Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Disciplina:Psihologie
Clasa: a X-a Data :
Lectia:Limbajul
Tipul : lectie de transmitere/dobandire de noi cunostinte
Metode si procedee: explicatia, exercitiu, repetitia, problematizarea,
Mijloace de învățare: Manuale de psihologie – Ed Humanitas și Ed.Didactica și Pedagogică; fișe de de evaluare, fișa de lectură,
plan de lectie, videoproector
Prof.propunator: prof.
Obiective specifice Continut adecvat Sarcini de învățare Situatii de învățare Itemii evaluarii
O1-Să definească CO1-Limbajul este o activitate psihică So1 Ce este limbajul? -explicatia IO1-Limbajul este......
limbajul care presupune folosirea unui sistem de -repetitia
semne (limba) în comunicarea cu
ceilalți.

O2-Să facă CO2-Limba = ansamblul de semne cu SO2 -Scrieti pe fisa -explicatia IO2-Elevii rezolvă
distinctia limba- ajutorul carora oamenii comunică într-o elemente ale limbii apoi -exercitiu sarcina.
limbaj societate; ea cuprinde un sistem de redati-le cu ajutorul -fisa de evaluare
cuvinte (vocabularul) și reguli de limbajului oral.
combinare (gramatica).
Limbajul = realizează actul comunicării
cu ajutorul limbii și a altor resurse.

O3-Să cunoască CO3-Limbajul se afla în strânsă legătura SO3-Dati exemple de -explicatia IO3-Elevii rezolva
raporturile cu alte procese psihice: situatii în care folositi -exercitiu sarcina.
limbajului cu alte limbajul.Ce alte procese
procese psihice -limbajul este important pentru formarea psihice mai
si dezvoltarea gândirii functioneaza
-memoria ca și gândirea se foloseste de concomitent?
cuvinte pentru a functiona.
-perceptiile și reprezentările prin
verbalizare dobândesc semnificatie
-atenția este mai usor focalizată în
prezența verbalizarii.
-în raport cu imginatia cuvintele sunt
purtatoare de imagini ce vor fi
recombinate.
-afectivitatea- exprimarea afectivității se
realizează prin cuvinte, gestică mimică.
-verbalizarea ajută la conturarea
motivelor, la întărirea vointei.

O4-Să cunoască CO4-Functia de comunicare presupune SO4 Identificati functia -explicatia IO4-Elevii rezolva
functiile limbajului transmiterea de informatii, dorinte, limbajului în anumite -exercitiu sarcina.
evocarea unor evenimente, situatii: -fișa de evaluare
obiecte, persoane, situații. -profesorul enunță o
definitie
Comunicare are trei elemente : -doi copii comunică
Emițător - canal - receptor jucându-de ”dea piratii”
-sedința de afaceri
-Funcția dialogală- presupune discuția -o sedința de consiliere
cu argumente pro și contra.

-Funcția pragmatică- presupune


influențarea prin limbaj a acțiunilor
celorlalti.

-Functia ludică-se referă la rolul


cuvintelor în cadrul jocului.

-Funcția de detensionare nervoasă,


cathartică presupune descărcarea
emotiilor pozitive și negative ( ex.a tine
un jurnal).
SO5- Este important -explicatia IO5-Elevii rezolva
O5-Să cunoască CO5- Formele limbajului: limbajul nonverbal? De -problematizarea sarcina.
formele limbajului ce?
Limbaj -pasiv
-activ
Limbaj -verbal-dialog
-monolog
-nonverbal-mimica
-gestica
-intonatia
-scris
SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE:

1. Reactualizarea cunostintelor Reactualizarea cunoătintelor din lectia anterioară; conexiuni.

2. Captarea atentiei- Ex.In fata clasei doi elevi vor încerca să-și transmită informația unul altuia fără cuvinte.
Comentarii, concluzii, legătura cu tema lectiei.

3. Enuntarea obiectvelor O1, O2, O3, O4, O5

4. Prezentarea continuturilor si a sarcinilor CO1, CO2, CO3, CO4, CO5


SO1, SO2, SO3, SO4, SO5
5. Evaluarea performantelor IO1, IO2, IO3, IO4, IO5

6. Asigurarea retentiei Comentarea și corectarea eventualelor greșeli

7. Asigurarea transferului Temă

OBIECTIVE OPERATIONALE:

- O1- Să definească limbajul


- O2 - Să faca distinctia limba-limbaj
- O3 - Să cunoască raporturile limbajului cu alteprocese psihice
- O4 - Să cunoască functiile limbajului
- O5 - Să cunoască formele limbajului

COMPETENȚE SPECIFICE:
- Identificarea procesului psihic si caracterizarea rolului lui în evolutia personalitatii;
- Identificarea legăturilor cu alte procese psihice;
- Analiza procesului psihic pornind de la exemple concrete;
- Relaţionarea eficienta/ cooperarea cu ceilalţi în colectarea, interpretarea şi evaluarea informaţiilor referitoare la procesul şi manifestările
psihice;
- Utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de viaţă.

S-ar putea să vă placă și