Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA INSPECTOR ȘCOLAR ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

NR……..../………….

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. Dr. STAN CORNELIA


Prof. ELENA-CRISTINA STROE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PANAIT GEORGESCU” DOBRA INSPECTOR ȘCOLAR EDUCAȚIE TIMPURIE


STRUCTURA GRĂDINIŢA CU P.N. DOBRA
NR………/…………. Prof. CERCHEZ GABRIELA
DIRECTOR ,
Prof. NEAGU ELENA-CRISTINA

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”MAGIA CRĂCIUNULUI”


EDIȚIA a IV-a

An școlar 2019 - 2020

Decembrie 2019

INŢIATORI PROIECT: -Prof. înv. Preșc. Barbu Nicoleta-Cătălina

-Prof. înv. Preșc. Dumitrescu Maria-Raluca


-Dir. Prof. Neagu Elena-Cristina

ARGUMENT :
Iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de
atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sărbătorile de
iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet.
Crăciunul semnifică primirea şi oferirea cadourilor, timpul petrecut alături de familie,
bucurie, doar obiceiurile fiind cele care variază în funcţie de ţara şi istoria fiecărui popor în
parte. În această perioadă, fiecare dintre noi, primeşte şi dăruieşte multă iubire şi căldură
sufletească.
Acest fapt se poate observa şi în entuziasmul cu care se fac pregătirile pentru
această sărbătoare, la şcoală sau în familie. Copiii sunt cei care aşteaptă cu nerăbdare şi
1
bucurie venirea lui Moş Crăciun, iar veselia lor se exprimă atât prin colindele tradiţionale, cât
şi în realizarea unor lucrări literare şi plastice sub formă de desene, colaje, felicitări specifice
acestei sfinte sărbători. Acesta este unul dintre argumentele acestui proiect, care ne determină
ca, anul acesta, să oferim prilejul tuturor copiilor să îşi exprime bucuria sosirii Crăciunului
așa cum știu ei mai bine.

SCOP:

Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor lucrări


originale pe tema dată, aplicând tehnici specifice activitatilor practice si artistico-
plastice.

OBIECTIVE :

Cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului;


Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna ;
Cultivarea sensibilităţii cromatice și artistice a copiilor preşcolari şi şcolari.

RESURSELE PROIECTULUI:
Umane: preşcolari, școlari şi cadrele didactice participante la activitătile proiectului
Materiale: diplome, adeverințe pentru cadrele didactice coordonatoare, lucrări ale
copiilor, panouri pentru expoziție, aparat foto, laptop, imprimanta grădiniței, materiale
de birotică;
Temporale : noiembrie 2019 - aprilie 2020;
Informaționale : prezentarea proiectului pe internet și pe pagina grădiniței;
Financiare: autofinanțare;
De spaţiu : sălile de grupă ale grădiniţei implicate în proiect.

GRUP ŢINTĂ:

Preşcolari/şcolari clasele I-IV și pregătitoare

Cadrele didactice participante

Părinții

Comunitatea locală.

RESURSE DE TIMP : noiembrie 2019 - aprilie 2020.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR :

2
Lansarea proiectului : 1 noiembrie - 15 niembrie 2019

Organizarea unor ateliere de creație în unitățile de învățământ participante și realizarea


lucrărilor rescpectând regulamentul concursului:16 noiembrie 2019 - 1 decembrie 2019

Înscrierea şi primirea lucrărilor: 2 decembrie 2019 – 8 decembrie 2019

Jurizarea lucrărilor : 11 decembrie 2019 – 15 decembrie 2019

Amenajarea expoziției : 18 decembrie 2019 – 20 decembrie 2019

Vizitarea expoziției : 21 decembrie 2019 – 31 ianuarie 2020

Trimiterea diplomelor prin poșta electronică și realizarea unei revistei în format


electronic:1 februarie 2020 – 30 aprilie 2020.

Concursul se realizează la nivel județean astfel:

1. SECŢIUNI- preșcolari/școlari
a.Creaţii plastice/practice (pentru preşcolari/şcolari) - lucrările vor fi realizate pe hârtie A4,
în tehnică de lucru/materiale la alegere;
b.Felicitări (pentru preşcolari/şcolari) - lucrările vor fi realizate pe hârtie A4, în tehnică de
lucru/materiale la alegere;
c.Obiecte decorative (pentru preşcolari/şcolari) – vor fi realizate obiecte decorative specifice
sărbătorilor de iarnă, din materiale textile, materiale din natură, materiale reciclabile;
2. Cadre didactice:
a. Simpozion

Participanţii la proiect vor primi următoarele documente on-line:


1.Adeverință de coordonator
2.Diplome concurs și adeverințe simpozion

REGULAMENT DE PARTICIPARE :

1. Înscrierea participanţilor se va face prin e-mail la una din adresele:


catalinabarbu50@yahoo.com sau dumitrescumariaraluca@yahoo.ro până la data de 07.12.2019 ,
prin trimiterea fişei de înscriere.

*Lucrarile vor fi trimise la sediul Grădiniței cu P.N. Dobra, împreună cu:

-fisa de inscriere (Anexa 1);

-acordul de parteneriat (Anexa 2 ) completat în două exemplare originale (unul rămâne la

3
prof. coordonator și unul la Grădinița Dobra ) ștampilat și semnat de directorul grădiniței/școlii;

Lucrarile împreună cu acordul de parteneriat și fișa de înscriere vor fi trimise într-


un plic A4 la adresa: Grădinița cu P.N. Dobra, sat Dobra, com. Dobra, jud. Dâmbovița, str.
Principală, cod poștal 137190.

Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări .

* Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni pentru fiecare nivel/clasă ( pe secţiuni) și
adeverință de coordonator cadrelor didactice. Acestea se vor trimite pe adresa de e-mail
completată în formularul de înscriere.

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Răspunderea pentru originalitatea


lucrărilor revine cadrelor didactice îndrumătoare. Nu se admit contestaţii..

•Cei care doresc să primească documentele listate vor adăuga în plicul cu lucrări un plic
autoadresat si timbrat corespunzător şi 5 lei, sumă necesară listării documentelor.

I. Secțiune pentru preșcolari/școlari:

1. Creaţiile copiilor (desen/pictură) – se vor realiza creativ în creion, culori, carioca,


acuarelă.

2. Felicitări - lucrările vor fi realizate pe hârtie A4, în tehnică de lucru/materiale la


alegere.
3. Obiecte decorative – vor fi realizate obiecte decorative specifice sărbătorilor de iarnă,
din materiale textile, materiale din natură, materiale reciclabile etc.
II. Secțiune de referate și comunicări (simpozion) pentru cadre didactce -se va
desfăşura sub formă de eseuri , referate, privind exemple de bună practică, modele de
activităţi/serbări, PPT- uri pe tema proiectului. Fiecare cadru didactic care dorește să se încrie și
la simpozion va trimite materialul doar în format electronic la una din adresele de email
mentionate mai sus . Materialele/lucrările trimise pentru simpozion, vor fi publicate într-o revistă
în format electronic.
* Pentru lucrări se va realiza o etichetă în colţul dreapta jos spate, care va conţine numele şi
prenumele copilului, nivelul/clasa, îndrumătorul, secţiunea.

2. Nu se percep taxe de participare.

* Fiecare participă la ce secțiune dorește.

* Participarea este prin corespondență.

3 . Criterii de evaluare / jurizare

4
* Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă
tematica concursului.

* Se va urmări exclusiv munca preşcolarului/elevului.

* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care preşcolarii/elevii îl dovedesc prin


lucrarea realizată.

* Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, în viziunea


proprie a fiecărui participant.

* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.

* Se va urmări stimularea creativităţii preşcolarilor/elevilor.

* Jurizarea se va face de către specialişti ai instituţiilor implicate în proiect. Nu se admit


contestaţii. Nu se acordă premii în bani. Diplomele se vor elibera până la sfârșitul lunii aprilie
2020.

Relaţii suplimentare puteti obţine de la doamnele:

Dumitrescu Raluca- 0729 112 109

Barbu Cătălina-0732 266 891

REZULTATE AŞTEPTATE

Valorificarea potențialului creativ al copiilor prin realizarea unei expoziții cu lucrări originale
la nivel județean;
Facilitarea schimbului de experiență între cadrele didactice din județ, prin trimiterea de
referate, exemple de bună practică, modele de activități/serbări, PPT-uri pe tema proiectului și
realizarea în format electronic a unei reviste, revistă ce va conține toate materialele trimise în
cadrul simpozionului, realizarea de albume foto în format electronic, cu fotografii din timpul
realizării lucrărilor și expozițiilor și postarea acestora pe site-ul gradiniței
https://scoli.didactic.ro/gradinita-cu-pn-dobra și pe www.didactic.ro;
Încheierea unor parteneriate educaționale între unitatea inițiatoare și unitățile școlare
participante la concurs.

EVALUAREA PROIECTULUI

Monitorizarea
Expoziții cu lucrări ale copiilor în incinta unității /structură inițiatoare
Album în format electronic
Mediatizarea proiectului în mass-media locală
Realizarea unei reviste în format electronic
Diplome pentru premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel

5
IMPACTUL PROIECTULUI

Copiii dobândesc competenţe de a realiza creaţii plastice și practice atractive și variate;


Grădinița/școala îşi măreşte prestigiul, utilizează exemple de bune practici în întreaga
activitate;
Se dezvoltă parteneriate bazate pe scopuri comune, între instituţii la nivel județean.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Proiectul poate fi continuat prin propunerea de noi teme pentru anul următor.În continuarea
proiectului ne propunem să atragem mai mult comunitatea locală, precum și organizații non-
guvernamentale în activitățile grădiniței
Reînnoirea parteneriatelor și constituirea de noi parteneriate
Atragerea de sponsorizări pentru premierea lucrărilor câștigătoare.

DISEMINAREA PROIECTULUI

Promovarea proiectului și publicarea rezultatelor pe site-ul www.didactic.ro, pe site-ul unității


inițiatoare https://scoli.didactic.ro/gradinita-cu-pn-dobra.
Diseminarea informațiilor în rândul cadrelor didactice, preșcolarilor, școlarilor, părinților și
oficialităților locale.
Mediatizarea proiectului în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, simpozioanelor,
sesiunilor de comunicări științifice.

Anexa 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEȚEAN “MAGIA CRĂCIUNULUI“

EDIŢIA a IV-a , decembrie 2019

Nume şi prenume cadru didactic: ………………………………………………………


Unitatea de învăţământ : ……………………………………………………………….
Adresa ………………………………………………………………………………….
Număr de telefon: ............................................................................................................
6
Adresă e-mail obligatoriu ..............................................................................................

Doresc să particip și la simpozion: DA


NU
Tema lucrare simpozion:

Nr. Numele şi prenumele Nivel/Clas Secţiunea Titlul lucrării


crt. prescolarului a

Semnătura cadrului didactic

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PANAIT GEORGESCU” DOBRA GRĂDINIȚA/ȘCOALA………………...………..


STRUCTURA GRĂDINIȚA CU P.N. DOBRA LOCALITATE…………………………………...
SAT DOBRA, COM. DOBRA, JUD.DÂMBOVIȚA JUDEȚ……………………………………………
NR……….……/……………… NR……………/…………………..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între,
1.Părţile implicate în parteneriat :
a) Grădiniţa cu program normal, localitatea Dobra, jud. Dâmboviţa , cod poștal 137190, tel.
0245 242 016, reprezentată prin director prof. Neagu Elena-Cristina și iniţiatoarele proiectului Prof.
Dumitrescu Maria-Raluca si Prof. Barbu Nicoleta-Cătălina în calitate de aplicant și
b) Grădiniţa/Şcoala…………………………………..…………..... reprezentată prin dir.........................
……………………………… si următoarele cadre didactice implicate în proiect…………………………..
…………............................................................................................... în calitate de partener.
2. Obiectul parteneriatului
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi în cadrul proiectului educativ ” MAGIA CRĂCIUNULUI ”

7
3. Grup ţintă : preşcolari /şcolari clasele I-IV și pregătitoare şi cadre didactice.
4. Obligaţiile părţilor :
a) Aplicantul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să informeze unităţile şcolare despre organizarea proiectului;
-să respecte termenele de desfăşurare a activităților;
-să emită şi să distribuie diplomele şi adeverinţele cadrelor didactice;
-să mediatizeze rezultatele proiectului.
b) Partenerul se obligă să respecte următoarele condi
- să mediatizeze activitățile proiectului în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activități;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului
5. Durata acordului :
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la sfârşitul anului şcolar
2019 – 2020.
6. Clauze finale
Proiectul ”MAGIA CRĂCIUNULUI” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi
urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Aplicant, Partener,