Sunteți pe pagina 1din 3

Problemele cu care se confruntă minoritatea romă din judeţul Harghita.

În judeţul Harghita locuiesc aproximativ de 26 mii romi număr neoficial.


Cea mai mare parte a lor se concentrează în bazinele Cristuru Secuiesc şi
Odorheiu Secuiesc(Cristuru Secuiesc, Atid, Avrămeşti, secuieni, Praid, Corund,
şimoneşti, Mărtiniş), Ciucul de Jos(Tuşnad sat, Cozmeni, Sânmartin, Plăieşii de
Jos), bazinul Gheorgheni(Gheorgheni, Valea Strâmbă), Topliţa.
Majoritatea romilor din judeţul Harghita vorbesc limba maghiară, puţini romi
din localităţile: Praid, Corund, Secuieni, Gheorgheni, Valea Strâmbă vorbesc
limba romanii.
Ca ocupaţie tradiţională ale romilor putem amintii confecţionarea coşurilor şi a
măturilor, cu preponderenţă în localităţile Şimoneşti, Cristuru Secuiesc şi
Secuieni.
Cu toate acestea, o mare parte a romilor se confruntă cu o serie de
probleme(lipsuri) cum ar fi:

1. Lipsa locurilor de muncă


2. Nu au o locuinţă cu condiţii normale de locuit, multe familii nu
beneficiată de energie electrică şi apă potabilă
3. Probleme legate de drepturi de proprietate asupra terenurilor şi
locuinţelor deţinute de romi
4. Mulţi copii abandonează şcoala începând din clasele primare
5. Lipsa actelor de identitate
6. Mulţi romi nu sunt cuprinşi în sistemul de sănătate
Soluţii

1. Cursuri de calificare şi recalificare pentru romi de a-şi găsi un loc de


muncă
Angajarea persoanelor de etnie romă cu pregătire şcolară în cadrul
instituţiilor
2. Construirea de locuinţe sociale şi reabilitarea locuinţelor familiilor de
romi defavorizate prin proiecte şi programe locale
3. Primăriile locale să se implice mai mult asupra împroprietării terenurilor
şi locuinţelor deţinute de romi
4. Copiii romi abandonează şcoala din cauza sărăciei
Organizarea formelor de recuperare pentru copiii romi care au
abandonat şcoala
Angajarea mediatorilor şcolari în unităţile şcolare
5. Pentru cuprinderea tuturor romilor în sistemul de sănătate este nevoie
de angajarea mediatorilor sanitari care să funcţioneze în cadrul
primăriilor
Localitatile unde sunt angajati mediatori scolari
Miercurea Ciuc
Topliţa
Bălan
Atid
Secuieni
Avrămeşti
Mugeni
Mărtiniş
Satu Mare

Localitati unde sunt angajati mediatori sanitari


Miercurea Ciuc
Topliţa
Cristuru Secuiesc
Bălan
Şimonesti
Mărtiniş
Secuieni
Atid
Zetea
Mereşti
Cozmeni
Avrămeşti
Plăiesii de Jos
Tuşnad

Experti locali romi angajati in cadrul primariilor sunt in municipiile Miercurea


Ciuc, Odorheiu Secuiesc si Gheorgheni.

În urma demersurilor Asociatiei Romilor Harghita programul educational ”Şansa


a doua” functioneaza in urmatoarele unitati de invatamant:
Nr. Unitatea de Nivelul de
crt. învăţământ/Localitatea învăţământ
Miercurea Ciuc- Secundar/inferior
Sc. Szekely Karoly
2. Şc. Gen. „Eotvos Jozsef”, Secundar/inferior
Odorheiu Secuiesc
4. Grup Şcolar „Zeyk Secundar/inferior
Domokos”, Cristuru-
Secuiesc
5. Şcoala Gimnazială Secundar/inferior
„Nyiro Jozsef”
6. Şcoala Generală „Dr. Primar
Boga Alajos”
Anual in cursul lunii mai, Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita,
Asociaţia Romilor Harghita, Partida Romilor Pro Europa filiala Harghita şi liderii
romi organizeaza întâlniri comune privind promovarea Campaniei „Eu îţi dau
recomandarea” care are ca scop creşterea numărului de elevi admişi pe locurile
speciale alocate în licee şi facultăţi si în scopul recomandărilor din partea
Partidei Romilor Filiala- Harghita.
În anul şcolar 2014-2015 s-au înscris pe locurile speciale pentru romi 45
elevi în licee la diferite specializări şi doi elevi sau inscris la Facultatea de
medicină Târgu Mureş, respectiv la Institutul de Teologie Alba Iulia.
Asociatia Romilor Harghita participa anual la recensamantul copiilor romi
din municipiul Miercurea Ciuc pentru a fi inscrisi la clasele pregatitoare si clasa
I-a.
Prin intermediul Fundaţiei „Beningnitas” din Miercurea Ciuc s-au
distribuit ajutoare ce constau în haine şi mobilă folosită pentru persoanele
nevoiaşe din localităţile: Şimoneşti, Tuşnad, Sânsimion, Sânmartin, Sâncrăieni,
Ciucsângiurgiu, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Avrămeşti şi Cozmeni.
De asemenea Asociaţia Gelem Gelem Harghita a depus un proiect la
Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice
cu denumirea „Tabără de Toleranţă pentru copii talentaţi romi, maghiari şi
români ”din judeţul Harghita care sa desfasurat in perioada 17-20 iulie.
Asociaţia Gelem Gelem Harghita în luna aprilie 2014 a depus un proiect la
Ministerul Culturii Granturi SEE: Programul PA 16 /RO 12 Schema de granturi
mici, cu denumirea „Conservarea Meşteşugurilor Tradiţionale ale Romilor ”din
judeţ.
De asemenea Asociatia Romilor Harghita a sprijinit mai multe persoane
pentru obţinerea de acte de identitate care nu au deţinut asemenea
documente.