Sunteți pe pagina 1din 11

Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenôei criminalisticii ...

| 7

Prefaô©


B…‘–‡š–—Žƒ…–—ƒŽ…Ÿ†Ž‡‰‹•Žƒì‹ƒƒì‹‘ƒŽ£è‹‡—”‘’‡ƒ£’”‹˜‹†”‡‰Ž‡‡Ǧ
–ƒ”‡ƒ Œ—”‹†‹…£ ƒ ‹‘”—Ž—‹ ƒ …—‘•…—– ‘†‹ˆ‹…£”‹ •—„•–ƒì‹ƒŽ‡ǡ Á†‡‘•‡„‹ …—
’”‹˜‹”‡Žƒ”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ†”‡’–—”‹Ž‘”è‹Ž‹„‡”–£ì‹Ž‘”ƒ…‡•–—‹ƒǡ•‡‹’—‡ƒ…—‡…‡•‹–ƒ–‡‘
ƒ„‘”†ƒ”‡ —Ž–‹ è‹ ‹–‡”†‹•…‹’Ž‹ƒ”£ǡ …— ƒ……‡– ’‡ ‹–‡”ˆ‡”‡ìƒ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹ …—
‘”‡Ž‡’”‘…‡•—ƒŽ’‡ƒŽ‡è‹…”‹‹‘Ž‘‰‹ƒǡ’‡–”—ƒ‡˜‹†‡ì‹ƒ…ƒ—œ‡Ž‡…ƒ”‡‰‡‡Ǧ
”‡œ£è‹…‘†‹ì‹‹Ž‡…ƒ”‡ˆƒ˜‘”‹œ‡ƒœ£•£˜Ÿ”è‹”‡ƒ†‡Ž‹…˜‡ì‡‹Œ—˜‡‹Ž‡ǡ‘†—ŽÁ…ƒ”‡
•—–”‡•’‡…–ƒ–‡‘”‡Ž‘”’”‘…‡•—ƒŽ‡’‡ƒŽ‡è‹”‡‰—Ž‹Ž‡–ƒ…–‹…‡ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…‡Á
…ƒ†”—Ž’”‘…‡•—Ž—‹’‡ƒŽǡƒ˜Ÿ†…ƒ•—„‹‡…–‹‘”—ŽǤ
—…”ƒ”‡ƒ†‡ˆƒì£ǡ‡Žƒ„‘”ƒ–£†‡—–Ÿ£”–‡‘”‡–‹…‹ƒè‹’”ƒ…–‹…‹ƒƒŽ†”‡’–—Ž—‹ǡ
”£•’—†‡ƒ…‡•–—‹†‡œ‹†‡”ƒ–狇•–‡†‡ƒ…–—ƒŽ‹–ƒ–‡†‡‘ƒ”‡…‡’Ÿ£Á’”‡œ‡–—•Ǧƒ
‡ˆ‡…–—ƒ–‹…‹‘…‡”…‡–ƒ”‡ˆ—†ƒ‡–ƒŽ£ƒ˜Ÿ†…ƒ‘„‹‡…–†‡•–—†‹—‹–‡”ˆ‡”‡ìƒ…”‹Ǧ
‹ƒŽ‹•–‹…‹‹…—‘”‡Ž‡†‡†”‡’–’”‘…‡•—ƒŽ’‡ƒŽè‹…”‹‹‘Ž‘‰‹ƒ…ƒ”‡•£”‡Ž‡˜‡
‡Ž‡‡–‡Ž‡ …‘—‡ Žƒ …ƒ”‡ ‘”‰ƒ—Ž Œ—†‹…‹ƒ” –”‡„—‹‡ •£ •‡ ”ƒ’‘”–‡œ‡ Á …ƒ†”—Ž
‹˜‡•–‹‰ƒì‹‡‹Œ—†‹…‹ƒ”‡ǡ…”‹‹ƒŽ‹•–‹…‡Á…ƒ—œ‡Ž‡’‡ƒŽ‡…—‹‘”‹Ǥ
—–‘”—Ž’”‡œ‹–£…Ÿ–‡˜ƒ…‘•‹†‡”ƒì‹‹‰‡‡”ƒŽ‡…—’”‹˜‹”‡Žƒƒ’ƒ”‹ì‹ƒ…”‹‹ƒǦ
Ž‹•–‹…‹‹è‹Žƒ”‘Ž—Ž’‡…ƒ”‡ŽǦƒ—ƒ˜—–ƒŽ–‡薋‹ì‡ǡ…—ƒ”ˆ‹ǣ‡†‹…‹ƒŽ‡‰ƒŽ£ǡ’•‹Š‘Ǧ
Ž‘‰‹ƒ Œ—†‹…‹ƒ”£ǡ ˆ‹œ‹…ƒǡ …Š‹‹ƒǡ ‹ˆ‘”ƒ–‹…ƒ ‡–…Ǥǡ Á †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ è‹ ”‡…—‘ƒè–‡”‡ƒ
ƒ…‡•–‡‹ƒ…ƒ薋‹ì£Ǥ
’‘‹ ƒ„‘”†‡ƒœ£ –‡ƒ Ž—…”£”‹‹ †‹ ’‡”•’‡…–‹˜ƒ …‘‡š‹—‹‹ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹ …—
…”‹‹‘Ž‘‰‹ƒ ’”‡…‹œŸ† è‹ ƒƒŽ‹œŸ† …— ”‹‰—”‘œ‹–ƒ–‡ ’”‹…‹’ƒŽ‡Ž‡ ‡Ž‡‡–‡ …‘Ǧ
—‡ǣ…”‹ƒǡ…”‹‹ƒŽ—Žǡ˜‹…–‹ƒǡ’”‡˜‡‹”‡ƒè‹…‘„ƒ–‡”‡ƒˆ‡‘‡—Ž—‹…”‹‹Ǧ
ƒŽ‹–£ì‹‹…‘‹•£†‡‹‘”‹ǡ’”‹‹ŒŽ‘ƒ…‡•’‡…‹ˆ‹…‡ˆ‹‡…£”‡‹薋‹ì‡Ǥ
‘–‘†ƒ–£ǡˆƒ…‡‘”ƒ†‹‘‰”ƒˆ‹‡•–ƒ–‹•–‹…£ƒ‡˜‘Ž—싇‹ˆ‡‘‡—Ž—‹…”‹‹ƒŽ‹–£ì‹‹
’”‹˜‹† ‹‘”‹‹ Á 샔ƒ ‘ƒ•–”£ è‹ ƒ •‹–—ƒì‹‡‹ †‡ì‹—ì‹Ž‘” ‹‘”‹ Á 죔‹Ž‡ †‹
•’ƒì‹—Ž ‹—‹‹ —”‘’‡‡ …‘…Ž—œ‹‘Ÿ† …£ Ƿ—£”—Ž ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ž‘” …‘‹•‡ †‡
‹‘”‹‡•–‡Á•…£†‡”‡dzǡ†ƒ”ƒ‹ƒŽ‡•ˆƒ’–—Ž…£Ƿ•–ƒ–‹•–‹…‹Ž‡†‹ƒ—‹–‡죔‹’‘–ˆ‹
Áè‡Ž£–‘ƒ”‡ǡ †‡‘ƒ”‡…‡ …—’”‹† ‡Ž‡‡–‡ ‹•—ˆ‹…‹‡–‡ †‡•’”‡ †ƒ–‡Ž‡ è‹ ‡–‘†‡Ž‡
Ž‘…ƒŽ‡†‡Á”‡‰‹•–”ƒ”‡dzǤ
‡‡˜‹†‡ì‹ƒ–‡•–‡ˆƒ’–—Ž…£ƒ—–‘”—ŽŽ—…”£”‹‹”‡—è‡è–‡•£•–ƒ„‹Ž‡ƒ•…£’”‹…‹Ǧ
’ƒŽ‡Ž‡…ƒ—œ‡è‹…‘†‹ì‹‹…ƒ”‡‰‡‡”‡ƒœ£è‹ˆƒ˜‘”‹œ‡ƒœ£•£˜Ÿè‹”‡ƒ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ž‘”†‡
…£–”‡ ‹‘”‹ǡ •–ƒ„‹Ž‹† è‹ £•—”‹ …‘…”‡–‡ †‡ ’”‡˜‡‹”‡ è‹ …‘„ƒ–‡”‡ ƒ ƒ…‡•–—‹
ˆ‡‘‡Ǥ
‡”‡ƒ”…ƒ–‡•–‡ˆƒ’–—Ž…£ƒ—–‘”—ŽŽ—…”£”‹‹”‡Ž‹‡ˆ‡ƒœ£ǡ•‹–‡–‹œƒ–ǡ’”‡˜‡†‡”‹Ž‡
Ž‡‰ƒŽ‡ ƒì‹‘ƒŽ‡ è‹ ‹–‡”ƒì‹‘ƒŽ‡ …— ’”‹˜‹”‡ Žƒ ‡˜‹–ƒ”‡ƒ ’‘•‹„‹Ž‡‹ ˜‹…–‹‹œ£”‹
•‡…—†ƒ”‡ƒ…‘’‹‹Ž‘”†‹’ƒ”–‡ƒ•‹•–‡—Ž—‹Œ—†‹…‹ƒ”ǡÁ…ƒ†”—Ž’”‘…‡†—”‹Ž‘”…ƒ”‡Ž‹
•‡ ƒ’Ž‹…£ǡ ’—Ÿ† ƒ……‡– ’‡ …‘è–‹‡–‹œƒ”‡ƒ ƒ’Ž‹…£”‹‹ —‡‹ ǷŒ—•–‹ì‹‹ ’”‹‡–‡‘ƒ•‡dz
8 | Bogdan Buneci
…ƒ”‡’”‡˜‡†‡—•‹•–‡†‡Œ—•–‹ì‹‡…‡‰ƒ”ƒ–‡ƒœ£”‡•’‡…–ƒ”‡ƒè‹‹’Ž‡‡–ƒ”‡ƒ
‡ˆ‹…‹‡–£ƒ–—–—”‘”†”‡’–—”‹Ž‘”‹‘”‹Ž‘”Žƒ…‡Žƒ‹ÁƒŽ–‰”ƒ†Ǥ
—…–—Ž ˆ‘”–‡ ƒŽ Ž—…”£”‹‹ ÁŽ ”‡’”‡œ‹–£ …ƒ’‹–‘Ž—Ž Ƿ –‡”ˆ‡”‡ìƒ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹
…— †”‡’–—Ž ’”‘…‡•—ƒŽ ’‡ƒŽ Á …ƒ†”—Ž ‹˜‡•–‹‰ƒì‹‡‹ Œ—†‹…‹ƒ”‡ ’”‹˜‹† …ƒ—œ‡Ž‡ …—
‹‘”‹dzǡ…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ–’”‹‘”‹‰‹ƒŽ‹–ƒ–‡è‹—Ž–‹’Ž‡‡Ž‡‡–‡†‡‘—–ƒ–‡ǡƒ—–‘”—Ž
”‡Ž‹‡ˆŸ†Á–”Ǧ‘•—……‡•‹—‡Ž‘‰‹…£’”‹…‹’‹‹Ž‡…‘—‡…”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹è‹†”‡’–—Ž—‹
’”‘…‡•—Ž’‡ƒŽ…ƒ”‡‰—˜‡”‡ƒœ£‹˜‡•–‹‰ƒì‹ƒŒ—†‹…‹ƒ”£ǡ‘”‡Ž‡’”‘…‡•—ƒŽ’‡ƒŽ‡
è‹”‡‰—Ž‹Ž‡–ƒ…–‹…‡…”‹‹ƒŽ‹•–‹…‡’‡…ƒ”‡‘”‰ƒ—ŽŒ—†‹…‹ƒ”–”‡„—‹‡•£Ž‡”‡•’‡…–‡’‡
’ƒ”…—”•—Ž †‡ˆ£è—”£”‹‹ —‘” ƒ…–‹˜‹–£ì‹ †‡ —”£”‹”‡ ’‡ƒŽ£ …— ƒ” ˆ‹ǣ ƒ•…—Ž–ƒ”‡ƒ
‹‘”—Ž—‹Á–”‹’Žƒ•ƒ…ƒŽ‹–ƒ–‡†‡•—•’‡…–Ȁ‹…—Ž’ƒ–ǡ˜‹…–‹£è‹ƒ”–‘”ǡ’”‡…—è‹
ƒ•’‡…–‡Ž‡’•‹Š‘Ž‘‰‹…‡’”‹˜‹†’‡”•‘ƒŽ‹–ƒ–‡ƒƒ…Š‡–ƒ–‘”—Ž—‹…ƒ”‡‹–”£Á…‘–ƒ…–
…—‹‘”—ŽǤ
—–‡ƒˆ‹”ƒ…£Ž—…”ƒ”‡ƒƒ”‡‘…‡”–£˜ƒŽ‘ƒ”‡薋‹ì‹ˆ‹…£’”‹ˆƒ’–—Ž…£ƒ—–‘”—Žǣ
Ȃˆƒ…‡‘ƒƒŽ‹œ£–‡‡‹‹…£…—’”‹˜‹”‡Žƒ”‡‰Ž‡‡–ƒ”‡ƒŒ—”‹†‹…£ƒ‹‘”—Ž—‹
Á…ƒ†”—Ž’”‘…‡•—Ž—‹’‡ƒŽǢ
Ȃ•–ƒ„‹Ž‡è–‡Á’”‡‹‡”£’‡–”—’”ƒ…–‹…ƒŒ—†‹…‹ƒ”£†‹샔ƒ‘ƒ•–”£Á…‡…‘•–£
…‘‡š‹—‡ƒ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹ …— …”‹‹‘Ž‘‰‹ƒ ’”‹˜‹† ‹ˆ”ƒ…ì‹‘ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ ‹‘”—Ž—‹
†‹‘Ÿ‹ƒǢ
Ȃ‹†‡–‹ˆ‹…£…‘”‡…–…ƒ—œ‡Ž‡…ƒ”‡‰‡‡”‡ƒœ£è‹…‘†‹ì‹‹Ž‡…ƒ”‡ˆƒ˜‘”‹œ‡ƒœ£…‘Ǧ
‹–‡”‡ƒ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ž‘”†‡…£–”‡‹‘”‹è‹’”‘’—‡£•—”‹…‘…”‡–‡†‡’”‡˜‡‹”‡
è‹…‘„ƒ–‡”‡Ǣ
Ȃ ƒƒŽ‹œ‡ƒœ£ Á–”Ǧ‘ ƒ‹‡”£ ”‹‰—”‘ƒ•£ …‘’ƒ”ƒ–‹˜£ Ž‡‰‹•Žƒì‹‹Ž‡ †‹ •’ƒì‹—Ž
‡—”‘’‡ƒè‹‹–‡”ƒì‹‘ƒŽ…ƒ”‡”‡‰Ž‡‡–‡ƒœ£”‡‰‹—ŽŒ—”‹†‹…ƒŽ‹‘”—Ž—‹ǡ”‡Ž‹‡Ǧ
ˆŸ†ƒ•‡££”‹Ž‡è‹†‡‘•‡„‹”‹Ž‡†‹–”‡•‹•–‡‡Ž‡Ž‡‰‹•Žƒ–‹˜‡Ǣ
Ȃ•–ƒ„‹Ž‡è–‡Á’”‡‹‡”£’‡–”—’”ƒ…–‹…ƒŒ—†‹…‹ƒ”£†‹샔ƒ‘ƒ•–”£‡Ž‡‡Ǧ
–‡Ž‡†‡‹–‡”ˆ‡”‡ì£ƒŽ‡…”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹…—†”‡’–—Ž’”‘…‡•—ƒŽ’‡ƒŽè‹…”‹‹‘Ž‘‰‹ƒ
Žƒ…ƒ”‡‘”‰ƒ—ŽŒ—†‹…‹ƒ”–”‡„—‹‡•£•‡”ƒ’‘”–‡œ‡Á…ƒ†”—Ž‹˜‡•–‹‰ƒì‹‡‹Œ—†‹…‹ƒ”‡ǡ
…”‹‹ƒŽ‹•‹–‹…‡ǡÁ…ƒ—œ‡Ž‡…—‹‘”‹Ǥ

Prof. univ. dr. GHEORGHE POPA
Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenôei criminalisticii ... | 9

Cuvânt-înainte


—…”ƒ”‡ƒ „Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenìei crimina-
listice cu normele procesual penale”ǡ‡Žƒ„‘”ƒ–£†‡Ž‡…–‘”—Ž—‹˜‡”•‹–ƒ”†”Ǥ‘‰†ƒ
—‡…‹ǡ ’”‹ ‘†—Ž Á …ƒ”‡ ‡•–‡ •–”—…–—”ƒ–£ǡ …Ÿ– è‹ ’”‹ …‘ì‹—– ”‡’”‡œ‹–£ ‘
’”‡‹‡”£ Á †‘…–”‹ƒ Œ—”‹†‹…£ ”‘Ÿ‡ƒ•…£ǡ …Š‹ƒ” †ƒ…£ ƒ— ƒ‹ ‡š‹•–ƒ– —‡Ž‡
Á…‡”…£”‹‘‘‰”ƒˆ‹…‡”‡Žƒ–‹˜‡Žƒ’”‘„Ž‡ƒ–‹…ƒ‹‘”—Ž—‹ÁˆƒìƒŽ‡‰‹‹’‡ƒŽ‡Ǥ
‘‘‰”ƒˆ‹ƒ†‡„—–‡ƒœ£…—…Ÿ–‡˜ƒ’”‡…‹œ£”‹‹–”‘†—…–‹˜‡”‡Žƒ–‹˜‡Žƒƒ…–—ƒŽ‹–ƒǦ
–‡ƒǡ‹’‘”–ƒìƒè‹‡–‘†‘Ž‘‰‹ƒ…‡”…‡–£”‹‹”‡ƒŽ‹œƒ–‡ǡˆ‹‹†”‡Ž‡˜ƒ–ǡ’‡†”‡’–…—˜Ÿ–ǡ
”‘•–—Žƒ…‡•–‡‹…‡”…‡–£”‹’Ž—”‹†‹•…‹’Ž‹ƒ”‡è‹ƒ—‡ƒ…‡Žƒ†‡ƒƒ–”ƒ‰‡ƒ–‡ì‹ƒƒ—–‘Ǧ
”‹–£ì‹Ž‘” Œ—†‹…‹ƒ”‡ ”‘Ÿ‡ ƒ•—’”ƒ ’”‘„Ž‡ƒ–‹…‹‹ …‘’Ž‡š‡ ’‡ …ƒ”‡ ‘ ”‹†‹…£
‹˜‡•–‹‰ƒì‹ƒ ‹‘”—Ž—‹ …— ”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ †”‡’–—”‹Ž‘” è‹ ‘„Ž‹‰ƒì‹‹Ž‘” ’”‘…‡•—ƒŽ‡ ƒŽ‡
ƒ…‡•–—‹ƒǤ
…–—ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ–‡‡‹”‡œ—Ž–£…—’”‡‰ƒì£è‹†‹”‡†ƒ”‡ƒ‹–‡”ˆ‡”‡ì‡Ž‘”†‹–”‡
薋‹ì‡Ž‡’‡ƒŽ‡ȋ†”‡’–’‡ƒŽǡ†”‡’–’”‘…‡•—ƒŽ’‡ƒŽǡ…”‹‹ƒŽ‹•–‹…£ǡ…”‹‹‘Ž‘‰‹‡ǡ
‡†‹…‹£ Ž‡‰ƒŽ£ è‹ ’•‹Š‘Ž‘‰‹‡ Œ—†‹…‹ƒ”£Ȍ …— ‘…ƒœ‹ƒ ‹˜‡•–‹‰ƒì‹‡‹ Œ—†‹…‹ƒ”‡ ƒ
‹‘”—Ž—‹ Á …ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ •ƒ †‡ ’ƒ”–‡ Á ’”‘…‡•—Ž ’‡ƒŽ •ƒ— †‡ •—„‹‡…– ’”‘…‡•—ƒŽǡ
‘‘‰”ƒˆ‹ƒ ˆ‹‹†ǡ –‘–‘†ƒ–£ǡ — ‹•–”—‡– —–‹Ž ‘”‰ƒ‡Ž‘” Œ—†‹…‹ƒ”‡ …Š‡ƒ–‡ •£
ƒ’Ž‹…‡Ž‡‰‡ƒÁƒ•–ˆ‡Ž†‡…ƒœ—”‹Ǥ
ƒ–‡ì‹‡†‡‘•‡„‹–£‡•–‡ƒ…‘”†ƒ–£ƒƒŽ‹œ‡‹‘”‡Ž‘”’‡ƒŽ‡”‡Žƒ–‹˜‡Žƒ…ƒ—œƒ
†‡‡‹’—–ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ‹‘”‹–£ì‹‹ǡŽ‹‹–‡Ž‡”£•’—†‡”‹‹’‡ƒŽ‡ƒ‹‘”—Ž—‹è‹£Ǧ
•—”‹Ž‡‡†—…ƒ–‹˜‡‡’”‹˜ƒ–‹˜‡ȋ•–ƒ‰‹—Ž†‡ˆ‘”ƒ”‡…‹˜‹…£ǡ•—’”ƒ˜‡‰Š‡”‡ƒǡ…‘•‡Ǧ
ƒ”‡ƒŽƒ•ˆŸ”è‹–†‡•£’–£Ÿ£ǡƒ•‹•–ƒ”‡ƒœ‹Ž‹…£Ȍ•ƒ—’”‹˜ƒ–‹˜‡ȋ‹–‡”ƒ”‡ƒÁ–”Ǧ—
…‡–”—‡†—…ƒ–‹˜ǡ‹–‡”ƒ”‡Á–”Ǧ—…‡–”—†‡†‡–‡ì‹‡Ȍ†‡Ž‹„‡”–ƒ–‡…ƒ”‡•‡’‘–Ž—ƒ
ˆƒì£†‡‹‘”—Ž‹ˆ”ƒ…–‘”Ǥ
‘–‘†ƒ–£ǡÁ”ƒ’‘”–†‡’”‡˜‡†‡”‹Ž‡‹”‡…–‹˜‡‹ʹͲͳ͸ȀͺͲͲƒ†‘’–ƒ–‡†‡ƒ”ŽƒǦ
‡–—Ž —”‘’‡ƒ è‹ ‘•‹Ž‹— ƒ’Ž‹…ƒ„‹Ž‡ …‘’‹‹Ž‘” •—•’‡…–ƒì‹ •ƒ— ƒ…—œƒì‹ †‡
•£˜Ÿ”è‹”‡ƒ—‡‹‹ˆ”ƒ…ì‹—‹’Ÿ£Žƒ•‘Ž—ì‹‘ƒ”‡ƒ†‡ˆ‹‹–‹˜£ƒ…ƒ—œ‡‹è‹†‡’”‡˜‡†‡Ǧ
”‹Ž‡ ‘†—Ž—‹ †‡ ’”‘…‡†—”£ ’‡ƒŽ£ǡ •—– ƒƒŽ‹œƒ–‡ ‘”‡Ž‡ ’”‹˜‹–‘ƒ”‡ Žƒ ’”‘…‡Ǧ
†—”ƒ Á …ƒ—œ‡Ž‡ …— ‹ˆ”ƒ…–‘”‹ ‹‘”‹ ȋ†‡ ’‹Ž†£ǡ ƒ—†‹‡”‡ƒ ‹‘”—Ž—‹ǡ …‡”…‡–ƒ”‡ƒ
’‡ƒŽ£ƒ‹‘”‹Ž‘”ǡŒ—†‡…ƒ”‡ƒƒ…‡•–‘”ƒ‡–…ǤȌǤ
•–ˆ‡Žǡ †—’£ ‡˜‹†‡ì‹‡”‡ƒ ‹’Ž‹…ƒì‹‹Ž‘” ”‡‰—Ž‹Ž‘” †‡ „ƒœ£ ƒŽ‡ ’”‘…‡•—Ž—‹
’‡ƒŽ ȋŽ‡‰ƒŽ‹–ƒ–‡ƒǡ ƒˆŽƒ”‡ƒ ƒ†‡˜£”—Ž—‹ǡ ’”‡œ—ì‹ƒ †‡ ‡˜‹‘˜£ì‹‡ǡ †”‡’–—Ž Žƒ —
’”‘…‡•‡…Š‹–ƒ„‹ŽȌƒ•—’”ƒƒ…–‹˜‹–£ì‹‹†‡…”‹‹ƒŽ‹•–‹…£è‹ƒ—‘”’”‹…‹’‹‹•’‡…‹ˆ‹…‡
ƒ…‡•–‡‹ƒ ȋ’”‹…‹’‹—Ž ‹†‡–‹–£ì‹‹ǡ •£˜Ÿ”è‹”‡ƒ ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹‹ †‡–‡”‹£ ‘†‹ˆ‹…£”‹
ƒ–‡”‹ƒŽ‡ Á ‡†‹—Ž Á…‘Œ—”£–‘”Ȍǡ ƒ—–‘”—Ž ‡šƒ‹‡ƒœ£ …— •—……‡• †‹•’‘œ‹ì‹‹Ž‡
’”‘…‡•—ƒŽ‡ è‹ ”‡‰—Ž‹Ž‡ †‡ –ƒ…–‹…£ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…£ ”‡Žƒ–‹˜‡ Žƒ ƒ—†‹‡”‡ƒ ‹‘”—Ž—‹
ȋ‡Ž‡‡–‡†‡’•‹Š‘Ž‘‰‹‡ƒ’‡”•‘ƒ‡‹ƒ•…—Ž–ƒ–‡ǡƒ•’‡…–‡”‡ˆ‡”‹–‘ƒ”‡Žƒ’‡”•‘ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ
10 | Bogdan Buneci
ƒ…Š‡–ƒ–‘”—Ž—‹ǡ ’”‡‰£–‹”‡ƒ ƒ•…—Ž–£”‹‹ǡ Ž‘…—Ž ƒ•…—Ž–£”‹‹ǡ ƒ—†‹‡”‡ƒ ’”‘’”‹—Ǧœ‹•£ ƒ
‹‘”—Ž—‹ǡ’ƒ”–‹…—Žƒ”‹–£ì‹Ž‡–ƒ…–‹…‡Áƒ•…—Ž–ƒ”‡ƒ‹‘”—Ž—‹ǡ…‘•‡ƒ”‡ƒ†‡…ŽƒǦ
”ƒì‹‹Ž‘”Ȍǡ ’”‡…— è‹ ‹–‡”ˆ‡”‡ìƒ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹ …— ‘”‡Ž‡ ’”‘…‡•—ƒŽ ’‡ƒŽ‡
‹…‹†‡–‡Á…ƒœ—Ž‹‘”‹Ž‘”ȋˆ£’–—‹–‘”‹ǡ˜‹…–‹‡è‹ƒ”–‘”‹ȌǤ
Bˆ‹ƒŽǡ’‡–”—‘–”ƒ–ƒ”‡…‘’Ž‡–£ƒƒ–‡”‹‡‹…‡”…‡–ƒ–‡ǡƒ—–‘”—Ž”‡ƒŽ‹œ‡ƒœ£‘
‹…—”•‹—‡ ‹’”‡•‹‘ƒ–£ Á …‘ì‹—–—Ž —‘” •‹•–‡‡ †‡ †”‡’– …‘•ƒ…”ƒ–‡ …—
•—–…‡Ž‡†‹ ”ƒìƒǡ‡Ž‰‹ƒǡ‘Ž‘‹ƒǡ
‡”ƒ‹ƒǡ’ƒ‹ƒǡ –ƒŽ‹ƒǡŽƒ†ƒǡŽ˜‡ì‹ƒǡ—•‹ƒǡ
‰Ž‹ƒǡ†—’£…ƒ”‡”‡†£—‡Ž‡…‘…Ž—œ‹‹”‡œ—Ž–ƒ–‡†‹ƒƒŽ‹œƒ…‡”…‡–£”‹‹…‘’ƒ”ƒ–‹˜‡
”‡ƒŽ‹œƒ–‡”‡Žƒ–‹˜‡Žƒ˜Ÿ”•–ƒ…ƒ’ƒ…‹–£ì‹‹’‡ƒŽ‡è‹ƒ–—”ƒ£•—”‹Ž‘”‡†—…ƒ–‹˜‡…ƒ”‡
•‡’‘–Ž—ƒˆƒì£†‡‹‘”‹‹‹ˆ”ƒ…–‘”‹ǡƒ„‡Ž‡”ƒ’‘”–ƒ–‡Žƒ•‹•–‡—Ž†‡†”‡’–‹–‡”
…ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ– ’”‹–”Ǧ‘ †‹˜‡”•‹–ƒ–‡ †‡ ƒ…–‡ ‘”ƒ–‹˜‡ Á ƒ–‡”‹‡ǡ ˆ‘”—ŽŸ† è‹
—‡Ž‡’”‘’—‡”‹de lege ferenda’‡”–‹‡–‡è‹…‘”‡…–ƒ”‰—‡–ƒ–‡Ǥ
—…”ƒ”‡ƒǡ…ƒ”‡•—–‡…‘˜‹è‹…£˜ƒˆ‹—•—……‡•’‡’‹ƒìƒŽ‹–‡”ƒ–—”‹‹Œ—”‹†‹…‡
”‘Ÿ‡ǡ ‡•–‡ ‡š–”‡ †‡ †‡•£ǡ ƒ”‡ Žƒ „ƒœ£ ‘ ƒ’Ž£ †‘…—‡–ƒ”‡ Ž‡‰‹•Žƒ–‹˜£ è‹
†‘…–”‹ƒ”£ ȋ‡š–”‡ †‡ ‡–‡”‘‰‡£ǡ †‹ ƒ‹ —Ž–‡ ”ƒ—”‹ ƒŽ‡ †”‡’–—Ž—‹ •ƒ— ƒŽ‡
薋‹ì‡‹Á‰‡‡”ƒŽȌǡƒ—–‘”—Žǡ…ƒ”‡‡•–‡è‹—ƒ˜‘…ƒ–†‡•—……‡•ǡ”‡—狐†•£’”‡œ‹–‡
Žƒ—ÁƒŽ–‹˜‡Ž疋‹ì‹ˆ‹…Á–”‡ƒ‰ƒ’”‘„Ž‡ƒ–‹…£…‡”…‡–ƒ–£ǡƒ•–ˆ‡ŽÁ…Ÿ–ƒ…‡ƒ•–ƒ•£
ˆ‹‡ƒ‹…‘”‡…–…—‘•…—–£ç‹ƒ’Ž‹…ƒ–£†‡…£–”‡ƒ—–‘”‹–£ì‹Ž‡”‘Ÿ‡…‘’‡–‡–‡Ǥ

Prof. univ. dr. Constantin Duvac
Facultatea de Drept a Universit£ìii Româno-Americane din Bucureçti
Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenôei criminalisticii ... | 11

Cuvânt-înainte


—…”ƒ”‡ƒ„Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenìei criminalis-
ticii cu normele procesual penale”ǡ‡Žƒ„‘”ƒ–£†‡†‘—Ž—‡…‹‘‰†ƒǡƒ„‘”†‡ƒœ£
— •—„‹‡…– ƒ…–—ƒŽ è‹ —–‹Žǡ ˆ‹‹† una dintre puìinele monografii existente în
aceast£ materie.
‘‘‰”ƒˆ‹ƒ ƒ”‡ ‘ ˜ƒŽ‘ƒ”‡ 薋‹ì‹ˆ‹…£ ”‹†‹…ƒ–£ǡ †‡‘ƒ”‡…‡ Á„‹£ ƒ”‘‹‘•
…Š‡•–‹—‹Ž‡ ’”ƒ…–‹…‡ …— …‡Ž‡ –‡‘”‡–‹…‡ǡ ˜ƒŽ‘”‹ˆ‹…Ÿ† –‘–‘†ƒ–£ Ž‹–‡”ƒ–—”ƒ Œ—”‹†‹…£ǡ
†ƒ”è‹–”ƒ–ƒ–‡Ž‡‹–‡”ƒì‹‘ƒŽ‡Á˜‹‰‘ƒ”‡Ǥ
—…”ƒ”‡ƒƒ”‡‡”‹–—Ž†‡ƒˆ‹—ƒ‹–‡”†‹•…‹’Ž‹ƒ”£ǡƒˆŽƒ–£Žƒ‰”ƒ‹ìƒ…”‹‹ƒǦ
Ž‹•–‹…‹‹ …— ‘”‡Ž‡ ’”‘…‡•—ƒŽ ’‡ƒŽ‡ è‹ …”‹‹‘Ž‘‰‹ƒǡ ƒ˜Ÿ† †‹ ƒ…‡•– ’—…– †‡
˜‡†‡”‡‘’—–‡”‹…£‘–£†‡‘”‹‰‹ƒŽ‹–ƒ–‡Ǥ
–‡”‡•—Ž ’‡–”— •—„‹‡…–—Ž –”ƒ–ƒ– ‡•–‡ ——Ž ”‹†‹…ƒ–ǡ …‘ˆ‹”ƒ– †‡ ƒ•’‡…–‡Ž‡
‡šƒ‹ƒ–‡ Á–”‡ …‘’‡”ì‹Ž‡ …£”ì‹‹ǡ …ƒ”‡ •—”’”‹† …‘”‡…– ”‡ƒŽ‹–£ì‹Ž‡ †‹ ’”‡œ‡– è‹
…ƒ”‡˜‹œ‡ƒœ£‡˜‘Ž—싃”‡‰Ž‡‡–£”‹Ž‘”’”‹˜‹†‹‘”—Ž’‡’Žƒƒì‹‘ƒŽç‹‹–‡”Ǧ
ƒì‹‘ƒŽǤB”ƒ’‘”–†‡ƒƒŽ‹œƒ…”‹–‹…£‡ˆ‡…–—ƒ–£•‡ˆƒ…’”‘’—‡”‹†‡Á„—£–£ì‹”‡ƒ
…ƒ†”—Ž—‹Ž‡‰ƒŽ‡š‹•–‡–ǡ…‘•‹•–‡–‡è‹„‹‡˜‡‹–‡’‡–”—Ž‡‰‹—‹–‘”ǤB–”Ǧƒ†‡˜£”ǡÁ
…—’”‹•—Ž Ž—…”£”‹‹ ƒ—–‘”—Ž •‡•‹œ‡ƒœ£ ƒ—‹–‡ ‡ƒŒ—•—”‹ ƒŽ‡ †‹•’‘œ‹ì‹‹Ž‘” Ž‡‰ƒŽ‡ǡ
ˆ£…Ÿ† —‡”‘ƒ•‡ ’”‘’—‡”‹ de lege ferenda ’‡ …ƒ”‡ Ž‡ …‘•‹†‡” „‹‡˜‡‹–‡ Á
”ƒ’‘”–†‡•–ƒ†‹—Žƒ…–—ƒŽƒŽŽ‡‰‹•Žƒì‹‡‹’”‹˜‹†‹‘”—Ž…ƒ•—„‹‡…–†‡†”‡’–’‡ƒŽǤ
—–‘”—ŽƒƒŽ‹œ‡ƒœ£†‹’—…–†‡˜‡†‡”‡ƒŽ‡Ž‡‡–‡Ž‘”†‡†”‡’–…‘’ƒ”ƒ–
”‡‰Ž‡‡–ƒ”‡ƒŒ—”‹†‹…£ƒ‹‘”—Ž—‹ Á†‹ˆ‡”‹–‡죔‹†‹‹—‡ƒ—”‘’‡ƒ£ǡ†‹
ƒˆƒ”ƒƒ…‡•–‡‹ƒǡ†ƒ”狆‹•‹•–‡—Žƒ‰Ž‘Ǧ•ƒš‘Ǥ
—–†‡‡†‡”‡ƒ”…ƒ–•–‹Ž—Ž†‡”‡†ƒ…–ƒ”‡Ȃ…Žƒ”ǡ…‘…‹•ç‹—ç‘”†‡—”£”‹–
Ȃ†ƒ”苏‘†—Ž†‡•‹•–‡ƒ–‹œƒ”‡ƒŽ—…”£”‹‹Ǥ
—Ÿ†Á…‘•‹†‡”ƒ”‡…‡Ž‡‡š’—•‡ƒ–‡”‹‘”ǡ…”‡†…£•—–‡Á’”‡œ‡ìƒ—‡‹
‘‘‰”ƒˆ‹‹‹’‘”–ƒ–‡Á’‡‹•ƒŒ—ŽŒ—”‹†‹…”‘Ÿǡ…ƒ”‡‡•–‡”‘†—Ž—‡‹…‡”…‡–£”‹
ƒ’”‘ˆ—†ƒ–‡ƒ–‡ƒ–‹…‹‹ƒ„‘”†ƒ–‡Ǥ ƒ”’”‹‡–‘†ƒˆ‘Ž‘•‹–£è‹•–‹Ž—Ž•£—ǡƒ—–‘”—Žƒ
”‡—è‹–•£‘ˆ‡”‡…‡Ž‘”‹–‡”‡•ƒì‹‘Ž—…”ƒ”‡—–‹Ž£ǡ…ƒ”‡˜ƒˆƒ…‡†‘…–”‹ƒ”‘Ÿ‡ƒ•…£
•£ˆ‹‡ƒ‹„‘‰ƒ–£.

Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca


12 | Bogdan Buneci
Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenôei criminalisticii ... | 13

Introducere


–”ƒ”‡ƒ‘Ÿ‹‡‹Á‹—‡ƒ—”‘’‡ƒ£ƒ†‡•…Š‹•…ƒŽ‡ƒ‡š‡”…‹–£”‹‹†‡’Ž‹‡
ƒ †”‡’–—Ž—‹ ’”‹˜‹† Ž‹„‡”ƒ …‹”…—Žƒì‹‡ ƒ …‡–£ì‡‹Ž‘” è‹ ‡„”‹Ž‘” ˆƒ‹Ž‹‹Ž‘”
ƒ…‡•–‘”ƒǡƒ†‘’–Ÿ†—Ǧ•‡Áƒ…‡Žƒè‹–‹’è‹”‡‰Ž‡‡–£”‹”‡ˆ‡”‹–‘ƒ”‡Žƒ”‡•’‡…–ƒ”‡ƒ
ƒ—‹–‘”†”‡’–—”‹ƒŽ‡…‘’‹Ž—Ž—‹ȋ’‡”•‘ƒ£…ƒ”‡—ƒÁ’Ž‹‹–˜Ÿ”•–ƒ†‡ͳͺƒ‹Ȍǡ
…— ƒ” ˆ‹ †”‡’–—Ž ƒ…‡•–—‹ƒ Žƒ †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ǡ Žƒ ‡†‹•…”‹‹ƒ”‡ǡ †‡ ƒǦè‹ ‡š’”‹ƒ ‘
‘’‹‹‡ǡ †‡ ƒ ˆ‹ ƒ•…—Ž–ƒ– Á ”ƒ’‘”– †‡ …Š‡•–‹—‹Ž‡ …ƒ”‡ ÁŽ ’”‹˜‡•… è‹ …ƒ”‡ •£ ˆ‹‡ Á
…‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—˜Ÿ”•–ƒè‹…—‹˜‡Ž—Ž•£—†‡ƒ–—”‹–ƒ–‡Ǥ
…‘•‹†‡”ƒ–…£‡•–‡‹’‘”–ƒ–†‡ƒƒ„‘”†ƒ‘ƒ•‡‡‡ƒ–‡£Á…‘–‡š–—Ž
薋‹ì‹ˆ‹… è‹ Œ—”‹†‹… ƒ…–—ƒŽ ’‡–”— ƒ ’‘Žƒ”‹œƒ ƒ–‡ì‹ƒ ƒ—–‘”‹–£ì‹Ž‘” Œ—†‹…‹ƒ”‡ ƒŽ‡
•–ƒ–—Ž—‹”‘Ÿƒ•—’”ƒ’”‘„Ž‡ƒ–‹…‹‹…‘’Ž‡š‡’‡…ƒ”‡‘”‹†‹…£‹˜‡•–‹‰ƒì‹ƒŒ—†‹Ǧ
…‹ƒ”£ƒ‹‘”—Ž—‹†‹–”Ǧ‘†—„Ž£’‡”•’‡…–‹˜£ǡƒ…‡‡ƒ†‡ƒ”‡•’‡…–ƒ…ƒ†”—Ž’”‘…‡•—ƒŽ
’‡ƒŽǡ †ƒ” è‹ …‡ƒ ƒ †”‡’–—”‹Ž‘” ‘—Ž—‹ ƒ•–ˆ‡Ž …— •—– ’”‡˜£œ—–‡ Á ‘˜‡ì‹ƒ
‡—”‘’‡ƒ£ƒ†”‡’–—”‹Ž‘”‘—Ž—‹è‹ƒŽ‹„‡”–£ì‹Ž‘”ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡ǡÁŒ—”‹•’”—†‡ìƒ
—”ì‹‹†‡ —•–‹ì‹‡ƒ‹—‹‹—”‘’‡‡è‹ƒ—”ì‹‹—”‘’‡‡ƒ”‡’–—”‹Ž‘”—Ž—‹Ǥ
‡‡”•—Ž‘•–”—ƒƒ˜—–Á˜‡†‡”‡è‹ƒƒŽ‹œƒ…‘’ƒ”ƒ–£ƒ”‡‰Ž‡‡–£”‹Ž‘”Á
ƒ–‡”‹‡ƒì‹‘ƒŽ£è‹‹–‡”ƒì‹‘ƒŽ£ǡ†ƒ”苃—‘”’—…–‡†‡˜‡†‡”‡‡š’”‹ƒ–‡Á
†‘…–”‹£ è‹ Œ—”‹•’”—†‡ì£ ’”‹˜‹† ‹˜‡•–‹‰ƒ”‡ƒ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…£ ƒ ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ž‘”
•£˜Ÿ”è‹–‡†‡‹‘”‹Ǥ
‡ƒ•—’—•£…‡”…‡–£”‹‹‡•–‡†‡ƒ…–—ƒŽ‹–ƒ–‡Á–”—…Ÿ–—”£”‡è–‡ǡ…ƒ•…‘’‹‡†‹–
ƒŽ …‡”…‡–£”‹‹ 薋‹ì‹ˆ‹…‡ǡ ”‡Ž‹‡ˆƒ”‡ƒ ‹–‡”ˆ‡”‡ì‡Ž‘” †‹–”‡ …”‹‹ƒŽ‹•–‹…£ǡ 薋‹ì‡Ž‡
Œ—”‹†‹…‡ è‹ ’•‹Š‘Ž‘‰‹ƒ Œ—†‹…‹ƒ”£ …— ’”‹˜‹”‡ Žƒ ’”‘…‡†—”ƒ ‹˜‡•–‹‰ƒì‹‡‹ Œ—†‹…‹ƒ”‡ Á
…ƒœ—Ž‹‘”—Ž—‹ƒˆŽƒ–Á–”‹’Ž£…ƒŽ‹–ƒ–‡ǣ•—•’‡…–Ȁ‹…—Ž’ƒ–ǡƒ”–‘”•ƒ—˜‹…–‹£Ǥ
‡ˆ‡”‹–‘”Žƒ‹‘”—ŽÁ…ƒŽ‹–ƒ–‡†‡˜‹…–‹£ǡƒƒ„‘”†ƒ–ƒ…‡ƒ•–£’”‘„Ž‡ƒ–‹…£
‘–‹˜ƒì‹†‡ˆƒ’–—Ž…£Á’”‡œ‡–‡š‹•–£ˆ‘ƒ”–‡—Žì‹…‘’‹‹…ƒ”‡•—–Á•‹–—ƒì‹‹†‡
˜—Ž‡”ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡†‡‘•‡„‹–£ǡˆ‹‹†˜‹…–‹‡ƒŽ‡ƒ„—œ—Ž—‹ǡ‡š’Ž‘ƒ–£”‹‹•‡š—ƒŽ‡ǡ–”ƒˆ‹—Ž—‹
†‡ ˆ‹‹ì‡ —ƒ‡ǡ –”ƒˆ‹…—Ž—‹ ‹Ž‹…‹– †‡ †”‘‰—”‹ è‹ ’‘”‘‰”ƒˆ‹‡‹ ‹ˆƒ–‹Ž‡Ǥ •–ˆ‡Žǡ
‡ì‹‘£ …— –‹–Ž— †‡ ‡š‡’Ž— …‘’‹‹‹ •–”£œ‹‹ ȋ’‘–‡ì‹ƒŽ‹ †‡Ž‹…˜‡ì‹Ȍǡ …‘’‹‹‹ …—
†‡œƒ„‹Ž‹–£ì‹ è‹ …‘’‹‹‹ ƒ˜Ÿ† ’£”‹ì‹‹ ’Ž‡…ƒì‹ Žƒ —…£ Á •–”£‹£–ƒ–‡ǡ Á —Ž–‡
…ƒœ—”‹ ƒ…‡è–‹ƒ ”‡’”‡œ‡–Ÿ† ˜‹…–‹‡ ’”‡†‹Ž‡…–‡ –‘…ƒ‹ †‹ …ƒ—œƒ ˜—Ž‡”ƒ„‹Ž‹Ǧ
–£ì‹Ž‘”†‡•–ƒ–—–…‡Ǧ‹…ƒ”ƒ…–‡”‹œ‡ƒœ£Ǥ
B ƒ…‡•– •‡•ǡ Ž—…”ƒ”‡ƒ ˜‹‡ •£ ƒ†—…£ ‘ …‘–”‹„—싇 Á ƒ…–‹˜‹–ƒ–‡ƒ †‡
…‡”…‡–ƒ”‡ƒ‹‘”—Ž—‹…ƒ•—„‹‡…–†‡†”‡’–Á’”‹—Ž”Ÿ†–‘…ƒ‹’”‹ˆƒ’–—Ž…£
‡Ǧƒ’”‘’—•…ƒƒ„‘”†ƒ”‡’”‹…‹’ƒŽ£’‡”•’‡…–‹˜ƒƒƒŽ‹œ‡‹†‹’—…–†‡˜‡†‡”‡
–‡‘”‡–‹…è‹’”ƒ…–‹…ƒ‹–‡”ˆ‡”‡ì‡‹…”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹…—‘”‡Ž‡’”‘…‡•—ƒŽǦ’‡ƒŽ‡Á
…‡‡ƒ …‡ǦŽ ’”‹˜‡è–‡ ’‡ ‹‘”ǡ Ž£”‰‹† ƒ•–ˆ‡Ž —‹˜‡”•—Ž †‡ …—‘ƒè–‡”‡ ƒ•—’”ƒ
’”‘„Ž‡ƒ–‹…‹‹†‡”‡ˆ‡”‹ì£ǡÁ–”—…Ÿ–‡š‹•–£‘—Ž–‹–—†‹‡†‡†‘…—‡–‡‹–‡”ƒǦ
싑ƒŽ‡è‹‹–‡”‡…ƒ”‡”‡‰Ž‡‡–‡ƒœ£†”‡’–—”‹è‹‰ƒ”ƒì‹‹’”‹˜‹†—ǦŽ’‡‹‘”Ǥ
14 | Bogdan Buneci
…‡•–†‡‡”•薋‹ì‹ˆ‹…—ƒˆ‘•–—è‘”†‹…ƒ—œƒˆƒ’–—Ž—‹…£Ž‡‰‹•Žƒì‹ƒÁ†‘‡Ǧ
‹—ƒˆ‘•–Á–”Ǧ‘…‘–‹—£†‹ƒ‹…£è‹ǡƒ‹—Ž–†‡…Ÿ–ƒ–Ÿ–ǡ…—‘ƒè–‡†‡‘•‡„‹”‹†‡Žƒ
—•–ƒ–ŽƒƒŽ–—Ž‹…Ž—•‹˜Á”Ÿ†—Ž•–ƒ–‡Ž‘”‡„”‡ƒŽ‡‹—‹‹—”‘’‡‡Ǥ
’‘‹ǡ ’‡–”— ƒ–‹‰‡”‡ƒ †‡œ‹†‡”ƒ–—Ž—‹ ’”‘’—•ǡ •—„‹‡…–—Ž ƒŽ‡• •’”‡ …‡”…‡–ƒ”‡
‡•–‡ƒ„‘”†ƒ–ǡŽ£”‰‹†’‡”•’‡…–‹˜ƒ’”‹…‹’ƒŽ£ǡƒ–Ÿ–’Ž—”‹†‹•…‹’Ž‹ƒ”…Ÿ–è‹‹–‡”†‹•Ǧ
…‹’Ž‹ƒ”ǡÁ„‹Ÿ††‘‡‹‹Ž‡…”‹‹ƒŽ‹•–‹…‹‹ǡ†”‡’–—Ž—‹’‡ƒŽǡ†”‡’–—Ž—‹’”‘…‡•—ƒŽ
’‡ƒŽǡ…”‹‹‘Ž‘‰‹‡‹ǡ’•‹Š‘Ž‘‰‹‡‹Œ—†‹…‹ƒ”‡ǡ‡†‹…‹‡‹Ž‡‰ƒŽ‡ǡ•‘…‹‘Ž‘‰‹‡‹Œ—”‹†‹…‡è‹
‹ˆ‘”ƒ–‹…‹‹Ǥ
—’”‹˜‹”‡Žƒ‹–‡”†‹•…‹’Ž‹ƒ”‹–ƒ–‡ƒ–‡‡‹ǡ…‘•‹†‡”£…£ƒ…‡ƒ•–ƒ‡•–‡…‘•–‹Ǧ
–—–‹˜£ǡÁ•‡•—Ž…£ƒƒ•‘…‹ƒ–’”‹‹–‡‰”ƒ”‡‘”‰ƒ‹…£‡š‡’Ž‡–‹’‹…‡†‹–”Ǧ‘•‡”‹‡
†‡’”‘…‡•‡è‹ˆ‡‘‡‡•’‡…‹ˆ‹…‡ƒ—‹–‘”薋‹ì‡è‹…ƒ”‡—’‘–ˆ‹‡š’Ž‹…ƒ–‡…‘”‡…–
è‹ …‘’Ž‡– †‡…Ÿ– †ƒ…£ ‡Ž‡ •—– ƒƒŽ‹œƒ–‡ è‹ ‹•‡”ƒ–‡ Á ‘„‹‡…–—Ž –‡‡‹ ȋ‡šǣ †‹
…”‹‹‘Ž‘‰‹‡ǡ’•‹Š‘Ž‘‰‹‡Œ—†‹…‹ƒ”£ǡ‹ˆ‘”ƒ–‹…£ǡ•‘…‹‘Ž‘‰‹‡Œ—”‹†‹…£ȌǤ
‹’—…–†‡˜‡†‡”‡ƒŽƒ•’‡…–‡Ž‘”†‡†”‡’–…‘’ƒ”ƒ–ǡƒ…‘•‹†‡”ƒ–…£‡•–‡
‡…‡•ƒ”ƒ‡˜‹†‡ì‹ƒ”‡‰Ž‡‡–ƒ”‡ƒŒ—”‹†‹…£Á†‹ˆ‡”‹–‡•–ƒ–‡…—’”‹˜‹”‡Žƒ”£•’—Ǧ
†‡”‡ƒ’‡ƒŽ£ƒ‹‘”—Ž—‹è‹‹˜‡•–‹‰ƒì‹ƒ…”‹‹ƒŽ£Ǥ
‘ì‹—–—ŽŽ—…”£”‹‹•‡ˆ‹ƒŽ‹œ‡ƒœ£…—•…—”–‡…‘…Ž—œ‹‹…ƒ”‡ƒ—”‘Ž—Ž†‡ƒ–”‡…‡
Á ”‡˜‹•–£ ’‡”•’‡…–‹˜‡Ž‡ †‡ ’”‡˜‡‹”‡ è‹ …‘„ƒ–‡”‡ ƒ †‡Ž‹…˜‡ì‡‹ Œ—˜‡‹Ž‡ǡ
’”‘’—‡”‹ de lege ferenda ˜‹œŸ† —‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ Ž‡‰‹•Žƒì‹‡‹ ”‡ˆ‡”‹–‘ƒ”‡ Žƒ ‹‘”‹ è‹
†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ…ƒ’ƒ…‹–£ì‹‹ƒ—–‘”‹–£ì‹Ž‘”’‡–”—ƒ”‡ƒŽ‹œƒƒ…–‹˜‹–£ì‹Á…‘…‘”†ƒì£…—
†‹•’‘œ‹ì‹‹Ž‡Ž‡‰ƒŽ‡’‡–”—ƒ•‡”‡ƒŽ‹œƒ‘‡˜‘Ž—싇’‘œ‹–‹˜£Áƒ…‡•–†‘‡‹—Ǥ
˜‹†‡–…£’”‡œ‡–ƒ–‡£ƒ”‡Á‘†‘„‹‡…–‹˜‘•‡”‹‡†‡Ž‹‹–‡†‡–‡”‹ƒ–‡
ˆ‹‡†‡•—„‹‡…–‹˜‹•—Žƒ—–‘”—Ž—‹ǡˆ‹‡†‡Á‰”£†‹”‹Ž‡…‡”…‡–£”‹‹–‡‘”‡–‹…‡ǡÁ•£ǡ†‹…‘Ž‘
†‡ ƒ…‡•–‡ƒǡ …‘•‹†‡”£ …£ Ž—…”ƒ”‡ƒ ‰‡‡”‡ƒœ£ ‹†‡‹ ‘˜ƒ–‘ƒ”‡ ’‡–”— ‘ ƒƒŽ‹œ£
˜‹‹–‘ƒ”‡è‹‘‹†‹”‡…ì‹‹†‡…‡”…‡–ƒ”‡’”‹˜‹††‡Ž‹…˜‡ìƒŒ—˜‡‹Ž£Á‘Ÿ‹ƒǤ

Autorul
 
Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenôei criminalisticii ... | 15

Capitolul I

Aspecte generale

‡†‹—Žƒ–—”ƒŽƒŽ‘—Ž—‹‡•–‡•‘…‹‡–ƒ–‡ƒÁ…ƒ”‡‡Ž–”£‹‡è–‡ǡ‹ƒ”ƒ…‡ƒ•–ƒƒ”‡
‡˜‘‹‡ Á †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ •ƒ †‡ — ‡…Š‹Ž‹„”— …‡ –”‡„—‹‡ •£ ‡š‹•–‡ Á–”‡ ‹–‡”‡•‡Ž‡
˜‹‡ì‹‹•‘…‹ƒŽ‡è‹‹–‡”‡•‡Ž‡ˆ‹‡…£”—‹‹†‹˜‹†Á’ƒ”–‡Ǥ ‹‡…ƒ”‡’‡”•‘ƒ£ƒ”‡†”‡’–—Ž
†‡ƒǦè‹Ž‹‹–ƒŽ‹„‡”–ƒ–‡ƒÁ£•—”ƒÁ…ƒ”‡—†‡”ƒŒ‡ƒœ£’‡…‡‹ŽƒŽì‹è‹’‡…ƒ”‡‹Ǧ‘
…‡”‡ è‹ ‹–‡”‡•—Ž •‘…‹‡–£ì‹‹Ǥ B •‹–—ƒì‹ƒ Á …ƒ”‡ ‘ ’‡”•‘ƒ£ —Ǧè‹ Ž‹‹–‡ƒœ£ Ž‹„‡”Ǧ
–£ì‹Ž‡ •ƒŽ‡ ‹†‹˜‹†—ƒŽ‡ǡ Á…£Ž…Ÿ† ƒ—‹–‡ ‘”‡ǡ …— ƒ” ˆ‹ …‡Ž‡ ƒŽ‡ †”‡’–—Ž—‹
’‡ƒŽǡƒ–—…‹‹–‡”˜‹‡•ƒ…ì‹—‡ƒƒ…‡•–‘”‘”‡…ƒ‘£•—”£†‡…‘•–”Ÿ‰‡”‡
Á”‡•’‡…–ƒ”‡ƒŽ‘”Ǥ
•–‡ƒ†‡˜£”ƒ–…£–‘––‹’—Ž…‘•–”Ÿ‰‡”‡ƒ•‘…‹ƒŽ£ƒ’ƒ”싐‡†”‡’–—Ž—‹ǡ苃‹…‹
‡ ”‡ˆ‡”‹ Á ‘† ‡š’”‡• Žƒ †”‡’–—Ž ’‡ƒŽͳǡ —†‡ ‡š‹•–£ ˆ‘”ƒ …‘•–”Ÿ‰‡”‹‹
•‘…‹ƒŽ‡’”‹ƒ’Ž‹…ƒ”‡ƒ‘”‡Ž‘”’‡ƒŽ‡ǡ†‡—†‡”‡œ—Ž–£‘…‘”‡Žƒì‹‡‡š’”‡•£Á–”‡
‘è‹•‘…‹‡–ƒ–‡è‹ Á–”‡•‘…‹‡–ƒ–‡è‹†”‡’–ǡÁ–”—…Ÿ–‘—Ž—’‘ƒ–‡ˆ‹•‡’ƒ”ƒ–†‡
•‘…‹‡–ƒ–‡ʹǤBˆ—…싇†‡•‘…‹‡–ƒ–‡ƒ†‹–”Ǧ‘샔£ǡ†”‡’–—Ž’‡ƒŽ‡•–‡…Š‡ƒ–’‡–”—
ƒ ”‡œ‘Ž˜ƒ ‡…‡•‹–£ì‹Ž‡ •‘…‹ƒŽ‡ǡ ƒ•–ˆ‡Ž Á…Ÿ– ’”‹ …‘•–”—…싃 •ƒ Œ—”‹†‹…£ •£ ˆ‹‡
‹ŒŽ‘…—Ž’”‹…ƒ”‡•—–•ƒ…ì‹‘ƒ–‡’‡”•‘ƒ‡Ž‡…‡Á…ƒŽ…£‘”‡Ž‡†‡†”‡’–’‡ƒŽǤ
B ƒ…‡•– •‡•ǡ ‘”ƒ ’‡ƒŽ£ –”‡„—‹‡ ”‡•’‡…–ƒ–£ǡ ‹ƒ” Á …ƒœ …£ ˜”‡‘ ’‡”•‘ƒ£ ‘
Á…ƒŽ…£ǡƒ…‡ƒ•–ƒ‡•–‡•—’—•£•ƒ…ì‹—‹‹’‡…ƒ”‡†”‡’–—Ž’‡ƒŽè‹’”‘…‡•—ƒŽ’‡ƒŽ‘
ƒ’Ž‹…£Ǥ
ƒ…ì‹—‡ƒ …ƒ”‡ •‡ ƒ’Ž‹…£ …‡Ž‘” …ƒ”‡ Á…ƒŽ…£ ‘”‡Ž‡ ’‡ƒŽ‡ •‡ —‡è–‡
’‡†‡ƒ’•£ǡ”‡’”‡œ‡–Ÿ††‡ˆƒ’–”‡ƒ…싃•‘…‹‡–£ì‹‹ˆƒì£†‡…‡Ž…ƒ”‡•£˜Ÿ”è‡è–‡—
ƒ…–ƒ–‹•‘…‹ƒŽǤ•–‡‘”ƒŽ•£•‡Á–Ÿ’Ž‡ƒ…‡•–Ž—…”—ǡÁ–”—…Ÿ––”‡„—‹‡•£‡š‹•–‡
—‹ŒŽ‘…†‡ƒ’£”ƒ”‡Á’‘–”‹˜ƒ…‡Ž‘”…ƒ”‡•£˜Ÿ”臕…‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ǥ

ͳ ‡–”— ƒ ‡š‹•–ƒ — ‡…Š‹Ž‹„”— •‘…‹ƒŽ –”‡„—‹‡ ”‡•’‡…–ƒ–‡ –‘ƒ–‡ ‘”‡Ž‡ †‡ †”‡’–ǡ Á•£ —

’‡–”— –‘ƒ–‡ •‡ ’”‡˜‡†‡ Á ‘† ‡š’Ž‹…‹–ǡ Á …‘ì‹—–—Ž Ž‘”ǡ ‘ ˆ‘”£ †‡ …‘•–”Ÿ‰‡”‡ †‹”‡…–£
ȋ†‡‡š‡’Ž—ǣ‘”‡…‘•–‹–—ì‹‘ƒŽ‡ǡ‘”‡†‡†”‡’–‹–‡”ƒì‹‘ƒŽȌǡ”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒˆ‹ƒŽ‹–£ì‹‹•‘…‹ƒŽ‡ƒ
”‡•’‡…–‹˜‡Ž‘”‘”‡’”‹ƒ’Ž‹…ƒ”‡ƒ—‡‹•ƒ…ì‹—‹’”‹…‘•–”Ÿ‰‡”‡…£œŸ†Á—Ž–‹£‹•–ƒì£–‘–
Á•ƒ”…‹ƒ†”‡’–—Ž—‹’‡ƒŽǤ
ʹ
‡‘”‰‡•‘”‹ŽǡLe droit privé, essai de sociologie juridique simplifiéeǡ†‹–‹‘ƒ”‹•ǡǤ
‹ƒ”†ǡ

ͳͻʹͶǡ’ǤͺȂƒ—–‘”—Ž…‘•–ƒ–£…‘‡š‹—‡ƒÁ–”‡‘è‹•‘…‹‡–ƒ–‡è‹Á–”‡•‘…‹‡–ƒ–‡è‹‘Ǥ—Ž‡•–‡
Á’‹•’”‹‹•–‹…–—Ž•£—•‘…‹ƒŽ•£–”£‹ƒ•…£Á•‘…‹‡–ƒ–‡è‹‡•–‡‹•‡’ƒ”ƒ„‹Ž†‡•‘…‹‡–ƒ–‡ǡÁ–”—…Ÿ–
•‘…‹‡–ƒ–‡ƒ‡š‹•–£†‡…Ÿ†‡š‹•–£‘—ŽǤ‡†‡ƒŽ–£’ƒ”–‡ǡ†”‡’–—Ž‡•–‡‹•‡’ƒ”ƒ„‹Ž†‡•‘…‹‡–ƒ–‡ǡ‡Ž
‡š‹•–£ †‡ …Ÿ† ‡š‹•–£ •‘…‹‡–ƒ–‡ƒǡ ‡–ƒ‘”ˆ‘œŸ†—Ǧ•‡ Á –‹’ •—„ ƒ•’‡…–—Ž …‘’Ž‡š‹–£ì‹‹ •ƒŽ‡ǡ
ƒ•–ˆ‡Ž Á…Ÿ– †‡ Žƒ ’”‹ƒ–—Ž †”‡’–—Ž—‹ ˆ‘”쇋 •’‡…‹ˆ‹… •‘…‹‡–£ì‹Ž‘” ’”‹‹–‹˜‡ ƒ•–£œ‹ ƒ ƒŒ—• Žƒ
…‘•ƒ…”ƒ”‡ƒ ˆ‘”쇋 †”‡’–—Ž—‹ Ȃ ƒ—–‘”—Ž ‡•–‡ …‹–ƒ– Á Cursul de Criminologie †‡ ”Ǥ ”ƒ‹ƒ ‘’ǡ
†Ǥ •–‹–—–—Ž†‡”–‡
”ƒˆ‹…‡”†‡ƒŽ—ŽǡŽ—ŒǡͳͻʹͶǡ’Ǥ͵͹Ǥ
16 | Bogdan Buneci
”‡„—‹‡ •£ ƒ”£–£ Á•£ ˆƒ’–—Ž …£ ’‡†‡ƒ’•ƒ — ‡•–‡ —ƒ‹ — ‹ŒŽ‘… †‡
”‡’”‡•‹—‡Á’‘–”‹˜ƒ…‡Ž‘”…ƒ”‡•£˜Ÿ”臕…‹ˆ”ƒ…ì‹—‹ǡ‡ƒ”‡’”‡œ‡–Ÿ†–‘–‘†ƒ–£
è‹—‹ŒŽ‘…†‡’”‡˜‡ì‹‡‰‡‡”ƒŽ£è‹•’‡…‹ƒŽ£Ǥ•–ˆ‡Žǡ’‡–”—ƒǦè‹’”‘†—…‡‡ˆ‡…–‡Ž‡
•…‘–ƒ–‡ǡ ’‡†‡ƒ’•ƒ –”‡„—‹‡ •£ •‡ ”ƒ’‘”–‡œ‡ Žƒ ƒ–—”ƒ ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹‹ è‹ •£ ˆ‹‡
‹†‹˜‹†—ƒŽ‹œƒ–£Á”ƒ’‘”–…—’‡”•‘ƒƒ…ƒ”‡‘•£˜Ÿ”è‡è–‡Ǥ

”ƒ˜‹–ƒ–‡ƒǡ‹’Ž‹…ƒì‹‹Ž‡•‘…‹ƒŽ‡ƒŽ‡ƒ…–—Ž—‹‹ˆ”ƒ…ì‹‘ƒŽè‹•ƒ…ì‹—‡ƒ…—˜‡‹–£
–”‡„—‹‡ƒ’”‡…‹ƒ–‡è‹Áˆ—…싇†‡ƒ—–‘”—Žˆƒ’–‡‹ǡ’”‹”ƒ’‘”–ƒ”‡ƒ–Ÿ–Žƒ‹†‹˜‹†—ƒǦ
Ž‹–ƒ–‡ƒ‹ˆ”ƒ…–‘”—Ž—‹…Ÿ–è‹Žƒ‡†‹—Žƒ…‡•–—‹ƒǤ•–ˆ‡Žǡ…‘ˆ‘”‡–‘†‡‹’‘œ‹–‹˜‹•–‡ǡ
•‡ ’”‘…‡†‡ƒœ£ Žƒ ƒǦŽ …‡”…‡–ƒ Á Ƿ‘† …‘…”‡–ǡ ‡š’‡”‹‡–ƒŽǡ ’‡ ‹ˆ”ƒ…–‘”ǡ Á
…‘†‹ì‹‹Ž‡•ƒŽ‡„‹‘Ž‘‰‹…‡ǡ•‘…‹ƒŽ‡è‹ˆ‹œ‹…‡ǡƒ˜Ÿ†Á˜‡†‡”‡‘–‹˜‡Ž‡†‡–‡”‹ƒ–‡
ƒŽ‡ƒ…–—Ž—‹•£—dzͳǤ
˜‘Ž—싃•‘…‹‡–£ì‹‹†—…‡è‹Žƒ‡˜‘Ž—싃–—–—”‘”ƒ•’‡…–‡Ž‘”˜‹‡ì‹‹•‘…‹ƒŽ‡ǡƒ•–ˆ‡Ž
…£ •‡ ‘†‹ˆ‹…£ è‹ ‡˜‘Ž—‡ƒœ£ è‹ †‹ˆ‡”‹–‡Ž‡ ˆ‘”‡ ’‡ …ƒ”‡ Ž‡ ’‘ƒ–‡ Á„”£…ƒ ƒ…–—Ž
‹ˆ”ƒ…ì‹‘ƒŽÁˆ—…싇†‡ˆ‹œ‹‘‘‹ƒˆ‹‡…£”‡‹•‘…‹‡–£ì‹Ǥ
–Ÿ– –‹’ …Ÿ– ˜ƒ ‡š‹•–ƒ •‘…‹‡–ƒ–‡ƒ ‘‡‡ƒ•…£ ˜‘” ‡š‹•–ƒ è‹ ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹ǡ
†‡‘ƒ”‡…‡ƒ…‡•–‡ƒ”‡’”‡œ‹–£’Ÿ£Žƒ—”£—ˆ‡‘‡ƒ–—”ƒŽƒŽ˜‹‡ì‹‹•‘…‹ƒŽ‡Ǥ
’‘”–ƒ– ‡•–‡ Á•£ …ƒ ‹…‹†‡ìƒ è‹ ˆ”‡…˜‡ìƒ ‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ž‘” •£ ˆ‹‡ ”‡†—•‡ Žƒ —
‹‹•‘…‹ƒŽǡ’‡–”—…ƒ•‘…‹‡–ƒ–‡ƒ•£’‘ƒ–£‰ƒ”ƒ–ƒ„—ƒ†‡•ˆ£è—”ƒ”‡ƒ…ƒ†”‡Ž‘”
˜‹‡ì‹‹…‘–‹†‹‡‡Á•‡•—Ž—‡‹‡˜‘Ž—ì‹‹•‘…‹ƒŽ‡’‘œ‹–‹˜‡Ǥ

1.1. Consideraôii privind apariôia òi dezvoltarea criminalisticii ca òtiinô©


˜‘Ž—싃 †”‡’–—Ž—‹ ’‡ƒŽ Á †‡…—”•—Ž –‹’—Ž—‹ ƒ †—• Žƒ †‹ˆ‡”‹–‡ –‹’—”‹ †‡
†‡ˆ‹‹ì‹‹ ’”‹˜‹† …”‹ƒ ȋ‹ˆ”ƒ…ì‹—‡ƒȌ è‹ ƒ ’—–‡ƒ ƒ‹–‹ ƒ‹…‹ ’‡ ƒ—Ž †‡ Žƒ

”ƒ••‡”‹‡ʹ …ƒ”‡ †‡ˆ‹‡è–‡ ‹ˆ”ƒ…ì‹—‡ƒ ȋ…”‹ƒȌ …ƒ „orice act conètient, care
constituie violarea sau pericolul actual sau ulterior de violare a unui drept
preexistent, èi care d£ naètere unui drept penal sancìionat prin o lege pozitiv£,
realizând o lege natural£ conform£ cu sentimentul moral èi cu necesitatea social£
de conservare, aèa cum se g£sesc stabilite în mijlociu (n.n. – echilibru), într-un
timp èi într-un loc dat”.
š‹•–£ Á•£ è‹ ƒŽì‹ ƒ—–‘”‹ǡ –‘– †‹ ’‡”‹‘ƒ†ƒ ”‡•’‡…–‹˜£ǡ è‹ ƒ—‡ †”‡
‘”—Ž‘–͵ǡ…ƒ”‡†‡ˆ‹‡•…‹ˆ”ƒ…ì‹—‡ƒ•…‘쟐†Á‡˜‹†‡ì£–ƒ”‡Ž‡…‘’‘”–ƒ‡–ƒŽ‡
ƒŽ‡ƒ—–‘”—Ž—‹ǡŽ£•Ÿ†Á’Žƒ•‡…—†ƒ•’‡…–‡Ž‡…‡싐†‡Ž‡‰‹•Žƒì‹‡•ƒ—†‡‡–ƒǦ
Ž‹–£ì‹Ž‡ ‡š‹•–‡–‡ Á •‘…‹‡–ƒ–‡ Žƒ — ‘‡– †ƒ–ǣ „orice act având scopul de a
obìine printr-un procedeu oarecare, prin viclenie sau violenì£, prin acìiune sau

ͳ•‡˜‡†‡ƒ”ƒ‹ƒ‘’ǡop. citǤǡ’Ǥ͸͸Ǥ
ʹƒ—Ž†‡Žƒ
”ƒ••‡”‹‡ǡDes
principes sociologiques de la criminology, †Ǥ ƒ…Š‡––‡ˆǡƒ”‹•ǡ
ͳͻͳͲǡ’ǤʹͶǤ
͵†”‡‘”—Ž‘–ǡCrime et societe. Essai de Criminologie sociale, †Ǥ‹„”ƒ‹”‹‡–‘…ǡͳ•–‡†‹–‹‘ǡ

ƒ”‹•ǡͳͻʹ͵ǡ’’Ǥ͵͵Ǧ͵ͻǤ
Minorul – subiect de drept din perspectiva interferenôei criminalisticii ... | 17

abìinere, avantaje egoiste, economice sau morale, sau satisfacìii personale, normale
sau nu, morbide sau s£n£toase, în detrimentul semenilor s£i, cauzându-le o pagub£
real£”.
Bƒ…‡•–•‡•ǡ‡”‰Ÿ†ƒ‹†‡’ƒ”–‡ǡƒ—–‘”—Ž•—•Ǧ‡ì‹‘ƒ–…‘•‹†‡”£…£ǡ†‡
ˆƒ’–ǡ…”‹ƒ…ƒ”‡•‡Á–Ÿ’Ž£Á–”Ǧ—ƒ—‹––‹’è‹Ž‘…—˜ƒ’—–‡ƒˆ‹…‘•‹†‡”ƒ–£
‹…‹‘†ƒ–£Á˜‹‹–‘”‘˜‹”–—–‡Ǥ
–—…‹…Ÿ†˜‘”„‹†‡•’”‡†”‡’–—Ž’‡ƒŽè‹‹ˆ”ƒ…ì‹—‡–”‡„—‹‡•£ƒ˜‡Á
˜‡†‡”‡ ‘ ƒ……‡’싇 ƒ‹ Žƒ”‰£ ƒ ƒ…‡•–—‹ƒ ’”‹˜‹† ƒ–Ÿ– †”‡’–—Ž ’‡ƒŽ ƒ–‡”‹ƒŽǡ
†”‡’–—Ž ’”‘…‡•—ƒŽ ’‡ƒŽǡ …Ÿ– è‹ †”‡’–—Ž ‡š‡…—ì‹‘ƒŽǡ ’‡–”— …£ –‘ƒ–‡ Á’”‡—£
…‘–”‹„—‹‡Žƒ•‘Ž—ì‹‘ƒ”‡ƒ—‡‹…ƒ—œ‡’‡ƒŽ‡Á…ƒœ—Ž•£˜Ÿ”è‹”‹‹—‡‹‹ˆ”ƒ…ì‹—‹Ǥ
—’£•£˜Ÿ”è‹”‡ƒ—‡‹ˆƒ’–‡’‡ƒŽ‡Ž‡‰‹—‹–‘”—Žƒƒ•‹‰—”ƒ–ƒ–”‹„—ì‹‹‘”‰ƒ‡Ž‘”
Œ—†‹…‹ƒ”‡†‡ƒ‰ƒ”ƒ–ƒ†”‡’–—”‹Ž‡’£”ì‹Ž‘”苃Ž‡…‡Ž‘”ŽƒŽì‹’ƒ”–‹…‹’ƒì‹Á’”‘…‡•—Ž
’‡ƒŽǡƒ•–ˆ‡ŽÁ…Ÿ–—ƒ‹’”‹†‹•’‘œ‹ì‹‹Ž‡Ž‡‰ƒŽ‡•£•‡•–”Ÿ‰£„probele necesare
cu privire la existenìa infracìiunilor, la identificarea persoanelor care au s£vârèit
o infracìiune èi la stabilirea r£spunderii penale a acestora”ͳ.
‘ƒ–‡ƒ…–‹˜‹–£ì‹Ž‡…ƒ”‡–”‡„—‹‡Á–”‡’”‹•‡’‡–”—Á‰”£†‹”‡ƒè‹‰‡•–‹‘ƒ”‡ƒ
…‘”‡•’—œ£–‘ƒ”‡ƒ…‘•‡…‹ì‡Ž‘”è‹‹’Ž‹…ƒì‹‹Ž‘”•‘…‹ƒŽ‡ƒŽ‡—‡‹‹ˆ”ƒ…ì‹—‹†—’£
•£˜Ÿ”è‹”‡ƒƒ…‡•–‡‹ƒ•—–•–”Ÿ•Ž‡‰ƒ–‡——ƒ‹†‡†‹•’‘œ‹ì‹‹Ž‡Ž‡‰ƒŽ‡Áƒ–‡”‹‡ǡ
’‡ ŽŸ‰£ ƒ…‡•–‡ ƒ•’‡…–‡ ˆ‹‹† ‡…‡•ƒ”‡ ‘ •‡”‹‡ †‡ …—‘è–‹ì‡ †‡•’”‡ ‡–‘†‡ǡ
‹ŒŽ‘ƒ…‡–‡Š‹…‡ǡ’”‘…‡†‡‡–ƒ…–‹…‡…ƒ”‡•‡ˆƒ…’”‹‹–‡”‡†‹—ŽcriminalisticiiǤ
Š‹ƒ”†ƒ…£Á†‡…—”•—Ž‹•–‘”‹‡‹†”‡’–—Ž—‹criminalisticaƒƒ’£”—–Žƒ•ˆŸ”è‹–—Ž
•‡…‘Ž—Ž—‹ƒŽ ǦŽ‡ƒǡ”‡‰—Ž‹†‡…‡”…‡–ƒ”‡…—ƒ”ˆ‹…‡Ž‡’”‹˜‹†ˆƒŽ•—”‹Ž‡Ž‡Á–ŸŽ‹
ÁǷ‡š‘”‡Ž‹ƒ†‡ˆƒŽ•‹•dz‹ƒ”—Ž–‡”‹‘”ǡÁ–‹’—ŽÁ’£”ƒ–—Ž—‹ —•–‹‹ƒǡ•‡Á–ŸŽ‡•…
è‹—‡Ž‡‰‡—”‹†‡‡š’‡”–‹œ£ƒ•…”‹•—Ž—‹ƒ–‡•–ƒ–‡Á‘˜‡Ž‡Ž‡Ͷͻè‹͹͵ƒŽ‡ƒ—Ž—‹
ͷ͵ͻʹǤ‘–Áƒ…‡‡ƒè‹’‡”‹‘ƒ†£ǡ’‡…‘–‹‡–—Žƒ•‹ƒ–‹…ǡƒ–Ÿ–…Š‹‡œ‹‹…Ÿ–è‹…‘”‡‡‹‹
ˆ‘Ž‘•‡ƒ—ƒ’”‡–‡Ž‡†‹‰‹–ƒŽ‡…ƒ•‡£–—”£ȋÁŒ—”—Žƒ‹Ž‘”͸ͷͲȌǡ‹ƒ”ƒ‹ƒ’‘‹ǡÁ
•‡…‘Ž‡Ž‡ Ǧ ǡƒ’”‡–ƒ†‹‰‹–ƒŽ£‡”ƒˆ‘Ž‘•‹–£–‘–Áƒ…‡ƒ•–£œ‘£ÁÁ…Š‡‹‡”‡ƒ
†‡–”ƒœƒ…ì‹‹…‘‡”…‹ƒŽ‡ǡŽƒ†‹˜‘”앃—Žƒ…‡”…‡–ƒ”‡ƒ‘‘”—Ž—‹͵Ǥ
— ’”‹˜‹”‡ Žƒ •…”‹•ǡ ’”‹—Ž ‰‡ †‡ ‡š’‡”–‹œ£ ƒ •…”‹•—Ž—‹ †ƒ–‡ƒœ£ †‹ ƒ—Ž
ͳͷ͸ͻǡ…Ÿ†•‡£–—”ƒŽ—‹ƒ”‘ŽƒŽ ǦŽ‡ƒƒˆ‘•–ˆƒŽ•‹ˆ‹…ƒ–£ǡ‹ƒ”…‡Ž…‡”…‡–ƒ––”‡„—‹ƒ
•£ ”£•’—†£ †‡ ˆƒ’– ’‡–”— ‘ †—„Ž£ …”‹£ǣ †‡ ˆƒŽ• è‹ les majestateͶǤ B ƒ…‡ƒ•–£
’‡”‹‘ƒ†£ƒ’ƒ”‡…Š‹ƒ”è‹—–”ƒ–ƒ–ƒŽÁ•…”‹‡”‹Ž‘”ÁˆƒŽ•ͷǡÁ…ƒ”‡ ƒ…“—‡•ƒ˜‡‡ƒ—

ͳ”–ǤʹͺͷǤ’”Ǥ’‡Ǥ
ʹ‹Ž‹ƒ–ƒ…—ǡTratat de criminalistic£ǡ†Ǥ…–ƒ‹ǡ—…—”‡è–‹ǡʹͲͲͳǡ’Ǥ͵ͲǤ
͵ †‘† ‘…ƒ”†ǡ Traite de criminalistiqueǡ ‘ƒ‡ ‡•˜‹‰‡ ‡– •‡• ‹Ž‡•ǡ ‘‡• Ǧ ǡ
›‘ǡͳͻ͵ͳǦͳͻ͵ͻǡ’Ǥͳͻ͵Ǥ
Ͷƒœ£”Ÿ”Œƒǡ‹Šƒ‹Š‹’‡”ǡCriminalistic£ǡ†Ǥ —†ƒì‹‡‹‘Ÿ‹ƒ†‡Ÿ‹‡ǡ—…—”‡è–‹ʹͲͲͻǡ

’Ǥͳͺ…‹–Ÿ†—ǦŽ’‡†‘†‘…ƒ”†Ǥ
ͷ ƒ…“—‡• ƒ˜‡‡ƒ—ǡ Traité des inscriptions en faux et reconnaissances d'écritures et de

signatures par comparaison et autrementǤǤǤǡƒ”‹•ǣŽ̵ƒ—–‡—”ǡͳ͸͸ͷǤ