Sunteți pe pagina 1din 13

CEAMAISCURTĂCALE

SPREFERI
CIRE
CLI
NICADEFERTI
LIZAREBI
OTEXCOM CUSEDI
UINCAPI
TALA
UCRAI
NEI
,OR.
KIEVOFERĂPROGRAMEDESUROGAT
GESTAȚI
ONALȘIDEFI
VCUOVOCI
TEDONATECUGARANȚI
A
REZUL
TATULUIPOZI
TIV.CEAMAIBUNARECLAMAPENTRU
SERVI
CII
LENOASTRESUNTREFERI
NȚELECUPLURI
LORFERI
C-
TECARESEÎ
I NTORCACASACUCOPI
IȘICHI
ARAPELEAZĂA
DOUAOARĂLASERVI
CII
LENOASTE.

MEDI
CIINOSTRIOFERĂȘANSEPACI
ENȚI
LORCEIMAIDI
SPER-
AȚI
,IARCLI
NICAGARANTEAZAFI
NALI
ZAREAREUȘI
TĂAPRO-
LORÎ
GRAMELORDETRATAMENTȘIRAMBURSAREABANI N
CAZULTRATAMENTULUII
NEFI
CENT.
Î
NCLI
NICANOASTRĂVEȚIÎ
MPLI
NIVI
SULCELDRAGDEA
DEVENIPĂRI
NȚI
,VETIECONOMI
SIBANIȘIVETIBENEFI
CIADE
UNI
NAL
TNI
VELALSERVI
CII
LOR.
PACHETUL PACHETUL PACHETUL
SERVI
CII
LE PRESTATE ECOMONI
C STANDARD VI
P

CONSUL
TAȚI
AMEDI
CALĂ

CI
CLURINELI
MITATEDEFI
V+TE

PREGĂTI
REAȘITRADUCEREATUTUROR DOCUMENTELOR
ȘIANALI
ZELOR

SERVI
CII
LE DETRANSPORT

SERVI
CII
LE DEI
NTERPRETARI
AT

I
NDRUMAREAȘIMONI ZAREAPROGRAMULUIPÂNĂLA
TORI
NAȘTEREACOPI
LULUI

EVALUARESTĂRIDESĂNĂTATE AMAMEISUROGAT,
TESTE
MEDICALE ȘIPSI
HOLOGI
CE

EVALUARESTĂRIDESĂNĂTATE ADONATOAREI
,
TESTEMEDI
-
CALE ȘIPSI
HOLOGI
CE

MEDI
CAȚI
A

RECOMPENSA FI
NANCI
ARĂOFERI
TĂ MAMEISUROGAT

RECOMPENSA FI
NANCI
ARĂOFERI
TĂ DONATOAREI

ORGANI
ZAREAPROCEDURI
IDENAȘTEREACOPI
LULUI

SERVI
CIIDEASI
STENȚAJ
URI
DICĂ

PREGĂTI
REA DOCUMENTELOR PENTRUOBȚI
NEREATI
TLULUI
DECĂLĂTORI
E LACONSULATULROMANIEI

TELEFONMOBI
L

CAZAREA

ALI
MENTAȚI
A

DI
AGNOSTI
CGENETI
CDEPREI
MPLANTARE

ALEGEREASEXULUICOPI
LULUI

ACOPERI
REA CHEL
TUI
ELI
LOR ASOCI
ATE CUNAȘTEREAPRE-
MATURĂ

ACOPERI
REA CHEL
TUI
ELI
LOR ASOCI
ATE CUPI
ERDEREASAR-
CI
NIIDUPĂ 1
2SAPTAMANI 6000€

PLATASUPLI
MENTARAPENTRUGEMENI 3000€ 3000€
TESTULADN

CONSUL
TATI
APEDI
ATRULUI ODATAI
N2ZI
LE FI
ECAREZI

SERVI
CIIDEBABYSI
TTI
NG 4OREPEZI DELA9PÂNĂLA1
8

GARDEROBAȘIPRODUSELEDEÎ
NGRI
JIREPENTRUNOU
NASCUT
CLI
NICABI
OTEXCOM

NUSUNTEM PRI
MII
,DARSUNTEM CEIMAIBUNIINDOMENI
U
REPRODUCERI
IUMANEASISTATEMEDICAL

824DEPROCEDURIDEREPRODUCEREUMANĂASI
STATĂ
FINALI
ZATECUSUCCESPEAN
DOCTORI
ISUNTCU OEXPERI
ENȚADE MAIMUL
TDE20
DEANIÎ
NDOMENIURUAM
BAZANOASTRĂDEDATECONȚINE APROXI
MATIV700
DE DONATOAREDEOVULESIMAME SUROGAT
TOATEVI
ZITELESUNTORGANI
ZATEDECĂTREMANAGERICOORDONATORI
:

PRIMAVIZITA (2-
3ZILE)-CONSUL TAȚI
AINIȚIALĂ,SEMNAREACONTRACTULUI ;
VIZI
TAADOUA( 2-5ZILE)PRESUPUNE PRELUAREAGAMEȚI LORSEXUALIPENTRUFIV;
ULTIMAVIZITA(
CIRCA2SĂPTĂMÂNI )PRESUPUNEPERI OADAPERFECTARI
IACTELOR
PENTRUNOU- NĂSCUT;
VI TELEOPŢI
ZI ONALEÎ NLUNAATREI ASIAȘASEAASARCI NII(
INCADRULACESTORVI ZI
TE
DUMNEAVOASTRĂAVEȚIPOSI BILI
TATESA ASISTAȚILAECOGRAFIAMORFO- FETALĂ)
.

DI
SPUNEM DE3 HOTELURI
,15DEAPARTAMENTESI5VI
LE

TOATELOCURILEDECAZARESEAFLĂ ÎNZONEVERDE
ȘILI
NIȘTI
TEALEORAȘULUI
AERCONDI ȚI
ONAT
WI-FI
TELEVIZOR
PRODUSEDEI GI
ENĂ
RESTAURANT
BUCĂTĂRI
AEUROPEANĂ
PISCI
NA
ZONADERECREERE
AERCURAT
Î
NPLUS,AVEȚIPOSI
BILI
TATESĂVI
ZITAȚI

UNADI
NTRECELEMAIFRUMOASE
CAPITALEEUROPENE

ORAȘULKI
EV
RATELEDESUCCESSUNTCELEMAIRIDI
CATE
GARANȚI
A REZULTATULUI 1
00%
TEL.+4031 6300765
+380976 041782
+380 67801 7 771
E-
MAIL:OFFICE.RO@BI OTEXCOM. COM
WWW. BIOTEXCOM. RO
ADRESA:STR.OTTOȘMI DT,2/6,OR.KI
EV,
UCRAI NA,04107