Sunteți pe pagina 1din 2

Principiile reanimării

1. Pe ce semne se bazează în principal evaluarea nevoii de reanimare a unui nou născut?


1. respirațiile
2. TA
3. FC
4. colorația
a. 1,2,3
b. 1,3,4
c. 1,2,4
d. 2,3,4
2. Ce acțiuni trebuie întreprinse dacă un nou născut nu respiră după stimulare tactilă?
a. aspirați secrețiile nou născutului
b. continuați stimularea tactilă
c. administrați oxigen în flux liber
d. administrați ventilație cu presiune pozitivă cu oxigen
3. Nou născuții care au apnee secundară:
a. răspund la stimulare tactilă
b. necesită imediat intubație
c. răspund la administrare de oxigen
d. necesită ventilație cu presiune pozitivă cu oxigen
4. Ce procent aproximativ din nou născuți necesită cel puțin o formă de asistență pentru a
începe să prezinte respirații spontane și regulate?
a. 1%
b. 3%
c. 10%
d. 20%
5. În ce ordine au loc modificările cardiorespiratorii după nașterea normală a unui nou
născut la termen?
1. închiderea canalului arterial
2. eliminarea lichidului pulmonar fetal din alveole
3. expansiunea plămânilor cu aer inspirat
4. începe deschiderea arteriolelor pulmonare
a. 1,4,3,2
b. 2,1,3,4
c. 3,2,4,1
d. 4,2,1,3
6. Când un nou născut nu realizează o tranziție normală la naștere care din următoarele
poate fi prezentă?
a. cianoză
b. tahicardie
c. creștere a sensibilității centrului respirator
d. toate de mai sus
7. Care din următoarele nu este asociată cu apneea secundară?
a. concentrația sanguină scăzută a oxigenului
b. TA crescută
c. FC scăzută
d. nivel crescut de acizi în sânge (acidoză)

1
8. Ce caracteristici ale apneei primare o disting pe aceasta de apneea secundară?
a. răspunde la stimulare tactilă
b. FC în scădere
c. gasping
d. TA în scădere
9. Nou născuții prematuri pot prezenta probleme speciale în timpul reanimării din cauza:
a. deficienței pulmonare de surfactant, fapt ce face ventilația dificilă
b. controlului inadecvat al tensiunii
c. vaselor sanguine fragile de la nivelul creierului care sunt predispuse la
sângerare
d. toate de mai sus
10. Care este numărul minim de persoane antrenate ale căror primă responsabilitate este
îngrijirea nou născuților care trebuie să fie prezente la fiecare naștere?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
11. Când un nou născut este apneic la naștere:
a. trebuie să se aștepte până când se determină scorul APGAR la 1
minut înainte să se înceapă tratamentul
b. stimularea tactilă trebuie administrată imediat
c. intubația trebuie efectuată imediat
d. trebuie administrată imediat naloxonă
12. Secvența preferată pentru reanimarea neonatală este de a:
1. determina scorul APGAR
2. iniția respirația
3. asigura o cale aeriană liberă
4. menține circulația
a. 1,4,3
b. 3,2,1
c. 2,4,1
d. 3,2,4
13. Unui nou născut i s-a administrat ventilație cu presiune pozitivă timp de 30 secunde.
FC 55 b/min. Ce trebuie să faceți în continuare?
a. administrați numai stimulare tactilă
b. începeți MCE și continuați ventilația cu presiune pozitivă
c. administrați numai MCE
d. opriți ventilația cu presiune pozitivă