Sunteți pe pagina 1din 12

SĂ POVESTIM DESPRE TRADIŢII ŞI OBICEIURI!

„Veşnicia s-a născut la sat.​“


(Lucian Blaga)

Ce crezi că vrea să transmită poetul Lucian Blaga prin aceste cuvinte? Ai fost vreodată
la țară? Ce fac oamenii în zilele de sărbătoare? Ți-ar plăcea să te prinzi într-o horă? De ce?

Citeşte cu atenţie textul!


LEGENDA FLORILOR DE CÂMP

Se povestește că demult, tare demult, pe vremea când pe pământ se aflau zâne, unele din
florile pe care le vedem pe câmp ar fi fost flăcăi și fete. Un blestem aprig i-a preschimbat în flori,
cu neputința de a mai fi ce au fost odată.
Pe vremea aceea era tare frumos în satele noastre. Erau multe fete și flăcăi care-și ajutau
părinții la munca câmpului. Pe atunci era o mare rușine să-ți părăsești satul, plecând în alte părți
la muncă. Toată săptămâna munceau cu mic, cu mare, de când se revărsau zorile și până apunea
soarele. Iubeau pământul străbun și-l munceau cu drag, toamna culegând roade bogate. Duminica
era zi de odihnă. După-amiaza, la marginea satului, se strângeau de la copiii purtați în brațe până
la moșnegii fără un dinte în gură și se veseleau la jocul satului. Cei bătrâni făceau roata și,
gândind la vremea trecută,
priveau la tinerii care se
învârteau în joc ca sfârleaza.
Într-o duminică, pe
când jocul era în toi și veselia
mai aprigă, numai ce văzură
venind o ceată de fete străine,
frumoase ca stelele. Veneau
încet, legănându-se ca lanul în
bătaia vântului și, fără vorbă,
se prinseră în joc alături de
flăcăii satului. Fetele din sat,
roșii ca macii, și-au plecat
capul în jos și s-au tras pe
margine. Priveau triste la dragii lor care jucau privind cu drag la fetele străine. Ce-i drept, erau
frumoase cum nu mai văzuse satul.
Jocul părea nesfârșit. Fetele străine erau neobosite la joc. Fetele din sat începură a șușoti:
- Da' cine or fi? De ce au venit fără să fie chemate?
Una câte una fetele au plecat de la joc, au plecat și cei bătrâni, rămânând numai ceterașii
cu flăcăii satului și fetele străine. Când noaptea începu să-și țeasă pânza ei întunecată, fetele
străine s-au desprins din joc lăsându-i pe flăcăi amețiți de vârtejul jocului și au plecat după cum
au venit. Când s-au dezmeticit și s-au văzut singuri, au plecat și ei spre casele lor. Nedumeriți de
cele întâmplate, se întrebau unul pe altul:
- Da' bine, măi fraților, cine au fost fetele cele mândre cu care am jucat de s-au rupt
nojițele opincilor?
- Da' cine știe? Atât vă spun, că nu-i lucru curat cu ele, zise unul înciudat că se lăsase
vrăjit de fata străină, uitând de draga lui.
- Eu cred că-s ielele nebunele.
- Da' taci măi, că acelea umblă numai noaptea!
Toată săptămâna ce-a urmat au lucrat flăcăii și fetele din sat la secerisul grâului. Erau
triști și unii și alții, nu se mai auzeau ca în alte dăți râsete și voie bună. Se auzea numai hârșâitul
secerei tăind spicele de grâu. Din când în când un oftat spinteca tăcerea. Flăcăii s-ar fi împăcat
repede cu fetele, dar ele erau supărate rău, nu le aruncau nici măcar o privire.
Zilele au trecut parcă-n zbor și iată duminica la rând. În poiana cea frumoasă s-a adunat
ca de obicei tot satul. Fetele au venit mai gătite ca niciodată. La început au făcut pe supăratele,
mai apoi s-au lăsat ademenite de flăcăi și s-au prins în joc alaturi de ei. Când totul părea venit pe
calea cea bună, numai ce se iviră din vazduh fetele străine. Flăcăii își lăsară iar mândruțele și se
alăturară celor străine, iar jocul începu mai cu foc ca rândul trecut.
Asta era prea de tot. Ca la comandă, toți sătenii părăsiră poiana, îndreptându-se spre
casele lor. O fată cu păr bălai zise alteia:
- Tu, soră, știi cine sunt frumoasele străine?
- Nu, de unde să știu? răspunse aceasta cu năduf.
- Sunt zâne, le-am văzut condurii cu nestemate, numai zânele poartă așa încălțări. Eu am
să plec s-o caut pe Crăiasa lor, să-i spun ce fac ele.
- E ușor de spus, dar unde dai tu de Crăiasa lor?
- Am auzit spunându-se că în vârful muntelui la poalele căruia ne aflăm, se află un castel
măreț și în el locuiește Crăiasa Zânelor.
- Am să vin și eu cu tine, amândouă răzbim mai usor.
Cele două fete au mers cu pas repejor, prin locuri pustii, pe cărări neumblate, înguste de
ziceai ca acum-acum se prăvălesc în prăpastia fără fund. Încălțările li se rupseră, picioarele
numai răni, nu le mai ascultau. Oboseala pusese stăpânire pe ele, le chinuia foamea și setea. Până
în vârful muntelui nu mai era mult de mers. Deodată se lăsă o ceață deasă, de nu vedeai la un
pas. Fetele se strânseră una în alta și nu se mai mișcară din loc de teamă să nu se rătăcească.
Când deznădejdea era mai mare, se ivi lângă ele o capră neagră:
- Urcați-vă în spinarea mea, am să vă duc eu la Crăiasă! Singure nu veți ajunge niciodată.
Fetele încălecară și într-o clipă, ajunseră în fața unui palat nemaivăzut. La intrare se afla
o femeie de o neasemuită frumusețe pe chipul căreia se citea o nemărginită bunătate, iar în
spatele ei se aflau fetele străine ce veneau la joc. Cu glas blând, Crăiasa le întrebă pe fete:
- Cine sunteti voi și ce necaz mare v-a adus până în vârful muntelui la mine?
Fata cu păr bălai se apropie de Crăiasă, îngenunche și-i povesti totul. Când a terminat,
Crăiasa s-a răsucit spre zâne și, mâniată foc, le-a întrebat dacă-i adevarat ce spun fetele.
Neputând tăgădui, ele au lăsat privirea în jos, fără să mai răspundă.
- Pentru că mi-ați nesocotit porunca și v-ați amestecat cu oamenii de rând, am să vă
pedepsesc aspru. Voi două încălecați capra și mergeți cu bine. De zâne am eu grijă! și le închise
pe zâne în turnul palatului.
Au stat zânele mult timp închise, Crăiasa parcă uitase de ele. Le ardeau călcâiele după
joc. Într-o duminică s-au hotărât să nesocotească pedeapsa Crăiesei, crezând că ea nu va afla.
S-au preschimbat în porumbițe, au zburat pe fereastra turnului și s-au dus la joc. Dar Crăiasa a
prins de veste și s-a înfuriat rău. S-a urcat
într-o caleașcă trasă de cai înaripați și-a
coborât în poiana unde se aflau zânele și
flăcăii satului. Cu o nuielușă fermecată făcu
un semn asupra lor. Pe loc zânele și flăcăii se
preschimbară în flori frumoase de toate
culorile. Crăiasa plecă spre palatul ei.
Ceterașii, văzând cele întâmplate, au
alergat în sat și-au povestit oamenilor. La
început, oamenii n-au crezut, dar, venind în
poiană, au găsit-o plină cu flori, flori
frumoase, flori de câmp.

Legenda este un text în proză sau în versuri care conține elemente fantastice prin
care se explică existența unui lucru, a unei ființe, a unui eveniment eroic, a unui
erou, a unui fenomen etc.

Dicționar:
aprig - (blestem) aspru, crunt, nemilos, înverșunat; (veselie) iute, înfocată, nestăpânită;
ceteraș - persoană care cântă din ceteră; violonist, lăutar, scripcar;
deznădejde - desperare;
iele - ființe imaginare din mitologia populară românească, înfățișate ca niște fete frumoase,
îmbrăcate în alb, care apar numai noaptea, vrăjind, prin cântecul și jocul lor, pe bărbați;
nojițe - curelușe sau șireturi cu care se leagă opincile de picior;
sfârlează - titirez.
​ i înțeles textul citit?
A
1.​ Recitește textul pentru a răspunde la următoarele întrebări:
a. Ce făceau flăcăii și fetele în timpul săptămânii?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b. Cu ce se ocupau ei duminica?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c. Cine participa la jocul organizat în sat?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

d. Ce au făcut fetele în duminica următoare?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

e. Ce au pățit cele două fete pe drumul spre Crăiasa Zânelor?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.​ Încercuiește varianta corectă de răspuns:


Cele care au dansat cu flăcăii satului vrăjindu-i au fost:
a. ielele
b. ursitoarele
c. zânele
d. vrăjitoarele
Zânele au fost pedepsite astfel de Crăiasă:
a. au fost legate în lanțuri
b. au țesut cămăși din urzici
c. au fost transformate în porumbițe
d. au fost închise în turn
Fata cu păr bălai a recunoscut zânele după:
a. bagheta magică
b. condurii cu nestemate
c. inelul cu smarald
d. părul auriu foarte lung
Lucru în perechi
3. ​Formulează împreună cu colegul tău cât mai multe întrebări și răspunsuri pornind de la
cuvintele scrise pe steluțe:

4. ​Discută cu colegul tău apoi răspunde și argumentează:


● Ești de acord cu faptul că zânele s-au amestecat în jocul sătenilor „furând” fetelor flăcăii?
DA, pentru că NU, pentru că
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

● Au procedat corect fetele plângându-se Crăiesei?


DA, pentru că NU, pentru că
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
5. ​Numerotează enunțurile de mai jos în ordinea desfășurării evenimentelor:
___ Zânele vin la joc și dansează cu flăcăii satului.
___ În timpul săptămânii fetele și feciorii își ajutau părinții la munca câmpului.
___ Crăiasa le închide în turn pe zâne.
___ Duminica se veseleau la jocul satului.
___ Flăcăii vrăjiți de zâne își supără mândruțele.
___ Zânele nu respectă pedeapsa și dansează din nou cu flăcăii satului.
___ Zânele și flăcăii sunt transformați în flori de câmp.
___ Fetele pornesc în căutarea Crăiesei pentru a-i spune necazul lor.

Gândește, lucrează, spune-ți părerea!


6. ​Numește starea sufletească a fetelor redată în text prin următoarele enunțuri:
● „Fetele din sat, roșii ca macii” ______________________________________________
● „ și-au plecat capul în jos” ______________________________________________
● „ și s-au tras pe margine” ______________________________________________

7. ​Argumentează atitudinea fetelor redată prin urmatoarele enunțuri:


● „Se auzea numai hârșâitul secerei tăind spicele de grâu.”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
● „nu le aruncau nici măcar o privire”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
● „Fetele au venit mai gătite ca niciodată.”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8.​ Găsește asemănări și deosebiri între fetele satului și zâne:


asemănări

deosebiri
9. ​Găsește trei motive pentru care, după părerea ta, zânele nu aveau voie să „se amestece cu
oamenii de rând”:
● ________________________________________________________________________
● ________________________________________________________________________
● ________________________________________________________________________

10. ​Găsește trei aspecte fantastice care apar în această legendă:


● ________________________________________________________________________
● ________________________________________________________________________
● ________________________________________________________________________

11. ​Găsește trei aspecte reale în această legendă:


● ________________________________________________________________________
● ________________________________________________________________________
● ________________________________________________________________________

12. ​Găsește un alt final întâmplării prezentate în text.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

13.​ Explică de ce acest text este o legendă:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

14. ​Alcătuiește câte un cvintet cu temele date:


Fetele, Zânele,
_________ _________ _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________
_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _______
_________ _________

Citește mai mult!


Există legende care explică apariția unor plante (​Legenda ghiocelului, Legenda florii-soarelui,
Legenda mușețelului, Legenda nufărului, Legenda păpădiei, Legenda despre floarea de
Nu-mă-uita ​etc.). Citește și tu o asemenea legendă și prezint-o colegilor tăi.
SÂNZIENELE

Citeşte cu atenţie informaţiile!

Sânzienele reprezintă un ​ritual de origine agrară, practicat la ​24 iunie prin ​Muntenia​,
Moldova și ​Oltenia​, în preajma solstițiului de vară. Ritualul vizează prosperitatea și protecția
culturilor, mai ales de cereale. Această sărbătoare coincide cu sărbătoarea creștină a ​Nașterii
Sfântului Ioan Botezătorul​. ​Alte nume atribuite sunt ​Frumoasele, Zânele, iar în sudul țării –
Drăgaicele.​

Legendele spun că Sânzienele sunt niște fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau
pe câmpii. Ele se prind în horă și “dau puteri” deosebite florilor și buruienilor, acestea devenind
plante de leac, bune la toate bolile. În credința populară se zice că în noaptea de Sânziene, 23/24
iunie, se deschid cerurile, iar zânele zboară prin aer sau umblă pe pământ. Ele dansează, cântă și
împart rod holdelor, femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și animalele, tămăduiesc bolnavii,
apără semănăturile de grindină.

Potrivit tradițiilor, fetele mari culeg de pe câmp flori de sânziene și împletesc cununi.
Apoi aruncă peste case coronițele. Dacă se lovesc sau se agață de horn, vestesc o cununie
apropiată. În zorii zilei, flăcăii se adună în cete și străbat satele, cu flori de sânziene la pălării. Se
alege ​„​Drăgaica“. Este propusă una dintr-un grup de șapte fete. Ea trebuie să fie cea mai
frumoasă, cea mai cuminte și cea mai bună dintre fetele satului. Va fi împodobită cu spice de
grâu. Celelalte tinere se îmbracă în alb. Astfel format, alaiul Drăgaicei pornește prin sat și pe
ogoare. ​Se spune că Drăgaica face ca fructele să se coacă mai repede, ferindu-le de stricăciuni și
putrezire. ​La răscruci fetele fac o horă ​executând un dans săltat ale cărui mișcări desenează o
cruce ​și cântă voioase:

„​Du-te, Soare, vino, Lună


Sânzienele îmbună,
Să le crească floarea – floare,
Galbenă, mirositoare,
Fetele să le adune,
Să le prindă în cunune,
Să pună la pălărie,
Floare pentru cununie,
Babele să le rostească,
Până-n toamnă să nuntească.“
De asemenea, drăgaica poate desemna și ​floarea
galbenă denumită științific ​Galium verum​, sau
sânziană, care de obicei înflorește în perioada
ritualului. Dacă florile nu sunt înflorite, este semn
rău, înseamnă că ceva a încurcat desfășurarea anului,
sau că oamenii au supărat sânzienele.

Dicționar:
ritual - ​ceremonial care se desfășoară după anumite reguli tradiționale, în momentele importante din viața
comunității;
a viza - (aici) a se referi la ceva, a avea ca scop; a aplica o viză pe un act;
solstițiu - fiecare dintre cele două momente ale anului (21 iunie și 22 decembrie) când Pământul se
găsește la cea mai mare distanță de Soare și care marchează ziua (respectiv noaptea) cea mai lungă;
a tămădui - a însănătoși, a vindeca;
a desemna - a numi, a indica.

Ai înțeles textul citit?


1.​ Recitește informațiile pentru a răspunde la următoarele întrebări:
a. Ce reprezintă Sânzienele?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. La ce se referă ritualul de Sânziene?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c. Cu ce sărbătoare creștină coincide?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d. Ce spun legendele despre Sânziene?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e. Ce se crede în popor că fac zânele în noaptea Sânzienelor?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
f. Care este denumirea științifică a sânzienei?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ​Completează enunțurile pe baza informațiilor citite:

● Potrivit tradițiilor, fetele mari ______________________________________________


și ________________________.
● ________________________, flăcăii se adună în cete și străbat satele,
_____________________________________________.
● „​Drăgaica“ trebuie să fie __________________________, ________________________
și _________________________ dintre fetele satului.
● Drăgaica face ca _________________________________________________, ferindu-le
de ________________ și ___________________.
● Sânziana de obicei înflorește _____________________________.
● Dacă florile nu sunt înflorite, _____________________________, înseamnă că
_________________________________________________________________, sau că
____________________________________________________________.

3. ​Alege răspunsul corect:


Fetele împletesc coronițe pe care le aruncă:
a. pe horn
b. peste case
c. peste cap
d. nu le aruncă
Fata care este aleasă ​„​Drăgaica“ este:
a. împodobită cu flori de câmp
b. îmbrăcată în alb
c. impodobită cu spice de grâu
d. impodobită cu flori de sânziene
Fetele din alaiul Drăgaicei:
a. desenează o cruce
b. feresc fructele de stricăciuni și putrezire
c. pornesc prin pădure
d. fac un dans săltat

4.​ Bifează enunțurile adevărate:


___ Ritualul de Sânziene coincide cu sărbătoarea creștină a Nașterii Domnului.
___ Dacă se lovesc sau se agață de horn, coronițele aruncate peste case vestesc o cununie
apropiată.
___ Sânzienele dansează, cântă și împart rod holdelor, femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și
animalele, tămăduiesc bolnavii, apără semănăturile de grindină.
Lucru în perechi
5. ​Deși sunt închipuite ca niște creaturi fantastice care apar noaptea, sânzienele sunt zâne bune.
De ce? Împreună cu colegul de bancă, motivează răspunsul, aducând minim trei argumente din
text:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gândeşte, lucrează, spune-ţi părerea!


6. ​Alcătuiește două enunțuri în care cuvântul ​vizează​ să aibă înțelesuri diferite:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. ​Transcrie din text fragmentul care ţi se pare cel mai important. Explică alegerea făcută.

FRAGMENTUL AM ALES ACEST FRAGMENT


PENTRU CĂ:
Lucru în echipă
8. ​Împreună cu colegii tăi, realizează o reclamă pentru un eveniment (spectacol, târg etc.) ce se
va desfășura cu ocazia sărbătorii de Sânziene. Puteți scrie un text sau puteți realiza un afiș.
Prezentați colegilor materialul realizat.

Joacă-te!
9. ​Completează cele două liste conform cerinţelor:
a. Scrie câteva dintre sărbătorile românilor cunoscute de tine;
b. Scrie câteva dintre ritualurile pe care le cunoști (de ex. pentru invocarea ploii etc.).

a. b.

Citește mai mult!


10. ​Caută informații noi despre ritualurile practicate cu diferite ocazii, la noi sau în lume și
prezintă-le colegilor tăi. Notează lucrurile interesante pe care le-ai aflat și tu de la cei care și-au
prezentat materialele.