Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNICAREA PROFESORI – PĂRINȚI ÎN ŞCOLILE DIN MEDII DEZAVANTAJATE

INTERNETUL ȘI MEDIILE DE SOCIALIZARE VIRTUALE ÎN VIAȚA LICEENILOR

ÎMPOTRIVA TUTUROR GREUTĂȚILOR! ANALIZA FENOMENULUI DE REZILIENȚĂ ȘCOLARĂ. Scolile


ZEP (zone prioritare de educatie)

MOTIVAȚIA PENTRU ÎNVĂȚARE. ROLUL MEDIULUI DE ÎNVĂȚARE


https://creeracord.com/2017/10/15/sase-sfaturi-pentru-invatarea-bazata-pe-stiintele-creierului-un-ghid-
propus-de-edutopia-org-1/

ÎNVĂȚAREA DE MENȚINERE VS ÎNVĂȚAREA DE CREȘTERE

https://creeracord.com/2017/06/29/ghidul-epic-catre-participarea-elevilor-capitolul-iii/

Bibliografie selectivă – Sociologia educației / Psihosociologia familiei

1. Albrecht, Karl, Inteligența socială, Editura Curtea Veche, București, 2007.


2. Albu, G., Educaţia, profesorul şi vremurile, Pitești, Ed. Paralela 45, 2009.
3. Albu, G., Grijile și îngrijorările profesorului, Pitești, Ed. Paralela 45, 2013.
4. Aldort, Naomi, Creștem împreună, Editura Herald, București, 2015.
5. Bădescu, Ilie, Sociologie rurală, Ed. Mica Valahie, București, 2011.
6. Bidulph, Steve, Cum să ne creștem băieții, Editura Humanitas, București, 2013.
7. Bidulph, Steve, Cum să ne creștem fetele, Editura Humanitas, București, 2017.
8. Bloom, A., Criza spiritului american, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006.
9. Boncu, Ștefan, Ceobanu, Ciprian (coord.), Psihosociologie școlară, Editura Polirom, Iași, 2013.
10. Boza, Mihaela, Atitudinile sociale și schimbarea lor, Editura Polirom, Iași, 2010.
11. Brazelton, Berry, Greenspan, Stanley, Nevoile esențiale ale copiilor, Editura Trei, București, 2013
12. Bronson, Po, Merryman, Ashley, Șocul educației, Editura Paralela 45, Pitești, 2011.
13. Brooks, David, Animalul social, Editura Publica, 2011.
14. Coleman, John, Hayman, Suzie, Părinții și tehnologia digitală. Cum să crești generația conectată,
Editura Herald, București, 2017
15. Cozma, Teodor (coord.), O nouă provocare pentru educație – interculturalitatea, Editura Polirom,
Iași, 2001.
16. Depino, Catherine, Violența în școală. Ajută-ți copilul să-i facă față, Editura Trei, București, 2013
17. Drăgulinescu, Andrei, Dependența în cultura și civilizația morții, Editura Christiana, București,
2008
18. Eftimie, Simona, Agresivitatea la vârsta adolescenței, Iași, Ed. Institutul European, 2014.
19. Eftimie, S., Elemente de sociologia educației în Enache, R., Mărgăriţoiu, A. (coord.),
Psihopedagogie. Sinteze de curs pentru studenţi. Nivelul II, Ploieşti, Ed. Universităţii din Ploieşti,
2010.
20. Eibl-Eibesfeldt, Irenaus, Iubire și ură. Rădăcinile biologice ale valorilor morale, Editura Trei,
București, 1998.
21. Ferreol, G., Neculau, A. (coord.), Violenţa. Aspecte psihosociale, Iaşi, Editura Polirom, 2003.
22. Filliozat, Isabelle, Ceilalți și eu. Cum să-ți dezvolți competențele sociale, Editura Trei, 2009
23. Fromm, Erich, A avea sau a fi, Editura Trei, București, 2013
24. Gatens, Moira, Feminism și filosofie. Perspective asupra diferenței și egalității, Editura Polirom,
Iași, 2001
25. Gheorghe, Virgiliu, Efectele micului ecran asupra minții copilului, Editura Prodromos, Asociația
pentru apărarea familiei și copilului, 2008
26. Gheorghe, Virgiliu, Pornografia, maladia secolului XXI, Editura Prodromos, Asociația pentru
apărarea familiei și copilului, 2011
27. Gheorghe, Virgiliu, Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor, Editura
Prodomos, București, 2006.
28. Goleman, D., Inteligenţa socială, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2007.
29. Golu, Pantelimon, Golu, Florinda, Dimensiuni aplicative ale psihologiei sociale, Editura Presa
Universitară, București, 2012.
30. Hadou, Marie, Cum să spui nu acasă, la serviciu, prietenilor, în viața de zi cu zi, Editura Trei,
București, 2011.
31. Hărăguș, Paul Teodor, Folosirea timpului și distribuția sarcinilor domestice în familia din România,
Presa Universitară Clujeană, 2010.
32. Humbeeck, Bruno, Alegerea potrivită în dragoste. Forța inconștientului, Editura Trei, București,
2017
33. Humbeeck, Bruno, Suferința din dragoste. Povestea maturizării adolescenților, Editura Trei,
București, 2014
34. Hupp, Stephen, Jewell, Jeremy, Mari mituri despre dezvoltarea copiilor, Editura Trei, 2016
35. Hopegood, Mei Ling, Mama și copilul în diverse culturi: aventuri educative din lumea întreagă,
Editura Philobia, București, 2015
36. Ilut, Petru, Sociopsihologia si antropologia familiei, Ed.Polirom, [Iasi], 2005.
37. Iluț, Petru, Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iași, 1997.
38. Jupp, Victor (coord.), Dicționar al metodelor de cercetare socială, Editura Polirom, Iași, 2010.
39. Kardaras, Nicholas, Copiii și ecranele luminoase, Editura Paralela 45, Pitești, 2016.
40. Kohn, Alphie, Mitul copilului răsfățat, Editura Herald, 2015
41. Legeron, Patrick, Cum să te aperi de stres, Editura Trei, București, 2003
42. Lerner, Harriet, Ghidul căsniciei, București, Editura Herald, 2012
43. Levine, Madelaine, Prețul privilegiului, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2016.
44. Lieblich, Amia s.a., Cercetarea narativă, Editura Polirom, Iași, 2006.
45. Lorenz, Konrad, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Editura Humanitas, București,
2012
46. Mărgărițoiu, A., Gestul în comunicarea didactică, Ed. Institutul European, 2013.
47. Marina, J.A., Inteligenţa eşuată, Iaşi, Ed. Polirom, 2006.
48. Mehedinți – Soveja, Simion, Altă creștere – școala muncii, Editura Rotonda, Pitești, 2009.
49. Mitrofan, Iolanda (coord.), Copii și adolescenți, Editura Sper, București, 2014
50. Melrose, Regalena, Elevii-problemă. Traumă și eșec școlar, Editura Trei, București, 2013
51. Moreau, Andre, Ca să trăiești mai bine în prezent, împacă-te cu trecutul, Editura Trei, București,
2006
52. Morris, Desmond, Maimuța goală, Editura Art, București, 2014
53. Neculau, Adrian, Ferreol, Gilles (coord.), Minioritari, marginali, excluși, Editura Polirom, Iași, 1996.
54. Popa, Camelia, Noi comportamente adictive – internetul patologic, dependenta de SMS-uri și de
televizor, Editura Universitară, Bucureșt,i 2013
55. Popovici, D., Sociologia educației, Iaşi, Ed. Institutul European, 2003.
56. Rime, Bernard, Comunicarea socială a emoțiilor, Editura Trei, București, 2007.
57. Sartori, G., Homo videns, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005.
58. Saulea, Monica, Ghid de parentig după divorţ, București, Atelier Didactic, 2017.
59. Schrenk, Jabob, Arta exploatării de sine sau minunata lume nouă a muncii, Editura Humanitas,
2010.
60. Schoorel, Edmond, Cât timp petrecem în fața ecranului?, Editura Enciclopedic Gold, București,
2016.
61. Siegel, Daniel, Hartzell, Mary, Parentaj sensibil și inteligent. Să ne înțelegem pe noi înșine pentru
a crește copii fericiți, Editura Herald, București, 2017
62. Solis-Ponton, Leticia (coord.), Parentalitatea, Editura Trei, București, 2017
63. Stan, E., Educaţia în postmodernitate, Iaşi, Institutul European, 2007.
64. Stănciulescu, Elisabeta., Teorii sociologice ale educației, Ed. Polirom, Iaşi, 2002.
65. Pr. Șestun, Evghenin, Familia ortodoxă, Editura Sophia, 2005.
66. Şoitu, L., Hăvârneanu, C. (coordonatori), Agresivitatea în şcoală, Iaşi, Institutul European, 2001.
67. Tisseron, Serge, Lumea virtuală: avataruri și fantome, Editura Trei, București, 2013
68. Toffler, A., Şocul viitorului, Bucureşti, Editura Z, 1995.
69. www.insse.ro
70. www.ise.ro