Sunteți pe pagina 1din 1

Rezumat lucrare de diplomă

Tratamentul minim invaziv al fracturilor supracondiliene la


copil

Coordonator științific:Șef de Lucr. Dr. Radu Bălănescu


Îndrumător științific:Asist. Univ. Dr. Alexandru Ulici
Absolvent: George-Dragoș Chiriac

Lucrarea, compusă din 4 capitole și numeroase subcapitole, își propune să


demonstreze superioritatea tratamentului conservator al fracturilor supracondiliene la
copil prin reducere ortopedică și osteosinteză percutană cu broșe Kirschner.
Capitolul I cuprinde noțiuni despre anatomia articulației cotului, biomecanica
acesteia și particularitățile morfo-funcționale ale aparatului locomotor la copil. În
capitolul II sunt prezentate informații despre fracturi, de la definiția acestora, la
etiologie, anatomie patologică, clasificări precum și particularități ale fracturilor la
copil și tratamentul fracturilor tipice copilului. Capitolul III abordează tema fracturilor
supracondiliene la copil, regăsindu-se noțiuni referitoare la definiția acestora,
etiopatogenie, clasificări, evaluarea radiologică, semiologie. Ultimele două
subcapitole ale acestui capitol prezintă tratamentul fracturilor supracondiliene precum
și protocolul terapeutic în fața unei astfel de fracturi.
Ultimul capitol prezintă un studiu retrospectiv al cazuisticii Clinicii de
Ortopedie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din
București. Acesta prezintă materialul și metoda, analiza datelor de indentitate, analiza
datelor clinice, repartiția cazurilor în funcție de tratament, repartiția cazurilor în
funcție de complicațiile post-terapeutice. În ultima parte a lucrării sunt prezentate 3
cazuri clinice: pacienți ce au fost tratați prin 3 mijloace terapeutice diferite.
Concluziile acestui studiu au fost prezentate în finalul lucrării, cele mai importante
dintre acestea fiind următoarele:
- deși a fost aplicat în puține cazuri, tratamentul minim invaziv a avut
complicații minime;
- în cazul fracturilor supracondiliene stadiile III și IV este de preferat
tratamentul minim invaziv;
- tratamentul ortopedic aplicat în cazul fracturilor stadiile III și IV a dus la
complicații în majoritatea cazurilor.