utilizator sau pentru toate
tipurile
- perioada pentru care se generează raportul rămâne la latitudinea utilizatorului

-denumirea tipului de spor va fi afișată o singură dată, în a doua linie a tabelului.

Mediul de generare:- raportul va fi afișat pe ecran sau tipărit


Frecvenţa: lunar sau la nevoie
Sursa datelor: se accesează tabelele Salariat, Sporuri, Contract, Pontaj

b) Modelul raportului
Situația angajaților pe tipuri de sporuri in perioada 1/03/2017-31/03/2017
Profesional Econt SRL-Iași
Departamentul Financiar-Contabil
Emis de: Ionescu Raluca Data:
31/03/2017
Salariu
Nr. Nume Vechimea Ore Valoare
Marca Funcția de Procent
crt Prenume lucrate spor
bază

Spor muncă suplimentară

1. 1002 Vasilescu Contabil 3000 7 ani 8 20% 600


Marin

2. 1004 Popescu Contabil 2500 8 ani 6 15% 375


Adrian
Total - - - - - - - 975

Spor muncă de noapte

3. 1003 Ionescu Contabil 2500 7 ani 8 20% 500


Maria

4. 1005 Ghițun Economist 1500 4 4 10% 150


Marius

Total - - - - - - - 650

Pagina 1/1
Afișare Tipărire
c) Căsuța de dialog

Figura nr.1 Căsuța de dialog pentru generarea liste cu tipurile de sporuri


Proiectarea raportului „Centralizator stat de funcții personal”
a) Prezentare descriptivă
Scop: - document pe baza căruia se realizează plata fiecărui angajat pe departament

Utilizatori: - Manager

Conţinut:
1. Gruparea datelor – salariați pe departamente
2. Ordonarea datelor – în funcție de departamente
4. Alte menţiuni: - conține date de identificare a salariatului
Mediul de generare: - tipărit
Frecvenţa: - lunar
Sursa datelor: - se accesează tabelele Angajat, Contract

b) Modelul raportului
Nr. Crt Marca Nume CNP Funcția Nivel SalariuBrut
Prenume Studii (lei)

1 2 Popescu 1880720070011 Programator Superior 2500


Ion
Figura 6. Căsuța de dialog pentru generarea raportului