Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:18.10.2019
GRĂDINIŢA CU P.P “INOCENTA” GAESTI
EDUCATOARE: DUMITRASCU SORINA
GRUPA : MARE
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE : Domeniul estetic şi creativ
TEMA ANUALĂ: Cine sunt / suntem ?
SUBTEMA :” Corpul meu”
TEMA: Fetiţa şi băiatul
TIPUL ACTIVITĂŢII : Formare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE :decupare pe contur,
SCOPUL ACTIVITĂŢII : Formarea unor priceperi şi deprinderi specifice decuparii pe contur.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1-să denumească obiectele pe care le vor utiliza pentru realizarea lucrării;


O2- să reproducă etapele pe care le vor strabate pentru realizarea lucrării ;
O3- să respecte tema propusă in realizarea lucrarii ;
O4- să exprime impresii estetice şi artistice cu privire la lucrările colegilor;
O5- să fie capabil să-şi autoevalueze lucrarea în funcţie de criteriile de evaluare enunţate.

METODE ŞI PROCEDEE : Conversaţia , explicaţia , demonstraţia , exerciţiul , lucrul


individual , analiza, turul galeriei.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢAMÂNT : foarfece, culori , jetoane cu fetiţe şi băieţi , şerveţele ,fişe,


stimulente.

DURATA : 25-30 minute

BIBLIOGRAFIE :
1) Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7ani )- 2009;

2) Activitati de educatie plastica – V.Popa , Ed Integral , Bucuresti , 1999.

DEMERSUL DIDACTIC
Evenimentul Strategii
Conţinutul ştiinţific Evaluare
didactic didactice
Crearea cadrului specific şi a
condiţiilor optime stabilirii climatului
afectiv educativ al activitatii. Observarea
1.Moment
Pregătirea materialului didactic necesar Observaţia comportamentului
organizatoric
desfaşurarii activităţii instructiv- copiilor
educative.

Momentul captării atenţiei se


realizează prin folosirea unor jetoane
pe care sunt reprezentaţi diferiţi
membri ai familiei pe care copiii
Observarea
2.Captarea trebuie să îi recunoască ( mama , tata ,
comportamentului
atenţiei fratele , sora , bunicul , bunica etc). Vor Conversaţia
copiilor
fi intrebaţi din câţi membri este
alcatuită familia lor , dacă au fraţi sau
surori şi să descrie un membru al
familiei din punct de vedere fizic.
După intuirea materialului primit pe
3.Anunţarea
măsuţe, copiii vor fi anunţaţi că la Conversatia
temei şi a
Educaţie plastică vor colora si apoi Explicatia
obiectivelor
decupa Fetiţa şi Băiatul.
4.Dirijarea Explicarea şi demonstrarea tehnicii Observarea
învăţării de lucru comportamentului
- Educatoarea va explica copiilor nonverbal
tehnica de lucru pe care o vor Conversatia Aprecierea
folosi pentru a realiza tema Explicatia individuală a
propusă. Demonstraţia executării tehnicii
- Efectuarea unor exerciţii de lucru
pentru încălzirea muşchilor Observarea
mici ai mâinii comportamentului
- Cu coatele sprijinite de masă, Exerciţiul copiilor pe timpul
închidem şi deschidem pumnii ; lucrului
- Cu coatele sprijinite , depărtăm
şi apropiem degetele;
- Ploaia- atingerea mesei cu
vârful degetelor imitând
căderea stropilor de ploaie;
- “A ieşit soarele!”

Fixarea tehnicii de lucru


Educatoarea va fixa cu ajutorul unui
copil tehnica de lucru.
Realizarea lucrării de către copii
Pe parcursul lucrului, educatoarea îi va
supraveghea pe copii şi îi va îndruma
pe cei care îi cer ajutorul.
De asemenea, educatoarea are grijă ca
în timpul lucrului copiii să aibă o
poziţie corespunzătoare, le asigură un
fond sonor adecvat.
Analiza lucrărilor realizate
Turul
După ce fiecare copil şi-a finalizat
galeriei
pictura, vor fi afişate şi apreciate prin
metoda turul galeriei.

Educatoarea analizează împreună cu


6.Evaluarea copiii corectitudinea cu care s-au Aprecieri asupra
Conversaţia
performanţei realizat lucrarile şi în ce măsură s-au lucrărilor
respectat criteriile de evaluare.
7. Încheierea Copiii vor interpreta un cântecel şi vor
Conversaţia Aprecieri pozitive
activităţii primi stimulente.

- BĂIATUL-
- FETIŢA-