Sunteți pe pagina 1din 2

“Aprob”

Şeful Catedrei Psihiatrie,


Narcologie şi Psihologie Medicală,
Doctor habilitat în medicină,
Profesor universitar NACU Anatol

PLANUL TEMATIC AL CURSURILOR ŞI SEMINARELOR LA FACULTATEA MEDICINĂ ,


ANUL VI, SEMESTRUL XI, ANUL UNIVERSITAR 2018 – 2019,
DISCIPLINA PSIHOLOGIA MEDICALĂ, PSIHIATRIA, PEDOPSIHIATRIA
N/o Tema
Prelegeri Lector

1. Concept despre sănătatea mintală. Povara sănătătii mintale la nivel mondial si de tară. 22.02
Epidemiologia tulburărilor psihice. Organizarea servicilor de Sanatate Mintala in RM.
Legislatia internatională si natională în domeniul SM si Drepturile Persoanelor cu tulburări CARP
mintale. Fenomenul de Stigma în sănătate mintală LUCIA
Psihologia medicală - scop, obiective. Psihologia vârstelor. Medicina psihosomatică.
8.00
Relaţia medic-pacient. Psihodiagnosticul. Clasificarea metodelor de psihodiagnostic.
Metode proiective de evaluare a personalitatii.
2 Psihiatria - scop, obiective, conextul istoric. Clasificarea tulburărilor mintale şi de 22.02
comportament, conform CIM-10, DSM-IVsi DSM V.
Psihopatologia generală: Tulburările de percepţie, de memorie şi a intelectului, tulburări de CARP
gândire, a proceselor afective, psihomotorii şi volitive. Semiologia tulburărilor de LUCIA
conștiință. Sindroamele psihopatologice: astenic, obsesiv fobic, paranoic, paranoid, 10.00
parafrenic, apato-ablic, Sindromul Korsakov, Candinscki Clerambeaut.
Scale clinice de evaluare in psihiatrie.
3 Psihanaliza. Dezvoltarea psihosexuala a personalitatii. Structura personalitatii. 25.02
Mecanismele de aparare. NACU
Anatol
8.00
4 Psihoterapia - scop, obiective, context istoric. Clasificarea metodelor psihoterapeutice. 25.02
Indicați și contraindicații. Curentele de baza psihoterapeutice - psihodinamic, bihaviorist, CHIHAI
existential, transpersonal. Psihoterapia cognitiv-comportamentală. Modelul ABC de Jana
funcționare. Sensibilizarea sistemică, terapia aversivă etc. 10.30
Analiza tranzactionala, geshtaltterapia, hipnoza clasica si ericsoniana, trainingul autogen.
5 Metode de tratament contemporane in domeniul sănătății mintale. Reabilitarea psihosocială 26.02
a persoanelor cu probleme de SM. Psihofarmacologia. Doliul. Suicidul. Moartea. BORONIN
Larisa
12.00
6 Tulburarea afectiva bipolara. Tulburarea depresiva recurenta. Ciclotimia. Distimia. 27.02
Retardul mintal. Tulburari psihice in epilepsie. OPREA
Valentin
8.00
7. Schizofrenia, etiopatogenie, forme clinice, evoluţie, tratament. 28.02
Tulburările schizotipale (parafrenia, paranoia), diagnostic diferențial, tratament, pronostic. NASTAS
Igor
8.00
8. Psihozele exogene (alcoolismul la adulți, adolescenți și copii), diagnostic, tratament. 1.03
Tulburări mintale și comportamentale ca urmare a utilizării de substanțe psihoactive de BORONIN
maturi, adolescenți și copii (opioizilor, canabinoizilor, sedativelor și hipnoticelor, cocainei, Larisa
cofeinei, halucinogenilor, tutunului, solvenților volatili). Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. 8.00
Tratament. Particularităţi la adolesecenţi.
9. Tulburări de anxietate: tulburări de panică, anxietatea generalizata, agarofobia, fobia 4.03
sociala și specifică.
Tulburare obsesiv compulsivă. Tulburare postraumatica de stres. DELIV Inga
Dereglari somatoforme: tulburari de somatizare, de conversie, algică, hipocondriacă,
tulburare corporală dismorfică, simularea. 8.00
Tulburări disociative: amnezia disociativă, fuga disociativă, tulburare disociativă a
identitătii, tulburare de depersonalizare.
10. Tulburări de personalitate. Etiopatogeneza. Clasificare conform CIM 10 si DSM IV-TR. 5.03
Tablou clinic. Evoluţie. Dinamică. Tratament. CĂRĂUȘU
Disfunctii sexuale, parafilii si tulburări ale identitătii de gen. Ghen.
Tulburări de control al impulsurilor: kleptomania, jocul patologic de noroc, piromania,
tricotilomania. Tulburările alimentare si obezitatea: anorexia nervoasă si bulimia 8.00
Tulburări de somn: dissomniile, parasomniile.

11. Tulburări psihotice, nevrotice, psihosomatice și comportamentale ale copilului si 5.03


adolescentului. CHIHAI
Jana,
10.30
12. Gerontopshiatria: Tulburări mintale organice. Demenţa în boala Alzheimer. Demenţa 6.03
vasculară. Demenţa în boala Pick, în boala Creutzfeld – Jakobs, în demența Huntington, în COSCIUG
boala Parkinson, demența în boala HIV – SIDA. Demența presenilă și senilă. Tablou clinic. Ion
Evoluţie. Dinamică. Tratament.
Tulburări organice ce cauzează sindroame psihiatrice: tumori cerebrale, traumatisme
8.00
cranio-cerebrale, tulburări demielinizante, boli infectioase, tulburări imunitare (SIDA),
tulburări endocrine.

Şef didactic,
Doctor în medicină,
Conferențiar universitar CHIHAI Jana
universitar