Sunteți pe pagina 1din 2

RECTORAT

Rezultatul cererilor depuse pentru al doilea program de studiu de licență,


pentru anul universitar 2019 - 2020

Nr. Nume și prenume Universitatea/Facultatea/Programul de Facultatea /Programul de studii Rezoluția CA


crt. studiu de licență/anul absolvirii la care optează pentru a doua
licență în cadrul UMFST “George
Emil Palade” din Târgu Mureș
1. Bîrcan Victoria Academia de Studii Economice din Facultatea de Medicină/Nutriție ADMIS
Republica Moldova/Finanțe/Bănci și și dietetică
burse de valori/2004
2. Cînpeanu I. Oana - Cristina Universitatea de Medicină și Farmacie Facultatea de Medicină/Nutriție ADMIS
din Tîrgu Mureș/ și dietetică
Medicină/Medicină/2012
3. Dobrin G. Liviana - Cilia Universitatea de Medicină și Farmacie Facultatea de Medicină Dentară/ ADMIS
din Tîrgu Mureș/ Medicină Dentară
Medicină/Medicină/2018
4. Guzun Sergiu Universitatea de Stat de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară/ ADMIS
Farmacie “Nicolae Testemițeanu” – Medicină Dentară
Republica Moldova/Medicină/Medicină
generală/2006

Adresa UMF: Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 ext. 246 | Fax: +40 265 210 407
RECTORAT

5. Hamar I. Andrea Universitatea de Medicină și Farmacie Facultatea de Medicină Dentară/ RESPINS


din Tîrgu Mureș/ Medicină/Nutriție și Tehnică Dentară
Dietetică/2016
6. Stanciulescu L. Diana Academia de Studii Economice Facultatea de Medicină/Nutriție ADMIS
Carmen București/Relații Economice și dietetică
Internaționale/Tranzacții
internaționale/2001
7. Szekeres Z. Magdi - Maria Universitatea de Medicină și Farmacie Facultatea de ADMIS
din Tîrgu Mureș/ Medicină/Medicină
Farmacie/Farmacie/2018

Adresa UMF: Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rectorat@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 ext. 246 | Fax: +40 265 210 407