Sunteți pe pagina 1din 2

APROB

Director Departament Pediatrie


USMF „Nicolae Testemiţanu”
Profesor universitar N. Revenco
06.09.2019 _________________
ORARUL prelegerilor pentru studenţii anul V, facultatea Medicină, disciplina Pediatria, anul
universitar 2019-2020, grupele M1501-M1521, semestrul IX.
Nr Tematica cursului Data Titular curs
d/o
Copilul sănătos
Pediatria ca disciplină şi ştiinţă. Asistenţa medicală copilului în Republica Moldova: P. Martalog
1 principiile de organizare, cadrul legal. Copilul sănătos. Indicii statistici ai sănătăţii 05.11.19
copiilor. Perioadele copilăriei-caracteristica şi semnificaţia lor. Ore 8.00-10.00
Creşterea şi dezvoltarea copilului. Legile creşterii. Aprecierea complexă a stării 05.11.19 G.Gorbunov
2 sănătăţii copiilor, criteriile de evaluare. Aprecierea dezvoltării fizice a copilului,
importanţa clinică. Tulburările de creştere şi dezvoltare fizică. 10.10-11.50
Particularități morfo-fiziologice ale sistemului nervos la copii. Ontogeneza 05.11.19 A. Rotari
sistemului nervos. Factorii care influențează dezvoltarea neuropsihică a copiilor.
3 Aprecierea dezvoltării neuro-psihice a copilului de vârstă fragedă. Semiologia
afecţiunilor sistemului nervos la copii. Explorări complementare ale sistemului
nervos la copii. Retardul neuropsihic. Ore 12.10-13.50
Nutriția și alimentația copilului. Alimentaţia copilului primului an de viaţă. 06.11.19 A.Holban
Alimentaţia naturală. Diversificarea alimentaţiei sugarului. Alimentaţia mixtă,
4
alimentația artificială. Alimentaţia copilului după vârsta de 1 an.
Ore 8.00-10.00. Sala conferințe IMșiC
Neonatologie
Particularităţi anatomo-fiziologice ale nou-născutului. Examinarea nou-născutului. 11.11.19 M. Șoitu
Controlul termic la nou-născuţi. Adaptarea nou-născutului. Îngrijirea nou-născutului
6
sănătos şi cu diverse patologii. Nou- născutul prematur. Retardul de dezvoltare intra-
uterină. Ora 08.00-9.40
7 Resuscitarea neonatală. Sindromul detresei respiratorii. Ora 09.50-11.20 11.11.19 L.Crivceansc
8 Boala hemolitică a nou-născutului. Ora 11.30-12.30 11.11.19 M. Șoitu
9 Sepsisul neonatal. Ora 12.40-13.50 11.11.19 L.Crivceansc
Pediatrie.
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor aparatului respirator 06.11.19
S. Şciuca
10 la copii. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale aparatului
respirator la copii. Orea 10.10-11.50. Sala conferințe IMșiC
11 Maladii acute ale aparatului respirator la copii. Ora 13.30-15.10 13.11.19 S. Șciuca
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor aparatului digestiv 12.11.19
L. Bologa
12 la copii de diferite vârste. Sindroamele principale de afectare. Explorări
complementare ale sistemului digestiv la copii. Ora 13.30-15.10
Malabsorbţia intestinală la copii. Boala celiacă. Mucoviscidoza. Intoleranţa la 06.11.19 P. Martalog
13
lactoză (primară şi secundară) la copii. Ore 12.10-13.50 Sala conferințe IMșiC
Rahitismul carenţial. Etiologie. Patogenie. Clasificarea. Tabloul clinico-biochimic şi 15.11.19
P. Martalog
15 radiologic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Profilaxia. Spasmofilia.
Hipervitaminoza D. Ora 13.30-15.10
16 Febra, sindromul hipertermic la copii. Convulsiile febrile la copii. Ora 08.00-09.40 18.11.19 A. Holban
Maladii cronice bronho- pulmonare la copil. Maladii ereditare bronhopulmonare. 18.11.19
17 Mucoviscidoza. Diagnosic pozitiv. Diagnostic diferenţial. Conduita clinică. S. Șciuca
Supraveghere medicală. Ora 09.50-11.30
Malnutriţia acută severă, malnutriția cronică la copii. Etiologie. Patogenie. 18.11.19
L. Bologa
18 Clasificarea. Tabloul clinico-paraclinic. Diagnosticul pozitiv și diferenţial.
Tratamentul dietetic şi medicamentos. Profilaxia. Supravegherea. Ore 11.50-14.00
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor sistemului cardio- 25.11.19
V. Grosu
19 vascular la copil. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale
sistemului cardio-vascular la copil. Ora 08.00-09.40
20 Malformaţii cardiace congenitale Ora 09.50-11.30 25.11.19 I. Palii
21 Aritmiile cardiace la copii şi adolescenţi. Ore 11.50-13.50 25.11.19 A.Stamati
Cardiomiopatiile primare la copii (cardiomiopatia hipertrofică, cardiomiopatia 02.12.19
22 A.Stamati
dilatativă şi restrictivă). Ora 08.00-09.40
23 Insuficienţa cardiacă congestivă la copii. Ora 09.50-11.30 02.12.19 I. Palii
Particularităţile anatomo – fiziologice și semiologia afecţiunilor sistemului 02.12.19
V. Țurea
24 hematopoetic la copil. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare
ale sistemului hematopoetic la copil. Ore 11.50-13.50
25 Sindromul anemic la copii. Anemiile carenţiale la copil. Ora 08.00-09.40 09.12.19 V. Țurea
Particularităţile anatomo – fiziologice, semiologia afecţiunilor, sindroamele 09.12.19
26 principale de afectare sistemului reno-urinar la copil. Infecţia tractului urinar la copii. S. Beniș
Ora 09.50-11.30
27 Glomerulonefritele acute şi cronice la copii. Ore 11.50-13.50 09.12.19 A.Ciuntu
Maladiile hemoragice la copil: purpura trombocitopenică imună, hemofilia, boala 16.12.19 V. Țurea
28
Willebrand. Ora 08.00-09.40
29 Hepatitele cronice la copil. Ciroza hepatică la copil. Ora 09.50-11.30 16.12.19 L. Bologa

30 Febra reumatismală acută la copii. Ore 11.50-13.50 16.12.19 N. Revenco


Particularităţile anatomo-fiziologice ale sistemului imun la copii. Ontogeneza 13.01.20 S. Șit
sistemului imun. Organele sistemului imun. Semiologia afecţiunilor sistemului imun
31 la copil. Sindroamele principale de afectare. Explorări complementare ale sistemului
imun la copii. Imunodeficienţe primare şi secundare. Diagnostic clinic şi paraclinic.
Conduita clinică. Supraveghere medicală. Ora 08.00-09.40
32 Astmul bronşic la copii. Ora 09.50-11.30 13.01.20 E. Stasii
Maladii difuze ale ţesutului conjunctiv la copii. Artrita idiopatică juvenilă. Lupusul 13.01.20 N. Revenco
33
eritematos sistemic. Dermatomiozita. Sclerodermia de sistem. Ore 11.50-13.50
Noţiuni de patologie genetică, consultul şi sfatul genetic. 20.01.20
Sindroamele epileptice şi epilepsia la copil. Etiopatogenie. Status epileptic. S. Hadjiu
34
Principiile de diagnostic şi tratament la copii (terapie de urgență și de lungă durată).
Ora 08.00-09.40
Diabetul la copil. Etiopatogenie. Clasificare. Diagnostic pozitiv și diferențial. 20.01.20
35 G.Gorbunov
Managementul pacientului la diferite nivele de asistență medicală. Ora 09.50-11.30
Obezitatea la copil de diferite vârste şi consecinţele ei. Factori predispozanți. 20.01.20 N. Revenco
36
Evoluție clinică. Managementul copilului cu obezitate. Ore 11.50-13.50
Suport vital bazal pediatric. 21.01.20
37 P.Martalog
Prezentarea de caz clinic. Generalizare. Ora 13.30

Notă. Prelegerile sunt ţinute conform orarului, în aula „Victor Gheţeul”, IMSP IMşiC, str. Burebista
93.
În data de 06.11.2019 prelegerile vor fi ținute în Sala de Conferințe a IMși C, blocul Pediatrie, etaj 2.
Frecvenţa cursurilor este obligatorie.
Recuperarea cursurilor: referat structurat cu Conţinut, date din medicina pe dovezi la subiect,
bibliografie, min. 24 pagini, conţinutul cunoscut.

Șef studii, conferențiar P. Martalog