Sunteți pe pagina 1din 8

1

Grup Şcolar Domokos Kázmér Sovata


Domeniul silvicultură, calificarea pădurar
Cl. XI-a, anul de completare
An şcolar: 2007-2008
Ing.prof. Bodó Anna

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
MODULUL X: CIRCULAŢIA RUTIERĂ
Unitatea de competenţă tehnică generală:
13. Circulaţia rutieră, conducerea tractorului şi auto

Total ore pe an : 30 , din care


Teorie 30 – 1 oră pe săpt. miercuri

Competenţe Conţinutul tematic Metodologie Probe de evaluare Teorie


individuale
Nr. ore Data
13.1 Respectă 1. Legislaţie rutieră Problematiz. 19
explicaţia;
legislaţia rutieră. • Caracteristici definitorii ale traficului 1
conv.euristică IX.19
rutier (intensitate, densitate, fluenţă,
structură)
• Aspecte funcţionale şi relaţionale
(interacţiuni şi intercondiţionări)
descoperirea
2

• Reglementarea circulaţiei dirijată;


simularea.
• Principalele cauze generatoare de 1
miniproiect IX. 26
accidente studiu de caz
• Starea tehnică a vehiculelor şi controlul *
acestora; omologarea vehiculelor;
• Înmatricularea, înregistrarea şi radierea 1
Problematiz. X.17
din circulaţie a vehiculelor; explicaţia;
• Obligaţiile deţinătorilor de vehicule;
licenţe de transport.
• Permisul de conducere.
• Tipuri de asigurări. 1
conv.euristică Referat 24
• Categorii de informaţii
descoperirea
• Timpul de reacţie şi efectele întârzierii dirijată;
simularea
în reacţii
• Particularităţile drumului public **
- Căi de comunicaţie
- Elementele geometrice (curbe, **
succesiuni de curbe, aliniament, palier,
rampă, pantă, rambleu, debleu, profil
portofoliu,
mixt – caracteristici, identificare)
explicaţia;
3

- Elemente constructive (parte carosabilă, exerciţiul;


probe grafice
acostamentele, zonele de protecţie, zona **
străzilor, sensul de circulaţie, bandă/rând
de circulaţie – elemente de identificare,
benzile cu circulaţie normală, benzile cu conv.euristică
Evaluare orală
destinaţie specială)
- Clasificarea şi încadrarea drumurilor
publice **
- Calitatea părţii carosabile
**

• Semnalizare rutieră explicaţia; Metode clasice


instructajul; X.31
- semnalele speciale de avertizare 1
demonstraţia
luminoasă şi/sau sonoră exerciţiul; Observare sistemică
- semnalele poliţistului 1
conv.euristică XI.07
- semnalele luminoase descoperirea
dirijată;
- indicatoarele 1
simularea Probe practice 14
- marcajele 1 21
- semnalizarea la trecerile la nivel cu
calea ferată
Problematiz.
4

- alte semnale. Jocul de rol


Reguli de circulaţie
Metode alternative
- Punerea în mişcare a vehiculului
XI. 28
- Poziţii în timpul deplasării 1
- Regimul de viteze problematizarea
- Reguli de prioritate de trecere 1
Test grilă XII.05
- Manevre explicaţia;
instructajul; 12
- Circulaţia prin puncte caracteristice 1
demonstraţia
(curbe, trecere pentru pietoni, pe poduri, exerciţiul; 1 I. 09
16
sub poduri, prin tunele şi pasaje rutiere , 1
conv.euristică 23
pante, rampe, staţii de mijloace de simularea 1
30
transport în comun, treceri la nivel cu 1
Test grilă
calea ferată, intersecţii, autostrăzi, locuri algoritmizarea 1 II.20
Jocul de rol 27
frecventate de copii, locuri aglomerate); 1 III.05
• Contravenţii Chestionare orală 1
Jocul de rol 12
• Infracţiuni 1
2. Elementele conducerii preventive 4
13.2 Efectuează - cunoştinţe teoretice 1
Problematiz. III.19
conducerea - vigilenţa explicaţia;
conv.euristică Lucrare scrisă
preventivă. - prevederea
simularea
5

- judecata
- îndemânarea modelarea
• Situaţiile periculoase din punct de
vedere al reducerii aderenţei, vizibilităţii,
III.26
oboselii şi obişnuinţei. 1
• Elemente de referinţă în adaptarea
modului de deplasare: IV.02
Autoevaluare
- capacităţile proprii ale conducătorului 1
conv.euristică
auto. Timp de reacţie, factori de influenţă
simularea
09
asupra capacităţilor conducătorului auto, demonstraţia
exerciţiul
condiţiile de drum, condiţiile de trafic. 1
algoritmizarea
• Comportamentul conducătorului auto Jocul de rol
începător.
13.3. Aplică 3. Componentele trusei de prim ajutor 2
tehnicile de - prezentare
acordare a - mod de utilizare
primului ajutor. • Stabilirea urgenţelor la locul
1 V.07
accidentului Evaluare orală
- scoaterea răniţilor din autovehiculele
descoperirea
angajate în accident dirijată; Probe practice
simularea
6

- stabilirea urgenţelor de gradul I


(accidentaţii în stare de comă sau de şoc)
- stabilirea urgenţelor de gradul II
(accidentaţii cu hemoragii)
- stabilirea urgenţelor de gradul III
(accidentaţii cu fracturi)
• Acordarea primului ajutor la locul 1 V.14
accidentului:
Observare sistemică
- acordarea primului ajutor accidentaţilor
în stare de comă (stop cardiac, stop
explicaţia;
respirator)
instructajul;
- acordarea primului ajutor accidentaţilor demonstraţia
exerciţiul;
cu hemoragii referat
- acordarea primului ajutor accidentaţilor
cu fracturi
- transportarea accidentaţilor. Acordarea
descoperirea
dirijată;
primului ajutor în timpul transportării
simularea
accidentaţilor.

13.4 Execută 4. Întreţinerea tehnică zilnică: 5


7

controlul şi - verificarea instalaţiei de alimentare, de 1 V.21


Evaluare orală
întreţinerea ungere, de răcire, de iluminare şi
tractorului şi semnalizare; 1 V.28
automobilului - verificarea sistemului de frânare şi a
mecanismului de direcţie; conv.euristică
- verificarea sistemului de rulare. descoperirea
dirijată; 1 VI.04
• Întreţinerea tehnică periodică: Probe practice
- lucrări de întreţinere simulare

- lucrări de revizie modelare cu 1 VI.11


- lucrări de reparaţii, reglaje la diferite modele simbolice
şi obiectuale
subansambluri ale autovehiculelor 1***
• Norme de igienă şi securitatea muncii
Total 30

* - au studiat la disciplina Utilaje


** - au studiat la disciplina Drumuri forestiere
*** _ se compensează de la modulul IX
8

PRACTICĂ COMASATĂ - Modulele VII-VIII


Semestrul I Semestrul II

Nr.săptămânii Perioada Nr.săptămânii Perioada


3 X . 01-05 1 II. 11-15
4 X. 08-12 10 IV. 14 -18
14 XII. 17-22 11 IV. 21 -25
18 VI. 16 - 20
18 VI. 23 -27