Sunteți pe pagina 1din 2

GLOSAR DE TERMENI

Centrala Riscurilor de Credit (CRC) - este o bază de date în care sunt înregistrate toate
persoanele cu credite contractate de peste 20.000 lei, dar și acele persoane care au utilizat
cardurile bancare în mod fraudulos.
Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) - reprezintă o bază de date administrată de BNR, în
care sunt înregistrate toate persoanele care au avut incidente sau au utilizat fraudulos instrumente
de plată precum: cecuri, bilete la ordin și cambii. Comunicarea informației se realizează pe cale
electronică, prin intermediul Rețelelor de Comunicații Interbancare (RCI).
TRANSFOND - este o instituție privată, fiind operatorul SEPR (Sistemul Electric de Plăți din
România), care are ca și acționari BNR-ul și cele peste 20 de bănci comerciale.
Banca Națională a României (BNR) - este un organ de control și legalizare a societăților
bancare pe teritoriul României, intervenind cu legi pentru a echilibra moneda națională și politica
monetară.
Cecul - reprezintă un instrument de plată fără numerar ușor de procesat și decontat, care
caută soluții pentru a reduce costurile prin procesul de compensare și decontare.
Cecurile de călătorie - se adresează în special persoanelor care călătoresc foarte mult, în
interes profesional, și reprezintă o modalitate mult mai facilă de a păstra banii și de a face plăți în
străinătate
Cardul bancar - este un instrument pe baza căruia se pot efectua următoarele operațiuni:
retragere de numerar, transferul de fonduri, plata bunurilor și serviciilor, etc.
Viramentul - constituie o acțiune bancară, fără numerar, prin care debitorul transferă o
anumită sumă de bani, fie în monedă națională, fie în valută, către un beneficiar.
Cambia - este un instrument de plată, un titlu de credit, prin care emitentul dă ordin unui
tras să efectueze o plată în numele său, ce corespunde contravalorii unor bunuri și/sau servicii.
Biletul la ordin - este un instrument de plată, un titlu de credit, prin care emitentul se
angajează că va plăti la o dată ulterioară o anumită sumă de bani beneficiarului, sumă ce
reprezintă contravaloarea unor bunuri și/sau servicii.
SEPA - reprezintă Zona Unică de Plăți în Euro, fiind un sistem de plăți dedicat doar plăților
fără numerar în euro. Banca Transilvania a adoptat reglementările SEPA în anul 2016.
Target Instant Payment Settlement (TIPS) - reprezintă tariful de decontare a plăților
instantanee, fiind un nou serviciu de infrastructură de piață lansat de BCE (Banca Centrală
Europeană).
Mobile banking - reprezintă furnizarea de servicii bancare (informaţii bancare diverse, cum
ar fi: consultare solduri, consultare de conturi curente, etc.), folosind telefonia mobilă.
Leasing-ul - reprezintă o formă de finanțare destinată IMM-urilor, prin intermediul căreia
acestea pot împrumuta sau achiziționa echipamente, utilaje, autovehicule, etc., necesare afacerii
lor.
Liniile de credit - reprezintă o metodă de finanțare a activității curente, mai exact plata
salariilor, a furnizorilor, a datoriilor către stat, etc.
FNGCIMM sau Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
- sprijină IMM-urile care doresc să contracteze un credit necesar dezvoltării activității lor, oferindu-
le garanții financiare.

Operațiunea de factoring - constă în cedarea către o instituție bancară a unor titluri de


creanță primite în urma vânzării unor bunuri sau prestării unor servicii de către un furnizor unui
client al său.
Acreditivul documentar - reprezintă operațiunea prin care banca va plăti, din ordinul
importatorului, o anumită sumă de bani exportatorului, în momentul în care acesta va prezenta
anumite documente care să ateste livrarea mărfurilor;
Acreditivul stand-by - reprezintă operațiunea prin care atât importatorul, cât și exportatorul,
se protejează împotriva eventualelor riscuri internaționale comerciale.
Incasso-ul documentar - reprezintă operațiunea prin care importatorul va primi
documentele aferente exportului prin intermediul băncii sale, doar în momentul în care va plăti o
anumită sumă de bani exportatorului.
Insolvența - reprezintă incapacitatea unei persoane, firme de a-și putea plăti datoriile, din
cauza fondurilor insuficiente.
Secretul bancar - este un acord condiționat între o bancă și clienții săi că toate activitățile
anterioare rămân sigure, confidențiale și private. În timp ce unele instituții bancare impun în mod
voluntar secretul bancar instituțional, altele funcționează în regiuni în care practica este mandatată
și protejată legal.
Plasarea - convertirea fondurilor obținute din infracțiuni şi separarea acestora în diverse
conturi din alte locaţii pentru a evita supravegherea organelor de aplicare a legii.
Stratificarea - efectuarea diverselor tipuri de tranzacţii spre a ascunde urma banilor, a
asigura anonimatul şi în final, pentru a duce în eroare orice tip de investigație.
Integrarea - în această etapă, infractorul reintroduce în circuitul economic fondurile, dar sub
formă “legală” în investiţii imobiliare/financiare, ascunzându-se din nou, originea ocupațională și
geografică a fondurilor.