Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa EXTRAORDINARĂ cu convocare DE ÎNDATĂ din data de 21.11.

2019
va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș
și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile
necesare pentru încheierea contractului de consultanță;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Agricol, Protecția
mediului din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din
cadrul Consiliului Local Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL