Sunteți pe pagina 1din 141

Manual de utilizare

R00 (EEU)

Mărci comerciale
Denumirea şi sigla Bluetooth sunt proprietate a Bluetooth SIG, Inc. Toate
celelalte nume de mărci şi produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective.
Notă
Informaţiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Mio
Technology nu îşi asumă responsabilitatea pentru defecţiuni survenite direct sau
indirect datorită erorilor, omisiunilor sau discrepanţelor între manual şi aparat.
Cuprins

1 Punerea în funcţiune ........................................................................1


1.1 Descrierea componentelor hardware................................................... 1
Componente frontale............................................................................ 1
Componente posterioare...................................................................... 2
Componente stânga............................................................................. 3
Componente superioare....................................................................... 3
Componente inferioare......................................................................... 4
1.2 Punerea în funcţiune ............................................................................ 4
1.3 Conectarea la alimentare c.a. şi încărcarea bateriei............................ 6
1.4 Încărcarea bateriei prin cablul USB ..................................................... 7
1.5 Folosirea dispozitivului într-un vehicul ................................................. 8
Folosirea suportului.............................................................................. 8
Conectarea încărcătorului în maşină ................................................... 8
1.6 Noţiuni de bază .................................................................................... 9
Pornirea şi oprirea................................................................................ 9
Navigarea pe ecran............................................................................ 10
Ecran iniţial......................................................................................... 10
Folosirea tastaturii soft ....................................................................... 11
1.7 Introducerea unui card SD/MMC........................................................ 13

2 Video ................................................................................................15
2.1 Pornirea şi ieşirea din modul Video.................................................... 15
2.2 Pregătirea fişierelor video pentru dispozitiv ....................................... 16
2.3 Redarea clipurilor video ..................................................................... 17
2.4 Comenzi pentru redarea Videoărilor .................................................. 18

3 Audio................................................................................................19
3.1 Pornirea şi ieşirea din secţiunea Audio.............................................. 19
3.2 Pregătirea fişierelor audio pentru dispozitiv ....................................... 20
3.3 Redarea fişierelor Audio..................................................................... 20
3.4 Comenzi de redare............................................................................. 21
3.5 Afişarea versurilor .............................................................................. 22
Pregătirea fişierelor cu versuri pentru dispozitiv ................................ 23

i
Redarea melodiilor împreună cu versurile ......................................... 23
3.6 Utilizarea listelor de redare ................................................................ 24
Crearea unei liste de redare............................................................... 24
Deschiderea unei liste de redare ....................................................... 25
3.7 Egalizator ........................................................................................... 26
3.8 Setări .................................................................................................. 26

4 Imagini .............................................................................................29
4.1 Pornirea şi ieşirea din programul Imagini........................................... 29
4.2 Pregătirea imaginilor pentru dispozitiv ............................................... 30
4.3 Vizualizarea imaginilor ca miniaturi.................................................... 30
4.4 Vizualizarea unei imagini pe întregul ecran ....................................... 30
4.5 Butoanele de comandă afişate pe ecran ........................................... 31
4.6 Vizualizarea succesivă a imaginilor ................................................... 32

5 Aparat foto.......................................................................................33
5.1 Pornirea şi ieşirea din modul Aparat foto ........................................... 33
5.2 Realizarea unei poze ......................................................................... 34
Elemente ale ecranului Aparat foto .................................................... 35
5.3 Utilizarea funcţiilor speciale ale camerei............................................ 37
Utilizarea funcţiei Continuous Shot (Captare continuă) ..................... 37
Utilizarea temporizatorului.................................................................. 38
Stocarea coordonatelor geografice.................................................... 38
5.4 Setările camerei ................................................................................. 39
5.5 Filmarea ............................................................................................. 40
Elemente ale ecranului Video ............................................................ 42
5.6 Setări video ........................................................................................ 43
5.7 Modul Vizionare ................................................................................. 44
Editarea fotografiilor ........................................................................... 45

6 Contacte ..........................................................................................47
6.1 Pornirea şi ieşirea din Contacte ......................................................... 47
6.2 Utilizarea listei de contacte ................................................................ 48
6.3 Utilizarea ecranului de descriere a unui contact ................................ 49
6.4 Navigarea până la adresa unui contact ............................................. 49
6.5 Telefonarea unui contact.................................................................... 50
6.6 Administrarea contactelor .................................................................. 51
Adăugarea unui contact ..................................................................... 51
Editarea unui contact ......................................................................... 53
Ştergerea unui contact ....................................................................... 53

7 Bluetooth .........................................................................................55
7.1 Despre profilele Bluetooth.................................................................. 55

ii
7.2 Conectarea unui telefon mobil Bluetooth ........................................... 56
Prima conectare a unui telefon mobil................................................. 56
Conectarea unui alt telefon mobil Bluetooth ...................................... 59
Utilizarea comenzii rapide Telefon mobil ........................................... 59
Deconectarea telefonului mobil.......................................................... 60
7.3 Utilizarea telefonului........................................................................... 60
Efectuarea unui apel .......................................................................... 60
Primirea unui apel .............................................................................. 63
Operaţii în cursul unei convorbiri........................................................ 64
7.4 Conectarea unor căşti Bluetooth........................................................ 65
Prima conectare a căştilor.................................................................. 65
Conectarea unor căşti noi .................................................................. 67
Utilizarea comenzii rapide pentru căşti .............................................. 67
Deconectarea căştilor ........................................................................ 67

8 BCR ..................................................................................................69
8.1 Pornirea şi ieşirea din modul BCR ..................................................... 69
8.2 Recunoaşterea cărţilor de vizită......................................................... 70
8.3 Scanarea manuală a unei anumite zone ........................................... 73
8.4 Adăugarea de informaţii ..................................................................... 74

9 Calculator ........................................................................................77
9.1 Pornirea şi ieşirea din Calculator ....................................................... 77
9.2 Utilizarea modului Calculator ............................................................. 78
Memoria calculatorului ....................................................................... 79
9.3 Utilizarea modului Curs valutar .......................................................... 79
Editarea cursului de schimb ............................................................... 81
9.4 Utilizarea modului Conversie ............................................................. 82

10 Manager fişiere ...............................................................................85


10.1 Pornirea şi ieşirea din Manager fişiere............................................... 85
10.2 Transferul de fişiere ........................................................................... 86
De pe cardul de memorie în dispozitiv............................................... 86
De pe dispozitiv pe cardul de memorie.............................................. 88
10.3 Administrarea folderelor şi fişierelor................................................... 89

11 Setări................................................................................................91
11.1 Pornirea şi ieşirea din Setări .............................................................. 91
11.2 Lumina de fundal................................................................................ 92
11.3 Volumul .............................................................................................. 93
11.4 Ecran .................................................................................................. 93
11.5 Alimentare .......................................................................................... 95
11.6 Data/Ora............................................................................................. 96

iii
11.7 Limba.................................................................................................. 97
11.8 Bluetooth ............................................................................................ 98
Preferinţe BT ...................................................................................... 99
Preferinţe răspuns automat.............................................................. 100
Preferinţe ştergere ........................................................................... 100
11.9 Restabilire ........................................................................................ 101

12 MioTransfer ...................................................................................103
12.1 Instalarea MioTransfer ..................................................................... 103
12.2 Pornirea şi închiderea MioTransfer .................................................. 103
12.3 Copierea fişierelor multimedia în dispozitiv...................................... 105
Administrarea fişierelor .................................................................... 107
12.4 Copierea informaţiilor despre contacte în dispozitiv ........................ 107

13 Utilitar Video..................................................................................109
13.1 Despre Utilitar Video ........................................................................ 109
13.2 Instalare utilitar video ....................................................................... 109
13.3 Interfaţă utilizator.............................................................................. 110
13.4 Cele patru etape de creare a unui fişier video ................................. 111
Etapa 1: Determinaţi setarea de interfaţă video............................... 111
Etapa 2: Adăugaţi/Editaţi clipul media ............................................. 111
Etapa 3: Alegeţi stilul........................................................................ 112
Etapa 4: Creaţi fişiere video ............................................................. 113
13.5 Adăugarea de clipuri media ............................................................. 114
Introducerea de clipuri în proiect...................................................... 114
Captare video digital ........................................................................ 114
Captarea de video analog ................................................................ 115
Captarea instantaneelor................................................................... 115
13.6 Editare clipuri video.......................................................................... 116
Ajustarea clipului .............................................................................. 117
Secţionarea unui clip video în clipuri multiple .................................. 118
13.7 Crearea unei serii de afişare succesivă a imaginilor........................ 120
13.8 Alegerea stilului ................................................................................ 121
Selectarea unui stil de Video............................................................ 121
Schimbarea efectului de tranziţie ..................................................... 122
Editarea textului ............................................................................... 122
Schimbaţi muzica de fundal ............................................................. 123

14 Depanare şi întreţinere.................................................................125
14.1 Repornire şi închidere ...................................................................... 125
Repornirea dispozitivului .................................................................. 125
Oprirea dispozitivului........................................................................ 125
14.2 Remedierea problemelor.................................................................. 126

iv
Probleme de alimentare ................................................................... 126
Probleme de ecran........................................................................... 126
Probleme de conectare .................................................................... 127
Probleme GPS ................................................................................. 127
14.3 Întreţinerea dispozitivului.................................................................. 128

15 Informaţii normative .....................................................................129


15.1 Declaraţii normative ......................................................................... 129
Nota Uniunii Europene ..................................................................... 129
Bluetooth .......................................................................................... 130
15.2 Măsuri de precauţie în scopuri de siguranţă .................................... 130
Încărcarea ........................................................................................ 130
Adaptorul c.a. ................................................................................... 130
Bateria .............................................................................................. 131

v
Avertismente şi notificări

Pentru propria siguranţă, nu apăsaţi butoanele aparatului în timpul şofatului.


Utilizaţi prudent acest produs. Acest produs este destinat exclusiv pentru a vă
asista în navigare. Nu vă oferă date exacte privind direcţia, distanţa, locaţia
sau topografia.
Traseul calculat are doar rol informativ. Utilizatorul are responsabilitatea de a
respecta semnele şi regulile de circulaţie.
Când ieşiţi din maşină nu lăsaţi aparatul pe bord expus la razele solare.
Supraîncălzirea bateriei poate cauza defecţiuni şi/sau pericole.
Serviciul GPS este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul
responsabil pentru funcţionarea acestuia. Orice modificare a sistemului GPS
poate afecta precizia tuturor echipamentelor GPS.
În mod normal semnalul sateliţilor GPS nu poate trece prin materiale solide
(cu excepţia sticlei). Serviciul GPS nu este disponibil când vă aflaţi într-un
tunel sau o clădire.
Pentru calcularea poziţiei actuale este necesar semnal de la minim 4 sateliţi
GPS. Recepţia semnalului poate fi afectată de fenomene meteo sau de
obstacolele de deasupra dvs. (de ex. frunziş des sau clădiri înalte)
Este posibil ca alte dispozitive fără fir din vehicul să interfereze cu recepţia
semnalelor sateliţilor şi să afecteze stabilitatea acesteia.

vii
Pentru utilizarea dispozitivului în maşină, este nevoie de un suport. Amplasaţi
dispozitivul într-un loc corespunzător, astfel încât să nu blocaţi câmpul vizual
al şoferului sau desfacerea airbag-urilor.

Nu montaţi aparatul în poziţii care Nu amplasaţi aparatul pe


obstrucţionează câmpul vizual al bord fără fixare.
şoferului..

Nu montaţi aparatul în Nu montaţi în câmpul de umflare


faţa panourilor a airbag-urilor.
airbag-urilor.

viii
1 Punerea în funcţiune

1.1 Descrierea componentelor hardware


NOTĂ: În funcţie de modelul achiziţionat, culoarea poate fi diferită faţă de cea a dispozitivului
prezentat în acest manual.

Componente frontale

Ref Componentă Descriere


Ecran tactil Afişează interfaţa dispozitivului. Atingeţi ecranul cu vârful
degetlui pentru a selecta comenzile meniului sau a introduce
informaţii.
Indicator Clipeşte albastru indicând că Bluetooth-ul este pornit.
Bluetooth
Indicatorul de Luminează portocaliu când se încarcă bateria şi verde când
încărcare aceasta este gata încărcată.
Microfon Pentru convorbiri tip Bluetooth sau mâini libere.

1
Componente posterioare

Ref Componentă Descriere


Conector Acest conector (sub capacul de cauciuc) permite utilizarea unei
antenă GPS antene GPS externe opţionale, cu fixare magnetică, care poate fi
exterioară plasată pe maşină pentru o recepţionare mai bună a semnalului
în zone cu semnal slab.
Oglindã Puteţi folosi oglinda pentru a vă încadra când faceţi poze.
Lentilă Permit realizarea de fotografii sau Videoe.
cameră
Difuzor Redă muzică, sunete şi voce.

2
Componente stânga

Ref Component Description


Slot SD/MMC Compatibil cu un card SD (Secure Digital) or MMC
(MultiMediaCard) pentru accesarea datelor, de exemplu
muzică MP3.
Conector căşti Pentru conectarea căştilor stereo.

Componente superioare

Ref Componentă Descriere


Buton Porneşte şi opreşte aparatul. (Apăsarea scurtă sau lungă diferă.
alimentare Vezi secţiunea 1.6 şi 14.1 pentru informaţii.)
Butonul Porneşte programul Aparat foto. (Acest buton este dezactivat
Cameră în timpul utilizării MioMap.)
Funcţionează ca declanşator în cadrul programului Aparat
foto.

3
Componente inferioare

Ref Componenta Description


Mini-conector USB Se conectează încărcătorul sau cablul USB.

Conectorul cablului Se conectează cablul. (Cablul inclus depinde de modelul


aparatului dvs..)

1.2 Punerea în funcţiune


1. Pentru punerea în funcţiune a aparatului, apăsaţi butonul Pornit/Oprit al timp
de 5 secunde.

NOTĂ: În timpul utilizării normale, apăsaţi scurt butonul Pornit/Oprit pentru a porni şi a opri
dispozitivul.

2. Aparatul porneşte. Puneţi imediat la încărcat aparatul conform instrucţiunilor


din următoarea secţiune.
3. Este afişat ecranul de setare a limbii. Apăsaţi butonul cu săgeţi pentru a
selecta limba dorită. Apăsaţi apoi butonul .

4
4. Este afişat ecranul de reglare a datei/orei. Apăsaţi săgeţile pentru a selecta
fusul orar, data şi ora. Apăsaţi apoi .

5. Este afişat ecranul iniţial. Acum puteţi utiliza dispozitivul.

5
1.3 Conectarea la alimentare c.a. şi încărcarea
bateriei
La prima încărcare, lăsaţi bateria să se încarce timp de cel puţin 8 ore.
1. Glisaţi conectorul încărcătorului pe adaptorul c.a. până se fixează cu un clic.
2. Conectaţi cablul adaptor la partea inferioară a dispozitivului.
3. Introduceţi încărcătorul c.a. într-o priză.

4. Indicatorul de încărcare luminează portocaliu în timpul încărcării.


Deconectaţi dispozitivul de la priza c.a. numai după încărcarea completă a
bateriei, când indicatorul de încărcare are culoarea verde. Aceasta va dura
câteva ore.
NOTĂ:
Nu porniţi dispozitivul imediat după ce aţi conectat încărcătorul c.a. pentru a încărca o
baterie care s-a descărcat. Dacă trebuie să porniţi din nou aparatul aşteptaţi cel puţin un
minut.
În funcţie de zona unde l-aţi achiziţionat, este posibil ca convertorul să arate diferit de cel
prezentat în imagine.

ATENŢIE: Pentru funcţionarea optimă a bateriei cu litiu:


Nu încărcaţi bateria la temperaturi înalte (de exemplu în bătaia razelor solare).
Nu este nevoie să descărcaţi complet bateria înainte de încărcare. Puteţi încărca bateria
înainte să se descarce.
Când depozitaţi aparatul pentru timp îndelungat, încărcaţi complet bateria cel puţin o dată
la fiecare două săptămâni. Se poate ca o baterie prea descărcată să nu se mai încarce
bine.

6
1.4 Încărcarea bateriei prin cablul USB
1. Porniţi calculatorul.
2. Conectaţi capătul mini-USB al cablului USB la partea inferioară a
dispozitivului iar celălalt capăt la mufa USB a computerului.

3. Dacă aparatul este pornit, va apărea afişajul de mai jos. Când aparatul este
conectat la un calculator nu îl puteţi folosi.

NOTĂ:
Când aparatul este conectat la un calculator acesta îl recunoaşte ca pe un dispozitiv
extern de stocare. Nu ştergeţi fişiere pre-instalate în aparat. Ştergerea fişierelor ale căror
funcţii sunt necunoscute poate afecta funcţionarea anumitor programe sau servicii.
Dacă intenţionaţi să încărcaţi dispozitivul în acest mod, opriţi-l, pentru ca încărcarea
bateriei să ia mai puţin timp.

7
1.5 Folosirea dispozitivului într-un vehicul
ATENŢIE:
Alegeţi o locaţie potrivită pentru montarea aparatului în vehicol. Nu amplasaţi suportul în
locuri unde poate bloca câmpul vizual al şoferului. Asiguraţi-vă că nu există obstacole
deasupra antenei GPS.
Dacă parbrizul maşinii este acoperit cu un strat reflector, e posibil să fie necesară o
antenă exterioară (opţională) pentru a dirija antena deasupra maşinii prin geam. Aveţi
grijă să nu deterioraţi cablul antenei când închideţi fereastra maşinii.

Folosirea suportului
Folosiţi suportul şi stativul pentru a fixa aparatul într-un vehicul. (Pentru
instrucţiunile legate de instalare consultaţi documentul separat.)

Conectarea încărcătorului în maşină


Încărcătorul din interiorul maşinii alimentează dispozitivul atunci când îl utilizaţi
în maşină.
ATENŢIE: Pentru a proteja dispozitivul împotriva supratensiunii, conectaţi încărcătorul
numai după pornirea motorului.

1. Conectaţi un capăt al încărcătorului la conectorul de alimentare al suportului.


2. Conectaţi celălalt capăt la mufa de alimentare sau bricheta de 12 volţi pentru
alimentarea şi încărcarea dispozitivului. Indicatorul luminos al încărcătorului
luminează verde indicând alimentarea dispozitivului.

8
1.6 Noţiuni de bază
Pornirea şi oprirea
Pentru utilizarea obişnuită opriţi aparatul apăsând scurt butonul de alimentare.
Dispozitivul trece în modul de aşteptare.

Când apăsaţi din nou scurt butonul, se reia funcţionarea. Este afişat ecranul de
dinainte de oprire sau ecranul iniţial.
NOTĂ:
Ecranul afişat la reluarea folosirii depinde de programul activ când aţi oprit aparatul. Unele
programe se vor închide atunci când închideţi aparatul, iar când îl redeschideţi veţi vedea
ecranul iniţial.
Apăsarea mai lungă a butonului de alimentare are efecte diferite. Vezi secţiunea 14.1
pentru detalii.

9
Navigarea pe ecran
Pentru a utiliza dispozitivul, atingeţi ecranul cu degetul. Puteţi efectua
următoarele acţiuni:

Apăsare
Atingeţi ecranul o dată cu vârful degetului pentru a deschide elemente sau
pentru a selecta butoane sau opţiuni de pe ecran.
Glisare
Ţineţi degetul pe ecran şi glisaţi în sus/în jos/la stânga/la dreapta sau de-a
lungul ecranului.
Apăsaţi şi menţineţi
Apăsaţi şi reţineţi degetul până la efectuarea acţiunii sau apariţia unui rezultat
sau meniu.

Ecran iniţial
La prima iniţializare a dispozitivului apare ecranul iniţial. Ecranul iniţial este
locul de pornire pentru diverse operaţiuni. Apăsaţi un buton pentru a porni un
program sau a deschide un alt meniu. Când închideţi un program reveniţi la
ecranul iniţial.

10
Nr. Nume buton Descriere Pentru detalii
MioMap Porneşte programul de navigare. Vezi manualul
MioMap
MioPlayer Pro Video redă clipuri video Capitolul 2
Audio redă fişiere audio. Capitolul 3
Imagini afişează fişiere imagini. Capitolul 4
Aparat foto Permit realizarea de fotografii sau Videoe. Capitolul 5
Contacte Conţine liste cu nume, adrese şi numere de Capitolul 6
telefon.
Telefon mobil Caută conexiuni la telefoane mobile cu Capitolul 7
Bluetooth.
Stereo Caută conexiuni la căşti cu Bluetooth. Capitolul 7
Instrumente Funcţia BCR vă permite să fotografiaţi o carte Capitolul 8
de vizită şi să salvaţi informaţiile în baza de
date cu contacte.
Calculator oferă funcţii de aritmetică de bază, Capitolul 9
cenvertire valută şi convertire unităţi de
măsură.
Manager fişiere transferă fişiere multimedia Capitolul 10
între un card de stocare şi memoria flash a
dispozitivului.
Setări Particularizează setările de sistem. Capitolul 11

Folosirea tastaturii soft


Pentru când introduceţi text şi numere în aparat. De exemplu. Aveţi de introdus
nume, adrese şi umere de telefon în programul Contacte. În astfel de ocazii,
tastatura soft de mai jos va apărea pe ecran. În funcţie de operaţia efectuată, va
apărea fie tastatura cu alfabet, fie cea cu numere/simboluri.

11
Tastatură alfabetică

Backspace

Bara Space Activare diacritice.

Comutare la majuscule sau Comutare la tastatura


litere mici. numerică/simbulori.

Tastatură cu numere/simboluri

Comutare la tastatura
alfabetică.

Când apăsaţi pentru a activa diacriticele, puteţi apăsa repetat o vocală


pentru a introduce o formă diferită a literei. Sau, puteţi apăsa litera dorită din
fereastra care apare, ca în imaginea următoare.

12
Diacritice activate. Apăsaţi din
nou butonul pentru a le
dezactiva.

După ce aţi terminat de introdus, apăsaţi .

1.7 Introducerea unui card SD/MMC


Dispozitivul are o fantă SD/MMC în care se poate introduce un card de stocare
opţional Secure Digital sau MultiMediaCard . Dispozitivul acceptă carduri de
memorie de până la 2 GB.
Pentru a utiliza cardul SD/MMC, introduceţi-l în fantă cu conectorul înspre fantă
şi eticheta spre partea frontală a dispozitivului.

Pentru a scoate cardul, asiguraţi-vă mai întâi că nu este accesat de nici o aplicaţie,
apoi împingeţi uşor marginea de sus a cardului pentru a-l elibera şi a-l trage afară
din fantă.
NOTĂ:
Preveniţi intrarea corpurilor străine în fantă.
Când nu îl folosiţi, păstraţi cardul SD sau MMC într-o cutie protejată împotriva aerului şi
umidităţii.

13
2 Video

2.1 Pornirea şi ieşirea din modul Video


ATENŢIE: NU urmăriţi Videoe în timpul şofatului. E posibil ca în ţara dvs. afişarea unui Video
în câmpul vizual al şoferului să fie ilegală.

Videos permite vizionarea clipurilor video cu ajutorul dispozitivului. (Consultaþi


secþiunea urmãtoare pentru a afla ce formate acceptã dispozitivul.)
Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi Videos pentru a porni
programul.

15
Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

2.2 Pregătirea fişierelor video pentru dispozitiv


Înainte de a utiliza programul, pregătiţi fişierele în folderul My Flash Disk\My
Video al dispozitivului sau pe un card de stocare.
Atenţie: dispozitivul suportă numai fişierele video în următoarele formate:
Formate Codec video Codec audio

MP4 (.mp4) MPEG4 AAC/AAC+/eAAC+

MP4 (.mp4) H.263 AAC/AAC+/eAAC+

MP4 (.mp4) MPEG4 AMR-NB

MP4 (.mp4) H.263 AMR-NB

QuickTime Video (.mov) MPEG4 AAC/AAC+/eAAC+

QuickTime Video (.mov) H.263 AAC/AAC+/eAAC+


AVI (.avi) MPEG4 ADPCM
AVI (.avi) DivX MP3

3GP(.3gp) MPEG4 AAC/AAC+/eAAC+


3GP(.3gp) H.263 AAC/AAC+/eAAC+
3GP(.3gp) MPEG4 AMR-NB
3GP(.3gp) H.263 AMR-NB
ASF(.asf) MPEG4 ADPCM
WMV (.wmv) WMV WMA

NOTĂ: Pot fi redate doar Videoe AVI DivX 4 şi DivX5.

Utilizaþi programul Video ToolBox (Utilitar Video) furnizat împreunã cu


dispozitivul pentru a converti fiºierele video în formatul pe care îl acceptã
dispozitivul. (Vezi secþiunea 13 pentru detalii.)

16
Aveþi la dispoziþie instrumentul Mio Transfer cu ajutorul cãruia puteþi copia cu
uºurinþã fiºierele din computerul dvs. în locaþia adecvatã. (Vezi secþiunea 12.3
pentru detalii.)

2.3 Redarea clipurilor video


1. Dacă fişierele sunt pe un card de stocare, introduceţi cardul în dispozitiv.
2. Apăsaţi Video (Videoări) pentru a porni programul.
3. Programul va cãuta fiºierele care se potrivesc în folderul specific din
dispozitiv ºi în toate folderele de pe cardul de stocare, afiºând apoi lista de
fiºiere video.

Fiºierul selectat este


afiºat în altã culoare.

Indică formatul
fişierului.

Fişier selectat / Ieºire


Număr total de
fi i
Redã fiºierul selectat. ªterge fiºierul
selectat.

NOTĂ: Informaţiile referitoare la fişier, cum ar fi durata clipului sau dimensiunea fişierului,
sunt afişate împreună cu numele fişierului.

Pentru redarea unui fişier video, apăsaţi de lângă numele fişierului. Ca

alternativă, apăsaţi numele fişierului, iar apoi . (Consultaţi secţiunea


următoare pentru descrierea butoanelor de comandă de pe ecran.)

17
2.4 Comenzi pentru redarea Videoărilor
În timpul redãrii, apãsaþi oriunde pe ecran pentru a deschide sau închide
butoanele de comandã de pe ecran. Când butoanele de comandã sunt închise,
Videoul este redat pe întregul ecran.

Înapoi

Puteþi glisa cursorul, sau puteþi apãsa


un punct în cadrul barei pentru a reda o
altã secþiune a Filmeãrii.
Buton Denumire Descriere
Redare/Pauză Porneºte sau opreºte temporar redarea.
/
Stop Opreºte redarea.

Derulare Derulaţi rapid înainte Videoul. Apăsaţi butonul


înainte pentru a trece la următoarea viteză.

Mod redare Comutaţi la modul următor:

O singură redare.

Redare repetată.
Lumina de Măriţi sau scădeţi intensitatea luminii de fundal a
/ fundal Videoului. Indicatorul de jos arată nivelul de
luminozitate actual.
Volum Mãriþi sau scãdeþi volumul.
/ Indicatorul de jos indicã nivelul actual al volumului.
Ieºire Opriţi redarea Videoării şi reveniţi la ecranul cu lista
Videoărilor.

18
3 Audio

3.1 Pornirea şi ieşirea din secţiunea Audio


Caracteristici Audio:
Redarea fişierelor MP3/WAV/WMA
Comenzi de bază: redare, pauză, oprire, redarea melodiei următoare şi redarea
melodiei anterioare
Redarea melodiilor se poate face prin selecţie unică, repetare, repetare unică,
redare parţială, ordine normală şi ordine aleatorie.
Egalizator cu 11 profiluri audio prestabilite
Suport listă de redare
Redare muzică de fundal
Afişarea versurilor
Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi Audio pentru a porni
programul.

19
Pe ecran este afişat un panou de comandă cu butoane pe care le puteţi apăsa pentru
a controla cu uşurinţă player-ul.

Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

3.2 Pregătirea fişierelor audio pentru dispozitiv


Înainte de a utiliza programul, pregătiţi fişierele (.mp3, .wav, sau .wma) în
folderul My Flash Disk\My Audio al dispozitivului sau pe un card de memorie.
Aveţi la dispoziţie instrumentul Mio Transfer pentru a copia cu uşurinţă fişierele
din computerul dvs. în locaţia dorită. (Vezi secţiunea 12.3 pentru detalii.)

3.3 Redarea fişierelor Audio


1. Dacă fişierele sunt pe un card de stocare, introduceţi cardul în dispozitiv.
2. Apăsaţi butonul Audio din ecranul iniţial pentru a porni programul.

20
3. Programul va căuta în dispozitiv şi în cardul de stocare fişierele compatibile.
O dată detectate, fişierele sunt adăugate pe lista de redare.
NOTĂ: Vă puteţi crea propriile liste pentru redare. (Vezi secţiunea 2.6 pentru detalii.)

4. Pentru a iniţia redarea, apăsaţi . Pentru a controla redarea, utilizaţi


butoanele de control în modul descris în continuare.

În zona de informare se afişează starea actuală – redare/pauză/stop, timpul


scurs, nivelul de încărcare a bateriei, modul de redare, nivelul volumului şi
proprietăţile piesei redate, cum ar fi artistul (dacă informaţia este disponibilă
în fişier), numele fişierului, lungimea totală şi caracteristicile stereo/mono.
NOTĂ:
În timpul redării, lumina de fundal se închide automat dacă nu apăsaţi pe ecran în
intervalul de timp stabilit (perioada stabilită iniţial este de 30 de secunde). Lumina de
fundal va reapărea la apăsarea butonului de alimentare sau la terminarea listei de redare.
Dacă lungimea totală a unei piese depăşeşte 99 de minute şi 59 secunde, lungimea
acesteia nu va putea fi afişată corect, deoarece numărul maxim care poate fi afişat este
99:59. Redarea piesei nu este afectată de acest fapt.

3.4 Comenzi de redare


Buton Nume Descriere
Redare/Pauză Începe sau întrerupe redarea.
/
Stop Opreşte redarea.

Anterioara / Redă fişierul anterior sau următor.


/ Următoarea

21
Volum Măreşte sau micşorează volumul.
/ Indicatorul de pe ecran afişează nivelul actual al
volumului.
Bara piesei Puteţi apăsa pe un punct al barei piesei pentru a
sări direct la un alt moment al redării.
Mod redare Comută între modurile de redare:
Redarea repetată a fişierului actual.
Redarea repetată în ordine a tuturor pieselor din
lista de redare actuală.
Redarea tuturor fişierelor din lista de redare
actuală în ordine aleatoare.
Redare de monstre (10 secunde) a tuturor
fişierelor din lista de redare actuală în ordine
aleatoare.
Redarea tuturor fişierelor din lista de redare
actuală în ordine.
Versuri Deschide afişajul pentru versuri. Disponibil
numai dacă fişierul conţine versuri. (Vezi
secţiunea 3.5 pentru detalii.)
Minimalizeaz Minimalizează panoul de control şi redă muzica
ă în fundal.
Lista de Deschide lista de redare. (Vezi decţiunea 3.6
redare pentru detalii.)
Egalizator Deschide egalizatorul.
(Vezi secţiunea 3.7 pentru detalii.)
Setări Deschide afişajul de setări pentru setarea modului
de economisire de energie şi accesarea ajutorului.
(Vezi secţiunea 3.8 pentru detalii.)
Ieşire Închide programul şi reia afişajul iniţial.

3.5 Afişarea versurilor


Programul permite afişarea în timp real a versurilor pe ecran în timpul redării
melodiilor. Acest serviciu este util în special dacă doriţi să acompaniaţi melodiile.

22
Pregătirea fişierelor cu versuri pentru dispozitiv
Pentru a afişa versurile, trebuie să aveţi pregătite fişierele de versuri (.lrc) în
folderul \My Flash Disk\My Audio\Lyric\ al dispozitivului sau în folderul \My
Audio \Lyric\ al cardului de memorie.
NOTĂ: Puteţi căuta şi descărca aceste fişiere .lrc de pe Internet.
Utilizaţi Mio Transfer pentru a copia versurile în locaţia corespunzătoare din
dispozitiv. (Vezi secţiunea 12.3 pentru detalii.) Când copiaţi un fişier de versuri în
dispozitiv, folosiţi acelaşi nume ca şi pentru fişierul audio. De exemplu, dacă un
fişier MP3 are numele My Love.mp3, fişierul cu versuri trebuie să fie intitulat
My Love.lrc.
NOTĂ: La redarea melodiilor împreună cu versurile, serviciul de închidere a luminii de fundal
în 30 de secunde va fi dezactivat.

Redarea melodiilor împreună cu versurile


Butonul este activ doar când redaţi o melodie cu versuri. Apăsaţi acest
buton pentru a vedea versurile.

Când melodia este redată, versurile se derulează succesiv pe ecran, versul cântat
fiind evidenţiat cu o culoare diferită. Imaginea din fundal se schimbă la rândul ei
la un interval specific de timp.
Pentru a închide ecranul cu versuri şi a reveni la panoul de control, apăsaţi oriunde
pe ecran.

23
3.6 Utilizarea listelor de redare
Vă puteţi crea propriile liste pentru redare.

Crearea unei liste de redare


1. Apăsaţi pe panoul de comandă pentru a deschide ecranul listei de
redare. Pe ecran este afişată lista curentă de redare.

Redă fişierul Înapoi


selectat.
Adaugă o melodie Salvează lista de redare.
Deschide o listă cu liste de redare.
Şterge melodia selectată
din listă sau din suportul Elimină toate melodiile din lista de
de stocare. redare curentă. (Nu şterge
fişierele.)

2. Pentru a adăuga o melodie la lista de redare, apăsaţi .


3. Va apărea un ecran pe care sunt afişate toate fişierele audio. Apăsaţi pe
melodia pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi apoi .

Înapoi

Adaugă melodiile selectate la Adaugă toate melodiile la


lista de redare. lista de redare.
24
4. Pentru a salva lista de redare, apăsaţi .
5. Este afişat ecranul cu tastatura, cu ajutorul căruia puteţi schimba numele
iniţial al listei de redare. Dacă doriţi, redenumiţi lista de redare. Apăsaţi
când aţi terminat.

6. Apăsaţi pentru a reveni la panoul de control.

Deschiderea unei liste de redare


Pentru a deschide una din listele de redare create:

1. Apăsaţi pe panoul de control.

2. Apăsaţi pentru a afişa toate listele de redare create.

3. Apăsaţi pe lista de redare pe care doriţi să o deschideţi şi apoi apăsaţi .

Înapoi

Redenumire listă de
redare selectată. Deschide lista de redare
selectată. 25
Ştergere listă de
redare selectată. Ştergerea tuturor listelor
de rdare.
4. Apăsaţi pentru a reveni la panoul de control.

3.7 Egalizator
Acest program oferă 11 profiluri audio prestabilite. Apăsaţi pentru a
deschide panoul egalizatorului.

Apăsaţi sau pentru a trece prin toate opţiunile disponibile: Implicit,


Rock, Pop, Jazz, Classical, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D şi Hall.

Apăsaţi pentru a salva varianta selectată şi a reveni la panoul de comandă.

Pentru a selecta profilul Implicit, apăsaţi .

3.8 Setări
Apăsaţi pe panoul de control. Apare ecranul Setări.

26
Ajutor fiecărui buton, apăsaţi
NOTĂ: Pentru a afla funcţia . Apăsaţi apoi butonul din listă
pentru a afişa descrierea acestuia în partea dreaptă a ecranului.

Apăsaţi bifarea (√) pentru a iniţia modul de economisire a energiei. Apăsaţi


butonul sus/jos pentru a regla cronometrul la 10 secunde, 30 de secunde, 1 minut
sau 5 minute. În timpul redării, lumina de fundal se închide automat dacă nu
apăsaţi pe ecran în intervalul de timp stabilit (perioada stabilită iniţial este de 30
de secunde). Lumina de fundal se va reaprinde la apăsarea butonului de
alimentare sau la terminarea listei de redare.

Apăsaţi pentru a salva modificările efectuate.

27
4 Imagini

4.1 Pornirea şi ieşirea din programul Imagini


Imagini permite vizualizarea fotografiilor în format JPG, JPEG şi BMP şi
vizualizarea fotografiilor în afişare succesivă.
Apăsaţi MioPlayer Pro pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi Imagini pentru a porni
programul.

Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

29
4.2 Pregătirea imaginilor pentru dispozitiv
Înainte de a utiliza programul, pregătiţi fişierele (.jpg, .jpeg, or .bmp) în folderul
My Flash Disk\My Pictures al dispozitivului sau pe un card de memorie.
NOTĂ: Programul pentru imagini nu este compatibil cu fişierele format BMP cu adâncime a
culorii de 32 de biţi sau mai mare.

Aveţi la dispoziţie instrumentul Mio Transfer pentru a copia cu uşurinţă fişierele


din computerul dvs. în locaţia dorită. (Vezi secţiunea 9.3 pentru detalii.)

4.3 Vizualizarea imaginilor ca miniaturi


1. Dacă fişierele sunt pe un card de stocare, introduceţi cardul în dispozitiv.
2. Apăsaţi butonul Imagini din ecranul iniţial pentru a porni programul.
3. Programul va căuta fişierele care se potrivesc în folderul specific din
dispozitiv şi în toate folderele de pe cardul de stocare, afişând apoi imaginile
ca miniaturi. Puteţi apăsa săgeţile Sus şi Jos pentru a trece la pagina următoare
sau la cea anterioară.

Sus
Imaginea
selectată este
încadrată.

Jos

Fişier
selectat/număr de Ieşire
fişiere Şterge imaginea selectată.
Deschide imaginea
selectată. Pornire redare succesivă.

4.4 Vizualizarea unei imagini pe întregul ecran


La apăsarea de două ori pe o imagine în miniatură imaginea respectivă va fi afişată
pe întregul ecran. Sau, apăsaţi imaginea, iar apoi .

30
Anterioară

Următoare

Pentru a reveni la vizualizarea de miniaturi apăsaţi oriunde pe ecran pentru a afişa


butoanele de control şi apoi apăsaţi .

4.5 Butoanele de comandă afişate pe ecran


Butoanele de comandă din ecran permit efectuarea unor diverse funcţii şi setări.
Apăsaţi oriunde pe imagine pentru a afişa butoanele ca în imaginea de mai jos.
Apăsaţi din nou pe imagine pentru a închide butoanele.

Buton de
comandă Denumire Descriere
Afişare Porneşte afişarea succesivă. (Vezi secţiunea 4.6 pentru
succesivă detalii.)
Interval Reglează intervalul de timp pentru afişarea feicărei
imagini. Apăsaţi butonul pentru a trece la următoarea
opţiune disponibilă (o secundă/3 secunde/5 secunde).
Informaţii Activează sau dezactivează afişarea numelui şi datei
fişierului.

31
Şterge Şterge imaginea actuală.

Brightness Tap the button to adjust the brightness of the picture.

Zoom Apăsaţi butonul de câte ori este necesar pentru a mări de


1,2x, 1,5x, 1,8x, sau 2,0x. După ce aţi mărit imaginea, o
puteţi glisa pentru a vizualiza alte părţi ale ei.
Înapoi Se revine la vizualizarea de miniaturi

4.6 Vizualizarea succesivă a imaginilor


Pentru a afişa succesiv toate imaginile, utilizaţi una din metodele următoare:

Când imaginile sunt afişate ca miniaturi, apăsaţi pentru a iniţia


afişarea succesivă.
Când aveţi o imagine afişată pe întreg ecranul, apăsaţi oriunde pe imagine
pentru a afişa butoanele de comandă. Apăsaţi apoi pentru a porni
afişarea succesivă.

Pentru a opri afişarea succesivă, apăsaţi oriunde pe ecran.

32
5 Aparat foto

5.1 Pornirea şi ieşirea din modul Aparat foto


În modul Aparat foto puteţi face poze şi Video. De asemenea, puteţi viziona
pozele şi Videole în program.
Puteţi porni programul Aparat foto în două moduri:
• Apăsaţi Aparat foto pe ecranul iniţial.

• Apăsaţi butonul Aparat foto de pe partea superioară a dispozitivului. (Veţi


închide astfel programul curent.)

NOTĂ: Când utilizaţi programul de navigare MioMap, butonul Aparat foto este dezactivat.

33
Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

5.2 Realizarea unei poze


1. Dacã doriþi stocarea pozelor pe un card de stocare, introduceþi unul.
Asiguraþi-vã cã este selectatã locaþia corectã pentru stocare. (Vezi secþiunea
5.4 pentru detalii.)
2. Porniþi programul Aparat foto (urmând instrucþiunile din secþiunea 5.1).
Programul se va deschide conform setãrilor iniþiale în modul Aparat foto.

3. Dacă doriţi modificarea setărilor, apăsaţi . (Vezi secţiunea 5.4 pentru


detalii.)
4. Încadraþi imaginea pe care doriþi sã o fotografiaþi. Folosiþi butonul de
comandã din dreapta pentru a regla lentila camerei (pentru detalii consultaþi
sub-secþiunea urmãtoare).
5. Programul are o funcţie de auto-focalizare. Apăsaţi uşor (pe jumătate) butonul
Aparat foto şi ţineţi-l apăsat. În centrul imaginii apare un cadru de focalizare
roşu ( ). Focalizarea este realizată când culoarea cadrului se schimbă
din roşu în verde ( ). Apăsaţi complet butonul Aparat foto, pentru
captarea fotografiei. Declanşarea obturatorului este semnalizată prin redarea
unui sunet.

34
Bara de stare

Panoul de
comandã

NOTĂ: Cadrul de focalizare roşu va clipi pentru a indica faptul că programul nu poate
focaliza imaginea ţintă.

6. După captarea unei fotografii, programul o salvează sub numele


DSCxxxxx.JPG (unde xxxxx este un număr secvenţial, de ex. DSC
00001.JPG).
Dacă aţi introdus un card de stocare pe care l-aţi desemnat ca locaţie de
stocare, fotografia va fi salvată pe acesta în folderul \My Pictures\ (Imaginile
mele). Altfel, fotografia este stocată în folderul \My Flash Disk\My Pictures\
al dispozitivului.
NOTĂ: După ştergerea tuturor imaginilor din dispozitiv, numerotarea din numele fişierelor va
reîncepe de la 00001.

7. Pentru a viziona ultima fotografie făcută, apăsaţi . (Vezi secţiunea 5.7


pentru detalii.)

8. Pentru a ieşi din programul Aparat foto, apăsaţi .

Elemente ale ecranului Aparat foto


Pictograme ale stării camerei
Pictogramele din partea superioară a ecranului indică starea camerei:
Pictograma Denumire Descriere
Rezoluţie Numărul indică rezoluţia setată la 320 x 240, 336 x 252,
400 x 300, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 960 sau 1600 x
1200. (Este afişat numai primul număr.)

35
Locaţia de
stocare − Memoria internă a dispozitivului

− cardul de stocare
Fotografii Numărul indică câte fotografii mai puteţi face şi salva
disponibile în locaţia de stocare curentă. Numărul acestora variază
în funcţie de spaţiul rămas în memorie şi rezoluţia
selectată.
Mod Scenă − Mod Automat
− Mod Noapte
− Mod Sport
− Mod Interior
− Mod Exterior.
Temporizato Este afişată când este activată funcţia Timer
r (Temporizator). Numărul din pictogramă indică
intervalul de timp cronometrat (5 sec sau 10 sec).
Captare Este afişată când este activată funcţia Continuous shot
continuă (Captare continuă).
Marcaj GPS Apare în colţul stânga-jos al ecranului când este
activată funcţia GPS stamp (Marcaj GPS).

Panoul de comandă al camerei


Panoul de comandă din dreapta ecranului conţine următoarele butoane:
Buton Denumire Descriere
Mărire/
Micşorare Apăsaţi pentru a mări imaginea; după ce aţi mărit,
apăsaţi pentru a micşora. Setările de zoom
disponibile sunt: 1x, 1,25x, şi 2x. În partea de jos a
imaginii apare o scară care vă indică zoom-ul actual.

NOTĂ: Când folosiţi o rezoluţie mai mare de 800 x 600,

36
funcţia Zoom nu este disponibilă.
Compensare Ajustează luminozitatea fotografiei. Setările disponibile
expunere sunt–1,5, -1, -0,5, 0, 0,5, 1, şi 1,5. În partea de jos a
ecranului apare o scală care indică nivelul actual de
luminozitate.

Modifică Comută la modul Video.


funcţia
Captare Activează sau dezactivează funcţia continuous shot
continuă (capurare continuă). (Pentru detalii consultaţi
sub-secţiunea “Utilizarea funcţiei Continuous Shot
(Captare continuă)” de mai jos.)
Afişare Activează sau dezactivează afişarea pictogramelor stării.
Temporizator Activează sau dezactivează funcţia de temporizare.
(Pentru detalii consultaţi sub-secţiunea “Utilizarea
funcţiei Timer (Temporizator)” de mai jos.)
Setări Deschide ecranul Aparat foto Settings (Setări cameră).
(See Pentru detalii vezi secţiunea 5.4.)
Vizionare Comută la modul View (Vizionare). (Pentru detalii vezi
secţiunea 5.7.)

5.3 Utilizarea funcţiilor speciale ale camerei


Utilizarea funcţiei Continuous Shot (Captare continuă)
Programul oferă funcţia Continuous Shot (Captare continuă) prin care sunt
efectuate 4 fotografii consecutive la fiecare apăsare a declanşatorului.

1. Apăsaţi pe panoul de control.

2. În colţul dreapta-sus va fi afişată pictograma , care indică activarea


funcţiei Continuous Shot (Captare continuă). Pentru a face poze, urmaţi
instrucţiunile prezentate în secţiunea „Realizarea unei poze”.

37
NOTĂ: Fotografiile realizate folosind modul Captare continuă au rezoluţia maximă de 640 x
480.

3. După activarea funcţiei Captare continuă, aceasta rămâne activă până când o
opriţi. Pentru a dezactiva această funcţie, apăsaţi butonul .

Utilizarea temporizatorului
Programul conţine funcţia Timer (Temporizator) prin care imaginea este capturată
doar după 5 sau 10 secunde după apăsarea declanşatorului.

1. Apăsaţi pe panoul de control. (Temporizatorul poate fi setat la 5 sau 10


secunde. Vezi secţiunea 5.4 pentru detalii.)

2. Pictograma apare în colţul dreapta-sus al ecranului, indicând activarea


funcţiei Timer (Temporizator). Pentru a face poze, urmaţi instrucţiunile
prezentate în secţiunea „Realizarea unei fotografii”. Programul va face poza
după intervalul setat.
3. dată ce funcţia Timer (Temporizator) este activată, aceasta rămâne astfel până
când o opriţi. Pentru a dezactiva această funcţie, selectaţi butonul .

Stocarea coordonatelor geografice


Pe lângă funcţia de realizare de fotografii, programul Aparat foto vă oferă şi
funcţia GPS Stamp (Marcaj GPS). Acesta stochează coordonatele geografice ale
locaţiei în care faceţi fotografia. Astfel, veţi putea utiliza programul de navigare
MioMap pentru a naviga direct la locaţia în care a fost făcută poza.
1. Porniţi programul Aparat foto (urmând instrucţiunile din secţiunea 6.1). Dacă
funcţia GPS Stamp (Marcaj GPS) nu este activă, apăsaţi
pentru a o activa.

2. În colţul jos-stânga al ecranului apare pictograma indicând faptul că


programul a activat portul GPS şi caută sateliţi GPS.

NOTĂ: Dacă în decurs de 2 minute nu este găsită o locaţie GPS, pictograma va avea
simbolul X. Apăsaţi această pictogramă pentru a încerca din nou să vă conectaţi.

38
3. După identificarea coordonatelor GPS, acestea sunt indicate în partea de jos a
ecranului. Pentru a face poze, urmaţi instrucţiunile prezentate în secţiunea
„Realizarea unei fotografii”.

Odată ce funcţia GPS Stamp (Marcaj GPS) este activată, aceasta rămâne activă
până când o opriţi.

5.4 Setările camerei


În modul Aparat foto, apăsaţi de pe panoul de comandă pentru a afişa ecranul
Aparat foto Settings (Setări cameră) prezentat mai jos.

Apăsaţi valoarea setată a unui articol pentru a deschide sub-meniul corespunzător


(cu excepţia articolului Reset). În sub-meniu, selectaţi valoarea dorită. Valoarea
curentă este indicată printr-o bifă.
Item Name Description
Mod scenă Setează modul la Auto (Automat), Night (Noapte),
Sports (Sport), Indoor (Interior), sau Outdoor (Exterior).

39
Item Name Description
Rezoluţie Setaţi rezoluţia la 320 x 240, 336 x 252, 400 x 300, 640 x
480, 800 x 600 (setată iniţial), 1280 x 960, sau 1600 x
1200.
Temporizat Setează intervalul de timp de cronometrat la 5 secunde
or (setat iniţial) sau 10 secunde.
Efect Aplicaţi efecte variate asupra fotografiei. Opţiunile
disponibile sunt Normal (setat iniţial), Sepia şi Mono.
Marcaj GPS Prin activarea acestei funcţii puteţi stoca coordonatele
GPS ale locaţiei curente în fişierul imagine.
Locaţie Selectează stocarea fotografiilor în memoria
stocare dispozitivului în folderul \My Flash Disk\My Pictures\
sau în folderul \My Pictures\ de pe cadrul de stocare
(care trebuie să fie introdus).
Captare Activează sau dezactivează (opţiune setată iniţial)
continuă funcţia de fotografiere continuă a 4 cadre succesive.
Sunet Setează sunetul redat la apăsarea declanşatorului
declanşator (disponibile 3 efecte sonore); puteţi să dezactivaţi
sunetul declanşatorului.
Control Selectează frecvenţa de reîmprospătare pentru lumina
frecvenţă fluorescentă: 50Hz sau 60Hz (setată iniţial).
Resetare Reveniţi la setările stabilite iniţial.

Pentru a părăsi ecranul Settings (Setări), apăsaţi . Toate modificările pe care


le-aţi efectuat sunt salvate şi memorate până când le schimbaţi din nou.

5.5 Filmarea
1. Dacã doriþi ca Videole sã fie stocate pe un card de memorie, introduceþi
cardul. Asiguraþi-vã cã este selectatã locaþia corectã pentru stocare. (Vezi
secþiunea 5.6 pentru detalii.)
2. Porniţi programul Aparat foto (urmând instrucţiunile din secţiunea 5.1).
Programul se va deschide conform setărilor iniţiale în modul Aparat foto.
Apăsaţi pentru a comuta la modul Video. Acest fapt va fi semnalizat prin
afişarea pe ecran a simbolului .

3. Dacă doriţi modificarea setărilor, apăsaţi . (Vezi secţiunea 5.6 pentru


detalii.)

40
4. Îndreptaþi obiectivul camerei spre subiect. Folosiþi butonul de comandã din
dreapta pentru a regla lentila camerei (pentru detalii consultaþi secþiunea
urmãtoare).
5. Pentru a iniþia înregistrarea, apãsaþi butonul Aparat foto.
Veţi auzi un semnal sonor iar pe ecran va apărea pictograma , indicând
faptul că înregistrarea este în curs. Numărul din lateral indică lungimea
filmului înregistrat până în momentul respectiv (de ex. ). Conform
setărilor iniţiale, durata Videolor e limitată la 15 secunde. Puteţi modifica
această setare în Video Settings (Setări video)

6. Pentru a finaliza manual înregistrarea, apãsaþi din nou butonul Aparat foto.
Sistemul va emite un semnal sonor, indicând oprirea înregistrãrii.
7. După înregistrare, programul va salva fişierul cu numele MOV xxxxx.MP4
(unde xxxxx este un număr secvenţial, de ex. MOV00001.MP4).
NOTĂ:
După ştergerea tuturor fişierelor video din dispozitiv, numerotarea din numele fişierelor va
reîncepe de la 00001.
Conform setărilor iniţiale, formatul fişierelor este MP4. Puteţi alege şi formatul 3GP. (Vezi
secţiunea 5.6 pentru detalii.)

Dacă aţi introdus un card de stocare pe care l-aţi desemnat ca locaţie de


stocare, filmul va fi salvat pe acesta în, folderul \My Video\ (Filmările mele).
În caz contrar, filmul este stocat în folderul \My Flash Disk\My Video\ al
dispozitivului.

8. Pentru a viziona ultimul film înregistrat, apăsaţi . (Vezi secţiunea 5.7)

9. Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

41
Elemente ale ecranului Video
Afişarea stării filmării
Pictogramele din partea superioarã a ecranului indicã starea actualã:
Pictogra Denumire Descriere

Rezoluţie Numărul indică rezoluţia de 128 x 96 sau 176 x 144.
(numai primul număr este afişat.)
Locaþia de
stocare − memoria internă a dispozitivului

− cardul de stocare
Mod Video Indică faptul că vă aflaţi în modul Video.
Durata Pictograma roşie indică faptul că înregistrarea este în curs.
înregistrării Numărul care se modifică indică durata actuală a
înregistrării.
Timp de Numărul indică intervalul de timp care mai poate fi
înregistrare înregistrat şi salvat în locaţia de stocare selectată. Acesta
rămas depinde de spaţiul de stocare disponibil în memorie şi de
rezoluţia aleasă. (Valoarea maximă care poate fi afişată pe
ecran este 99, astfel că dacă intervalul disponibil este mai
mare de 99, pe ecran va fi afişat 99.)

Panoul de comandă Video


Panoul de comandă din dreapta ecranului conţine următoarele butoane:
Buton Denumire Descriere
Modifică Comută la modul Aparat foto.
funcţia
Zoom In/
Zoom Out Apăsaţi pentru a mări imaginea; după ce aţi mărit,
apăsaţi pentru a micşora. Setările de zoom disponibile
sunt: 1x, 1,25x, şi 2x. În partea de jos a imaginii apare o
scală care vă indică proporţia de mărire actuală.
Setări Deschide ecranul Setări video. (Pentru detalii vezi
secţiunea 5.6)
Vizionare Comută la modul View (Vizionare). (Pentru detalii
consultaţi secţiunea 5.7)

42
5.6 Setări video
În modul Video, apăsaţi pe panoul de comandă pentru a accesa ecranul
Video Settings (Setări video) prezentat mai jos.

Apãsaþi valoarea setatã a unui articol pentru a deschide sub-meniul corespunzãtor


(cu excepþia articolului Reset). În sub-meniu, selectaþi valoarea doritã. Valoarea
actualã este indicatã printr-o bifã.
Articol Denumire Descriere
Resoluţie Setează rezoluţia video la 128 x 96 sau 176 x 144.
Limită Setează lungimea maximă a filmului care poate fi
înregistrare înregistrată. Opţiunile disponibile sunt 10 secunde, 15
secunde (setarea iniţială) şi oprit.
Înregistrare Activează (setarea iniţială) sau dezactivează funcţia de
sunet înregistrare a sunetului.
Format Setează formatul video la 3G sau MP4 (setarea iniţială).
video
Storage Selectează stocarea Videolor în memoria dispozitivului
Location în folderul \My Flash Disk\My Video\ sau pe cardul de
stocare, în folderul \My Video\ (trebuie întâi introdus).
Resetare Revenire la setările Video iniţiale.

Pentru a ieşi din ecranul Settings (Setări), apăsaţi . Toate modificările pe


care le-aţi efectuat sunt salvate şi memorate până când le schimbaţi din nou.

43
5.7 Modul Vizionare
În modul Aparat foto sau Video, apăsaţi pentru a comuta la modul View
(Vizionare).
Când vizionaţi o fotografie:

Când vizionaţi un film:

Butoanele de comandă în modul View (Vizionare) sunt:


Buton Denumire Descriere
Poze * Porneşte programul Pictures (Poze). (Închide programul
Aparat foto.)
Video ** Porneşte programul Video (Video). (Închide programul
Aparat foto.)
Zoom * Măreşte sau micşorează imaginea. Când imaginea este
mărită o puteţi glisa pentru a vedea alte părţi ale ei.
Şterge Şterge fişierul actual.

44
Editare * Editează fotografia actuală. (Pentru detalii, vezi
sub-secţinea următoare.)
Anterior/Urm Trece la fişierul anterior/următor.
ător
Afişare* Activează sau dezactivează afişarea informaţiilor legate de
fişier.
Aparat foto Revenire la modul Aparat foto/Video.

Redare/Stop Porneşte sau opreşte redarea filmului.


/ **
Ieşire Închide programul şi revine la ecranul iniţial.

Note tabel:
* Numai la vizionarea unei imagini.
** Numai la vizionarea unui film.

Editarea fotografiilor
Folosind instrumentul pensulă, puteţi modifica pozele şi crea efecte speciale.

1. Când vizionaţi poza în modul View (Vizionare), apăsaţi .


2. Selectaþi mãrimea fotografiei pe care doriþi sã o salvaþi.

3. Apăsaţi pentru a activa funcţia Paintbrush (Pensulă). Selectaţi culoarea


dorită, apoi desenaţi sau scrieţi pe ecran.

NOTĂ: Dacă aţi selectat rezoluţia 640 x 480, puteţi glisa imaginea pe ecran, pentru a
ajunge să editaţi alte părţi ale fotografiei. Întâi trebuie însă să apăsaţi pentru a dezactiva
funcţia Paintbrush (Pensulă).

45
4. Pentru a anula ultima modificare, apăsaţi . (Puteţi anula maxim 3
operaţiuni.)

5. Pentru a selecta fotografia editată ca un fişier diferit, apăsaţi . Pentru a


ieşi fără a salva, apăsaţi . Veţi reveni la ecranul View (Vizionare).

46
6 Contacte

6.1 Pornirea şi ieşirea din Contacte


Programul Contacte vă permite să administraţi o listă de nume, adrese şi numere
de telefon.
NOTĂ: Dacă aţi creat informaţii Contacte Microsoft Outlook pe computerul dvs., puteţi copia
aceste informaţii pe dispozitiv. (Vezi secţiunea 12,4 pentru detalii.)

Apăsaţi Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul. Este afişată lista de
contacte.

47
Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

6.2 Utilizarea listei de contacte


După pornirea programului Contacte, se afişează lista de contacte. Aceasta
conţine numele şi numerele de telefon ale contactelor dvs.(se afişează implicit
numerele de telefon mobil).
Puteţi utiliza diferite butoane de pe ecran pentru a căuta un contact, pentru a
naviga până la adresa unui contact, pentru a-i telefona, etc.

Apăsaţi unul din grupurile de litere pentru


a găsi rapid un contact.

Apăsaţi de două ori


pentru a vedea
ecranul cu datele
contactului.

Ieşire

Navigare la adresa Ştergerea contactului selectat


contactului selectat. Editarea contactului selectat.
Call the selected contact.
Adăugare contact.

NOTĂ: Dacă aţi transferat agenda telefonică de la un telefon mobil Bluetooth (vezi secţiunea
7.3 pentru detalii), aceste contacte vor apărea în listă.

48
6.3 Utilizarea ecranului de descriere a unui contact
La apăsarea de două ori pe numele unui contact din listă, apare ecranul de
descriere a contactului.

Apăsaţi pentru a pargurge


casetele cu înregistrări.

Înapoi

6.4 Navigarea până la adresa unui contact


Puteţi stabili adresa unui contact ca destinaţie de navigare GPS.
1. Apăsaţi butonul Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul.

2. Alegeţi contactul dorit din lista de contacte şi apăsaţi .

3. Apăsaţi pentru a selecta adresa de acasă sau pentru a selecta


adresa de la serviciu.

49
4. Porneşte programul de navigare. (Pentru detalii, consultaţi documentele
furnizate împreună cu softul de navigare.)

6.5 Telefonarea unui contact


1. Conectaţi dispozitivul la un telefon mobil Bluetooth, urmând instrucţiunile
din secţiunea 6.2.
2. Apăsaţi butonul Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul.

3. Alegeţi contactul dorit din lista de contacte şi apăsaţi .

NOTĂ: Butonul de apelare este disponibil numai când există o conexiune cu un telefon mobil
Bluetooth.

4. Apăsaţi pentru apelarea numărului de acasă, pentru numărul


de la servici, sau numărul de telefon mobil.

50
6.6 Administrarea contactelor
Adăugarea unui contact
1. Apăsaţi butonul Contacte din ecranul iniţial pentru a porni programul.

2. Apăsaţi .

3. Apăsaţi un câmp de introducere de două ori. Ca alternativă, apăsaţi un câmp,


apoi . Apare tastatura soft.

51
4. Utilizaţi tastatura soft pentru a introduce informaţiile în câmp şi apăsaţi
.

5. Introduceţi informaţiile din celelalte câmpuri, cum ar fi adresa şi numărul de


telefon. Derulaţi în jos pentru a vedea toate câmpurile disponibile.
NOTĂ: Când introduceţi adresa, tastatura soft vă solicită diferitele secţiuni ale adresei,
inclusiv ţara, oraşul, strada şi numărul. După introducerea unei secţiuni, apăsaţi
pentru a trece mai departe.

52
6. Apăsaţi pentru a salva informaţiile de contact şi a reveni la lista de
contacte.

Editarea unui contact


Pentru a modifica informaţiile despre un contact:
1. Apăsaţi de două ori pe numele contactului din listă pentru a deschide ecranul
de descriere.
- sau -
În lista de contacte, apăsaţi contactul, apoi apăsaţi .
2. Apăsaţi de două ori pe câmpul pe care doriţi să îl editaţi şi editaţi folosind
tastatura soft. Dacă doriţi să ştergeţi un câmp, apăsaţi-l, apoi apăsaţi .

3. Apăsaţi pentru a salva modificările.

Ştergerea unui contact


Alegeţi contactul dorit din lista de contacte şi apăsaţi .

53
7 Bluetooth

7.1 Despre profilele Bluetooth


Dispozitivul dvs. are încorporată tehnologia de comunicaţii fără fir Bluetooth.
Dispozitivele dotate cu Bluetooth pot schimba informaţii în absenţa unei
conexiuni fizice, pe o distanţă de 10 metri (30 de picioare).
Dispozitivul dvs. este compatibil cu următoarele profile Bluetooth:
Profil Mâini-libere (HFP)
Permite ca dispozitivul să ia rolul unui dispozitiv mâini libere pentru un
telefon mobil Bluetooth. Puteţi seta ca dispozitivul să efectueze şi să
primească apeluri telefonice în locul telefonului mobil şi să utilizaţi
difuzoarele şi microfonul încorporat pentru convorbiri.
Profil Distribuire audio avansată (Advanced Audio Distribution Profile -
A2DP)
NOTĂ:
Nu toate dispozitivele Bluetooth sunt compatibile cu toate profilele. Verificaţi manualul
dispozitivului Bluetooth pentru a-i afla caracteristicile.
Prin setările iniţiale, radioul Bluetooth porneşte când aparatul este pornit. Dacă doriţi,
puteţi opri radioul Bluetooth al dispozitivului. (Vezi secţiunea 11.8 pentru detalii despre
setările Bluetooth.)

55
7.2 Conectarea unui telefon mobil Bluetooth
Prima conectare a unui telefon mobil
NOTĂ: Acest capitol vă descrie modul de iniţiere a unei conexiuni Bluetooth de la dispozitivul
dvs. Dacă doriţi să iniţiaţi conexiunea Bluetooth de la un telefon mobil Bluetooth, asiguraţi-vă
că dispozitivul este în modul detectabil. (Vezi secţiunea 11.8 pentru detalii.)

1. Asiguraţi-vă că telefonul mobil Bluetooth este în modul detectabil.


2. Apăsaţi Telefon mobil pe ecranul iniţial.

3. Dacă este prima oară când încercaţi să vă conectaţi la un telefon mobil,


programul va căuta în zonă telefoane mobile Bluetooth.

NOTĂ: Dacă nu se detectează nici un aparat, pe ecran va fi afişată comanda rapidă spre
meniu. (Vezi descrierea comenzilor rapide din acest capitol.)

56
4. Rezultatul căutării va fi afişat pe ecran. Apăsaţi telefonul mobil pe care vreţi
să îl conectaţi.

5. Apăsaţi tastatura soft pentru a introduce parola (de maxim 16 caractere).

6. Introduceţi aceeaşi parolă şi în telefonul mobil Bluetooth, pentru a realiza


conexiunea. În funcţie de modelul telefonului mobil, poate fi necesară
selectarea serviciului mâini-libere pentru realizare conexiunii.
7. Când conexiunea a fost realizată, pe ecran va fi afişat un mesaj. Apăsaţi Da.
8. În partea superioară a ecranului apar meniul de comenzi rapide şi numele
aparatului conectat. Un semn de bifare indică că aparatul este conectat.
Apăsaţi butonul Înapoi pentru afişarea meniului principal al telefonului.

57
9. În Meniul principal al telefonului puteţi efectua convorbiri telefonice apăsând
butoanele de pe ecran. (Vezi secţiunea 7.3 pentru detalii.)

10. Puteţi apăsa Înapoi pentru a minimaliza ecranul şi utiliza alte funcţii ale
dispozitivului.

58
Conectarea unui alt telefon mobil Bluetooth
Pentru conectarea unui telefon mobil care nu este în lista de comenzi rapide:
1. Dacă sunteţi în meiul principal al telefonului mobil, apăsaţi Conectare la
telefon.

2. În meniul de comenzi rapide, apăsaţi Găseşte altele.

Utilizarea comenzii rapide Telefon mobil


După stabilirea conexiunii Bluetooth, comanda rapidă va fi salvată. Apăsând încă
o dată butonul Telefon mobil pe ecranul iniţial, programul va încerca să conecteze
ultimul telefon mobil conectat.
De asemenea, puteţi să apăsaţi o anumită comandă rapidă din meniul de comenzi
rapide pentru a vă conecta la un mobil anume.

59
Şterge comanda rapidă selectată.
NOTĂ:
Toate comenzile rapide vor fi şterse la oprirea dispozitivului.
Programul poate salva până la 15 comenzi rapide. A 16-a comandă rapidă o va înlocui pe
cea mai veche.

Deconectarea telefonului mobil


Apăsaţi dispozitivul conectat în meniul de comenzi rapide şi apăsaţi Deconectare
în mesajul care apare.

7.3 Utilizarea telefonului


Efectuarea unui apel
După conectarea unui telefon mobil (conform instrucţiunilor din secţiunea 7.2),
puteţi efectua un apel din tastatura de pe ecran, agenda telefonică sau apelurile
efectuate.

60
Formarea numărului
Apăsând butonul Formare număr din meniul principal al telefonului mobil puteţi
introduce numărul de telefon folosind tastatura afişată pe ecran. După

introducerea numărului de telefon, apăsaţi pentru efectuarea apelului.

NOTĂ:
Pentru apelurile internaţionale este nevoie să introduceţi codul ţării. Pe dispozitivul dvs.,
codul ţării este separat de restul numărului printr-un semn plus (+). Dacă efectuaţi un apel
interanţional, ţinei apăsată tasta 0 până când apare semnul +.
Pentru a şterge ultima cifră introdusă, apăsaţi butonul Backspace. Pentru a şterge toată
secvenţa de numere introdusă, ţineţi butonul apăsat o secundă.

Agenda
Apăsând butonul Agenda din meniul principal al telefonului mobil, puteţi selecta
numărul apelat.
Programul poate afişa doua feluri de agende telefonice.
Agenda telefonică locală
Aceasta este agenda telefonică din programul Contacte al dispozitivului.
(Vezi capitolul 6.)
Agenda telefonică de la distanţă
Agenda telefonică descărcată de pe telefonul mobil la prima conectare. În

61
funcţie de telefonul mobil, este posibil ca acest tip de informaţii să nu poată fi
descărcate.
NOTĂ:
Când conectaţi un nou telefon, diferit de primul, un mesaj va întreba dacă doriţi să înlocuiţi
agenda telefonică de la distanţă anterioară cu actuala.
Dacă doriţi să schimbaţi agenda telefonică de la distanţă, apăsaţi Obţinere nr. tel. pentru
a descărca agenda telefonică a noului mobil.

Această pictogramă
indică faptul că un
contact provine din
agenda telefonului.

Când un contact are mai multe numere de telefon, în listă vor fi afişate toate,
având litera „m” pentru numărul de mobil, „h” pentru cel de acasă şi „w” de la
serviciu.
Pe ecranul agendei telefonice, apăsaţi numărul care doriţi să îl apelaţi.
NOTĂ: Pentru a şterge agenda telefonică a mobilului din dispozitiv, folosiţi setările Bluetooth
şi instrucţiunile descrise în secţiunea 11.8.

Istoricul apelurilor
Apăsând butonul Istoric apeluri din meniul principal al telefonului mobil, puteţi
selecta numărul care îl apelaţi.
Programul poate afişa doua feluri de înregistrări ale apelurilor.
Istoricul apelurilor locale
Istoricul apelurilor efectuate din dispozitiv.
Istoricul apelurilor de la distanţă
Istoricul apelurilor efectuate de la telefonul mobil conectat. În funcţie de

62
telefonul mobil, este posibil ca acest tip de informaţii să nu poată fi
descărcate.
NOTĂ: Când conectaţi un nou telefon, diferit de primul, un mesaj va întreba dacă doriţi să
înlocuiţi istoricul apelurilor de la distanţă anterior cu cel actual.

Salvează numărul de telefon


selectat în programul Contacte.

Conform setărilor iniţiale, lista conţine apelurile primite, făcute şi pierdute. Puteţi
filtra apelurile apăsând Opţiuni.
NOTĂ: Pentru a şterge istoricul apelurilor, folosiţi setările Bluetooth descrise în secţiunea
11.8.

Primirea unui apel


După conectarea unui telefon mobil (conform instrucţiunilor din secţiunea 5.2),
când primiţi un apel, dispozitivul va suna şi va afişa ecranul pentru apeluri
primite.

Answer Reject

63
Pentru a iniţia un apel, apăsaţi . Pentru a respinge un apel, apăsaţi
.
NOTĂ: Puteţi regla dispozitivul să răspundă automat la apelurile primite. (Vezi secţiunea 8.8)

Operaţii în cursul unei convorbiri

Pe parcursul unei convorbiri:


Dacă este nevoie să introduceţi alte numere, apăsaţi Tastatură pentru a
deschide tastatura şi introduce cifrele.

Apăsaţi Mute (Oprire sunet) pentru a opri sunetul, pentru ca interlocutorul să


nu vă poată auzi. Pentru a încheia modul mut, apăsaţi butonul încă o dată.

Apăsaţi pentru a încheia apelul.


Apăsaţi Voce spre tel pentru a comuta apelul la telefonul mobil. Pentru a
transfera înapoi, apăsaţi încă o dată.

64
Apăsaţi Minimiz. pentru a minimiza ecranul şi a reveni la ecranul anterior.

7.4 Conectarea unor căşti Bluetooth


Prima conectare a căştilor
1. Asiguraţi-vă că setul de căşti pe care îl conectaţi sunt stereo Bluetooth.
2. Apăsaţi Stereo pe ecranul iniţial.

3. Dacă este prima oară când încercaţi să conectaţi căşti, programul va căuta
căştile Bluetooth din apropiere.

NOTĂ: Dacă nu se detectează nici un aparat, pe ecran va fi afişată comanda rapidă spre
meniu. (Vezi descrierea comenzilor rapide din acest capitol.)

4. Rezultatul căutării va fi afişat pe ecran. Selectaţi prin apăsare căştile pe care


doriţi să le conectaţi.

65
5. Introduceţi parola folosind tastatura soft. (Consultaţi manualul căştilor pentru
a afla parola.)

6. Când conexiunea a fost realizată, pe ecran va apărea un mesaj. Apăsaţi Da.


7. În partea superioară a ecranului sunt afişate meniul de comenzi rapide şi
numele dispozitivului conectat. Bifa indică faptul că dispozitivul este
conectat.

66
8. Puteţi apăsa Înapoi pentru a vă întoarce la ecranul iniţial.

Conectarea unor căşti noi


Pentru a conecta nişte căşti care nu există deja în lista de comenzi rapide, apăsaţi
Găsire altele în meniul de comenzi rapide.

Utilizarea comenzii rapide pentru căşti


După stabilirea conexiunii Bluetooth, comanda rapidă va fi salvată. Apăsând încă
o dată butonul Conectare la setul cască+microfon pe ecranul iniţial, programul va
încerca să conecteze ultimele căşti conectate.
Puteţi selecta căştile dorite selectându-le prin apăsarea comenzii rapide
corespunzătoare.

Şterge comanda rapidă sele


ctată.

NOTĂ:
Toate comenzile rapide vor fi şterse la oprirea dispozitivului.
Programul poate salva până la 15 comenzi rapide. A 16-a comandă rapidă o va înlocui pe
cea mai veche.

Deconectarea căştilor
Apăsaţi dispozitivul conectat în meniul de comenzi rapide şi apăsaţi Deconectare în
mesajul care apare.

67
8 BCR

8.1 Pornirea şi ieşirea din modul BCR


Funcţia BCR vă permite să fotografiaţi o carte de vizită şi să salvaţi informaţiile
în baza de date cu contacte.
Apăsaţi Tools (Instrumente) pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi BCR pentru a porni
programul.

Este afişat ecranul de pornire.

69
Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

8.2 Recunoaşterea cărţilor de vizită


1. Apăsaţi Tools (Instrumente) pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi BCR pentru a
porni programul.

2. Apăsaţi . Este afişat ecranul Aparat foto (cu funcţii limitate).


3. Îndreptaţi lentila camerei spre cartea de vizită. Apăsaţi uşor (la jumătate) şi
ţineţi butonul Aparat foto. În centrul imaginii apare un cadru de focalizare
roşu ( ). Focalizarea este realizată când culoarea cadrului se schimbă
din roşu în verde ( ). Apăsaţi complet butonul Aparat foto, pentru
captarea fotografiei. Declanşarea obturatorului este semnalizată prin redarea
unui sunet.

NOTĂ: În ecranul Aparat foto sunt disponibile numai butoanele , şi .

70
4. După realizarea fotografiei, va fi afişat ecranul cu imaginea.
Rotire în sens contrar
acelor de ceasornic cu 90
de grade
Rotire în sensul acelor
de ceasornic cu 90 de
grade
Mãrire
Micºorare

Resetare

Înapoi
Limbã Camera
Recunoaºtere

5. Apăsaţi pentru a alege limba.

6. Apăsaţi pentru scanarea textului şi numerelor de pe cartea de vizită.


7. Programul va încerca sã recunoascã textul ºi numerele. Dupã ce reuºeºte acest
lucru, este afiºat ecranul cu datele sortate în diferite categorii.

Derulare în sus

Derulare în jos

Înapoi

Salvare
Adãugare câmp
Repetare
scanare

71
8. Dacă unele date nu corespund categoriei, apăsaţi butonul cu săgeata jos de pe
coloana din stânga şi selectaţi categoria adecvată. Apăsaţi pentru a
confirma alegerea.

9. Dacă într-unul din câmpurile din dreapta vreun text sau număr nu este corect
recunoscut, îl puteţi edita apăsând câmpul şi introducând apoi conţinutul
corect. Când aţi terminat, apăsaţi .

10. Dacă există date absente sau incorecte, care trebuie re-scanate, apăsaţi
pentru a selecta zona care trebuie re-scanată. (Vezi secţiunea 8.3 pentru
detalii.)
11. Dacă doriţi reintroducerea manuală a unor informaţii care nu există pe cartea

de vizită, apăsaţi . (Vezi secţiunea 8.4 pentru detalii.)

72
12. După ce toate informaţiile sunt corecte şi complete, bifaţi ( ) câmpurile pe

care doriţi să le exportaţi, apoi apăsaţi . Datele selectate vor fi exportate


în baza de date cu contacte a dispozitivului.

13. Pentru a ieşi din program, apăsaţi .


Intrând la Contacts (Persoane de contact), găsiţi în lista de contacte informaţiile
proaspăt adăugate.

8.3 Scanarea manuală a unei anumite zone


Dacă există date absente sau incorecte, care trebuie re-scanate, puteţi selecta
manual zona care trebuie scanată din nou. Puteţi scana o singură zonă odată.

1. În ecranul de interfaţă, apăsaţi pentru a deschide ecranul Re-scan


(Repetare scanare). Textul/numerele din chenarele au fost deja recunoscute.
2. Puteþi mãri sau glisa imaginea în zona doritã. Se poate sã fie nevoie sã
specificaþi o limbã.

3. Apăsaţi .
4. Selectaţi din lista de categorii, categoria din care face parte aria re-scanată, şi
apăsaţi .
5. Cu vârful degetului, glisaþi ºi creaþi un chenar în jurul zonei pe care doriþi sã
o scanaþi din nou. Chenarul va fi de culoare albastrã ºi odatã ce aþi terminat
glisarea, programul va începe sã recunoascã textul/numãrul din el.

6. Rezultatul va fi afişat în câmpul din partea de sus a ecranului. Apăsaţi


pentru a confirma.

73
Zoom in

Zoom out

Reset

Back

Crop Language

8.4 Adăugarea de informaţii


Puteţi introduce manual informaţii care nu există pe card.

1. În ecranul de interfaţă, apăsaţi . Este afişată o listă cu categoriile


disponibile.

2. Selectaţi categoria pe care doriţi să o adăugaţi şi apăsaţi butonul .

3. Apăsaţi câmpul pentru introducerea datelor din dreapta şi după apariţia


tastaturii soft, introduceţi datele.

74
4. După ce aţi introdus datele, apăsaţi pentru a salva datele şi a reveni
la ecranul de interfaţă. Categoria şi datele adăugate vor fi afişate în listă.

75
9 Calculator

9.1 Pornirea şi ieşirea din Calculator


Calculatorul are trei funcţii: Calculator, Curs valutar şi Conversie. Puteţi
folosi aceste moduri pentru a efectua calcule matematice de bază, pentru a
converti valută şi unităţi de măsură.
Apăsaţi Instrumente pe ecranul iniţial, apoi apăsaţi Calculator pentru a porni
programul.

77
Va fi afişat ecranul calculatorului. Pentru a comuta la un alt mod, apăsaţi unul
dintre butoanele din colţul sus dreapta al ecranului.

Comutare la
modul Calculator.
Comutare la modul
Curs valutar.
Comutare la modul
Conversie.

Ieşire

Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

9.2 Utilizarea modului Calculator


Modul calculator permite efectuarea operaţiilor realizate de calculatoarele de
mână obişnuite.

Dacă nu vă aflaţi în modul Calculator, apăsaţi butonul .


Apăsaţi tastatura numerică pentru a introduce numere şi simboluri matematice.
Apăsaţi apoi butonul pentru afişarea rezultatului.

78
Memoria calculatorului
Indicator memorie

Butoane memorie

Buton Denumire Descriere


Anulare memorie Şterge valoarea memorată.

Utilizare memorie Afişează valoarea memorată.

Memorie Plus Adună valuarea actuală, celei memorate.

Memorie Minus Acade valoarea actuală din cea memorată.

9.3 Utilizarea modului Curs valutar


Folosiţi modul Curs valutar pentru a efectua conversii valutare. Puteţi edita cursul
de schimb.
1. Porniţi programul Calculator, urmând instrucţiunile din secţiunea 9.1.

2. Apăsaţi pentru a comuta la modul Curs valutar.

79
3. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul pentru datele de intrare pentru a afişa
lista cursurilor valutare şi selectaţi valuta din care se face convertirea. După ce
aţi selectat un curs valutar, abrevierea sa va fi afişată în colţul sus stânga a
câmpului pentru datele de intrare.

Câmp de
introducere
Indicator monedă

Apăsaţi pentru a
Listă de monede
accesa ecranul
de editare.

Bară de derulare
4. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul cu rezultatul pentru a afişa lista cursurilor
valutare şi selectaţi valuta în care se face conversia. După ce aţi selectat o
monedă, abrevierea acesteia va fi afişată în colţul stânga-sus al câmpului cu
rezultatul.

80
Câmpul cu rezultatul

Indicatorul monedei

Listă de monede

Bară de derulare

5. Introduceţi valoarea valutei în câmpul de introducere a datelor apăsând tastele


numerice. În câmpul de introducere a datelor puteţi efectua şi operaţii
aritmetice de bază.
Rezultatul conversiei este afişat imediat în câmpul rezultatului.

Valoare introdusă

Rezultat

NOTĂ: Programul foloseşte cursuri de schimb iniţiale care pot fi modificate. (Consultaţi
sub-secţiunea de mai jos pentru informaţii.)

Editarea cursului de schimb


Înainte de efectuarea conversiei valutare, puteţi actualiza cursul de schimb curent.

1. Apăsaţi pe ecranul Calculator.


2. Selectaţi valuta iniţială şi valuta finală.

3. Apăsaţi .

81
4. Introduceţi cursul de schimb şi apăsaţi pentru salvarea
modificărilor şi pentru a va reîntoarce la ecranul anterior.

9.4 Utilizarea modului Conversie


Modul Conversie vă permite să convertiţi unităţile de măsură.
1. Porniţi programul Calculator, urmând instrucţiunile din secţiunea 9.1.

2. Apăsaţi pentru a comuta la modul Conversie.

3. Apăsaţi butonul pentru unităţi de măsură pentru a afişa lista cu unităţile de


măsură. Selectaţi din listă unitatea de măsură dorită.

82
4. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul pentru datele de intrare pentru a afişa
lista unităţilor de măsură şi selectaţi unitatea din care se face conversia. După
ce aţi selectat o unitate de măsură, abrevierea sa va fi afişată în colţul sus
stânga a câmpului pentru datele de intrare.

Câmp de introducere date

Indicator unitate

Listă de unităţi

5. Apăsaţi săgeata jos de lângă câmpul pentru datele de ieşire pentru a afişa lista
unităţilor de măsură şi selectaţi unitatea în care se face convertirea. După ce
aţi selectat o unitate de măsură, abrevierea sa va fi afişată în colţul sus stânga a
câmpului pentru datele de ieşire.

83
Câmp rezultat

Indicator unitate

Listă de unităţi

6. Introduceţi valoarea în câmpul de introducere a datelor apăsând tastele


numerice. În câmpul de introducere a datelor puteţi efectua şi operaţii
aritmetice de bază.
Valoarea convertită apare în câmpul pentru datele de ieşire.

Valoare introdusă

Rezultat

84
10 Manager fişiere

10.1 Pornirea şi ieşirea din Manager fişiere


Manager fişiere vă permite să transferaţi fişiere multimedia între dispozitiv şi
carduri de memorie.
Apăsaţi Instrumente pe ecranul iniţial şi apoi apăsaţi Manager fişiere pentru a porni
programul.

85
Ecranul Manager fişiere afişează pe coloana din stânga foldere specifice ale
dispozitivului şi pe cea din dreapta folderele/fişierele de pe cardul de stocare
introdus.

NOTĂ: Coloana din stânga indică numai folderele specifice din dispozitiv, din My Flash
Disk. Folderele „specifice” sunt folderele de date pentru programele multimedia pre-definite
(cum este folderul My Audio pentru programul Audio). În programul Manager fişiere nu sunt
disponibile alte foldere.

Pentru a ieşi din program, apăsaţi .

10.2 Transferul de fişiere


De pe cardul de memorie în dispozitiv
1. Introduceţi cardul de memorie.
2. Apăsaţi Instrumente în ecranul iniţial şi apoi apăsaţi Manager fişiere pentru a
porni programul.
Implicit, este evidenţiat primul folder al My Flash Disk.

86
3. Pentru a selecta folderul destinaţie, apăsaţi de două ori folderul în coloana din
stânga pentru a-l deschide. Ca alternativă, apăsaţi folderul apoi pentru
a-l deschide.

4. Dacă fişierul sursă este într-un folder al cardului de memorie, apăsaţi de două
ori în folderul din coloana dreaptă pentru a-l deschide. Ca alternativă, apăsaţi
folderul apoi pentru a-l deschide.

Dacă doriţi să selectaţi toate folderele, apăsaţi .

87
5. Selectaţi fişierul sursă apăsând pe el în coloana din dreapta.

Dacă doriţi să selectaţi toate fişierele, apăsaţi .

NOTĂ: Pentru a vă deplasa în sus cu un nivel, apăsaţi .

6. Apăsaţi pentru a copia fişierul selectat în folderul destinaţie.

De pe dispozitiv pe cardul de memorie


Pentru a copia fişiere din dispozitiv pe cardul de memorie procedaţi la fel ca în
secţiunea anterioară, schimbând direcţia din coloana din stânga, spre cea din
dreapta ( ).

88
10.3 Administrarea folderelor şi fişierelor
În plus faţă de copierea fişierelor, Manager fişiere vă oferă următoarele funcţii:

Redenumire
Schimbă numele folderului/fişierului selectat.

Ştergere
Şterge folderul/fişierul selectat.

Folder nou
Creează un folder nou în folderul selectat.
NOTĂ: Nu puteţi redenumi sau şterge folderele predefinite ale dispozitivului. Nu puteţi crea
foldere noi în directorul rădăcină al dispozitivului.

89
11 Setări

11.1 Pornirea şi ieşirea din Setări


Puteţi particulariza setările de sistem cum ar fi strălucirea luminii de fundal,
volumul şi limba. După modificarea setărilor, noile setări rămân valabile până la o
nouă modificare.
Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial. Este afişat meniul de setări din
imagine:

Pentru a ieşi din Setări, apăsaţi .

91
Secţiunile următoare descriu diferitele butoane şi funcţiile lor.

11.2 Lumina de fundal


1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Lumina de fundal.

3. Mişcaţi butonul de-a lungul barei pentru a regla intensitatea luminii.


Deplasarea butonului la stânga reduce luminozitatea. Deplasarea butonului la
dreapta măreşte luminozitatea.

4. Apăsaţi pentru a salva modificările.

92
11.3 Volumul
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Volum.

3. Deplasaţi butonul de-a lungul barei pentru a regla volumul. Deplasarea


butonului la stânga reduce volumul. Deplasarea butonului la dreapta măreşte
volumul.

4. Apăsaţi pentru a salva modificările.

11.4 Ecran
Ecranul tactil poate fi calibrat dacă nu reacţionează corespunzător la atingere.

93
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Ecran.

3. Apăsaţi pentru a iniţia calibrarea.

4. Apăsaţi şi ţineţi degetul în centrul ţintei.

94
5. Când ţinta se deplasează în altă poziţie, apăsaţi şi ţineţi degetul pe centrul noii
ţinte. Repetaţi de fiecare dată pentru a finaliza procesul de calibrare.

6. La finalizarea calibrării, apăsaţi .

11.5 Alimentare
Pentru verificarea nivelului de alimentare al bateriei şi/sau setarea serviciului de
economie de curent:
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Alimentare.

3. Pe ecran este afişat nivelul de încărcare al bateriei.


Puteţi seta un cronometru care să închidă automat dispozitivul dacă acesta nu
a fost folosit o anumită perioadă de timp. Puteţi opta între Niciodată, 30 de
minute, 20 de minute şi 10 minute.

95
4. Apăsaţi pentru a salva modificările.

11.6 Data/Ora
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Dată/Oră.

3. Pentru a schimba fusul orar, apăsaţi săgeata în articolul „Ora zonei”.

4. Pentru modificarea datei, apăsaţi săgeata descendentă a barei „Data”. Este


afişat un calendar. Apăsaţi săgeata stânga a calendarului pentru a selecta luna
sau anul anterior şi săgeata dreapta pentru luna sau anul următor. Alternativ,
puteţi apăsa pe luna sau anul de deasupra calendarului pentru a modifica
direct luna sau anul.
Când calendarul afişează luna curentă, apăsaţi pe calendar pentru a selecta
data.

96
5. Pentru a selecta ora, apăsaţi mai întâi ora, minutul şi secunda din bara „Ora” şi
apoi apăsaţi săgeata ascendentă sau cea descendentă pentru a mări sau a
scădea numărul.

6. Apăsaţi pentru a salva modificările.

11.7 Limba
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Limba.

3. Apăsaţi săgeţile sus/jos pentru a selecta limba dorită.

97
4. Apăsaţi pentru a salva modificările.

11.8 Bluetooth
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Bluetooth.

3. Ecranul „Setări Bluetooth” conţine cele 3 butoane descrise mai jos.

98
4. După ce încheiaţi setările într-un ecran, apăsaţi Gata.
5. Apăsaţi butonul Înapoi pentru a reveni la ecranul Setări.

Preferinţe BT

C720

Articolele de setare din ecranul „Preferinţe BT” sunt:


Nume
Apăsaţi de două ori acest câmp pentru a redenumi dispozitivul Bluetooth. Este
afişată o tastatură soft pentru introducerea noii denumiri.
Activare Bluetooth
Prin selectarea acestei casete se porneşte funcţia Bluetooth. Deselectaţi
această casetă pentru a opri funcţia Bluetooth.
Disp. Bluetooth care poate fi descoperit
Bifaţi această casetă pentru a permite detectarea dispozitivului dvs. de către
alte dispozitive Bluetooth. Puteţi bifa această casetă numai dacă caseta
anterioară este activată.

99
Preferinţe răspuns automat

Puteţi stabili după cât timp dispozitivul va răspunde automat la un apel. Dacă
doriţi să răspundeţi manual, selectaţi Niciodată.

Preferinţe ştergere

Pentru a şterge anumite date , bifaţi casetele corespunzătoare în ecranul


„Preferinţe ştergere”.
Agendă telefonică (număr de telefon)
Ştergere istoric apeluri
Pe ecran va apărea un mesaj care vă va întreba dacă doriţi să ştergeţi definitiv
datele. Apăsaţi OK.

100
11.9 Restabilire
Pentru a readuce setările la parametrii impliciţi din fabricaţie:
1. Apăsaţi butonul Setări de pe ecranul iniţial.
2. Apăsaţi butonul Restabilire.

3. Apăsaţi .

101
12 MioTransfer

12.1 Instalarea MioTransfer


Programul MioTransfer permite transferarea simplă a datelor cum ar fi fişierele
MP3 între dispozitiv şi computer. Pentru a instala MioTransfer pe computerul
dvs.:
1. Porniţi computerul şi introduceţi CD/DVD-ul inclus în unitatea
CD/DVD-ROM a computerului.
2. La afişarea ecranului de selecţie limbă, faceţi clic pe limba din care doriţi să
instalaţi.
3. Faceţi clic pe Install MioTransfer (Instalare MioTransfer).
4. Apăsaţi Next (Următorul). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
instalarea.
NOTĂ: Dacă MioTransfer a fost deja instalat pe computerul dvs., aplicaţia va fi eliminată din
sistem atunci când faceţi clic pe Install MioTransfer (Instalare MioTransfer).

12.2 Pornirea şi închiderea MioTransfer


Apăsaţi pe pictograma MioTransfer de pe spaţiul de lucru Windows pentru a porni
programul. Este afişat ecranul MioTransfer.

103
Programul oferă următoarele instrumente:
Audio
Permite transferul fişierelor audio între dispozitiv şi computer. (Vezi
secţiunea 12.3 pentru detalii.)
Video
Permite transferul fişierelor video între dispozitiv şi computerul dvs. (Vezi
secţiunea 12.3 pentru detalii.)
Imagini
Permite transferul imaginilor între dispozitiv şi computer. (Vezi secţiunea
12.3 pentru detalii.)
Contacte
Permite copierea informaţiilor legate de contacte Microsoft Outlook
Contacts din computer în dispozitiv. (Vezi secţiunea 12.4 pentru detalii.)
Mio online
Oferă legătura către situl web Mio.
Pentru a ieşi din MioTransfer, apăsaţi pe Exit (Ieşire) în colţul dreapta jos al
ecranului.

104
ATENŢIE: Înainte de a deconecta cablul, faceţi clic pe pictograma dispozitivului în bara de
activităţi şi daţi clic pe „Safely remove xxx” (unde xxx este numele dispozitivului). Dacă
deconectaţi cablul în cursul transferării de date fără a urma procedura adecvată de
deconectare, riscaţi să pierdeţi date.

12.3 Copierea fişierelor multimedia în dispozitiv


Înainte de a reda fişiere multmedia, cum sunt fişierele MP3, trebuie să pregătiţi
fişierele pe dispozitiv. Utilizaţi Mio Transfer pentru a copia fişierele din computer
în locaţia adecvată din dispozitiv.
1. Dacă doriţi să copiaţi fişierele pe un card de memorie, introduceţi cardul în
dispozitiv.
2. Porniţi computerul şi dispozitivul.
3. Conectaţi capătul mini-USB al cablului USB la partea inferioară a
dispozitivului iar celălalt capăt la mufa USB a computerului.

4. Porniţi Mio Transfer-ul făcând clic pe pictograma MioTransfer din spaţiul de


lucru Windows. Este afişat ecranul Mio Transfer.
5. Alegeţi tipul de fişiere care vor fi copiate.
Pentru a copia fişiere audio, faceţi clic pe Audio pe bara superioară a
meniului.
Pentru a copia fişiere video, faceţi clic pe Video pe bara superioară a
meniului.

105
Pentru a copia fotografii sau imagini, faceţi clic pe Imagini pe bara
superioară a meniului.
Coloana din stânga arată unităţile computerului iar coloana dreapta arată
fişierele din folderele corespunzătoare ale dispozitivului ţintă ( sau
).

Target
Device

6. Selectaţi dispozitivul ţintă apăsând una dintre pictograme.

- memoria flash a dispozitivului

- un card de stocare introdus în dispozitiv.


7. Din coloana stânga, selectaţi folderul în care aţi stocat fişierele audio sau
imagini. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl copiaţi şi apăsaţi butonul .
Bara indicatoare va indica desfăşurarea transferului de fişiere, iar fişierul
selectat va fi copiat în dispozitivul ţintă.
NOTĂ: Puteţi copia şi fişierele din dispozitiv în computer. Mai întâi selectaţi fişierul pe care
doriţi să îl copiaţi din coloana dreapta şi selectaţi un folder în coloana stânga pentru a
amplasa aceste fişiere. Apoi apăsaţi pentru a iniţia transferul.

106
Administrarea fişierelor
Sunt disponibile diferite butoane care vă permit administrarea fişierelor:
Redenumire
Schimbă numele fişierului selectat.
Ştergere
Elimină fişierul selectat.
Anulare
Abandonează acţiunea de transfer de fişiere în curs.
Folder nou
Creează un folder nou în unitatea sau folderul selectat.

12.4 Copierea informaţiilor despre contacte în


dispozitiv
Folosind MioTransfer puteţi copia informaţiile despre contacte din Microsoft
Outlook din calculator în dispozitiv. Astfel nu mai este nevoie să introduceţi din
nou informaţiile în computer sau dispozitiv. (Pentru informaţii referitoare la
contacte, vezi Capitolul 6.)
1. Porniţi computerul şi dispozitivul.
2. Conectaţi capătul mini-USB al cablului USB la partea inferioară a
dispozitivului iar celălalt capăt la mufa USB a computerului.

107
3. Porniţi Mio Transfer făcând clic pe pictograma MioTransfer din spaţiul de lucru
Windows. Este afişat ecranul Mio Transfer.
4. Faceţi clic pe Contacte pe bara superioară de meniu.
5. Selectaţi opţiunea şi faceţi clic pe Aplică.

108
13 Utilitar Video

13.1 Despre Utilitar Video


Programul Utilitar Video vă permite să introduceţi programe media într-o gamă
largă de surse şi sa le salvaţi într-un format de fişier specific pentru a putea viziona
Videoele pe dispozitiv. Utilizând instrumentele de editare ca ajustarea clipului şi
crearea de efecte speciale, puteţi crea proiecte particularizate.

13.2 Instalare utilitar video


1. Porniţi computerul şi introduceţi DVD-ul de aplicaţie în secţiunea
DVD-ROM a computerului.
2. La afişarea ecranului de selecţie limbă, faceţi clic pe limba din care doriţi să
instalaţi.
3. Faceţi clic pe Instalare utilitar video şi respectaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a finaliza instalarea.

109
13.3 Interfaţă utilizator

Ref Nume Descriere


Meniu fişiere Deschide un meniu care văpermite salvarea fişierului proiectat
şi setarea preferinţelor referitoare la proiect.
Panou de opţiuni Afişează comenzi, butoane şi alte informaţii pe care le puteţi
utiliza pentru a particulariza proiectul. Conţinutul acestui
panou se modifică în funcţie de etapa în care vă aflaţi şi
elementul de proiect selectat.
Butoane de etapă Faceţi clic pentru a trece la etapa următoare sau la cea
anterioară.
Lista de clipuri Afişează clipuri, efecte de tranziţie şi text care sunt utilizate în
media proiect.
Faceţi clic pe pentru a scoate clipul din Lista de clipuri
Media sau pe pentru a vizualiza proprietăţile clipului
selectat.
Panou de etapă Afişează butoanele corespunzând diferitelor etape de editare
video.
Fereastra de Afişează redarea video
examinare

110
Panou de Afişează butoane pentru redarea şi ajustarea clipurilor.
navigare

13.4 Cele patru etape de creare a unui fişier video


Etapa 1: Determinaţi setarea de interfaţă video
1. În spaţiul de lucru Windows, faceţi clic pe Start Programe Video
ToolBox 2.0 Home Edition Video ToolBox 2.0 Home Edition.
2. Apăsaţi Enter.

Etapa 2: Adăugaţi/Editaţi clipul media


3. Apăsaţi pe unul din butoanele Add Media (Adăugare media) în funcţie de
sursa dvs.media. (Pentru detalii, vezi secţiunile 13.5 - 13.7.)

Pentru a adăuga un fişier video, faceţi clic pe .

Pentru a adăuga un fişier de imagine, faceţi clic pe .

111
Pentru a adăuga fişiere video din discuri DVD-Video sau DVD-VR,
faceţi clic pe .
Pentru a adăuga fişiere video din sursă digitală (de exemplu camcorder
DV), faceţi clic pe .
Pentru a adăuga fişiere video din sursă analogă (de exemplu TV
tuner-card), faceţi clic pe .

4. Apăsaţi Next (Următorul) pentru a continua.

Etapa 3: Alegeţi stilul


5. Dacă doriţi, puteţi alege un stil de Video dintre temele disponibile şi edita
elemente de stil ale Videoului. Dacă nu doriţi să aplicaţi un stil la proiectul
dvs., selectaţi fundalul alb implicit. (Vezi secţiunea 13.8 pentru detalii.)

112
6. Apăsaţi Next (Următorul) pentru a continua.

Etapa 4: Creaţi fişiere video


7. Apăsaţi Create (Creaţi) pentru a salva fişierul video în formatul de interfaţă
video selectat.

113
8. În caseta de dialog, introduceţi numele fişierului şi apăsaţi Salvare.

13.5 Adăugarea de clipuri media


Introducerea de clipuri în proiect
Introduceţi clipuri video, imagini şi fişiere DVD/DVD-VR în lista de clipuri
media a proiectului. Pentru a introduce un clip, apăsaţi un buton Add Media
(Adăugare media) , localizaţi fişierul în caseta de dialog deschisă şi faceţi clic pe
Open/OK (Deschidere/OK).
NOTĂ: Programul Utilitar Video poate introduce fişiere video DVD numai din discuri sau
foldere DVD care nu sunt protejate împotriva copierii.

Captare video digital


Programul Utilitar Video permite captarea de video digital cu ajutorul unor
dispozitive DV cum ar fi camcorder DV. Programul salvează automat Videoul
captat în format DV AVI.
Pentru captarea de video digital:

1. Faceţi clic pe (Captare video digital).


2. Faceţi clic pe (Comutare afişaj).
3. Precizaţi un Folder de captare în care veţi salva fişierele video.
4. Faceţi clic pe Opţiuni şi deschideţi un meniu pentru mai multe setări de
captare. Opţiunile disponibile din meniu depind de plug-in-ul de captare
selectat.
5. Utilizaţi Panoul de navigare pentru a scana fişierul video căutând partea pe
care doriţi să o captaţi. Comenzile dispozitivului trebuie setate corespunzător
pentru a controla camcorder DV. Pentru a seta comenzile dispozitivului,
faceţi clic pe Options (Opţiuni) şi selectaţi Select Device Control (Selectarea
comenzilor dispozitivului). În căsuţa de dialog, selectaţi comenzile pe care doriţi
să le utilizaţi în Current device (dispozitivul curent).
6. Când aţi localizat începutul secţiunii pe care doriţi să o captaţi, faceţi clic pe
Capture Video (Captare Video) pentru a iniţia captarea.

114
7. Faceţi clic pe Stop Capture (Oprirea Captării) sau apăsaţi tasta Esc pentru a opri
captarea.
8. Faceţi clic pe OK.

Captarea de video analog


La captarea de Video din surse analoge cum ar fi VHS, Video –8 sau TV, Videoul
este convertit într-un format digital care poate fi citit şi stocat în computer.
Programul Utilitar Video salvează automat Videoul captat în format DV AVI.
Pentru captarea Videoelor în format analog:

1. Faceţi clic pe (Captare video analog).


2. Faceţi clic pe (Comutare afişaj).
3. Precizaţi un Folder de captare în care veţi salva fişierele video.
4. Faceţi clic pe Capture video (Captare video) pentru a iniţia captarea. Faceţi clic pe
Stop Capture (Oprirea captării) sau apăsaţi tasta Esc pentru a opri captarea.
5. Faceţi clic pe OK.

Captarea instantaneelor
Pe lângă captarea de Video, programul Utilitar Video permite şi captarea de
instantanee atunci când sursa este video digital sau video analog. Imaginile sunt
salvate în format JPEG iar dimensiunile depind de dimensiunea de cadru video a
sursei.
Pentru a capta instantanee, faceţi clic pe Capture Image (Captare imagine) când vedeţi
imaginea pe care doriţi să o captaţi în fereastra de examinare.

115
13.6 Editare clipuri video

Editing
tools

Media Clip List

Instrumentele de editare pentru captarea de clipuri video includ:


Multi-trim Video (Multi-ajustare Video)
Permite selectarea segmentelor dorite dintr-un fişier video şi extragerea
acestora.
Split Video(Secţionare video)
Taie clipul selectat în două secţiuni.
Auto-enhance (Îmbunătăţire automată)
Selectaţi pentru a ajusta automat nuanţele, saturaţia, luminozitatea şi
contrastul clipului.

116
Ajustarea clipului
Pentru a secţiona un clip video:
1. Selectaţi clipul pe care doriţi să îl secţionaţi din lista de clipuri media.
2. Glisaţi bara până în punctul în care doriţi să secţionaţi clipul.

3. Apăsaţi Split video (Secţionare video) pentru a secţiona clipul în două părţi.
Pentru a înlătura unul din cele două clipuri rezultate, selectaţi clipul nedorit şi
faceţi clic pe .

Pentru a ajusta un clip video cu Bara de ajustare:


1. Selectaţi clipul pe care doriţi să îl secţionaţi din lista de clipuri media.
2. Faceţi clic şi glisaţi mânerele de ajustare de pe bara de ajustare pentru a seta
punctele de marcaj iniţial şi final pe clip.

117
3. Trageţi bara până în punctul de pe clip pe care doriţi să îl setaţi ca fiind
începutul/sfârşitul clipului şi apoi faceţi clic pe (Marcaj
iniţial/Marcaj final).

Secţionarea unui clip video în clipuri multiple


1. Faceţi clic pe Multi-trim Video (Multiajustare video) pe panoul de opţiuni.
2. În căsuţa de dialog Multi-trim video (Multiajustare Video), vizionaţi
întregul clip mai întâi făcând clic pe pentru a determina modul în care
doriţi să marcaţi segmentele. Dacă doriţi să marcaţi segmente pe care să le
reţineţi, faceţi clic pe Selection mode (Modul de selecţie) apoi selectaţi Retain
selection (Selecţie de reţinere).
Sau selectaţi Delete selection (Selecţie de ştergere) dacă preferaţi să marcaţi
segmentele pe care doriţi să le scoateţi din clip.

3. Glisaţi bara până ce aţi localizat punctul din video pe care doriţi să îl utilizaţi
ca cadru iniţial al primului segment. Apăsaţi pe (Start).

118
Glisaţi din nou bara până în punctul în care doriţi să se termine segmentul.
Apăsaţi pe (Terminat).
4. Repetaţi etapa 3 până ce aţi marcat toate segmentele pe care doriţi să le
păstraţi sau să le îndepărtaţi.

5. Apăsaţi OK când aţi terminat. Segmentele video păstrate sunt apoi introduse în
lista de clipuri media.

Comenzi multiajustare video


Buton de Descriere
comandă
Se deplasează înainte şi înapoi în trepte fixe. Potrivit setării iniţiale,
/ butoanele permit deplasarea înainte şi înapoi în trepte fixe de 25 de
secunde. Pentru a modifica setarea, apăsaţi săgeţile sus/jos şi
ajustaţi valoarea.
Faceţi clic şi reţineţi pentru a deschide bara de viteză. Selectaţi o
viteză şi reţineţi-o pentru a vă deplasa rapid înainte şi înapoi de-a
lungul Videoului
Redă segmentele secţionate.

Redă întregul Video

119
Se deplasează la cadrul iniţial sau final al unui segment secţionat.
/
Se deplasează la cadrul anterior/următor al Videoului.
/

13.7 Crearea unei serii de afişare succesivă a


imaginilor
Puteţi utiliza imaginile pentru a crea o serie de afişare succesivă video. În acest
scop, faceţi clic pe (Inserare imagine) iar în căsuţa de dialog selectaţi
imaginile (apăsaţi Ctrl sau Shift pentru a selecta fişiere multiple) pe care doriţi să le
includeţi în seria de imagini successive şi faceţi clic pe Open (Deschideţi). Puteţi
seta durata fiecărei imagini din caseta de dialog Preferences (Preferinţe).

Instrumente
de editare

Listă clipuri media

Folosind butoanele de rotaţie , modificaţi orientarea imaginii selectate.


Rearanjaţi clipurile în lista de clipuri media glisând şi lăsând clipul în poziţia
dorită.

120
13.8 Alegerea stilului
Stilul semnifică un set de atribute care includ începutul/sfârşitul clipurilor,
efectele de tranziţie şi muzica de fundal.

Selectaţi un
stil.

Elementele de stil sunt Selectaţi muzica de


adăugate la lista de clipuri fundal.
media.

Selectarea unui stil de Video


În Panoul Opţiuni, faceţi clic pe stilul pe care doriţi să îl
utilizaţi.
La proiectul dvs. se vor adăuga un clip iniţial şi un clip
final în stilul selectat.

121
Schimbarea efectului de tranziţie
Cu clipuri video multiple sau fişiere de imagine din lista de clipuri media,
proiectului i se aplică efecte de tranziţie implicite conform stilului selectat.

Pentru schimbarea efectului de tranziţie


1. În lista de clipuri media, faceţi clic pe efectul de tranziţie pe care doriţi să îl
modificaţi.

2. În panoul Opţiuni, selectaţi un efect de tranziţie din


meniul drop down.
NOTĂ: Puteţi face clic pe Delete All (Ştergere tot) pentru a
elimina toate efectele de tranziţie din lista de clipuri media.

Editarea textului
1. În lista de clipuri media, faceţi clic pe începutul sau finalul textului pe care
doriţi să îl editaţi.

2. În fereastra de examinare, faceţi clic pe caseta de


text pentru a edita textul. Apăsaţi pe spaţiul gol
din fereastra de examinare la finalizarea editării
textului.

122
3. Ajustaţi atributele de text folosind setările din
panoul de opţiuni.
Font face (Aspect font) Selectaţi stilul de
font dorit.
Font size (Dimensiune fonturi) Setaţi
dimensiunea de font dorită
Vertical text (Text vertical) Impune
textului o orientare verticală
Font style (Stil font) Setaţi textul pentru a
obţine litere îngroşate, aldine sau subliniaţi.
Alignment (Aliniere) Aliniază textul
orizontal la stânga, la centru sau la dreapta.
Sau aliniază textul vertical sus, la centru sau
jos.
Color (Culoarea) Specificaţi culoarea de font pe care o preferaţi.
Shadow (Umbra) Selectaţi pentru a umbri textul. Faceţi clic pe caseta de
culoare pentru a schimba culoarea umbrei.

Schimbaţi muzica de fundal


1. Apăsaţi butonul .
2. În panoul Opţiuni, faceţi clic pe Deschidere fişier audio. În caseta de dialog,
localizaţi fişierul audio dorit şi faceţi clic pe Open (Deschidere)

123
NOTĂ: Puteţi face clic pe pentru a elimina muzica
de fundal din proiect.

3. Utilizaţi glisorul Volum pentru a ajusta volumul


muzicii de fundal conform cu setarea audio a
Videoului. Trăgând glisorul spre stânga creşte
volumul muzicii de fundal şi scade volumul
setării audio a Videoului.
4. Selectaţi Normalize Audio (Normalizare audio)
pentru a ajusta automat volumul la nivelul
standard. Acest serviciu este util când muzica de
fundal este înregistrată la nivele de volum care
variază.

124
Remedierea problemelor
14 şi întreţinerea
Depanare şi întreţinere

14.1 Repornire şi închidere


Ocazional, va fi necesară reiniţializarea sistemului. De exemplu, sistemul trebuie
reiniţializat atunci când nu mai reacţionează sau este „îngheţat” sau blocat.

Repornirea dispozitivului
Pentru a reporni dispozitivul, apăsaţi butonul de alimentare pentru 5 secunde până
când apare ecranul „Selectare oprire”, apoi apăsaţi Repornire.

Oprirea dispozitivului
Pentru a opri dispozitivul, apăsaţi butonul de alimentare pentru 5 secunde până
când apare ecranul „Selectare oprire”, apoi apăsaţi Oprire.
Ca alternativă, puteţi apăsa butonul de alimentare timp de 10 secunde pentru a
închide direct dispozitivul. Această operaţiune este utilă când funcţionarea
defectuasă a unui program împiedică afişarea ecranului „Selectare oprire”.

125
Dispozitivul închide toate programele înainte de a se opri. Pentru a relua folosirea
dispozitivului, apăsaţi butonul de alimentare timp de 5 secunde. Este afişat
ecranul iniţial.

14.2 Remedierea problemelor


NOTĂ: Dacă întâlniţi o problemă pe care nu o puteţi rezolva, contactaţi un centru autorizat
de service pentru asistenţă.

Probleme de alimentare
Dispozitivul nu este alimentat la utilizarea bateriei
Este posibil ca bateria să aibă o sarcină prea scăzută pentru a alimenta
dispozitivul. Încărcaţi bateria.

Probleme de ecran
Ecranul reacţionează lent
Verificaţi dacă bateria dispozitivului este descărcată. Dacă problema
continuă, reiniţializaţi sistemul.

Ecranul se blochează
Reiniţializaţi sistemul.

Ecranul este neclar


Asiguraţi-vă că iluminarea de fundal a ecranului este activă.
Mutaţi dispozitivul într-un loc mai bine luminat.

Reacţii incorecte la apăsare


Recalibraţi ecranul tactil.

126
Probleme de conectare
Probleme de conectare a cablului
Asiguraţi-vă că dispozitivul şi computerul sunt pornite înainte de a încerca să
faceţi conectarea.
Asiguraţi-vă că cablul este introdus adecvat în mufa USB a computerului şi
dispozitivului. Conectaţi cablul USB direct la computer – nu conectaţi cablul
la un hub USB.
Reiniţializaţi dispozitivul înainte de a conecta cablul. Deconectaţi
dispozitivul înainte de a reporni computerul.

Probleme GPS
Când nu există semnal, luaţi următoarele măsuri:
Asiguraţi-vă că deasupra dispozitivului nu există obstacole.
Verificaţi dacă recepţia antenei GPS nu este afectată de:
Fenomene meteo nefavorabile
Obstacole situate deasupra (de exemplu copaci şi clădiri înalte)
Alte dispozitive fără fir din maşină
Geamuri acoperite cu folie reflectorizantă şi geamuri încălzite.

127
14.3 Întreţinerea dispozitivului
Întreţinerea adecvată a dispozitivului va sigura o utilizare fără probleme şi va
reduce riscurile de deteriorare.
Feriţi dispozitivul de umiditate excesivă şi temperaturi extreme.
Evitaţi expunerea prelungită a dispozitivului la lumina solară directă sau
lumină ultravioletă puternică.
Nu plasaţi obiecte deasupra dispozitivului şi evitaţi să scăpaţi obiecte pe
dispozitiv.
Nu lăsaţi dispozitivul să cadă şi nu îl expuneţi unor şocuri puternice.
Evitaţi expunerea dispozitivului la schimbări bruşte şi semnificative de
temperatură. Acestea pot provoca condensarea de umiditate în interiorul
unităţii şi deteriora dispozitivul. Dacă s-a produs condens, lăsaţi dispozitivul
să se usuce complet înainte de utilizare.
Nu vă aşezaţi pe dispozitiv. Pentru a evita acest lucru, nu purtaţi dispozitivul
în buzunarul de la spate.
Suprafaţa ecranului se zgârie uşor. Evitaţi atingerea dispozitivului cu obiecte
ascuţite. Puteţi utiliza sisteme de protecţie a ecranului produşi special pentru
dispozitive portabile cu panouri LCD.
Nu curăţaţi dispozitivul în timp ce este pornit. Utilizaţi un material moale,
fără scame, umezit cu apă pentru a şterge ecranul şi exteriorul dispozitivului.
Nu utilizaţi şerveţele de hârtie pentru curăţarea ecranului.
Nu încercaţi să demontaţi, să reparaţi sau să modificaţi dispozitivul.
Demontarea, modificarea sau încercarea de reparare pot deteriora dispozitivul
şi pot provoca chiar vătămări corporale sau pagube materiale, anulând
garanţia.
Evitaţi să depozitaţi şi să transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale
explozibile în acelaşi compartiment cu dispozitivul, piesele sau accesoriile
acestuia.

128
15 Informaţii normative

NOTĂ: Etichetele de marcaj de pe exteriorul dispozitivului indică normele respectate de


modelul dvs. Vă rugăm să verificaţi etichetele de marcaj de pe dispozitiv şi să consultaţi
declaraţiile respective din acest capitol. Anumite notificări se aplică numai la modele
specifice.

15.1 Declaraţii normative


Nota Uniunii Europene
Produsele cu marcajul CE respectă Directiva cu privire la terminalele radio şi de
telecomunicaţii (R&TTE) (1999/5/CEE), Directiva referitoare la compatibilitatea
electromagnetică (89/336/CEE) şi Directiva referitoare la Tensiune joasă
(73/23/CEE) – modificată prin Directiva 93/68/CCE – emisă de Comisia
Comunităţii Europene.
Respectarea acestor directive implică respectarea următoarelor standarde
europene:
EN301489-1: Standardul de compatibilitate electronică şi spectru radio (ERM) şi
compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente şi servicii radio
Partea 1: Cerinţe tehnice comune
EN301489-3: Standardul de compatibilitate electronică şi spectru radio (ERM) şi
compatibilitate electromagnetică (EMC) pentru echipamente şi servicii radio
Partea 3: Condiţii specifice pentru dispozitive cu rază scurtă de acţiune (SRD)
care operează pe frecvenţe între 9 kHz şi 40 GHz
EN55022: Caracteristici de turbulenţe radio
EN55024: Caracteristici de imunitate
EN6100-3-2: Limite de emisii armonice curente
EN6100-3-3: Limitarea fluctuaţiei de tensiune în sistemul de alimentare cu joasă
tensiune
EN60950 / IEC 60950: Siguranţa produsului

129
Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru modificările efectuate de
către utilizator şi consecinţele acestora, care ar putea altera conformitatea
produsului cu marcajul CE.

Bluetooth

Bluetooth QD ID B012565

15.2 Măsuri de precauţie în scopuri de siguranţă


Ascultarea prelungită a muzicii la volum maxim poate afecta auzul.
Utilizarea unor altfel de căşti decât cele recomandate/incluse poate cauza
probleme de auz datorită presiunii excesive a sunetului.

Încărcarea
Utilizaţi numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul. Utilizarea altor
tipuri de încărcătoare va provoca defecţiuni şi/sau pericole.
Acest produs trebuie alimentat de o unitate de alimentare LISTATĂ marcată
„LPS”, „Limited Power Source (Sursă de alimentare limitată)” cu parametrii
nominali + 5 V CC / 1,0 A”.
Utilizaţi un încărcător specific aprobat de producător.

Adaptorul c.a.
Nu utilizaţi adaptorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Nu atingeţi
adaptorul cu mâinile sau picioarele ude.
Asiguraţi o ventilare adecvată în apropierea adaptorului când îl folosiţi pentru
utilizarea dispozitivului sau încărcarea bateriei. Nu acoperiţi încărcătorul c.a.
cu hârtie sau alte obiecte care vor reduce ventilaţia. Nu utilizaţi încărcătorul
c.a. în timp ce se află într-o husă.
Conectaţi adaptorul la o sursă de alimentare adecvată. Cerinţele de tensiune
sunt notate pe cutia produsului şi/sau pe ambalaj.
Nu utilizaţi adaptorul în cazul în care cablul acestuia este deteriorat.

130
Nu încercaţi să reparaţi aparatul. Nu conţine piese reparabile. Dacă aparatul
este deteriorat sau expus la umiditate excesivă, înlocuiţi-l.

Bateria
Utilizaţi o baterie specifică pentru echipament.
ATENŢIE: Această unitate conţine o baterie internă neînlocuibilă cu ioni de litiu. Bateria
poate exploda şi elibera substanţe chimice periculoase. Pentru a reduce riscul de incendiu
sau arsuri, nu o demontaţi, striviţi, perforaţi sau aruncaţi în foc sau apă.

Instrucţiuni importante (numai pentru personalul de service)


Atenţie: Înlocuirea bateriei cu una de tip inadecvat poate provoca o
explozie. Casaţi bateriile uzate conform instrucţiunilor.
Înlocuiţi numai cu baterii de acelaşi tip sau de tip echivalent
recomandate de producător.
Bateria trebuie reciclată sau casată în mod corespunzător.
Utilizaţi bateria numai cu echipamentul specificat.

131