Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea din Craiova

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Lucrare de seminar
Psamii euharistici 22 şi 23-O interpretare moral
teologică

Coordonator: Student,
Pr.Conf Picu Ocoleanu Becheanu Mihai Virgil