Sunteți pe pagina 1din 1

Referat

Asupra lucrării de diplomă intitulată: „Cauze genetice ale infertilității –


Diagnostic si sfat genetic” susţinută de Dumitru Vasile-Adrian, coordonată de către
Conf. Univ. Dr. Bohîlțea Laurențiu Camil și îndrumată de către Asist. Univ. Dr.
Rădoi Viorica Elena.
Prezenta lucrare de diplomă este structurată în două părți: o Parte Generală ți o
Parte Specială. Partea Generală cuprinde 2 capitole cu numeroase subcapitole. Primul
capitol prezintă noțiuni generale privind infertilitatea și epidemiologia ei precum și
sistemele actuale de clasificare a acestei afecțiuni. Capitolul al doilea tratează sistematic
cauzele genetice ale infertilității punând accent pe clasificarea anomaliilor genetice ce
determină eșecul reproducerii umane. În cadrul acestui capitol sunt prezentate atât
principalele sindroame genetice care asociază eșecul reproductiv la om precum precum și
cauzele mai rare, fiind folosite informații valide, actuale, prezentate într-o manieră logică
și într-un stil clar și organizat.
Partea Specială pune accent pe prezentarea metodologiei Sfatului și
Diagnosticului genetic și cuprinde de asemenea un studiu retrospectiv, intitulat ,,Anomalii
cromozomiale detectate prin analize citogenetice și moleculare la persoanele cu
probleme de fertilitate” care ilustrează și demonstrează o dată în plus valoarea şi
importanţa evaluării citogenetice performante pentru un diagnostic fără echivoc și un sfat
genetic corect.
Lucrarea este scrisă într-un stil clar si original cu o ilustaţie adecvată (4 tabele, 6
imagini şi 15 diagrame), cuprinzând peste 160 de referinţe bibliografice care susțin
calitatea argumentării științifice.
În concluzie, pe baza aprecierilor generale asupra nivelului ştiinţific al lucrării,
considerăm că lucrarea îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi prezentată în şedinţă
publică şi propunem nota ......

Coordonator,
Conf. Univ. Dr. Bohîlțea Laurențiu Camil