Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie

Subsemnatul , cu domiciliul in Brasov, , declar ca cedez locurile de parcare nr 14 si 16 de pe strada,


locuri de parcare ce au fost concesionate de catre mine, precum si taxa aferenta acestora platita
pentru anul in curs, catre, cetatean roman, cu domiciliul in Brasov.

Data:

Semnatura: