Sunteți pe pagina 1din 9

FIŞĂ DE ACTIVITATE

(Activităţi educative şcolare şi extraşcolare)

Denumirea activităţii: Tradiţii şi obiceiuri româneşti! - ateliere

Coordonatorul/Coordonatorii activităţii: toate cadrele didactice de la învăţământul

primar

Data desfăşurării: 30.03.2018

Locul desfăşurării: sălile de clasă a claselor primare (structura Cornişa şi structura

Zencani)

Grupul ţintă: elevii din învăţământul primar

Nr. participanţi: 215

Parteneri implicaţi/invitaţi: -

Scop:

- valorificarea potenţialului de creativitate al elevilor;

- dezvoltarea mentalităţii privind tradiţiile pascale ale poporului român;

- crearea unei atitudini pozitive faţă de obiceiurile şi tradiţiile pascale;

- crearea unor aptitudini care să conducă la cunoaşterea universului tradiţional

român prin prezentarea unor desene şi felicitări pascale.

1
Rezultate înregistrate:

- toate clasele din învăţământul primar au desfăşurat activităţi pe tema tradiţiilor şi

obiceiurilor pascale;

- activităţile au debutat cu discuţii referitoare la tradiţiile şi obiceiurile românilor

despre sfânta sărbătoare a Învierii Domnului.

- temele abordate au fost diverse şi s-au folosit diverse tehnici de lucru precum:

desen, pictură, colaj, încondeierea ouălor;

- elevii au realizat diverse lucrări evidenţiind cele două simboluri ale românilor,

iepuraşul şi oul încondeiat;

Reflecţii/Lecţii învăţate:

- elevii şi-au sporit creativitatea;

- copiii au descoperit informaţii noi despre sfânta sărbătoare;

- conştientizarea de către elevi a importanţei sărbătorii pascale pentru poporul

român;

- implicarea activă a elevilor în activităţile desfăşurate.

Dovezi:

- fişa de activitate;

- fotografii;

- lucrările elevilor.

2
Coordonator, Partenri/Invitaţi,

semnătură semnătură

Clasa pregătitoare - A

Clasa pregătitoare - B

3
Clasa I – A

Clasa I – B
4
Clasa a II-a A

Clasa a II-a B
5
Clasa a III-a A

Clasa a III-a B

6
Clasa a IV-a A

7
Clasele: pregătitoare, I, a II-a (Zencani)

Clasele: a III-a şi a IV-a (Zencani)

8
9