Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT PENSIUNEA „...”- COMUNA ...

MANAGER PROIECT

FORMATOR COORDONATOR:
DAN IFRIM

ABSOLVENT:
...

BUCURESTI
2013

1
I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Scopul acestui plan de afaceri este de a obţine Fonduri Europene pentru construirea unei
pensiuni în mediul rural destinată în mod special turiştilor.
Pensiunea … este amplasată în judeţul …, comuna …. Acest loc este creat special pentru tine, o
oază de linişte ce te va purta dincolo de zgomotul şi forfota obositoare a oraşului..
Având în vedere Normele Europene de promovare a turismului , solicitantul s-a hotărât să
înfiinţeze o pensiune turistică în cadrul căruia, pe lângă faptul că asigură posibilităţi de cazare a
turiştilor, intenţionează să promoveze şi turismul în localităţile apropiate precum şi a pârtiei de schi
Arieşeni.Solicitantul doreşte să includă în complexul turistic, un spaţiu destinat ca pivniţă pentru
depozitarea şi degustarea palincilor din diferite fructe: mere pere, prune, dar şi a celor obţinute din
alte fructe sau fructe de pădure: afinata, vişinata, ciresata.
Analiza pieţei tinând cont de faptul că pensiunea este dotată cu 5 camere ( 11 persoane) ea
se adresează clienţilor de orice vârsta, de la cei mici însoţiţi de părinţi care doresc să se relaxeze un
weekend cu familia (cei mari să deguste vin, să meargă la vânătoare,sau să se bucure de pârtia de
schi din zonă), se adresează şi firmelor mici (până în 10 angajaţi) care doresc să organizeze o
excursie în scopul de a-şi distra şi ajuta angajaţii să se cunoască mai bine, până la pensionarii
dornici „de aventură”. Nu în ultimul rând, serviciile noastre se adresează potenţialilor clienţi din
străinătate, care doresc să cunoască tradiţiile şi modalitatea de fabricare a palincii specifice
ardeleneşti.

În ceea ce priveşte concurenta, zona este favorabilă pentru înfiinţarea unei noi pensiuni, tocmai
datorită faptului că celelalte 3 pensiuni oferă doar locuri de cazare, fără a presta alte servicii:
 degustarea şi participarea la obţinerea palincii în gospodărie proprie;
 organizarea de itinerarii turistice şi punerea la dispoziţia turiştilor : calul, măgarul şi căruţa.
Tocmai datorită faptului că în zonă exista un număr de doar 3 pensiuni şi cererea este mai mare, am
hotărât înfiinţarea pensiunii în comuna .., încercând totodată să oferim un plus de valoare clienţilor
prin serviciile suplimentare pe care le oferim.

2
Obiectivul principal al proiectului este ridicarea unei pensiuni turistice de 3 stele, în comuna .
…satul … de Sus. Denumirea “ .” este sugestivă prin faptul că pensiunea este localizată în “inima”
munţilor …, iar locuitorii zonei poartă denumirea de “…”.
U
Localizarea

LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: ROMÂNIA


REGIUNEA DE DEZVOLTARE: …
JUDEŢUL: …
LOCALITATEA:

Suma solicitată de la finanţator

Valoarea totală a proiectului: 1.020.000 RON


Valoarea eligibilă a proiectului: 822 581 RON din care:
Ajutorul public nerambursabil: 411 290,5 RON
Autofinanţare: 411 290,5 RON
Valoarea neeligibilă a proiectului : 197 419 RON din care:
TVA 197 419 RON

Grupurile ţintă:

 Clienţii de orice vârsta, de la cei mici însoţiţi de părinţi care doresc să se relaxeze un
weekend cu familia (cei mari să deguste vin, să meargă la vânătoare,sau să se bucure de
pârtia de schi din zonă); firme mici (până în 10 angajaţi) care doresc să organizeze o
excursie în scopul de a-şi distra şi ajuta angajaţii să se cunoască mai bine, până la
pensionarii dornici „de aventură”. Nu în ultimul rând, serviciile noastre se adresează
potenţialilor clienţi din străinătate, care doresc să cunoască tradiţiile şi modalitatea de
fabricare a palincii specifice ardeleneşti.
 Angajatii- ca parte integranta a comunitatii locale, locuri de munca nou create.
 Comunitatea locala- valorificarea obiceiurilor traditionale si mentinerea autenticitatii lor
 Ansamblurile folclorice ale comunitatii- recunoasterea si valorificarea acestora prin
participarea la diverse evenimente organizate pentru turisti.
 Agentiile de turism din regiune:
- integrarea pensiunii “…” in circuitul touristic
-diversificarea paletei de pachete turistice si promovarea turismului rural

c) principalele etape:
1. Contractare echipa de management

3
2. Contractare echipa de construcţie
3. Construirea corpului principal
4. Dotare şi decorare spaţiu cazare şi crama
5. Recrutare angajaţi
6. Promovare pensiune
Justificarea proiectului/grupuri ţintă
Punerea în aplicare a acestui proiect are atât beneficiari direcţi cât şi indirecţi.
Ţinând cont de faptul că pensiunea este dotată cu 5 camere ( 11 persoane) ea se adresează clienţilor
de orice vârsta, de la cei mici însoţiţi de părinţi care doresc să se relaxeze un weekend cu familia
(cei mari să deguste vin, să meargă la vânătoare, sau să se bucure de pârtia de schi din zonă), se
adresează şi firmelor mici (până în 10 angajaţi) care doresc să organizeze o excursie în scopul de a-
şi distra şi ajuta angajaţii să se cunoască mai bine, până la pensionarii dornici „de aventură”.
Avantajele înfiinţării unei pensiuni in acest areal turistic:
 Sporirea capacităţii de cazare în acest areal, dat fiind faptul că exisăa un număr limitat de
unităţi de cazare.
 Crearea de noi locuri de muncă
 Promovarea tradiţiilor locale prin participarea directă a comunităţii
 Valorificarea potenţialului turistic din zonă
 Susţinerea ecoturismului
 Satisfacerea nevoii de evadare a clienţilor din mediul urban într-un mediu ambiant rural
 Promovarea turismului de aventură prin organizarea unui itinerariu turistic nou care să
includa totalitatea obiectivelor turistice din zonă.

Ajutorul financiar nerambursabil este o sursă esenţială în finalizarea proiectului deoarece


proprietarul dispune de 350 000 RON cash, bani strânşi în ani de zile din participarea la târguri cu
pălinca produsă în gospodăria proprie şi din vânzarea ţuicii printre săteni cât şi în oraşele din
apropiere; cei aproximativ 150 000 RON rămaşi pentru contribuţia proprie se vor obţine dintr-un
împrumut bancar.
Dispunând de suma nerambursabilă în valoare de aproximativ 500 000 RON, finalizarea proiectului
este posibilă.
Analiza SWOT
a. Punctele forte cele mai importante ale organizaţiei sunt:
 Existenţa condiţiilor naturale deosebite
 Nivel de profitabilitate şi situaţie financiară bună a solicitantului
 Amplasare favorabilă a complexului turistic cu drumuri de acces rutier
 Teren de joacă pentru copii
 Personal calificat, instruit permanent

4
 Sortiment larg de servicii
 Experienţa conducerii
 Existenţa proprietăţii private pe terenurile şi obiectivele complexului
 Există doar trei pensiuni în zonă
 Preţuri acceptabile
 Managementul calificat al firmei.

b. Punctele slabe mai importante:


 Lipsa serviciului de alimentaţie publică
 Număr redus de locuri de cazare

c. Oportunităţi:
 Cererea turiştilor pentru înfiinţarea unui complex turistic
 Creşterea numărului turiştilor, la nivel naţional şi internaţional
 Existenţa posibilităţii sprijinului financiar
 În vecinătate exista puţini concurenţi.

d. Riscuri:
 Incapacitatea de a atrage turişti către pensiune
 Factori de risc din categoria resurselor umane
 Criză economică
 Creşterea ratei şomajului.
Proiectul prevede investiţii şi activităţi aferente componentelor:
a. Investiţii în infrastructura de primire
b. Investiţii în materii de promovare
În cadrul primei componente (investiţii în infrastructura de primire) sunt solicitate următoarele
obiecte:
 Construirea şi dotarea clădirii destinate pensiunii conform cerinţelor de trei stele/margarete.
 Alimentarea acesteia cu utilităţi necesare: apă, canalizare, agent termic, curent electric.

Scopul proiectului constă în construcţia unei pensiuni turistice dotată cu unitate de alimentaţie şi de
agrement astfel :
1. Clădirea principală este structurată pe două nivele, demisol şi parter; datorită degradării
avansate a parterului s-a dispus demolarea zidurilor parterului şi păstrarea demisolului cu
funcţiunea de cramă.
 la demisol construcţia propusă va cuprinde: crama 17,25 mp
 la parter construcţia propusă va cuprinde: centrală termică, cămară, bucătărie, zona de zi,
hol de primire, casa scării, grupuri sanitare, depozit, cameră, grup sanitar casa scării, terasă
136,70mp.

5
 la mansardă construcţia va cuprinde: 4 camere, 4 băi, coridor, casa scării, total 104,8 mp.
 bucătăria şi grupurile sanitare vor fi dotate conform cerinţelor şi reglementărilor sanitare în
vigoare. Suprafaţa bucătăriei va fi acoperită cu gresie, iar peretele este prevăzut cu faianţă.
Sufrageria va fi dotată cu 3 mese a câte 4 scaune fiecare.
 parcela are o deschidere spre strada de 18.53 m, se va amenaja accesul auto şi pietonal
direct din stradă.
S-au prevăzut trotuare de gardă în jurul construcţiei, executate din dale prefabricate fixate pe pat
de nisip cu pante de 5%, rigole pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii legate la reţeaua de
canalizare a construcţiei, terase dalate, precum şi spaţii verzi, plantate.
Se va asigura iluminarea şi ventilaţia naturală a tuturor spaţiilor prin intermediul ferestrelor
dispuse pe laturile sudică, estică şi vestică, a clădirii. Iluminatul artificial va fi preponderent
incandescent pentru spaţiile locuibile şi fluorescent pentru spaţiile sanitare.
Alimentarea cu apă de consum a clădirii proiectate se va realiza prin branşament la reţeaua
existenta în zonă. Apa caldă de consum se va prepara în centrală termică proprie amplasată la
parterul clădirii.
Evacuarea apelor uzate din consum menajer se va realiza prin racord la fosa septică vidanjabila.
Apele pluviale se vor colecta prin guri de scurgere cu grătar şi depozit pentru reţinerea nisipului.
Proiectul prevede realizarea unei centrale termice proprii care să funcţioneze cu utilizarea
energiei regenerabile: căldura solară.
Alimentarea cu energie electrică a construcţiei prevede a se rezolva din reţeaua de joasă
tensiune existenta în zonă prin racord suprateran, instalaţii electrice interioare, tablouri de siguranţă,
etc. Se vor prevedea circuite separate de iluminat interior şi iluminat exterior, circuite de forţă,
prize, siguranţă şi protecţie, împământare.
Deşeurile rezultate din activitatea de locuire, constituite în exclusivitate din resturi menajere vor
fi evacuate într-un container, transportul acestora fiind asigurat periodic, prin grija beneficiarului,
de către instituţiile specializate.

Bilanţul de suprafeţe
Suprafaţa utilă:
Demisol: S= 17,25 mp;
Parter: S = 136,70 mp;
Mansarda: S = 104,80 mp;
Total: S = 258,75 mp.

Se vor dota: - 3 camere cu pat dublu pentru 2 persoane,

6
- 1 camera cu un pat dublu şi un pat simplu pentru 3 persoane,
- 1 camera cu 2 paturi simple pentru 2 persoane.
Total: - 5 camere pentru 11 persoane.
Traseul turistic:
În cadrul celei de-a doua componentă (investiţii în materii de promovare) sunt solicitate
următoarele obiecte:
Utilaje şi echipamente traditionale, autentice pentru promovarea şi fabricarea palincii
existente în zonă.
Obiective pe termen scurt
 promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale;
 prezentarea acestora va fi inclusă într-unul din serviciile oferite de noi;
 oferirea clienţilor a celor mai bune condiţii de cazare şi o gamă cât mai largă de activităţi
turistice;
 încadrarea pensiunii într-un tur turistic cunoscut de cea mai mare majoritate de turişti;
Obiective pe termen lung
 creşterea numărului de turişti printr-o puternică promovare a zonei prin intermediul
agenţiilor de turism precum şi o oferta diversificată de servicii de calitate;
 diversificarea ofertei de servicii prin valorificarea a cât mai multor obiective de interes
turistic din apropiere;
 dezvoltarea economică a zonei datorită creării a noi locuri de muncă dar şi datorită atragerii
de fonduri baneşti în această zonă;
 dezvoltarea şi extinderea capacităţilor de cazare.
Obiectivul general al înfinţării Pensiunii “ …” din … este promovarea turismului local şi
reînnoirea tradiţiilor populare locale, şi prin aceste creşterea calităţii vieţii rurale în zonă,
reprezentând o sursă de venit posibilă şi locuri de muncă nou create în zona rurală.
Obiective operaţionale: Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică în
comuna …, prin construcţia unei pensiuni cu grad de comfort de 3 stele şi o capacitate de 11 locuri.

II. PLANIFICAREA PROIECTULUI

Descrierea detaliată a activităţilor


Realizarea proiectului presupune următoarele etape:
1) Contractare echipa de management
2) Contractare echipa de construcţie
3) Construirea corpului principal
4) Dotare şi decorare spaţiu cazare şi crama

7
5) Recrutare angajaţi
6) Promovare pensiune

FAZA INCIPIENTĂ:
 solicitantul deţine un teren
 solicitantul deţine planul proiectului
 înregistrarea solicitantului ca persoana juridica
 îndeplinirea condiţiilor necesare funcţionării într-o anumita clădire.
 obţinerea unui aviz privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului. (Directia
Generala Autorizare si Post - Privatizare din cadrul Ministerului pentru IMM, Comert,
Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL).
 depunerea documentaţiei pentru obţinerea certificatului de clasificare (cerere de eliberare a
certificatului de clasificare; certificat constatator de la Registrul Comertului din care sa
rezulte: obiectul de activitate si structura actionariatului (pot fi prezentate si copii dupa
actele de constituire a societatii)
 certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului însoţit de anexele privind
avizele/acordurile si/sau autorizatiile legale (P.S.I, sanitara, sanitar-veterinara, mediu si
protectia muncii, dupa caz pentru fiecare structura turistica ce face obiectul clasificarii);
 schiţa privind amplasarea şi adresa unităţii la prezentele, norme metodologice;
 certificat de înmatriculare; schiţa privind structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor,
respectiv a spaţiilor de alimentaţie la prezentele norme metodologice;
 obţinerea certificatului de clasificare. Documentaţia trebuie depusă la Directia Generala
Autorizare si Post - Privatizare din cadrul MIMMCTPL cu cel puţin 60 de zile înaintea de
darea in folosinţă a unităţii de cazare.
ETAPA I: Contractare echipa de management
Activităţi:
a) Selecţia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei societăţi specializate pe
resurse umane unde se vor stabili calităţile, experienţa şi răspunderile managerului de
proiect .
Susţinerea interviului va consta în intervievarea candidaţilor şi alegerea celui mai
potrivit pentru ocuparea funcţiei.
Angajarea managerului se vor negocia beneficiile, salariul, responsabilităţile,
bonusurile şi se va semna contractul.

b) Selecţia proiectantului presupune discuţii cu diverşi proiectanţi cu experienţă în


domeniul turistic în vederea alegerii celui mai potrivit.
Contractarea proiectantului se vor expune responsabilităţile legale, remuneraţia şi se
va semna contractul.
8
Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile privind arhitectură şi soluţiile tehnice
privind proiectul.

ETAPA II: Contractarea echipei de construcţie


Activităţi :
a) Creare caiet de sarcini consta în crearea unui caiet de sarcini care prevede toate detaliile
tehnice privind construcţia.
Verificarea conformităţii se va verifica dacă proiectul prin arhitectura să întruneşte toate
normele de siguranţă, comfort şi calitate pentru clasificarea la unităţi de cazare cu un grad
de comfort de 3 stele .
Listarea caietului de sarcini după clarificarea şi modificarea eventualelor discrepante se
crează caietul de sarcini.

b) Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini şi se va licita pentru


desemnarea celui mai potrivit constructor.
Expunerea licitaţiei se va face prin trimiterea unor invitaţii de participare la licitaţia
proiectului a constructorilor.
Licitarea se va susţine licitaţia şi se vor studia ofertele.
Desemnarea constructorului se va alege cea mai bună ofertă prezentată şi se va
încheia contractul cu constructorul.

ETAPA III: Construirea corpului principal


Activităţi:
a) Amenajarea spaţiului clădirii se delimitează şi se amenajează spaţiul destinat construcţiei.
Delimitarea spaţiului se va delimita spaţial zona destinată construcţiei
Excavare spaţiu va fi excavat spaţial destinat construcţiei până la o adâncime de 8 m.

b) Construcţie corp clădire: la faţade se vor folosi tencuieli pe bază de praf de piatră şi
vopsea lavabila pentru exterior. Tâmplăria va fi din lemn cu culoare naturală, cu geam
termopan atât pentru ferestre cât şi pentru uşi. Balustradele balcoanelor vor fi metalice cu
mâna curentă din lemn tratat împotriva umidităţii şi a efectelor radiaţiilor solare. Terasele
vor fi placate cu cărămidă. Învelitoarea este tigla tip Tondach culoare roşie. La interior se
vor realiza zugrăveli semilavabile la pereţi şi tavane, placaje din faianţă colorată la pereţii
băilor, bucătărie şi pardoseli reci din gresie ceramică colorată. Pardoseli calde din parchet şi
mocheta în camere. Scara interioară se va executa din structură metalică şi trepte din lemn,
9
cu balustrada metalică, mâna curentă din lemn. Prin propunerile prezentate se urmăreşte
realizarea unei pensiuni pe principii moderne, cu finisaje superioare ca şi calitate şi
expresivitate.

Capacitatea totală de cazare este de 11 persoane în 5 camere (3 Dbl, 1 Tpl şi 1 Dbl-Sgl).


Parcela are o deschidere spre strada de 18.53 m, se va amenaja accesul auto şi pietonal
direct din stradă.
S-au prevăzut trotuare de gardă în jurul construcţiei, executate din dale prefabricate, fixate pe pat
de nisip cu pante de 5%, rigole pentru scurgerea apelor provenite din precipitaţii legate la reţeaua de
canalizare a construcţiei, terase dalate, precum şi spaţii verzi, plantate.
Suprafaţa terenului este de 1431 mp aflată în proprietatea solicitantului, şi 430 mp fiind în chirie
cu contract de închiriere. Suprafaţa totală este 1861 mp.
Construcţie demisol se construieşte demisolul care va fi format din: o cameră cu o suprafaţă de
17,25 mp destinată pivniţei (cramei), finisata cu cărămidă arsă de culoare roşie cu tavanul de forma
unei bolte.
Construcţie parter va cuprinde: centrală termică 4,35 mp, cămara 2,35 mp, bucătărie 6,92 mp,
zona de zi 35, 70 mp, hol de primire 6,90 mp, casa scării 3,62 mp, grupuri sanitare 3,00 mp, depozit
24,80mp, camera 12,40 mp, grup sanitar 1,75 mp, casa scării 8,16 mp, terasa 26,75 mp.
Construcţie mansardă va cuprinde: camera 23,20 mp, baie 3,60 mp, camera 13,40 mp, hol 3,50
mp, baie 3,60 mp, coridor 8,80 mp, camera 14,60 mp, baie 3,45 mp, camera 13,85 mp, baie 4,65
mp, casa scării 12,15 mp.
c) Instalare utilităţi vor fi realizate instalaţiile electrice,de apă/evacuare şi inclazire şi se va
racorda clădirea la energie electrică prin reţeaua de joasă tensiune existenta în zonă prin racord
suprateran, instalaţii electrice interioare, tablouri de siguranţă, etc. Se vor prevedea circuite separate
de iluminat interior şi iluminat exterior, circuite de forţă, prize, siguranţă şi protecţie, împământare.
Se va asigura iluminarea şi ventilaţia naturală a tuturor spaţiilor prin intermediul ferestrelor dispuse
pe laturile sudică, estică şi vestică, a clădirii. Iluminatul artificial va fi preponderent incandescent
pentru spaţiile locuibile şi fluorescent pentru spaţiile sanitare.
 Alimentarea cu apă de consum a clădirii proiectate se va realiza prin branşament la reţeaua
existenta în zonă. Apa caldă de consum se va prepara în centrală termică proprie amplasată la
parterul clădirii.
 Evacuarea apelor uzate din consum menajer se va realiza prin racord la fosa septică
vidanjabila. Apele pluviale se vor colecta prin guri de scurgere cu grătar şi depozit pentru reţinerea
nisipului.
 Proiectul prevede realizarea unei centrale termice proprii, bazată pe surse de energie
regeneraliba: căldura solară.
10
 Deşeurile rezultate din activitatea de locuire, constituite în exclusivitate din resturi menajere
vor fi evacuate într-un container, transportul acestora fiind asigurat periodic, prin grija
beneficiarului, de către instituţiile specializate.

Realizarea instalaţiilor va fi realizată instalaţia electrică, de apă şi de evacuare, se va instala


centrală geotermală şi subansamblurile ei, se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu
o putere de 3500 kwatt/h.
Racordare utilităţi se va racorda clădirea la energie electrică, apă curentă şi reţeaua de canalizare.

ETAPA IV: Dotare şi decorare spaţiu cazare şi crama


Activităţi:
a) Dotarea pensiunii se vor dota spaţiul de cazare şi crama cu toate utilajele, aparatura,
mobilierul şi accesoriile necesare clasificării la un grad de comfort şi calitate de 3 stele
conform prevederilor ANT .
Dotare spaţiu cazare se vor dota toate camerele destinate cazării cu pat dublu model King,
televizor, scaun, toaletă, dus, ghiuveta, mocheta, mini-frigider, saltea, cearşafuri, etc.
Dotare spaţii recreere: gradină proprie, multiple facilităţi precum: loc pentru grătar
şi ceaun, terasa cu mese şi scaune, şezlonguri pentru plaja, în timpul verii, cal, măgar, căruţa
în cazul organizării itinerariului de către proprietari, precum şi existenţa unui ghid
turistic(local), iar pentru copiii între 3-12 ani va fi amenajat un sistem complex pentu joacă.
b) Decorarea pensiunii se va face în stil arhitectural traditional-local, respectându-se
monografia şi autenticitatea mediului rural.

ETAPA V: Recrutare angajaţi


Activităţi:
a) Angajarea personalului, personalul va fi format din 1 recepţioner, 1 menajera,
managementul pensiunii şi activităţile specifice cramei vor fi asigurate de titularul proiectului
Pop Andrei.
Recrutarea personalului - pe bază de interviu.
Testarea personalului va consta în susţinerea unor teste practice pentru dovedirea
calitatilor, cunoştinţelor cu privire la folclorul şi tradiţiile locale.
Începerea activităţii, odată cu angajarea personalului unitatea îşi va începe activitatea.
ETAPA VI: Promovarea pensiunii

11
Activităţi :Promovare prin încheierea unui parteneriat de comun acord cu Primăria Oraşului
Câmpeni care prevede includerea unităţii de cazare “ Casa Moţeasca” ca primă posibilitate de
cazare în zona.
Promovare prin redactarea ofertei în format electronic şi transmiterea acesteia către firmele
mici şi mijlocii prin intermediul e-mail-ului, elementul cheie al acestei oferte fiind prezentat prin
pachete-cadou precum: “Plateşti 3 nopţi şi stai 4!”; “Turism rural pentru toţi!”; “Gratuitate a treia
persoana în cameră triplă!”
Promovare prin birouri promovare turistică, se vor realiza pliante şi flayer-e promoţionale
pentru a fi depuse la ofiicile şi birourile de promovare turistică cu scopul de a fi distribuite turiştilor.
Promovare prin presa scrisă: „Ziarul de Apuseni”, ziarul „Unirea” (Alba Iulia), reviste de
specialitate regionale „Ghid turistic în Apuseni” (Alba Iulia)
Promovare proprie, tipărirea şi să expunerea 200 bucăţi de pliante cu specificul turistic al zonei,
programele, drumeţiile, dar şi activităţile propuse în timpul liber pentru turiştii cazaţi. Împărţirea de
broşuri şi pliante în zonele centrale ale oraşelor din aproiere: Câmpeni, Baia de Arieş, Abrud,
Zlatna, Alba Iulia.
Promovare prin site propriu se va crea un website al pensiunii ce va conţine imagini şi date cu
preţurile şi serviciile oferite dar şi un software pentru servicii de rezervare online a spaţiilor de
cazare care să fie interconectat la software principal al pensiunii.

Echipa de implementare
Echipa responsabilă cu implementarea și managementul proiectului va fi formată din titularul
proiectului, manager proiect, coordonator proiect, coordonator financiar, proiectant și constructor.
Titularul de proiect este în acelaşi timp şi beneficiarul proiectului ,, Casa Moțească’’ el având
următoarele drepturi și obligații:
 Deține dreptul de reprezentare și de angajare în fapte comerciale;
 Deține dreptul de decizie absolută în privința implementării proiectului;
 Are obligația să pună la dispoziția organelor competente date, documente și justificări
privind desfășurarea proiectului;
 Asigură buna comunicare între manager, proiectant și constructor;
 Are obligația să asigure cofinanțarea proiectului;

Managerul de proiect
Profilul managerului:
 deţinător de Brevet de Manager în Turism
 studii de specialitate în domeniul turismului
 experienţă de minimum 3 ani pe o poziţie similară
 să deţină excelente abilităţi de comunicare
12
 să cunoască cel puţin două limbi de circulaţie internaţională
 să deţină pregătire, cursuri de specialitate privind strategii de promovare şi atragerea
clienţilor.

Va fi selectat de către beneficiarul proiectului, acesta având un rol de moderator între părţile
implicate, se va urmări să deţină următoarele abilitați, cunoștințe și experiențe:

Experiența Cunoștințe Abilități


-3 ani în domeniul -reglementările privind -bun comunicator
turismului clasificarea unităților de
cazare
-1 an în managementul -antreprenoriat și dezvoltarea-rezistență la un program de
proiectelor afacerilor lucru prelungit
-2 ani pe un post de -contabile și financiare -să facă fața cu bine
conducere situațiilor stresante
-să mai fi facut parte din -implementarea proiectelor -bun administrator
echipa de implementare a cu finanțare europeană
unui alt proiect cu finanțare
europeană
Managerul de proiect - se va afla în subordinea beneficiarului, acesta având ca principale atribuții
oferirea de consultanța beneficiarului proiectului, să asigure transmiterea deciziilor beneficiarului
către proiectant şi constructor, să vegheze la legalitatea şi bună desfăşurare a activitaților
proiectului, acesta va avea următoarele drepturi şi obligațîi:
 Are obligația să asigure transmiterea deciziilor luate de către beneficiar către proiectant şi
constructor;
 Răspunde de legalitatea acțiunilor desfăşurate prin proiect;
 Are obligația să găsească soluții la orice probleme ce pot apărea pe parcursul desfăşurarii
proiectului;
 Are obligația să înştiințeze beneficiarul proiectului asupra oricăror probleme;
 Nu are dreptul de decizie;
 Are obligația să supravegheze la bună desfăşurare a proiectului;
 Are obligația să ofere consultanța beneficiarului proiectului;

Proiectantul - va fi selectat de către beneficiar, acesta va fi o societate comercială cu obiect de


activitate în domeniul proiectării, specializată pe proiectarea structurilor de cazare de capacitate
mică. La alegerea proiectantului se va urmări ca aceasta să aibă experien?a în proiectarea
structurilor de cazare de tip pensiune, să mai fi participat la implementarea unui proiect cu finanțare
europeană şi să aibă o viziune asupra arhitecturii şi designului pensiunii apropiată de cea a
beneficiarului.

13
Principalele atribuții al proiectantului vor fi acelea de a reliza schița construcției, de a oferi cele mai
bune soluțîi tehnice şi de a oferi consultanța beneficiarului, acesta va avea următoarele drepturi şi
obligații:
 Are obligația să respecte deciziile beneficiarului;
 Are obligația să ofere constructorului schițele tehnice în termenii stabiliți;
Constructorul - va fi selectat de către beneficiar, acesta va fi o societate comercială cu activitate în
domeniul construcțiilor, specializată pe construcția structurilor de cazare de tip pensiune, acesta va
fi ales prin licitație unde se va urmări oferta cea mai bună privind calitatea şi timpul de
implamentare a proiectului, acesta va avea rolul de a derula activitățile de construcție, având
obligația să respecte schițele tehnice ale construcției oferite de către proiectant.
Durata, planul şi managemntul proiectului
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.
Prin aprobarea finanţării cerute prin proiect se vor putea demara activităţile proiectului începând cu
data de 01.02.2013 , acestea fiind structurat astfel :

ETAPA I
 Activitatea a) Selecţia managerului de proiect: va începe pe data de 01.02.2013 şi va
avea o durată de desfăşurare de 20 de zile.
 Susţinerea interviului: va începe pe data de 01.02.2013 şi va avea o durată de 18 zile.
 Angajarea managerului: va începe pe data de 19.02.2013 şi va avea o durată de 2 zile,
aceasta se afla în legătură cu subactivitatea 1.1.1.

 Activitatea b) Selecţia proiectantului: va începe pe data de 21.02.2013 şi va avea o durată


de 70 de zile, aceasta se afla în legătură cu activitatea 1.1. deoarece managerul de proiect
este responsabil de desemnarea proiectantului.
 Contractarea proiectantului va începe pe data de 19.02.2013 şi va avea o durată de 10 zile
.
 Finalizare proiect va începe pe data de 02.03.2013 şi va avea o durată de 60 de zile, aceasta
se afla în legătură cu activitatea anterioară deoarece proiectantul este responsabil cu
finalizarea proiectului.

ETAPA II
 Activitatea a) Creare caiet de sarcini va începe pe data de 01.05.2013 şi va avea o durată
de 15 de zile, aceasta se afla în legătură cu activitatea anterioară deoarece proiectantul este
responsabil cu realizarea caietului de sarcini.

14
 Verificarea conformităţii va începe pe data de 01.05.2013 şi va avea o durată de 5 zile, este
dependentă de subactivitatea Finalizare proiect.
 Listarea caietului de sarcini va începe pe data de 06.05.2013 şi va avea o durată de 10 zile,
este dependent e subactivitatea Verificarea conformităţii.
 Activitatea b) Licitarea caietului de sarcini va începe pe data de 16.05.2013 şi va avea o
durată de 20 de zile, este dependent de activitatea creare caiet de sarcini.
 Expunerea Licitaţiei va începe pe data de 16.05.2013 şi va avea o durată de 9 zile.
 Licitarea va începe pe data de 25.05.2013 şi va avea o durată 1 zi , depinde de
subactivitatea Expunerea licitaţiei.
 Desemnarea constructorului va începe pe data de 26.05.2013 şi va avea o durată de 10
zile, depinde de subactivitatea Expunerea licitaţiei.
ETAPA III
 Activitatea a) Amenajarea spaţiului clădirii va începe pe data de 05.06.2013 şi va avea o
durată de 20 de zile, aceasta depinde de subactivitatea Desemnarea constructorului deoarece
nu pot începe lucrările fără să fie desemnat un constructor.
 Delimitarea spaţiului va începe pe data de 05.06.2013 şi va avea o durată de 3 zile.
 Excavarea spaţiului va începe pe data de 08.06.2013 şi va avea o durată de 19 zile, aceasta
depinde de subactivitatea Delimitarea spaţiului.
 Activitatea b) Construcţie corp clădire va începe pe data de 25.06.2013 şi va avea o
durată de 120 de zile, aceasta depinde de finalizarea activităţii amenajarea spaţiului.
 Construcţie demisol va începe pe data de 25.06.2013 şi va avea o durată de 30 de zile.
 Construcţie parter va începe pe data de 27.07.2013 şi va avea o durată de 30 de zile,
depinde de finalizarea subactivitatii construcţie demisol.
 Construcţie mansarda va începe pe data de 26.08.2013 şi va avea o durată de 60 de zile,
depinde de finalizarea subactivitatii construcţie parter.
 Activitatea c) Instalarea utilităţilor va începe pe data de 25.09.2013 şi va avea o durată de
30 de zile.
 Realizarea instalaţiilor va începe pe data de 25.09.2013 şi va avea o durată de 25 de zile.
 Racordare utilităţi va începe pe data de 25.09.2013 şi va avea o durată de 30 de zile.

ETAPA IV
 Activitatea a) Dotarea pensiunii va începe pe data de 25.10.2013 şi va avea o durată de 30
de zile, depinde de finalizarea activităţii construcţie corp clădire.
 Dotare spaţiu cazare începe pe data de 25.10.2013 şi va avea o durată de 10 zile.
 Dotare spaţiu alimentaţie va începe pe data de 04.11.2013 şi va dura 10 zile, depinde de
finalizarea subactivitatii dotare spaţii cazare.
 Dotare spaţii recreere va începe pe data de 14.11.2013 şi va dura 10 zile, depinde de
finalizarea subactivitatii dotare saptiu alimentaţie.
 Activitatea b) Decorarea pensiunii va începe pe data de 25.10.2013 şi va dura 30 de zile,
depinde de finalizarea activităţii construcţie corp clădire.

15
ETAPA V
 Activitatea a) Angajarea personalului va începe pe data de 01.11.2013 şi va dura 30 de
zile.
 Recrutarea personalului va începe pe data de 01.11.2013 şi va dura 15 zile.
 Testarea personalului va începe pe data de 16.11.2013 şi va dura 15 zile, depinde de
finalizarea subactivitatii recrutarea personalului.
 Activitatea b) Începerea activităţii va începe pe data de 01.12.2013.

ETAPA VI
 Activitatea a) Promovarea pensiunii va începe pe data de 01.12.2013
 Promovare prin incheierea unui parteneriat
 Promovare prin redactarea ofertei in format electronic
 Promovare prin birouri de promovare turistică
 Promovare prin presa scrisă
 Promovare proprie
 Promovare prin site propriu
Fluxul de activităţi desfăşurate pe intervalul de realizare a proiectului, utilizând diagrama Gantt

Anul Anul I 2013


Activitati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activit. a) din etapa1

Activit. b) din etapa 1

Activit. a) din etapa 2

Activit. b) din etapa 2

Activit. a) din etapa 3

Activit. b) din etapa 3

Activit. c) din etapa 3

Activit. a) din etapa 4

Activit. b) din etapa 4

Activit. a) din etapa 5

Activit. b) din etapa 5

Activit. a) din etapa 6

16
Activit. b) din etapa 6

Bugetul proiectului
Suma solicitată de la finanţator
Valoarea totală a proiectului: 1.020.000 RON
Valoarea eligibilă a proiectului: 822 581 RON din care:
Ajutorul public nerambursabil: 411 290,5 RON
Autofinanţare: 411 290,5 RON
Valoarea neeligibilă a proiectului : 197 419 RON din care:
TVA 197 419 RON

Indicatori de urmărire şi evaluare


Managementul execuţiei proiectului necesită atenţie şi presupune urmărirea permanentă a unui set
de indicatori cheie. Proiectul are în mod cert probleme dacă în mod sistematic nu se respectă
termenele limita şi se depăşesc în mod constant efortul şi costurile estimate pentru a reuşi
finalizarea activităţilor. Cu toate acestea, există indicatori care pot furniza indicii în legătură cu
posibila apariţie a unor probleme. Aceştia sunt:
A. Întârzieri în fazele de început: nu trebuie adoptată o poziţie pasivă, sperând că se va recupera
timpul mai târziu. Este de preferat o atitudine proactivă şi de planuri corective puse în funcţiune la
momentul prezent, pentru a reveni la program.

În ceea ce priveşte acest proiect, se impune urmărirea respectării planificării calendaristice a


activităţilor şi a subactivităţilor prevăzute în planul proiectului, a modului în care furnizorii şi
executanţii de lucrări îşi respectă angajamentele şi a desfăşurării activităţii de selectare a
personalului care va activa în cadrul partiei.
B. Creşterea numărului de riscuri identificate: dacă se observă din ce în ce mai multe riscuri pe
măsură ce proiectul se desfăşoară, acesta ar putea fi un mare semnal de alarmă că proiectul are
probleme. Rezolvarea acestei situaţii constă în aplicarea din timp a acţiunilor corective sau chiar
preventive, astfel încât riscurile să nu se transforme în probleme. Chiar dacă numărul riscurilor este
prea mare, proiectul se poate finaliza cu succes, dacă sunt concentrate eforturile şi se aplică un
management eficace.
C. Încrederea, suportul şi participarea comunităţii locale: este un indicator important al
reuşitei proiectului, deoarece se referă la implicarea comunităţii locale în proiect. Dacă numărul de
persoane care solicită informaţii sau aplică pentru un post în cadrul partiei este mare, însemnă ca
proiectul în sine are credibilitate şi şanse mult mai mari de a deveni un succes.
17
D. Durata de recuperare a investiţie: prin acest indicator se urmăreşte măsura în care veniturile
obţinute peste costurile de funcţionare ale partiei servesc la acoperirea investiţiei iniţiale. Aceste
venituri variază în funcţie de condiţiile naturale, activitatea fiind dependentă de existenţa zăpezii,
dar variază şi în funcţie de numărul de turişti atraşi prin strategiile de marketing implementate.
Managementul riscurilor
Pentru bună desfăşurare a proiectului este necesar să se stabilească riscurile ce pot influenta
implementarea proiectului, impactul pe care o să îl aibă asupra acestuia dar si actiunile prin care
aceste riscuri pot fi eliminate.

Acţiuni de efectuat
Nr. Riscul Impact asupra proiectului pentru contracararea
crt. riscului sau reducerea
efectelor
1. Depăşirea bugetului Întârzierea desfăşurării Alocarea de sume
activităţilor suplimentare
2. Modificarea Modificarea schiţei
reglementărilor privind Se intrerupe proiectul pensiunii pentru a putea fi
clasificarea unităţilor de reîncadrată la un comfort
cazare de 3 stele
3. Intreruperea programelor Înfiinţarea unei asociaţii
de promovare a regiunii Micşorarea grupului ţintă pentru promovarea regiunii
Transilvania de către Transilvania.
guvern.
4. Probleme tehnice privind Se întrerupe proiectul Găsirea unei soluţii de către
construcţia proiectant şi implementarea
acesteia.
5. Administrarea greşită a Se întârzie proiectul Schimbarea managerului de
activităţilor proiectului proiect.

Sustenabilitatea proiectului
Previzionăm că după încetarea finanţării, solicitată prin prezenta cerere de finanţare veniturile care
vor contrubui la autosusţinerea proiectului şi mai apoi dezvoltarea şi extinderea pensiunii vor fi
obţinute din următoarele:
 clienţi permanenţi şi ocazionali: 400 000 RON /an (datorită evenimentelor organizate pe
parcursul anului: .... Existenţa pârtiei de schi din zonă, favorizează atracţia turiştilor în
sezonul de iarnă, iar tradiţiile de sărbători - Crăciun şi Revelion contribuie la creşterea
numărului de turişti în această perioadă. Un rol important în atragerea turiştilor atât din
ţară cât şi din străinătate îl au obiectivele turistice).

18
 diversificarea ofertei de servicii prin valorificarea a cât mai multor obiective de interes
turistic din apropiere;
 dezvoltarea şi extinderea capacităţilor de cazare.

Informare şi publicitate
Pensiunea se adresează tuturor indivizilor, aşteptând clienţi de orice vârsta, de la cei mici
însoţiţi de familie care doresc să se relaxeze, să deguste pălincile, să meargă la vânătoare sau doar
să poposească pentru o noapte, până la pensionarii dornici „de aventură”, dar nu în ultimul rând:
firmele.
Ţinând cont de faptul că această zonă este recunoscută pentru palinca să gustoasă, de
calitate superioară (proprietarul doreşte să amenajeze un loc special pentru clienţi, o cramă, în care
să existe şi să se facă demonstraţii de obţinere a pălncii autentice, spre atracţia turiştilor şi
satisfacţia curiozităţii acestora), dar fiind şi un loc propice pentru anotimpul de iarnă datorită
existenţei Pârtiei de Schi-…. distanţă; se estimează că pe parcursul unui an de zile, pentru şederea a
2 clienţi permanenţi, restul ocazionali, dar neuitând faptul că în perioada de iarnă pensiunea este
complet rezervată; se poate obţine un venit de aproximativ 200 000 lei.
Se propune existenţa mai multor tipuri de informare şi publicitate în scopul atragerii unui număr cât
mai mare de consumatori ale serviciilor pe care pensiunea le pune la dispoziţia acestora:
 anunţ de presă, în ziarul local „. privind demararea procesului de înfiinţare a pensiunuii cu
caracter turistic.
 anunţ în presa scrisă: ziarele mai sus menţionate, precum şi reviste de specialitate regionale
„. privind închiderea proiectului(cu rezultatele obţinute)
 tipărirea şi să expunerea 200 bucăţi de pliante cu specificul turistic al zonei, programele,
drumeţiile, dar şi activităţile propuse în timpul liber pentru turiştii cazaţi. Împărţirea de
broşuri şi pliante în zonele centrale ale oraşelor din aproiere: ...
 utilizare internetului, construirea unei pagini web, cu scopul de atragere a posibililor
consumatori, atât din regiunile învecinate, cât şi din toate colţurile ţării, sau chiar şi
străinătate. Vor fi postate poze şi filmuleţe de informare cu privire la obiectivele turistice
existenete în zonă, activităţile care pot fi desfăşurate pe parcursul şederii, tradiţiile şi
obiceiurile specifice zonei, fabricarea în mod tradiţional a pălincii, degustare, şi chiar
participarea la activităţi consacrate în ceea ce priveşte procesul de realizare a pălincilor
specifice ardeleneşti. Pagina va conţine şi informaţii cu privire la tarifele existente, precum
şi date de contact.
 poziţionare la intrarea în oraşul ... a unui panou publicitar, care să conţină şi o schiţă (harta)
cu drumul parcurs până la pensiunea ”...” precum şi punctarea celor mai importante trasee
şi obiective existente

19
III. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

Impactul proiectului asupra mediului


Construcţia va fi dotată cu instalaţie de apă din reţea, canalizare la fosa septică vidanjabilă, energie
electrică, încălzirea se va face cu centrala termică individuală bazată pe surse de energie
regeneralibă: căldura solară.
Siguranţa în exploatare
Gurile de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice vor fi corespunzător dimensionate, protejate
împotriva înfundării cu corpuri străine, pentru a nu permite staţionarea apelor, chiar şi în cazul unor
averse excepţionale, ceea ce ar putea duce la eventuale infiltraţii.
În timpul exploatării instalaţiilor trebuie să se respecte cu stricteţe prevederile reglementarilor de
rigoare, execuţie şi exploatare, pentru a elimina cauzele care pot conduce la accidentarea
utilizatorilor prin ardere, opărire, tăiere, cădere, electrocutare explozie, etc.
Se va avea în vedere siguranţă în exploatare a instalaţiilor sanitare, prin asigurarea securităţii
utilizatorilor faţă de eventualele răniri prin contact cu elementele accesibile ale instalaţiilor cât şi
prin asigurarea consumatorilor împotriva întreruperilor accidentale ale furnizării apei.
Protecţia împotriva zgomotului
Se vor lua măsuri de izolare fonică corespunzătoare. O condiţie esenţială pentru evitarea propagării
zgomotelor o reprezintă realizarea de elemente de construcţie suficient de groase şi de grele pentru
a împiedica trecerea sunetelor.
Finisaje
La faţade se vor folosi tencuieli pe bază de praf de piatră şi vopsea lavabila pentru exterior.
Tâmplăria va fi din lemn cu culoare naturală, cu geam termopan atât pentru ferestre cât şi pentru
uşi. Balustradele balcoanelor vor fi metalice cu mâna curentă din lemn tratat împotriva umidităţii şi
a efectelor radiaţiilor solare. Terasele vor fi placate cu cărămidă. Învelitoarea este tigla tip Tondach
culoare roşie. La interior se vor realiza zugrăveli semilavabile la pereţi şi tavane, placaje din faianţă
colorată la pereţii băilor, bucătărie şi pardoseli reci din gresie ceramică colorată. Pardoseli calde din
parchet şi mocheta în camere. Scara interioară se va executa din structură metalică şi trepte din
lemn, cu balustrada metalică, mâna curentă din lemn.
Prin propunerile prezentate se urmăreşte realizarea unei pensiuni pe principii moderne, cu finisaje
superioare ca şi calitate şi expresivitate.
Amenajări exterioare

20
S-au prevăzut trotuare de gardă în jurul construcţiei, executate din dale prefabricate, rigole pentru
scurgerea apelor provenite din precipitaţii legate la reţeaua de canalizare a construcţiei, terase
dalate, precum şi spaţii verzi, plantate.
Iluminare
Se va asigura iluminarea şi ventilaţia naturală a tuturor spaţiilor prin intermediul ferestrelor dispuse
pe laturile sudică, estică şi vestică, a clădirii. Iluminatul artificial va fi bazat in special pe utilizarea
becurilor de tip Ecologice, iar alimentarea cu energie electrica va fi racordata la un sistem complex
de energie eoliana.
Impactul asupra mediului
Prin intermediul acestui proiect se doreşte păstrarea frumuseţilor naturii, poate chiar îmbunătăţirea
lor, fără a deteriora sau schimbă într-un mod negativ; astfel deşeurile rezultate din activitatea de
locuire, constituite în exclusivitate din resturi menajere vor fi evacuate într-un container, transportul
acestora fiind asigurat periodic, prin grija beneficiarului, de către instituţiile specializate.

Dezvoltarea durabilă
În ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă s-a obţinut avizul de mediu, proiectul implementând măsuri
de protecţie a mediului înconjurător.
În spaţiul rural, locuitorii, ca prestatori de servicii turistice, respectiv oferta turistică, reprezintă
elementele esenţiale ale dezvoltării locale, a turismului rural şi agroturismului.
În ansamblul economiei locale a turismului, turismul rural şi agroturismul se definesc ca fiind
forme de valorificare a spaţiului rural prin:
 exploatarea resurselor naturale, a valorilor şi tradiţiilor cultural–istorice, a imobilelor rurale,
a produselor agricole;
 produsele de marcă (consacrate), ilustrative ale identităţii regionale, etnografice, care să
acopere nevoile consumatorilor în materie de primire, alimentaţie, activităţi recreative,
divertisment şi diverse servicii;
 dezvoltarea locală durabilă şi că un răspuns adecvat la nevoile de recreere din societatea
modernă, într-o nouă coeziune socială oras–sat.

Agroturismul poate contribui la dezvoltarea durabilă în teritoriu prin:


 utilizarea durabilă a resurselor turistice (exploatare optimă, protejare, conservare);
 menţinerea diversităţii naturale, culturale şi sociale a spaţiului rural;
 integrarea agroturismului în planificarea şi strategia de dezvoltare naţională, regională
(judeţeana) şi mai ales locală;
 dezvoltarea ofertei turistice, organizarea şi promovarea acesteia, precum şi realizarea
infrastructurii generale şi tehnico–edilitare etc.;

21
 sprijinirea economiilor locale în dezvoltarea social–economică a comunităţii, dar şi în
protejarea naturii şi a valorilor culturale (efectul multiplicator agroturismului);
 implicarea comunităţilor şi autorităţilor locale în sectorul turistic prin sprijinirea grupurilor
de iniţiativă pentru dezvoltarea şi promovarea ofertei turistice locale, pentru protejarea
mediului înconjurător şi a bunurilor culturale, de aici şi rolul organizaţiilor locale ale
prestatorilor de servicii turistice;
 consultarea specialiştilor, a autorităţii membrilor comunităţii locale în dezvoltarea
agroturismului şi a economiei locale pentru a se evita conflictele de interese între politica
guvernamentală şi cea locală şi a se stabili o compatibilitate între turism şi celelalte domenii
socio–economice din localitate.

Agroturismul, componentă a turismului rural, are cele mai mari implicaţii în valorificarea
resurselor turistice locale şi în ridicarea nivelului de viaţă al locuitorilor, în dezvoltarea socio–
economica a localităţii rurale şi comunităţii în general şi nu în ultimul rând, în protejarea şi
conservarea mediului natural şi construit, în contextul unei activităţi economice pe principii
ecologice. De aceea, interesul comunităţii şi autorităţii locale este acela să elaboreze o strategie de
organizare, dezvoltare şi promovare a turismului rural, cu precădere, a agroturismului, la nivel
local, cu concurenta tuturor agenţilor economici implicaţi în desfăşurarea acestei activităţi.
Egalitatea de şanse
Este un drept foarte important, drept pe care … îl respectă în toate activităţile desfăşurate
alături de clienţii săi şi nu numai şi cu angajaţii cărora le oferim un loc de muncă. Pensiunea se
adresează tuturor clienţilor, fără a face discriminări legate de sex, apartenența la grupuri minoritare,
etnie, religie. Politica de non-discriminare va fi promovată, iar în cazul apariţiei problemelor în
acest sens, se va încerca rezolvarea lor cât mai rapid posibil.
Strategia de atragere şi fidelizare a clienţilor se bazează pe adaptarea la cerinţele clienţilor,
şi cultura acestora.
Deoarece pensiunea este situată într-o localitate liniştită, piața ținta este definită ca turişti
care vor să petreacă vacanța în linişte, departe de zgomot şi învalmaşeală, într-un cadru tradițional,
simplu, unde se mai păstrează tradițiile, obiceiurile, şi oamenii trăiesc din ceea ce îşi produc cu
propria mâna.
3.4. Achiziţii
Tabel 1. Dotare jocuri
Nr. Valoare TVA în Total cu TVA
Denumire produs Buc.
Crt. fără TVA Ron în Ron
1 Şah 2 104 20 124

22
2 Cărţi de joacă 3 45 9 54
3 Remi 2 70 13 83
Total 50,51 210,49 261

Tabel 2. Dotare interior


Nr. Valoare TVA în Total cu
Denumire produs Buc.
Crt. fără TVA Ron TVA
1 Pat simplu 1 pers 90x200 3 972 185 1157
2 Saltea Siglo simplu 90x200 3 1134 215 1349
3 Pat dublu 160x200 4 1880 357 2237
4 Saltea dublă 160x200 4 2680 509 3189
5 Dulap cu oglindă 6 5292 1005 6297
6 Măsuţă 6 1056 201 1257
7 Fotolii 9 3141 597 3738
8 Noptier 11 1573 299 1872
9 Cuier 35 210 40 250
10 Vază 5 15 3 18
11 Set umeraşe 4 40 8 48
12 Covoraşe 70x150 11 660 125 785
13 Pernă mare 60x60 11 330 63 393
14 Pernă mică 45x45 11 165 31 196
15 Pilotă bumbac 2 pers 4 436 83 519
16 Pilotă bumbac 1 pers 3 240 46 286
17 Cuvertură pat dublu 4 400 76 476
18 Cuvertură pat simplu 3 210 40 250
19 Perdea 9 198 38 236
20 Şină dublă perdea 9 360 68 428
21 Set lenjerie pat 2 pers 4 260 49 309
22 Set lenjerie pat 1 pers. 3 105 20 125
23 Cearceaf 2 pers. 4 120 23 143
24 Cearceaf 1 pers. 3 60 11 71
25 Prosoape pluşate 90x150 22 770 146 916
26 Prosoape mijlocii 70x140 22 550 104 654
27 Prosoape pt. faţă 30x50 26 104 20 124
28 Prosoape pt. picioare 30x50 22 88 17 105
29 Aplice pe perete 40 3200 608 3808
30 Perie pt. haine 4 72 14 86
31 Perie pt. pantofi 4 80 15 95
32 Suport TV pe perete 6 480 91 571
33 TV color LCD 66 cm 5 5880 1117 6997
34 TV color LCD 82 cm 1 2100 399 2499
35 Pahare 22 44 8 52
36 Oglindă baie 6 654 124 778
37 Poliţă baie 6 210 40 250
38 Suport prosop cromat 6 216 41 257
39 Suport hartie igienică 6 84 16 100
40 Dozator săpun 6 258 49 307
23
41Capac WC 6 222 42 264
42Perie WC 6 150 29 179
43Coş gunoi cu pedală 8 480 91 571
44Uscător păr 5 205 39 244
45Covor lung hol 3 240 46 286
46Scăunel 4 480 91 571
47Saună 1 29600 5624 35224
48Uscător de mâini 1 230 43 273
49Ceaun cu suport 1 150 29 179
50Scrumier pe picior 3 255 48 303
TOTAL 66776 16026 82802
Tabel 3. Dotare exterior
Nr. Preţ unitar
Denumire produs Buc Preţ total lei
Crt lei
1 Masă 8 pers 1 1280 1280
2 Scaun 8 155 1240
3 Aplice exterioare 10 75 750
4 Şezlonguri 4 300 1200
5 Scrumieră pe picior 1 85 85
6 Băncuţă lemn tip ladă 2 675 1350
Total terasă 5905

,,,

24

S-ar putea să vă placă și