Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUARE INIŢIALĂ

CLASA PREGĂTITOARE

Prof. în înv. Primar:


Grama Florina Mădălina
Şcoala Gimnazială Batoş

Anul şcolar 2019-2020


„Dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu
spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care
elevul le posedă la plecare.”

(Ausubel D. Robinson, 1982)

La începutul anului şcolar am planificat o perioadă de două săptămâni


pentru evaluarea iniţială a copiilor din clasa, în scopul cunoaşterii acestora,
pentru a şti care este nivelul şi ritmul lor de dezvoltare, gradul în care stăpânesc
cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare învăţării. Ausubel sublinia rolul şi
însemnătatea acestui tip de evaluare pentru integrarea copiilor afirmând: „Dacă
aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu, eu spun: ceea ce
influenţează cel mai mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la
plecare.” (Ausubel D. Robinson, 1982)

Pentru că nu există un set unitar de probe de evaluare pentru copiii de 6 ani,


selectarea probelor de evaluare sau conceperea lor a fost făcută cu multă
responsabilitate, consultând bibliografia de specialitate şi Curriculum - ul pentru
învăţământul primar (6 ani), ţinându-se seama de comportamentele specifice
fiecărui domeniu de dezvoltare.

Au fost vizate disciplinele:

Comunicare în limba română

Matematică și explorarea mediului

Aplicarea testelor
 Instrumentul de evaluare se adresează elevilor clasei PREGĂTITOARE.
 Acesta a urmărit evaluarea competenţelor pe care elevii şi le-au însuşit în

perioada preşcolară şi vizează disciplinele: „Comunicare în limba română” şi


„Matematică şi explorarea mediului”.
 Evaluările au fost aplicate la clasă în data de ………………

Timpul de lucru pentru fiecare evaluare a fost de 30 minute.


Nr. de elevi
Nr. de elevi
Clasa Disciplina care au sisţinut
înscrişi
testul
Comunicare în limba română
Pregătitoare Matematică şi explorarea
mediului

 La finalul evaluării, pornind de la rezultatele obţinute, au fost constatate datele


statistice care vor fi prezentate în continuare, alături de teste şi descriptorii de
performanţă vizaţi.
NUME:___________________ DATA:________

EVALUARE INIŢIALĂ
FIŞĂ DE LUCRU
1. Uneşte personajul cu povestea din care face parte.

2. Trasează sub fiecare cuvânt ilustrat tot atâtea liniuţe orizontale câte silabe are.
3. Uneşte imaginea cu litera corespunzătoare cuvântului ilustrat.

4. Taie personajele rele (negative) şi colorează personajele bune (pozitive).

5. Desenează câteva elemente de toamnă.


COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Competenţe generale

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


Competente specifice
1.1. Selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este vorba în mesaj;
1.2. Identificarea sunetului iniţial dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii
rostite clar şi rar;
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
Competente specifice
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor;
2.2. Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele de
comportament;
3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
Competente specifice
3.1. Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imagini potrivite,
reprezentând obiecte din universul apropiat;

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare


Competente specifice
4.1. Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin desenare,
colorare;
4.2. Redactarea unor mesaje simple, în contexte uzuale de comunicare. *
*Scrierea propriului nume

Punctaj de referinţă: 5 probe X 2 puncte = 10 puncte


DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
CÎ = comportament însuşit ( 7-10 puncte)
CD = comportament în dezvoltare (6-3 puncte)
CA = comportament absent (sub 3 puncte)

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Nr. 1 2 3 4 Comportament
NUMELE ŞI PRENUMELE
crt. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 specific
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE

Pentru a maximiza dezvoltarea programelor educaţionale şi a experienţelor educaţionale


ale copiilor în domeniul comunicare in limba romana se recomandă :

-încurajarea conversaţiilor, povestirilor între copii;

-propunerea unor jocuri prin care copiii adresează verbal întrebări şi răspund prin limbaj non-
verbal;
-oferirea unor sarcini de grup care solicită utilizarea unor cuvinte noi, fie pornind de la unele
imagini, cărţi, materiale, fie valorificînd contexte din activităţi precedente, fie prin
exploatarea unor situaţii spontane din activitatea zilnică;

-aprecierea utilizării de cuvinte noi şi extinderea discuţiilor utilizînd aceste cuvinte;

-încurajarea jocurilor lingvistice ale copiilor: combinarea de sunete, silabe ritmice;

-implicarea copiilor în jocuri de recunoaştere a obiectelor, materialelor care încep cu acelaşi


sunet; -punerea la dispoziţia copiilor cărticele cu dialoguri şi încurajarea curiozităţii
copiilor în privinţa semnelor convenţionale; - încurajarea utilizării semnelor convenţionale
în scrierile copiilor;

-încurajarea copiilor să realizeze mici cărticele despre personaje preferate, despre animale
preferate, în care să scrie acestora gândurile şi sentimentele lor.

NUME:___________________
DATA:________
EVALUARE INIŢIALĂ
FIŞĂ DE LUCRU

1. Formează perechi între cele două mulţimi. Colorează mulţimea care are mai multe elemente.

2. Desenează atâtea flori câte îţi arată cifra de deasupra mulţimii:

5 7 3
3. Colorează cercul cu roşu, triunghiul cu galben, pătratul cu verde şi dreptunghiul cu albastru.

4. Descoperă umbra fiecărui element şi realizează corespondenţa.

5. Recunoaşte şi colorează pomul care aparţine anotimpului toamna.


6. Desenează liber, în spaţiul de mai jos, prima zi de şcoală.

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI


Competenţe generale

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul
înconjurător
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare


Competente specifice
1.1. Numărarea elementelor unei mulţimi,
1.2. Colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date;
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul
înconjurător
Competente specifice
2.1. Reprezentarea prin desene a unor modele decorative simple, folosind linii
orizontale, verticale, oblice;
2.2. Recunoaşterea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc);
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
Competente specifice
3.1. Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
Competente specifice
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun,
reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „nu”
4.2. Identificarea relaţiilor de tipul „dacă... atunci…” între două evenimente succesive
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
Competente specifice
6.1. Colorarea selectivă a elementelor unui desen, pe baza unui criteriu precizat;
6.2. Ordonarea cronologică a anotimpurilor/zilelor săptămânii;
Punctaj de referinţă: 6 probe X 2 puncte = 12 puncte

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
CÎ = comportament însuşit (9-12 puncte)
CD = comportament în dezvoltare (4-8 puncte)
CA = comportament absent (sub 4 puncte)

CENTRALIZAREA REZULTATELOR

Nr. NUMELE ŞI 1 2 3 4 6. Comportament


crt. PRENUMELE 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 6.1 6.2 specific
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:
MĂSURI PEDAGOGICE AMELIORATIVE

În vederea însuşirii comportamentului în cadrul acestui domeniu se propun


următoarele:

-oferirea posibilităţii copiilor de a experimenta;

-încurajarea jocurilor de construcţii în grupuri mici sau individual pentru a exploata relaţiile
spaţiale, poziţionarea pieselor;

-încurajarea utilizării de numere în jocurile simbolice;

-oferirea oportunităţii de a alege un obiect dintr-un şir de obiecte, numindu-i ordinea;

-crearea de noi oportunităţi pentru activităţi de colaje în care copiii să utilizeze formele
geometrice, numind formele; - propunerea unor probleme simple copiilor şi oferirea
posibilităţii de găsi soluţii;

-stimularea observării fenomenelor naturale pentru a înţelege relaţiile dintre ele;

-organizarea unor plimbări şi excursii pentru a observa caracteristicile mediului şi modul în


care acesta este îngrijit.

S-ar putea să vă placă și