Sunteți pe pagina 1din 2

Nr________/________________________

PROTOCOL DE COLABORARE

Proiectul ICEBREAKER ACADEMY

Prezentul protocol de colab​o​rare a intervenit între:

1.1. ​Asociaţia IceBreaker, ​cu sediul în Pitești, Bulevardul Republicii, nr 141,


etaj 2, reprezentată prin Mălina Robe, în calitate de program manager, pe de o
parte,

si

1.2. Liceul ________________________________________________________ ​din orasul


____________________ cu adresa ________________________________, reprezentat prin
_____________________________________ în calitate de _______________________________, pe de
altă parte.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

2.1.​ Obligaţiile Asociației​ IceBreaker ​:

- să faciliteze promovarea proiectului IceBreaker Academy în cadrul instituției;

- să asigure buna desfăşurare a proiectului IceBreaker Academy pentru elevii din


cadrul instituției;

- să acorde elevilor la finalizarea proiectului diplome care să ateste participarea


acestora la activitățile organizate;

- să ofere instituției un raport de evaluare a proiectului la final de proiect;

2.2.​ Obligatiile ​Liceul __________________________

- să faciliteze promovarea proiectului IceBreaker Academy în cadrul instituției;

3.​ ​DURATA

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pentru anul
școlar _________________________.

Daca nici una din parți nu prezintă o nota de reziliere, acesta se va reînnoi
automat si pentru anul scolar următor​.

4.​ ​DISPOZIŢII FINALE

Persoana de contact pentru prezentul contract din partea INSTITUȚIEI este


____________________________________________________________ ​cu numărul de telefon mobil
____________________________ și cu adresa de email : _________________________________________.
Persoana de contact pentru prezentul contract din partea BENEFICIARULUI
este ______________________________________ cu numărul de telefon mobil
_________________________ și cu adresa de email ____________________________________________.

Obligaţiile prevăzute în prezentul protocol se vor respecta în totalitate de părţile


semnatare, nerespectarea de către una din părţi atrăgând după sine încetarea
colaborării.

Prezentul document poate fi modificat numai cu acordul ambelor părţi, prin act
adiţional.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul


pentru fiecare parte, astăzi​ _____________________________.

Asociația IceBreaker Academy​ ​Liceul

Mălina Robe

Director,

S-ar putea să vă placă și