Sunteți pe pagina 1din 3

TEST

1. Completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos cu cifrele corespunzătoare: 1,5p

Continentul Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰) Sporul natural (‰)


Europa 11,3 -1
Asia 21,9 14,2
America de Nord 13,8 8,3

2. În anul 2002 populaţia României a fost de 21 698 000 locuitori, natalitatea a fost de 10,5‰, soldul
natural de - 1,7‰. Calculaţi mortalitatea din acel an, precum şi numărul născuţilor şi al deceselor
acestui an. 2,5p
3. Prezentaţi patru cauze care au determinat scăderea numerică a populaţiei din estul Europei. 1 p

4. .Menționați 4 factori care determină mobilitatea populației pe glob. 1,6 p

5. Identificaţi de pe desenul alăturat statele Europei


notate cu numerele de mai jos, precum şi capitalele
acestora:

3 ……………….. ………………………….

5 ……………….. ………………………….

9 ……………….. ………………………….

11 ……………….. ………………………….

13 ……………….. ………………………….

15 ……………….. ………………………….

19………………... …………………………..
1,4 puncte
TEST

Completaţi spaţiile libere din tabelul de mai jos cu cifrele corespunzătoare: 1,5p

Continentul Natalitatea (‰) Mortalitatea (‰) Sporul natural (‰)


Africa 12,7 24,8
America de Sud 22,6 16,4
Australia și Oceania 18,2 7,3

2. Menţionaţi patru modificări apărute pe harta politică a lumii, după 1990. 1p

3. Calculati bilantul total al populației unei tări într-un an știind că numărul de locuitori era de
42 750 000 loc, numărul de născuți 785 000, numărul de decese 515 000, numărul de emigranți
25 000 , iar de imigranți de 20 000. Calculați rata natalității și rata mortalității. 2,5 p

4. Prezentaţi patru factori care influențează rata natalității la nivel mondial. 1,6 p

5. Identificaţi de pe desenul alăturat statele Europei notate cu numerele de mai jos, precum şi capitalele
acestora:

2 ……………….. ………………………….

4 ……………….. ………………………….

10 ……………….. ………………………….

14 ……………….. ………………………….

16 ……………….. ………………………….

18 ……………….. ………………………….

20……………… ………………………….
1,4 pun