Sunteți pe pagina 1din 6

PRINTRE SUNETE ȘI CUVINTE

Biblioteca pentru copii


după Sultana Craia
A

Ai înţeles textul?
1 Completează propozițiile folosind cuvintele din text:
a) Mama lui Alexandru se duce la .
b) Alexandru e hotărât să mai vină la .
c) Era jucăria numită .
d) Aici asculţi în căști .

2 Formulează răspunsuri la întrebări:


a) Care este titlul cărții pe care se uită Alexandru?

b) Cum se numeşte jucăria din bibliotecă?

3 La bibliotecă, Alexandru poate asculta, în căşti, muzică sau poveşti. Cu ce condiţie?


Alege varianta corectă dintre cele date mai jos.
a) Să utilizeze căştile. c) Să aleagă melodia potrivită.
b) Să se dea sonorul încet. d) Să ceară permisiunea bibliotecarei.

LUCREAZĂ!
4 Scrie două motive pentru care crezi tu că va mai veni Alexandru în Casa Cărţilor.

8 Comunicare în limba română


Cuvântul

1 Reciteşte textul Biblioteca pentru copii.


Înconjoară în lista dată numai cuvintele care exprimă înţelesul
cuvântului din text:

asculți auzi, înţelegi, urmăreşti, întrebi


slabe
asculți mici, slăbănoage, reduse, scăzute
cuprinsul
asculți spațiu, teritoriu, conţinut, suprafaţă

puternic
asculți tari, mari, zdraveni, voinici

2 Uneşte fiecare propoziție cu eticheta potrivită pentru sensul cuvântului bate.


a) Copilul bate din palme. atenționează
b) Colegul îl bate pe umăr. scutură
înfige
c) Bunicul bate nucul.
aplaudă
d) El bate un ţăruş. zboară

3 Scrie două propoziții în care să foloseşti cuvântul slab cu înţelesuri diferite.

4 Biblioteca a fost numită Casa Cărţilor de Spiriduşul poveştilor. Scrie şi tu două nume
pentru bibliotecă.

5 Alcătuieşte trei propoziţii în care cuvântul cărţile să se afle la începutul, la mijlocul și la


sfârşitul propoziţiei.

Caietul elevului pentru clasa a II-a – semestrul I 9


Cum se scrie o carte
după Petre Ghelmez

Ai înţeles textul?
Reciteşte Cum se scrie o carte.

1 Completează propoziţiile folosind cuvinte din text:


a) Sunetele, culorile, imaginile veneau .
b) Într-o zi, măgăruşul a fost anunțat că .

2 Măgăruşul a muncit mult până când cartea a fost gata. Scrie propoziția care arată efortul
măgăruşului.

3 Tatăl măgăruşului spune că o carte e o rachetă către cosmosul sufletului omenesc. Scrie
două motive pentru spusele acestuia.

Lucrează!
4 Alege cuvântul care completează fiecare propoziţie de mai jos:

a) Măgăruşul a trimis cartea la: editură; tipografie; librărie.

b) Titlul cărţii este: Întâmplările măgăruşului; Păţaniile măgăruşului;

Călătoriile măgăruşului.

5 Alcătuieşte două propoziții folosind cuvântul lansarea.

10 Comunicare în limba română


Aşezarea textului scris în pagina caietului
Transcrie primele două alineate din textul Cum se scrie o carte, după Petre Ghelmez.

Apreciază cum ai respectat regulile de scriere corectă, îngrijită. Pune în caseta potrivită
simbolul  .
Suficient Bine Foarte bine
1. Scrierea Am scris cu literă Am scris cu literă Am scris cu literă
titlului mare. mare, dar nu la mare, la mijlocul
mijlocul rândului. rândului.
2. Respectarea Nu am scris cu Am scris un alineat. Am scris două
alineatelor alineat. alineate.
3. Scrierea Am respectat Am respectat frecvent Am respectat în totali­
îngrijită parţial forma şi forma şi înclinaţia tate forma, mărimea
înclinația literelor. literelor. şi înclinaţia literelor.

Caietul elevului pentru clasa a II-a – semestrul I 11


Recapitulare
Fluturele în oglindă
de Ana Blandiana

1 Citește cu atenţie textul pentru a rezolva sarcinile de mai jos.


În dimineaţa aceasta, Cât aş fi vrut să ştiu
Când mama a deschis fereastra S-o citesc
Să măture şi să scuture, Dar, din păcate,
A intrat în cameră un fluture. La noi la şcoală
Îmi e greu Se buchisesc
Să spun Numai literele nemişcate
Prea bine: De cerneală.
Seamănă cu un Şi nu există pe lume
Curcubeu. Vreo carte anume
Exact în mijlocul aripilor, În stare
Pe fiecare, Să te înveţe să citeşti
E scris o literă mare Şi să scrii
Cu auriu Litere zburătoare
Şi roşu împărătesc. Şi vii…
Cuvinte
se buchisesc – se citesc sau se învaţă cu efort

2 Subliniază în poezie cuvintele care arată:


a) cu ce seamănă fluturele; b) locul unde este scrisă litera mare.

3 Formulează răspunsuri:
a) Când a intrat fluturele în cameră ?

b) Ce ar fi dorit copilul să citească?

4 Scrie ce întelegi prin litere zburătoare şi vii?

5 Desenează litere cu chip.

12 Comunicare în limba română


Evaluare
Ţupa – Ţup a
după Ieremia Străuţ b

c Ţupa – Ţup se întorcea de la şcoală cu ghiozdanul sub braţ. Rupse o frunză de brusture
şi-şi făcu din ea o umbrelă.
Când ajunse în luminiş, scoase tocul de scris cioplit din os şi la capăt ros şi începu să
scrie, ca pe hârtie, pe noua lui umbrelă: Sunt Ţupa – Ţup şi de la şcoală acasă mă duc.
Deodată, auzi, depărtat, un lătrat şi o tuli prin luminiş.
Se opri să se odihnească, îşi căută tocul, dar ia-l de unde nu-i.
Prietenii îi propuneau un altfel de toc: de uşă, de pantof, de vioară. Noroc cu Veveriţa
care-i găsise tocul de os şi la capăt ros. Bucuros, iepuraşul scrise pe o hârtie ce v-am spus eu.

1 Scrie ce reprezintă: a) b) c)

2 Completează comunicările folosind cuvinte din text:


a) Iepuraşul se numeşte .
b) Ţupa - Ţup se întorcea .
c) Ţupa - Ţup a auzit .
3 Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii, apoi scrie-le.
a) iepurașului, povestea, citesc
b) cinci, are, textul, alineate
c) poveştii, iepuraşul, autorul, este

4 Ce obiecte crezi că sunt prezentate mai jos? Alege dintre cuvintele: ascuţitoare, stilou,
carte, acuarele, penar. Scrie-le în caseta corespunzătoare.

Cine şade în ghiozdane, Ţin cerneala-n rezervor, Sunt rotundă sau pătrată,
Purtând gume şi creioane? Ca să poţi scrie uşor. Ascut creionul îndată.

5 Alcătuieşte câte o propoziţie formată din: 


a) două cuvinte - .
b) trei cuvinte - .
c) patru cuvinte - .

Cum te poți aprecia : 1 2 3 4 5


Suficient
Bine
Foarte bine

Caietul elevului pentru clasa a II-a – semestrul I 13