Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE Filiala


Teritorială de Îmbunătățiri Funciare
Botoșani
Aleea M.Kogălniceanu,nr. 4, Botoșani, Tel. 0231.584.158
România Fax. 0231.584.159
CIF 29495544 ISO 9001:2015
Registered
www.anif.ro botosani@anif.ro ROU/QMS/JAS-C0066/TC/0908

Botoşani,……………..2018

Nr……..

Stimate domnule Director,

Ref: Solicitare eliberare aviz custode de către A.N.A.N.P., la ANIF Filiala Teritorială de IF Botoșani

Subsemnatul Director ing. Liviu-Nicolae Ștefan, reprezentant al SC/AF, ANIF, Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Botoşani, cu sediul în Aleea M.Kogălniceanu Nr.4 Botoşani 710193, E-mail:
botosani@anif.ro ,www.anif.ro solicit emiterea autorizatiei pentru activitatea / cod CAEN 0161 Activităţi
auxiliare pentru producţie vegetală CIF 29275212 desfășurată prin obietivul: Irigații Havârna-Mileanca-
Tătărășeni Cod 89
- Profilul de activitate Irigații Havârna-Mileanca-Tătărășeni Cod 89.
- Sistemul de Irigații Havârna-Mileanca-Tătărășeni deserveşte o suprafaţă de 808 ha.

Cu stimă,
Director,
ing. Liviu-Nicolae Ștefan

A.N.A.N.P. BUCURESTI
Str. PIATA VALTER MARACINEANU
anap@anap.gov.ro

Domnului Director General, ec. Florin Ionuţ BARBU


Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Bucureşt
Şos. Olteniţei 35-37, Sector 4, Bucureşti, cod 041293
Tel.: 021.332.28.16; Fax: 021.332.21.83
E-mail: centrala@anif.ro

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE


Filiala Teritorială Îmbunătăţiri Funciare Botoşani
Str. Aleea Mihail Kogălniceanu, nr.4, Botoşani, cod 710193, ROMÂNIA
Tel. 0231.584.158, Fax: 0231.584.159, e-mail: botosani@anif.ro